Show simple item record

dc.contributor.authorBorettini, Paweł
dc.contributor.editorLadorucki, Jacek
dc.contributor.editorGruszka, Zbigniew
dc.date.accessioned2021-11-17T08:45:14Z
dc.date.available2021-11-17T08:45:14Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationBorettini P., Wpływ inicjatyw podejmowanych w kole naukowym na przygotowanie do wykonywania zawodu bibliotekarza na przykładzie Studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Informacja, biblioteka, społeczeństwo. Z prac bibliologicznych kół naukowych w Polsce, Ladorucki J., Gruszka Z. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 75-81, DOI: 10.18778/7525-920-9.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-920-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39783
dc.descriptionAutor zwraca uwagę na szczególne znaczenie studenckich kół naukowych, które ułatwiają absolwentom pracę oraz włączenie się do zawodu. Ponadto koła kształtują i rozwijają pasję swoich członków. Każdy ma możliwość rozwoju umiejętności badawczych, wytrwałości i osiągania wyznaczonego celu. Dla przykładu prezentowana jest działalność Studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofLadorucki J., Gruszka Z. (red.), Informacja, biblioteka, społeczeństwo. Z prac bibliologicznych kół naukowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectstudenckie koła naukowepl_PL
dc.subjectStudenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców UŁpl_PL
dc.subjectdziałalność w kole naukowympl_PL
dc.subjectrynek pracypl_PL
dc.subjectdoświadczeniepl_PL
dc.titleWpływ inicjatyw podejmowanych w kole naukowym na przygotowanie do wykonywania zawodu bibliotekarza na przykładzie Studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number75-81pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Koło Naukowe Bibliotekoznawcówpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-244-6
dc.referencesasw/mc/, W. Brytania: protest 10 tys. studentów przeciw rosnącym kosztom studiów [online]. Dostępny w Internecie http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iTGT7mhgUV1AVc9P9klYxEmKMryg?docId=12680661 [data dostępu: 25.02.2013]pl_PL
dc.referencesGruszka Z.: Z doświadczeń Studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego w organizacji kursu komputerowego dla słuchaczy Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. „Biuletyn EBIB” 2007, nr 6 (87) [dokument elektroniczny]. Dostępny w Internecie http://www.ebib.pl/2007/87/a.php?gruszka [data dostępu: 02.06.2012]pl_PL
dc.referencesLadorucki J.: Koło naukowe jako szkoła twórczego działania [W:] Historia i współczesność w badaniach bibliologicznych. red. J. Konieczna. Łódź 2007, s. 185-189pl_PL
dc.referencesLadorucki J.: Studenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2000-2008 [W:] Tradycyjne i nowoczesne bibliotekarstwo w oczach studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa: materiały z I ogólnopolskiej konferencji naukowej „Biblioteka obiekt - idea wczoraj, dziś, jutro”, (Łódź, 18-19 maja 2007 r.) i I ogólnopolskiej konferencji studenckich kół naukowych „Elektroniczne oblicze biblioteki”, (Lublin, 11 kwietnia 2008 r.).Red. J. Ladorucki i R. Malesa, Kraków 2009, s. 11-20pl_PL
dc.referencesMasłowski M.: Studencki ruch naukowy w XX-leciu ZSP. „Życie Szkoły Wyższej”, 1970 nr 4, s. 42-51pl_PL
dc.referencesProfesjonalna biblioteka: materiały pokonferencyjne Studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. Oprac. Z. Gruszka. Łódź 2009. – ISBN 978-83-7525-362-7pl_PL
dc.referencesStasiński M., Studenci w Chile wracają do walki o edukację, „Gazeta Wyborcza” [online], z dnia 31.08.2012. Dostępny w Internecie http://wyborcza.pl/1,76842,12393913,Studenci_w_Chile_wracaja_do_walki_o_edukacje.html [data dostępu: 25.02.2013]pl_PL
dc.referencesWykaz Studenckich Kół Naukowych i Artystycznych Uniwersytetu Warszawskiego [online]. Dostępny w Internecie http://www.rada.uw.edu.pl/baza.php [data dostępu: 02.06.2012]pl_PL
dc.referencesZarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 8.11.2011 w sprawie: zasad tworzenia, funkcjonowania i finansowania kół naukowych, artystycznych i sportowych w Uniwersytecie Łódzkim [W:] Uchwały Senatu, Zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne [online]. Dostępny w Internecie http://www.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,szczegoly,5298 [Data dostępu: 7.05. 2012]pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-920-9.09
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe