Show simple item record

dc.contributor.authorKępa, Sylwia
dc.contributor.editorKuran, Michał
dc.date.accessioned2021-11-08T17:25:08Z
dc.date.available2021-11-08T17:25:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKępa S., Obraz pensjonarki w literaturze popularnej początku XX wieku na podstawie powieści „Płomyk. Z pamiętnika instytutki” Eugenii Żmijewskiej, [w:] Starość i młodość w literaturze i kulturze, Kuran M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 103-111, DOI: 10.18778/7969-662-8.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-662-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39736
dc.description.abstractThe aim of this paper is to present the character and mentality of adolescent girl from a family of landowners, on the example of the heroine of a novel “Płomyk. Z pamiętnika instytutki” of 1907, originating from the mainstream of so-called ‘trivial’ literature. This novel (in the form of a diary) could be regarded as an interesting example to follow, set in the second half of the 20th century patterns of realistic positivist prose. Eugenia Żmijewska, the author of that piece, on one hand, refers to the positivist model under the sign of Orzeszkowa and Sienkiewicz, on the other hand, Żmijewska deftly combines the aesthetics of the novel with a plot of schoolgirl. The result of this syncretism is the character of Dola Żalińska. In the personality of that heroine — passing a difficult period of adolescence — interweare and collide patterns of landowner education, strict school education and dilemmas of adolescence. This paper will pose a question of pararrels between literary portrait of young lady and cultural image of schoolgirl raised in the late 19th and early 20th century.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuran M. (red.), Starość i młodość w literaturze i kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.relation.ispartofseriesAnalecta Literackie i Językowe;5
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpowieśćpl_PL
dc.subjectliteratura popularnapl_PL
dc.subjectdorastaniepl_PL
dc.subjectpopular literaturepl_PL
dc.subjectadolescencepl_PL
dc.titleObraz pensjonarki w literaturze popularnej początku XX wieku na podstawie powieści „Płomyk. Z pamiętnika instytutki” Eugenii Żmijewskiejpl_PL
dc.title.alternativeThe Image of a Schoolgirl in Popular Literature of the Beginning of XX Century on the Example of “Płomyk. Z pamiętnika instytutki” Novel by Eugenia Żmijewskapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number103-111pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filologii Polskiejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-953-7
dc.contributor.authorBiographicalnoteSylwia Kępa — studentka II roku studiów magisterskich filologii polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, recenzentka, współpracownik portalu Bookeriada.pl. Jej zainteresowania naukowe to literackie wizerunki kobiet w literaturze XIX wieku.pl_PL
dc.referencesŻmijewska E., Płomyk. Z pamiętnika instytutki, Łódź 1990.pl_PL
dc.referencesTaż, Dola. Powieść, przedm. E. Orzeszkowa, Warszawa 1909.pl_PL
dc.referencesTaż, Serduszko, Łódź 1990.pl_PL
dc.referencesBorkowska G., Czermińska M., Phillips U., Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności, Gdańsk 2000.pl_PL
dc.referencesLejeune Ph., „Drogi zeszycie…”, „drogi ekranie…”. O dziennikach osobistych, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesLisak A., Miłość, kobieta i małżeństwo w XIX wieku, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesLondyński B., Panna dorosła w rodzinie i społeczeństwie. Podręcznik życia praktycznego dla dziewic polskich wszelkich stanów, opracowany na podstawie licznych źródeł swojskich i obcych, Warszawa 1905.pl_PL
dc.referencesMartuszewska A., Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876–1895), Wrocław 1997.pl_PL
dc.referencesPachocka A., Dzieciństwo w dworze szlacheckim w I połowie XIX wieku, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesPapłoński J., Zasady wychowania domowego: odczyt publiczny Jana Papłońskiego, dyrektora Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych, miany 5-go marca 1871 roku na korzyść Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, Warszawa 1871.pl_PL
dc.referencesSobieraj T., Fabuły i „światopogląd”. Studia z historii polskiej powieści XIX-wiecznej, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesStawiak-Ososińska M., Ponętna, uległa, akuratna… Ideał i wizerunek kobiety polskiej pierwszej połowy XIX wieku (w świetle ówczesnych poradników), Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesWalczewska S., Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesKobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, Warszawa 2004.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-662-8.09
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL
dc.disciplinenauki o kulturze i religiipl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL
dc.disciplinepsychologiapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe