Show simple item record

dc.contributor.authorKacperczyk, Anna
dc.contributor.editorKafar, Marcin
dc.date.accessioned2021-09-29T15:10:54Z
dc.date.available2021-09-29T15:10:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKacperczyk A., „Nie muszę się tak bać!”. Rola autoetnografii w analizie emocjonalnych aspektów działania wspinaczkowego, [w:] Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, „Perspektywy Biograficzne”, t. 3, Kafar M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 215-253, DOI: 10.18778/8088-222-5.11pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-222-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39241
dc.description.abstractThe paper reports my research efforts to reveal emotional aspects of climbing activity. The base of my considerations is ethnographic research on the social world of climbing. I consider possible ways of tracking emotional aspects of climbing activity using observations of climbing situations, video materials, autobiographical existed data, interviews with climbers, but also autoethnography. The subjects of my interest are emotions experienced by climbers at the moment of ascending. Especially I am interested in fear being immanent and inseparable part of climbing activity. Inspired by observed scene of initial climbing of young boy, I have started to recall my own experiences with fear and re-collect them using autoethnography ex-post and fieldnotes from the beginning of my climbing practices. This new path of analysis was supported with intensive searching for similar instances in interviews, documentary movies and other data sources. The investigation process confirmed the importance of fear theme in climbing activities and helped me to re-construct the climbers’ ways of overcoming the fear and conditions of this process on the path I had been attending — situation of climbing course. I rich a conclusion that using own body experience and autoethnographic approach is very helpful in reporting on emotional aspects of studied activity.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKafar M. (red.), Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, „Perspektywy Biograficzne”, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.relation.ispartofseriesPerspektywy Biograficzne;3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectautoetnografiapl_PL
dc.subjectalpinizmpl_PL
dc.subjectpokonywanie strachupl_PL
dc.subjectwspinaczkapl_PL
dc.subjectsamopoznaniepl_PL
dc.subjectstrachpl_PL
dc.title„Nie muszę się tak bać!”. Rola autoetnografii w analizie emocjonalnych aspektów działania wspinaczkowegopl_PL
dc.title.alternative“I do not have to be so afraid!”. The Role of Autoetnography in the Analysis of the Emotional Aspects of Climbing Activitypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number215-253pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii, Katedra Metod i Technik Badań Społecznychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-223-2
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr, socjolog, adiunkt w Katedrze Metod i Technik Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Członek zespołu redakcyjnego „Qualitative Sociology Review” oraz „Przeglądu Socjologii Jakościowej”. Członek Zarządu Oddziału Łódzkiego PTS. Za książkę "Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej" (2006) otrzymała w 2008 roku Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego. Zainteresowania naukowe: metodologia badań społecznych, teoria ugruntowana, badania jakościowe, symboliczny interakcjonizm, teoria światów społecznych. W latach 2007-2014 prowadziła badania nad społecznością wspinaczy, którego efektem jest rozprawa habilitacyjna pt. "Społeczne światy. Teoria ― empiria ― metody badań. Na przykładzie świata wspinaczki" (2016).pl_PL
dc.referencesAnderson L., 2006, Analytic autoethnography, „Journal of Contemporary Ethnography”, t. 35, nr 4, s. 373–395.pl_PL
dc.referencesAnderson L., 2014, Autoetnografia analityczna, przeł. M. Brzozowska-Brywczyńska, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 10, nr 3, s. 144–167, (tekst dostępny pod adresem http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume27/PSJ_10_3_Anderson.pdf data dostępu: 01.09.2014).pl_PL
dc.referencesBecker H.S., 1974, Art as collective action, „American Sociological Review”, t. 39, nr 6, s. 767–776.pl_PL
dc.referencesBecker H.S., 1982, Art worlds, Berkeley.pl_PL
dc.referencesBecker H.S., 1986, Doing things together, Evanston.pl_PL
dc.referencesBlumer H., 2007, [1969] Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, przeł. G. Woroniecka, Kraków.pl_PL
dc.referencesBrownell S., 2006, Sport ethnography. A personal account, [w:] R. Wright (red.), The Sage handbook of fieldwork, London–Thousand Oaks–New Delhi, s. 243–254.pl_PL
dc.referencesCharmaz K., 2009, Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, przeł. B. Komorowska, red. nauk. K. Konecki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesClarke A.E., 1987, Research materials and reproductive science in the United States 1910–1940, [w:] G.L. Geison (red.), Physiology in the American context 1850–1940, Bethesda, s. 323–350.pl_PL
dc.referencesClarke A.E., 1990, A social worlds research adventure. The case of reproductive science, [w:] S. Cozzens, T. Gieryn (red.), Theories of science in society, Bloomington, s. 15–42.pl_PL
dc.referencesClarke A.E., 1991, Social worlds/arenas theory as organizational theory, [w:] D.R. Maines (red.), Social organization and social process. Essays in honor of Anselm Strauss, New York, s. 119–158.pl_PL
dc.referencesClarke A.E., 2003, Situational analyses. Grounded theory mapping after the postmodern turn, „Symbolic Interaction”, t. 26, nr 4, s. 553–576.pl_PL
dc.referencesClarke A.E., 2005, Situational analysis. Grounded theory after the postmodern turn, Thousand Oaks.pl_PL
dc.referencesClifford J., 1986, Introduction. Partial truths, [w:] J. Clifford, G. Marcus (red.), Writing culture. The poetics and politics of ethnography, Berkeley, s. 1–26.pl_PL
dc.referencesCressey P.G., 2008, [1932] The taxi-dance hall. A sociological study in commercialized recreation and city life. Chicago.pl_PL
dc.referencesFujimura J.H., 1996, Crafting science. A sociohistory of the quest for the genetics of cancer, Cambridge.pl_PL
dc.referencesFujimura J.H., 1997, The molecular biological bandwagon in cancer research. Where social worlds meet, [w:] A.L. Strauss, J. Corbin (red.), Grounded theory in practice, Thousand Oaks, s. 95–130.pl_PL
dc.referencesGoddard D., Neuman U., 1994, Performance rock climbing, Mechanicsburg.pl_PL
dc.referencesGlaser B.G., 1978, Theoretical sensitivity. Advances in the methodology of grounded theory, Mill Valley.pl_PL
dc.referencesGlaser B.G., Strauss A.L., 2009 [1967], Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, przeł. M. Gorzko, Kraków.pl_PL
dc.referencesKacperczyk A., 2005, Zastosowanie koncepcji społecznych światów w badaniach empirycznych, [w:] E. Hałas, K. Konecki (red.), Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, Warszawa, s. 169−191.pl_PL
dc.referencesKacperczyk A., 2010, „Ludzie gór”. Procesy tożsamościowe uczestników społecznego świata w konfrontacji z przyrodą nieożywioną, [w:] K.T. Konecki, A. Kacperczyk (red.), Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego, Łódź, s. 165–178.pl_PL
dc.referencesKacperczyk A., 2012, Badacz i jego ciało w procesie zbierania i analizowania danych ― na przykładzie badań nad społecznym światem wspinaczki, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 2, s. 32–63, (tekst dostępny pod adresem www.przegladsocjologiijakosciowej.org).pl_PL
dc.referencesKacperczyk A., 2014, Autoetnografia ― technika, metoda, nowy paradygmat? O metodologicznym statusie autoetnografii, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 10, nr 3, s. 32–74, (tekst dostępny pod adresem www.przegladsocjologiijakosciowej.org).pl_PL
dc.referencesKacperczyk A., 2016. Społeczne światy. Teoria ― empiria ― metody badań. Na przykładzie społecznego świata wspinaczki, Łódź.pl_PL
dc.referencesKling R., Gerson E.M., 1977, The social dynamics of technical innovation in the computing world, „Symbolic Interaction”, t. 1, nr 1, s. 132–146.pl_PL
dc.referencesKling R., Gerson E.M., 1978, Patterns of segmentation and intersection in the computing world, „Symbolic Interaction”, t. 1, s. 24–43.pl_PL
dc.referencesKonecki K.T., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa.pl_PL
dc.referencesKozinets R.V., 1998, On netnography. Initial reflections on consumer research investigations of cyberculture, „Advances in Consumer Research”, t. 25, s. 366–371.pl_PL
dc.referencesLutz C.A., 1988, Unnatural emotions. Everyday sentiments on a Micronesian Atoll and their challenge to western theory, Chicago.pl_PL
dc.referencesMcGrath D., Elison J., 2014, Vertical mind. Psychological approaches for optimal rock climbing, Boulder.pl_PL
dc.referencesPrus R., 1996, Symbolic Interaction and ethnographic research. Intersubjectivity and the study of human lived experience, New York.pl_PL
dc.referencesShibutani T., 1955, Reference groups as perspectives, „American Journal of Sociology”, t. 60, nr 6, s. 562–569.pl_PL
dc.referencesSchachter S.S., 1971, Emotion, obesity, and crime, New York.pl_PL
dc.referencesShott S., 1979, Emotion and social life. A symbolic interactionist analysis, „The American Journal of Sociology”, t. 84, nr 6, s. 1317–1334.pl_PL
dc.referencesStar S.L., 1989, Regions of the mind. Brain research and the quest for scientific certainty, Stanford.pl_PL
dc.referencesStrauss A.L., 1978, A social worlds perspective, [w:] N.K. Denzin (red.), Studies in symbolic interaction, Greenwich, s. 119–128.pl_PL
dc.referencesStrauss A.L., 1987, Qualitative analysis for social scientists, Cambridge.pl_PL
dc.referencesStrauss A.L., 1993, Continual permutations of action, New York.pl_PL
dc.referencesStrauss A.L., 2013 [1959], Zwierciadła i maski. W poszukiwaniu tożsamości, przeł. E. Hałas, Kraków.pl_PL
dc.referencesStrauss A.L., Schatzman L., Bucher R., Ehrlich D., Sabshin M., 1964, Psychiatric ideologies and institutions, Glencoe.pl_PL
dc.referencesVan Maanen J.E., 2011, Tales of the field. On writing ethnography, Chicago.pl_PL
dc.referencesWarren C.A.B., 1979, The social construction of dangerousness, „Journal of Contemporary Ethnography”, t. 8, nr 3, s. 359–384.pl_PL
dc.referencesWiener C., 1981, The politics of alcoholism. Building an arena around a social problem, New Brunswick.pl_PL
dc.referencesKacperczyk A., 2013, Praca nad emocjami jako element aktywności górskiej i wspinaczkowej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 9, nr 2, s. 70–103, (tekst dostępny pod adresem www.przegladsocjologiijakosciowej.org).pl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.kacperczyk@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-222-5.11
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL
dc.disciplinepsychologiapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe