Show simple item record

dc.contributor.authorZawadka, Jan
dc.contributor.authorJęczmyk, Anna
dc.contributor.authorUglis, Jarosław
dc.contributor.authorWojcieszak-Zbierska, Monika Małgorzata
dc.contributor.editorMakowska-Iskierka, Marzena
dc.contributor.editorWojciechowska, Jolanta
dc.date.accessioned2021-08-24T07:13:36Z
dc.date.available2021-08-24T07:13:36Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationZawadka J., Jęczmyk A., Uglis J., Wojcieszak-Zbierska M. M., Plany turystyczne mieszkańców miast w dobie pandemii COVID-19, [w:] Warsztaty z Geografii Turyzmu, Tom 11, Krajoznawstwo a turystyka, Makowska-Iskierka M., Wojciechowska J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021, s. 13-34, DOI: 10.18778/8220-576-3.01pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-576-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38806
dc.description.abstractCelem opracowania jest przybliżenie planów turystycznych mieszkańców polskich miast w dobie pandemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. W badaniach posłużono się techniką ankiety internetowej. Kwestionariusz rozpowszechniony został na turystycznych grupach tematycznych, działających w serwisie Facebook. Osoby aktywne na Facebooku za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazały swoim znajomym link do kwestionariusza ankiety. Wykorzystano tym samym metodę kuli śnieżnej, pozyskując 402 respondentów. Niespełna ¼ badanych deklarowała brak chęci wyjazdu turystycznego w 2020 r., głównie z powodu panującej pandemii i obawy przez zakażeniem koronawirusem. Zdecydowana większość badanych planowała przynajmniej jeden wyjazd turystyczny. Znaczna część z nich porzuciła jednak zamiar wyjazdów zagranicznych na rzecz wypoczynku w kraju. Respondenci deklarowali głównie chęć pobytu w hotelach i ośrodkach wypoczynkowych, jednocześnie oceniając te obiekty jako najmniej bezpieczne pod względem epidemiologicznym. Panująca pandemia był źródłem wielu obaw, ale badani znacznie bardziej martwili się podwyżkami cen niż możliwością zakażenia koronawirusem. Oczekiwano, że w obiektach noclegowych stosuje się dezynfekcję, a także przestrzega się obostrzeń w zakresie dystansu społecznego i noszenia maseczek.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the study is to present the tourist plans of the inhabitants of Polish cities during the COVID-19 pandemic. A survey technique was used in the research with a questionnaire being disseminated for Facebook´s tourist thematic groups. Those recruited provided their friends with a link to the questionnaire via social media. Thus a snowball method was used and 402 respondents were obtained. Less than a quarter declared they did not want to go on a tourist trip in 2020 and the main reason was the prevailing pandemic and fear of coronavirus infection. However, the vast majority of respondents planned at least one tourist trip but a significant part abandoned any intention of travelling abroad for a holiday. The respondents mainly declared their willingness to stay in hotels and holiday resorts but assessed these facilities as the least safe in terms of epidemiology. The prevailing pandemic has been a source of much concern but the respondents were also worried about increased prices. Accommodation facilities were expected to undergo some form of disinfection along with the need to comply with social distancing restrictions and the wearing of masks.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMakowska-Iskierka M., Wojciechowska J. (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu, Tom 11, Krajoznawstwo a turystyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectCOVID-19pl_PL
dc.subjectturystykapl_PL
dc.subjectaktywność turystycznapl_PL
dc.subjectzachowania turystówpl_PL
dc.subjectmieszkańcy miastpl_PL
dc.subjecttourismpl_PL
dc.subjecttourist activitypl_PL
dc.subjecttourist behaviorpl_PL
dc.subjecturban residentspl_PL
dc.titlePlany turystyczne mieszkańców miast w dobie pandemii COVID-19pl_PL
dc.title.alternativeTourist plans for urban residents at the time of the COVID-19 pandemic
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021pl_PL
dc.page.number13-34pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiepl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniupl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniupl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniupl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-577-0
dc.contributor.authorBiographicalnoteZawadka Jan – dr, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania: turystyka wiejska ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki, aktywność turystyczna, preferencje i zachowania turystyczne, turystyka osób starszych; dyscyplina: ekonomia i finanse.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteJęczmyk Anna – dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Zainteresowania: agroturystyka i turystyka wiejska, produkty regionalne, dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich, turystyka na obszarach przyrodniczo cennych; dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteUglis Jarosław – dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Zainteresowania: agroturystyka, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, aktywność turystyczna, ekonomiczne aspekty turystyki; dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteWojcieszak-Zbierska Monika Małgorzata – dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Zainteresowania: turystyka wiejska, agroturystyka, przedsiębiorczość i innowacyjność na obszarach wiejskich, 'social farming'; dyscyplina: ekonomia i finanse.pl_PL
dc.referencesBudeanu, A. (2007). Sustainable tourist behaviour – a discussion of opportunities for change. International Journal of Consumer Studies, 31 (5), 499–508. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2007.00606.xpl_PL
dc.referencesCavlek, N. (2002). Tour operators and destination safety. Annals of Tourism Research, 29 (2), 478–496. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(01)00067-6pl_PL
dc.referencesChew, E. Y. T., Jahari, S. A. (2014). Destination image as a mediator between perceived risks and revisit intention: A case of post-disaster Japan. Tourism Management, 40 (C), 382–393. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.07.008pl_PL
dc.referencesCOVID-19 and tourism. Assessing the economic consequences (2020). United Nations Conference on Trade and Development. Pobrane z: https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2020d3_en.pdf (5.03.2021).pl_PL
dc.referencesDestination Analysts (2020). Pobrane z: https://www.destinationanalysts.com/blog-updateon-american-travel-in-the-period-of-coronavirus-week-of-june-15th/?utm_source=Email&utm_medium=Email&utm_campaign=Email%20Marketing (5.03.2021).pl_PL
dc.referencesDhar, R. (1997). Consumer preference for a no-choice option. Journal of Consumer Research, 24, 215–231. https://doi.org/10.1086/209506pl_PL
dc.referencesDonthu, N., Gustafsson, A. (2020). Effects of COVID-19 on business and research. Journal of Business Research, 117, 284–289. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.008pl_PL
dc.referencesFischhoff, B., de Bruin, W. B., Perrin, W., Downs, J. (2004). Travel risks in a time of terror: Judgments and choices. Risk Analysis, 24 (5), 1301–1309. https://doi.org/10.1111/j.0272-4332.2004.00527.xpl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny (2020). Tourism in Poland in the face of COVID-19 pandemic. Pobrane z: https://stat.gov.pl/en/topics/culture-tourism-sport/tourism/tourism-in-poland-in-the-face-of-covid-19-pandemic,6,1.html (30.06.2020).pl_PL
dc.referencesGoodman, L. A. (1961). Snowball sampling. Annals of Mathematical Statistics, 32 (1), 148–170. https://doi.org/10.1214/aoms/1177705148pl_PL
dc.referencesGössling, S., Scott, D., Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: A rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 29 (1), 1–20. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708pl_PL
dc.referencesGlobalWebIndex (GWI) Coronavirus Research, Series 2: Travel and Commuting (2020). Pobrane z: https://www.warc.com/content/paywall/article/warc-research/globalwebindex-coronavirus-research-series-two-travel-commuting/132138 (5.03.2021).pl_PL
dc.referencesHajibaba, H., Gretzel, U., Leisch, F., Dolnicar, S. (2015). Crisis-resistant tourists. Annals of Tourism Research, 53, 46–60. https://doi.org/10.1016/j.annals.2015.04.001pl_PL
dc.referencesHutchinson, J., White, P. C. L., Graham, H. (2014). Differences in the social patterning of active travel between urban and rural populations: Findings from a large UK household survey. International Journal of Public Health, 59 (6), 993–998. https://doi.org/10.1007/s00038-014-0578-2pl_PL
dc.referencesIzba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego (2020). Pobrane z: https://www.ighp.pl/aktual-nosci/szczegoly-aktualnosci?NewsID=48338 (30.06.2020).pl_PL
dc.referencesKarbowiak, K. (2016). Aktywność turystyczna mieszkańców Polski. Annals PAAAE, 18 (3), 144–150. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.6526pl_PL
dc.referencesKowalska, K., Niezgoda, A. (2020). COVID-19 as a tourist activity inhibitor as evidenced by Poles’ holiday plans. Studia Periegetica, 4 (32), 9–24.pl_PL
dc.referencesŁapko, A., Panasiuk, A., Strulak-Wójcikiewicz, R., Landowski, M. (2020). The state of air pollution as a factor determining the assessment of a city’s tourist attractiveness – based on the opinions of Polish respondents. Sustainability, 12 (4), 1466. https://doi.org/10.3390/su12041466pl_PL
dc.referencesOmelan, A., Podstawski, R., Raczkowski, M. (2016). Tourist activity of senior citizens (60+) residing in urban and rural areas. Physical Culture and Sport Studies and Research, 72 (1), 51–65. https://doi.org/10.1515/pcssr-2016-0028pl_PL
dc.referencesProfitroom (2020). Pobrane z: https://www.profitroom.com/pl/blog/ponad-90-polakow-planuje-wakacje-2020-w-kraju-ogolnopolskie-badanie/ (30.06.2020).pl_PL
dc.referencesReisinger, Y., Mavondo, F. (2005). Travel anxiety and intentions to travel internationally: Implications of travel risk perception. Journal of Travel Research, 43 (3), 212–225. https://doi.org/10.1177/0047287504272017pl_PL
dc.referencesRittichainuwat, B. N., Chakraborty, G. (2009). Perceived travel risks regarding terrorism and disease: The case of Thailand. Tourism Management, 30 (3), 410–418. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.08.001pl_PL
dc.referencesSadler, G. R., Lee, H. C., Lim, R. S., Fullerton, J. (2010). Recruitment of hard-toreach population subgroups via adaptations of the snowball sampling strategy. Nursing & Health Sciences, 12 (3), 369–74. https://doi.org/10.1111/j.1442-2018.2010.00541.xpl_PL
dc.referencesSeweryn, R., Niemczyk, A. (2018). Turystyka miejska mieszkańców wsi (na przykładzie turystów odwiedzających Kraków). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 4 (976), 39–58. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0976.0403pl_PL
dc.referencesSönmez, S., Graefe, A. (1998). Influence of terrorism risk on foreign tourism decisions. Annals of Tourism Research, 25 (1), 112–144. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(97)00072-8pl_PL
dc.referencesStatista (2020a). Pobrane z: https://www.statista.com/statistics/1120377/coronavirus-impact-on-summer-travel-plans-in-finland/ (30.06.2020).pl_PL
dc.referencesStatista (2020b). Pobrane z: https://www.statista.com/statistics/1119718/impact-of-the-coronavirus-on-tourist-arrivals-in-selected-italian-cities/ (30.06.2020).pl_PL
dc.referencesUglis, J., Krysińska, B. (2012). Próba zdefiniowania profilu agroturysty. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 699. Ekonomiczne Problemy Usług, 84, 155–166.pl_PL
dc.referencesUğur, N. G., Akbıyık, A. (2020). Impacts of COVID-19 on global tourism industry: A cross-regional comparison. Tourism Management Perspectives, 36, 100744. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100744pl_PL
dc.referencesU.S. Travel (2020). Pobrane z: https://www.ustravel.org/toolkit/covid-19-travel-industry-research (30.06.2020).pl_PL
dc.referencesVoicu, M. C. (2011). Using the snowball method in marketing research on hidden populations. Challenges of the Knowledge Society, 1, 1341–1351.pl_PL
dc.referencesWalas, B., Kruczek, Z. (2020). The impact of COVID-19 on tourism in Kraków in the eyes of tourism entrepreneurs. Studia Periegetica, 2 (30), 9–24. https://doi. org/10.5604/01.3001.0014.3664pl_PL
dc.referencesWen, J., Wang, W., Kozak, M., Liu, X., Hou, H. (2020). Many brains are better than one: the importance of interdisciplinary studies on COVID-19 in and beyond tourism. Tourism Recreation Research, 45, 2320–0308. https://doi.org/10.1080/02508281.2020.1761120pl_PL
dc.referencesWHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard (2021). Pobrane z: https://covid19.who.int/ (5.03.2021).pl_PL
dc.referencesWiadomości turystyczne (2020). Pobrane z: http://wiadomosciturystyczne.pl/aktualnosci/3389,,,0,unwto_liczba_podrozy_spadla_o_65_proc__.htmlpl_PL
dc.referencesWilliams, A. M., Baláz, V. (2013). Tourism, risk tolerance and competences: Travel organization and tourism hazards. Tourism Management, 35, 209–221. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.07.006pl_PL
dc.referencesWojcieszak-Zbierska, M. M., Jęczmyk, A., Zawadka, J., Uglis, J. (2020). Agritourism in the era of the coronavirus (COVID-19): A rapid assessment from Poland. Agriculture, 10 (9), 397. https://doi.org/10.3390/agriculture10090397pl_PL
dc.referencesWong, J. Y., Yeh, Ch. (2009). Tourist hesitation in destination decision making. Annals of Tourism Research, 36 (1), 6–23. https://doi.org/10.1016/j.annals.2008.09.005pl_PL
dc.referencesZawadka, J. (2019). Agritourism as a way of spending free time of urban families with children. Annals PAAAE, 21 (3), 532–541. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.3453pl_PL
dc.referencesZawadka, J., Pietrzak-Zawadka, J. (2017). Motives and ways of spending holidays in the area of the Kampinos National Park by city dwellers. Ekonomia i Środowisko, 2 (61), 163–172.pl_PL
dc.referencesZgolli, S., Zaiem, I. (2018). The responsible behavior of tourist: The role of personnel factors choice of destination. Arab Economic and Business Journal, 13 (2), 168–178. https://doi.org/10.1016/j.aebj.2018.09.004pl_PL
dc.contributor.authorEmailjan_zawadka@sggw.edu.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.jeczmyk@up.poznan.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailjaroslaw.uglis@up.poznan.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailmonika.wojcieszak-zbierska@up.poznan.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-576-3.01
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe