Show simple item record

dc.contributor.authorLubrańska, Anna
dc.date.accessioned2021-07-30T09:04:54Z
dc.date.available2021-07-30T09:04:54Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationLubrańska A., Psychospołeczne aspekty życia i pracy w kontekście różnic międzypokoleniowych i polityki organizacyjnej, WUŁ, Łódź 2018, https://doi.org/10.18778/8142-112-6pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-112-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38418
dc.description.abstractPublikacja stanowi wieloaspektowe opracowanie z zakresu psychologii pracy oraz psychologii organizacji i zarządzania, dotyczące problematyki różnorodności pokoleniowej. Autorka omówiła podjęte zagadnienia z uwzględnieniem wymiaru indywidualnego i organizacyjnego, a także ukazała je z dwóch perspektyw - teoretycznej (zamieszczając definicje kluczowych terminów i charakterystykę istotnych zjawisk) i empirycznej (prezentując założenia i rezultaty projektu badawczego, zrealizowanego w obszarze różnic pokoleniowych). Książka jest adresowana do osób zainteresowanych tematyką współczesnego rynku pracy, naukami związanymi z organizacją i zarządzaniem oraz psychologią pracy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdorosłośćpl_PL
dc.subjectsatysfakcja z życia i pracypl_PL
dc.subjectmiędzypokoleniowe różnicepl_PL
dc.subjectwartości w życiupl_PL
dc.subjectpraca zawodowapl_PL
dc.subjectstres w pracypl_PL
dc.subjectzarządzanie wiekiempl_PL
dc.titlePsychospołeczne aspekty życia i pracy w kontekście różnic międzypokoleniowych i polityki organizacyjnejpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number254pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Pracy i Organizacjipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-113-3
dc.referencesAbaci, R., Arda, D. (2013). Relationship between self-compassion and job satisfaction in white collar workers. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 106, 2241–2247. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.255pl_PL
dc.referencesAbramowska-Kmon, A. (2011). O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności. Studia Demograficzne, 1(159), 3–22.pl_PL
dc.referencesAdenike, A. (2011). Organizational Climate as a Predictor of Employee Satisfaction: Evidence from Covenant University. Business Intelligence Journal, 1, 151–165.pl_PL
dc.referencesAhmad, A. (2008). Job, Family and Individual Factors as Predictors of Work-Family Conflict. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 4(1), 57–65.pl_PL
dc.referencesAhmad, S., Skitmore, M. (2003). Work-family conflict: a survey of Singaporean workers. Singapore Management Review, 25(1), 35–52.pl_PL
dc.referencesAiswarya, B., Ramasundaram, G. (2011). The Impact of Dependents in the Family on the Work Life Conflict of Employed Women in IT Sector in India. South Asian Journal of Management Sciences, 5(2), 43–48.pl_PL
dc.referencesAlas, R. (2007). The impact of employee participation on job satisfaction during change process. Problems and Perspectives in Management, 5(4), 28–33.pl_PL
dc.referencesAlbdour, A. A., Altarawneh, I. I. (2014). Employee Engagement and Organizational Commitment: Evidence from Jordan. International Journal of Business, 19(2), 192–212.pl_PL
dc.referencesAldea-Capotescu, R. (2013). Social Support as a Mediator Between Emotion Work and Job Satisfaction. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 84, 601–606. https://doi.org/10.1016/j. sbspro.2013.06.611pl_PL
dc.referencesAleksić, A., Trkulja, M., Cikota-Aleksić, B., Aleksić, D. (2015). Analysis of job stress in workers employed by three public organizations in Serbia. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 26(3), 373–382. https://doi.org/10.2478/s13382-013-0108-0pl_PL
dc.referencesAlexopoulos, E. C., Palatsidi, V., Tigani, X., Darviri, C. (2014). Exploring Stress Levels, Job Satisfaction, and Quality of Life in a Sample of Police Officers in Greece. Safety and Health at Work, 5, 210-215. doi: 10.1016/j.shaw.2014.07.004.pl_PL
dc.referencesAlshitri, K. I. (2013). The Effects of the Personal Variables on Organizational Commitment in Public Organizations in Saudi Arabia. IBIMA Business Review, 2013, Article ID 725189. doi: 10.5171/2013.725189.pl_PL
dc.referencesAltinoz, M., Cakiroglu, D., Cop, S. (2012). The Effect of Job Satisfaction of the Talented Employees on Organizational Commitment: A Field Research. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 58, 322–330. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1007pl_PL
dc.referencesAndela, M., Truchot, D., Van der Doef, M. (2016). Job stressors and burnout in hospitals: The mediating role of emotional dissonance. International Journal of Stress Management, 23(3), 298–317. http://dx.doi.org/10.1037/str0000013.pl_PL
dc.referencesAndrałojć, M., Ławrynowicz, M. (2012). Elastyczny system wynagrodzeń w motywowaniu pokolenia Y. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, 49–62.pl_PL
dc.referencesAndysz, A., Merecz, D. (2010). Badania nad dopasowaniem człowieka do środowiska pracy. W: D. Merecz (red.), Dopasowanie człowieka do środowiska pracy – uwarunkowania i skutki (s. 37–49). Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera.pl_PL
dc.referencesApipalakul, C., Kummoon, D. (2017). The Effects of Organizational Climate to Conflict Management amongst Organizational Health Personnel. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 237, 1216–1222. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.192pl_PL
dc.referencesAppelt, K. (2015). Środkowy okres dorosłości. Jak rozpoznać potencjał dojrzałych dorosłych? W: A. Brzezińska (red.), Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 503–552). Gdańsk: GWP.pl_PL
dc.referencesArgyle, M. (2012). Przyczyny i korelaty szczęścia. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (s. 165–203). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesArnett, J. J. (2000). Emerging Adulthood. A Theory of Development from the Late Teens through the Twenties. American Psychologist, 55(5), 469–480. doi: 10.1037//0003-66X.55.5.469.pl_PL
dc.referencesArnett, J. J. (2003). Conceptions of the Transition to Adulthood Among Emerging Adults in American Ethnic Groups. New Directions for Child and Adolescent Development, 100, 63–76.pl_PL
dc.referencesArnett, J. J. (2006). The psychology of emerging adulthood: What is new, and what remains to be known? W: Arnett J. J., Tanner J. L. (red.), Emerging adults in America: Coming of age in the 21st century (s. 303–330). Washington, DC: APA Books.pl_PL
dc.referencesArnett, J. J. (2011). Emerging Adulthood(s). The Cultural Psychology of a New Life Stage. W: L. A. Jensen (red.), Bridging Cultural and Developmental Approaches to Psychology. New Syntheses in Theory (s. 255–275). Oxford: Research and Policy, Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesAronowska, I. (2014). Efektywna współpraca w zespołach międzypokoleniowych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Zarządzanie – nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych – w świetle badań, E. Gołębiowska (red.), t. XV, z. 11, cz. 2, 115–127.pl_PL
dc.referencesAslam, R., Shumaila, S., Azhar, M., Sadaqat, S. (2011). Work-Family Conflicts: Relationship between Work-Life Conflict and Employee Retention – A Comparative Study of Public and Private Sector Employees. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(2), 18–29.pl_PL
dc.referencesAtchley, R. C. (1982). Retirement: Leaving the world of work. Annals of the American of Political and Social Science, 464, 120–131.pl_PL
dc.referencesAtchley, R. C. (1991). Social Forces and Aging: An Introduction to Social Gerontology. Belmont, CA: Wadsworth.pl_PL
dc.referencesAvram, E., Ionescu, D., Mincu, C. L. (2015). Perceived safety climate and organizational trust: the mediator role of job satisfaction. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 187, 679–684. https:// doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.126pl_PL
dc.referencesBadora, B. (2016). Zadowolenie z życia. Centrum Badania Opinii Społecznych. Komunikat z badań, nr 4/2016. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_004_16.pdf (dostęp 10.10.2017).pl_PL
dc.referencesBahrami, M. A., Taheri, G. H., Montazer Alalfaraj, R., Dehghani Tafti, A. (2013). The Relationship Between Organizational Climate and Psychological Well-Being of Hospital Employees. World Journal of Medical Sciences 9(1), 61–67. doi: 10.5829/idosi.wjms.2013.9.1.75152.pl_PL
dc.referencesBahrami, M. A., Barati, O., Ghoroghchian, M., Montazer Alalfaraj, R., Ezzatabadi, M. R. (2016). Role of Organizational Climate in Organizational Commitment: The Case of Teaching Hospitals. Osong Public Health and Research Perspectives, 7(2), 96–100. http://dx.doi.org/10.1016/j.phrp.2015.11.009.pl_PL
dc.referencesBajcar, B., Borkowska, A., Czerw, A., Gąsiorowska, A., Nosal, Cz., S. (2006). Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod. Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego, 34, Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityka Społecznej, Departament Rynku Pracy.pl_PL
dc.referencesBajer, E. (2016). Działania przedsiębiorcze, postawy wobec pracy i ocena nasilenia stresu u mikroprzedsiębiorców i pracowników etatowych. Psychologia Społeczna, 1(36), 84–97. doi: 10.7366/1896180020163607.pl_PL
dc.referencesBaka, Ł. (2011). Konflikt między pracą a rodziną a wypalenie zawodowe. Psychologia Społeczna, 4(19), 367–374.pl_PL
dc.referencesBaka, Ł. (2013a). Relacje społeczne w pracy jako moderator zależności: wymagania w pracy – zdrowie psychiczne i fizyczne nauczycieli. Psychologia Społeczna, 4(27), 422–434.pl_PL
dc.referencesBaka, Ł. (2013b). Zależności między poczuciem niesprawiedliwości, stresem roli zawodowej a zachowaniami nieproduktywnymi w pracy. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zarządzanie stresem, H. Skłodowski (red.), cz. I, t. XIV, z. 5, 7–21.pl_PL
dc.referencesBaka, Ł. (2015). Does job burnout mediate negative effects of job demands on mental and physical health in a group of teachers? Testing the energetic process of Job Demands-Resources model. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 28(2), 335–346. doi: 10.13075/ijomeh.1896.00246.pl_PL
dc.referencesBaka, Ł. (2016). Stres w pracy jako źródło kontrproduktywnych zachowań pracowników. Prewencja i Rehabilitacja, 1(43), 11–22.pl_PL
dc.referencesBaka, Ł., Cieślak, R. (2010). Zależności między stresorami w pracy a wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w pracę w grupie nauczycieli: pośrednicząca rola przekonań o własnej skuteczności i wsparcia społecznego. Studia Psychologiczne, t. 48, z. 3, 5–18.pl_PL
dc.referencesBaka, Ł., Derbis, R. (2013). Emocje i kontrola w pracy jako regulatory związku stresory w pracy – zachowania nieproduktywne. Empiryczna weryfikacja modelu stresory – emocje. Psychologia Społeczna, t. 8, 3(26), 323–334.pl_PL
dc.referencesBakar, Z. A., Salleh, R. (2015). Role Demands, Work-Family Conflict and Motivation: A Proposed Framework. Global Business and Management Research: An International Journal 7(2), 78–87.pl_PL
dc.referencesBańka, A. (2004). Rozwój i zastosowanie teorii psychologicznych we współczesnym doradztwie karier w kontekście integracji transkulturowej. Chowanna 2, 9–32.pl_PL
dc.referencesBańka, A. (2006). Kapitał kariery – uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych na rynku pracy. W: Z. Ratajczak, A. Bańka, E. Turska (red.), Współczesna psychologia pracy i organizacji. Wybrane zagadnienia (s. 59–117). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.pl_PL
dc.referencesBańka, A. (2007). Globalizacja pracy i kariery a procesy identyfikacji społecznej i indywidualnej. W: M. Górnik-Durose, B. Kożusznik (red.), Perspektywy psychologii pracy (s. 53–81). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.pl_PL
dc.referencesBańka, A., Wołowska, A. (2006). Zmiana rzeczywistości organizacyjnej a postawy wobec pracy: analiza typów przywiązania do organizacji i zaangażowania w pracę. W: B. Rożnowski, A. Biela, A. Bańka (red.), Praca i organizacja w procesie zmian (s. 123–139). Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.pl_PL
dc.referencesBańka, A., Wołowska, A., Bazińska, R. (2002). Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji. Czasopismo Psychologiczne, 8, 65–74.pl_PL
dc.referencesBanovcinova, L., Baskova, M. (2014). Sources of work-related stress and their effect on burnout in midwifery. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 132, 248–254. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.04.306.pl_PL
dc.referencesBaran, M. (2015). Mentoring jako element zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach. Management Forum, 3(2), 3–8. doi: 10.15611/mf.2015.2.01.pl_PL
dc.referencesBaran, M., Kłos, M. (2014). Pokolenie Y – prawda i mity w kontekście zarządzania pokoleniami. Marketing i Rynek, 5, 923–929. http://www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/Mrzyglocka/Pokolenie_Y_-_prawdy_i_mity_w_kontekscie.pdfpl_PL
dc.referencesBarbosa, F. T., Eloi, R. J., Santos, L. M., Leão, B. A., Lima, F. J. C., Sousa-Rodrigues, C. F. (2017). Correlation between weekly working time and burnout syndrome among anesthesiologists of Maceió-AL. Revista Brasileira de Anestesiologia, 67(2), 115–121. http://dx.doi.org/10.1016/j.bjane.2015.06.001.pl_PL
dc.referencesBarometr Rynku Pracy Work Service – VIII edycja. http://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/ Raporty/Barometr-Rynku-Pracy (dostęp 27.09.2017).pl_PL
dc.referencesBartkowiak, G. (2014). Postawy pracodawców i kadry kierowniczej wobec zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 13–25.pl_PL
dc.referencesBartkowiak, G. (2015). Dobre praktyki w zakresie zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus – perspektywa społeczno-ekonomiczna, pracowników i pracodawców. Marketing i Rynek, 5, 1360–1375.pl_PL
dc.referencesBartkowiak, G., Krugiełka, A. (2015). Przywiązanie organizacyjne pracowników wiedzy i ich postawy wobec pozostawania aktywnym zawodowo w wieku 65 plus. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 44(6), 5–23.pl_PL
dc.referencesBartkowiak, G., Krugiełka, A. (2016). Elastyczność organizacji a stosowanie dobrych praktyk w obszarze zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus. Marketing i Rynek, 3, 18–28.pl_PL
dc.referencesBaruch-Feldman, C., Brondolo, E., Ben-Dayan, D., Schwartz, J. (2002). Sources of Social Support and Burnout, Job Satisfaction, and Productivity. Journal of Occupational Health Psychology, 7(1), 84–93. doi: 10.1037//1076-8998.7.1.84.pl_PL
dc.referencesBasińska, B., Wilczek-Rużyczka, E. (2011). Zespół wypalenia zawodowego i zmęczenie w kontekście pracy zmianowej i stresu zawodowego wśród pielęgniarek chirurgicznych. Przegląd Psychologiczny, 54(1), 101–114.pl_PL
dc.referencesBasińska, M. A., Łuczak, A. (2014). Style radzenia sobie ze stresem a satysfakcja z życia opiekunów osób z chorobą Alzheimera. W: R. Derbis, Ł. Baka (red.), Oblicza Jakości Życia (s. 141–156). Częstochowa: Akademia Jana Długosza.pl_PL
dc.referencesBayarcelik, E. B., Findikli, M. (2016). The Mediating Effect of Job Satisfaction on the Relation Between Organizational Justice Perception and Intention to Leave. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 235, 403–411. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.11.050pl_PL
dc.referencesBeausaert, S., Froehlich, D. E., Devos, Ch., Riley, P. (2016). Effects of support on stress and burnout in school principals. Educational Research, 58(4), 347–365. doi: 10.1080/00131881.2016.1220810. http://dx.doi.org/10.1080/00131881.2016.1220810pl_PL
dc.referencesBecelewska, D. (2006). Repetytorium z rozwoju człowieka. Kolegium Karkonoskie. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze. Jelenia Góra: Introligatorstwo – Mała Poligrafia.pl_PL
dc.referencesBednarska-Wnuk, I. (2012). Elastyczność zawodowa w percepcji przedstawicieli pokolenia Y. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 249, 89–94.pl_PL
dc.referencesBednorz, K. (2014). Klimat organizacyjny sprzyjający twórczości. Studia Oeconomica Posnaniensa, 10(271), 7–26.pl_PL
dc.referencesBellavia, G., Frone, M. R. (2005). Work-Family Conflict. W: J. Barling, E. K. Kelloway, M. R. Frone (red.), Handbook of work stress (s. 113–147). Thousand Oaks: SAGE Publications. doi: 10.4135/9781412975995.n6.pl_PL
dc.referencesBergheim, K., Nielsen, M. B., Mearns, K., Eid, J. (2015). The relationship between psychological Capital, job satisfaction, and safety perceptions in the maritime industry. Safety Science, 74, 27–36. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753514003129pl_PL
dc.referencesBernotaite, L., Malinauskiene, V. (2017). Workplace bullying and mental health among teachers in relation to psychosocial job characteristics. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 30(4), 629–640. https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.00943pl_PL
dc.referencesBeutell, N. J., Witting-Berman, U. (2008). Work-family conflict and work-family synergy for generation X, baby boomers, and matures. Journal of Managerial Psychology, 23(5), 507–523. http://dx.doi.org/10.1108/02683940810884513pl_PL
dc.referencesBezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Promowanie zrównoważonego życia zawodowego. Przewodnik po kampanii (2016). Luksemburg: Urząd Publikacji Europejskiej. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. doi: 10.2802/432062.pl_PL
dc.referencesBhowon, U. (2013). Role Salience, Work-Family Conflict and Satisfaction of Dual-Earner Couples. Journal of Business Studies Quarterly, 5(2), 78–90.pl_PL
dc.referencesBiałas, S., Litwin, J. (2013). Satysfakcja z pracy i przejawy zachowań kontrproduktywnych wśród pracowników spółki przemysłu stoczniowego. Studium przypadku. Zarządzanie i Finanse, 11(4), 17–29.pl_PL
dc.referencesBiegańska, K. (2008). Uciążliwość i psychologiczne koszty pracy. Negatywne aspekty funkcjonowania w roli właściciela firmy. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica, 12, 75–93.pl_PL
dc.referencesBiegger, A., De Geest, S., Schubert, M., Ausserhofer, D. (2016). The ‘magnetic forces’ of Swiss acute care hospitals: A secondary data analysis on nurses’ job satisfaction and their intention to leave their current job. Nursing Plus Open, 2, 15–20. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352900816000030pl_PL
dc.referencesBiglari, H., Ebrahimi, M. H., Salehi, M., Poursadeghiyan, M., Ahmadnezhad, I., Abbasi, M. (2016). Relationship between occupational stress and cardiovascular diseases risk factors in drivers. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 29(6), 895–901. http://dx.doi.org/10.13075/ijomeh.1896.00125pl_PL
dc.referencesBilgin, N., Demirer, H. (2012). The examination of the relationship among organizational support, affective commitment and job satisfaction of hotel employees. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 51, 470–473. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.08.191pl_PL
dc.referencesBilinska, P., Wegge, J., Kliegel, M. (2016). Caring for the Elderly But And for One’s Own Old Employees? Organizational Age Climate, Age Stereotypes, and Turnover Intentions in Young and Old Nurses. Journal of Personnel Psychology, 15(3), 95–105. doi: 10.1027/1866-5888/a000144.pl_PL
dc.referencesBilska, E. (2013). Wsparcie społeczne i wypalenie zawodowe pracowników ośrodków pomocy społecznej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(5), 45–63.pl_PL
dc.referencesBirch, A. (2012). Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesBirren, J. E. (1961). A Brief History of the Psychology of Aging. The Gerontologist, 1(2), 69–77. https://doi.org/10.1093/geront/1.2pl_PL
dc.referencesBlanchflower, D. G., Oswald, A. J. (2008). Is well-being U-shaped over the life cycle? Social Science & Medicine, 66, 1733–1749. doi: 10.1016/j.socscimed.2008.01.030.pl_PL
dc.referencesBodak, A., Cierniak-Emerych, A., Pietroń-Pyszczek, A. (2016). Interesy pracownicze a zmiany pokoleniowe. Marketing i Rynek, 3, 40–49.pl_PL
dc.referencesBoguszewski, R. (2013a). Wartości i normy.. Komunikat z badań, BS/111/2013. Centrum Badania Opinii Społecznych. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_111_13.pdf (dostęp 12.10.2017).pl_PL
dc.referencesBoguszewski, R. (2013b). Zadowolenie z pracy i jej oceny. Komunikat z badań, BS/10/2013. Centrum Badania Opinii Społecznych. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_010_13.pdf (dostęp 12.10.2017).pl_PL
dc.referencesBoguszewski, R. (2014). Co stanowi o udanym życiu? Komunikat z badań, Nr 167/2014. Centrum Badania Opinii Społecznych. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_167_14.pdfpl_PL
dc.referencesBohdziewicz, P. (2016). Career Anchors of Representatives of Generation Z: Some Conclusions for Managing the Younger Generation of Employees. Human Resources Management, 113(6), 57–74.pl_PL
dc.referencesBolino, M. C., Turnley, W. H. (2005). The Personal Costs of Citizenship Behavior: The Relationship Between Individual Initiative and Role Overload, Job Stress, and Work-Family Conflict. Journal of Applied Psychology, 90(4), 740–748.pl_PL
dc.referencesBombiak, E. (2014). Zarządzanie różnorodnością – wyzwaniem dla współczesnych menedżerów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 29(102), 109–122.pl_PL
dc.referencesBorkowska, S. (2010). Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 240, 5–44.pl_PL
dc.referencesBratnicka, K., Ingram, T., Wronka-Pośpiech, M. (2016). Rozwikłanie zależności pomiędzy klimatem organizacyjnym a innowacyjnymi zachowaniami organizacyjnymi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 111, 213–225.pl_PL
dc.referencesBrdulak, H. (2014). Zmiany demograficzne – nowe wyzwania w zarządzaniu. Wybrane aspekty. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Zarządzanie – nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych, E. Gołębiowska (red.), t. XV, z. 11, cz. I, 157–170.pl_PL
dc.referencesBrief, A. P. (1998). Attitudes in and around organizations. Thousand Oaks: SAGE.pl_PL
dc.referencesBrummelhuis, L. L. T., Lippe, T. V. D., Kluwer, E. S., Flap, H. (2008). Positive and negative effects of family involvement on work-related burnout. Journal of Vocational Behavior, 73(3), 387–396. doi: 10.1016/j.jvb.2008.07.006.pl_PL
dc.referencesBrzezińska, A. I. (2015). Jak myślimy o rozwoju człowieka? W: A. Brzezińska (red.), Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 5–19). Gdańsk: GWP.pl_PL
dc.referencesBrzezińska, A. I., Applet, K., Ziółkowska, B. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2 (s. 95–292). Gdańsk: GWP.pl_PL
dc.referencesBrzezińska, A. I., Czub, T., Hejmanowski, S., Rękosiewicz, M., Kaczan, R., Piotrowski, K. (2012). Uwarunkowania procesu kształtowania się tożsamości w okresie przejścia z adoloescencji do dorosłości. Kultura i Edukacja, 3(89), 23–50.pl_PL
dc.referencesBrzezińska, A. I., Kaczan, R. (2010). Kwestionariusz Poczucie Punktualności Zdarzeń Życiowych (PPZŻ): konstrukcja i analiza właściwości psychometrycznych. Polskie Forum Psychologiczne, 1, 85–110.pl_PL
dc.referencesBrzezińska, A. I., Kaczan, R. (2011a). Kwestionariusz Poczucie Punktualności Zdarzeń Życiowych (PPZŻ): konstrukcja, stosowanie, aplikacje. W: W. Zeidler (red.), Kwestionariusze w psychologii. Postępy, zastosowania, problemy (s. 505–520). Warszawa: Vizja Press&IT.pl_PL
dc.referencesBrzezińska, A. I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rękosiewicz, M. (2011b). Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt? Nauka, 4, 67–107.pl_PL
dc.referencesBrzozowski, P. (1987). Skala Wartości (SW): polska adaptacja Value Survey M. Rokeacha. Podręcznik. Warszawa: Laboratorium Technik Diagnostycznych im. Bogdana Zawadzkiego.pl_PL
dc.referencesBugajska, J., Hildt-Ciupińska, K. (2012). Ocena działań ukierunkowanych na utrzymanie zatrudnienia przez starszych pracowników. Medycyna Pracy, 63(4), 453–462.pl_PL
dc.referencesBugajska, J., Makowiec-Dąbrowska, T. (2006). Czynniki zawodowe przedwczesnego obniżenia zdolności do pracy u osób starszych. Bezpieczeństwo Pracy, 2, 20–21.pl_PL
dc.referencesBugajska, J., Makowiec-Dąbrowska, T., Wągrowska-Koski, E. (2010). Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach jako element ochrony zdrowia starszych pracowników. Medycyna Pracy, 61(1), 55–63.pl_PL
dc.referencesButt, M., Hu, B., Shafi, K., Malik B. H. (2015). The Negative Relationship between Work Family Conflict and Career Satisfaction and the Role of Individual Differences. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5(8), 102–113.pl_PL
dc.referencesByczkowska, M. (2010). Zarządzanie różnorodnością (diversity management). Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XI, z. 11, 7–29.pl_PL
dc.referencesÇakar, F. S. (2012). The Relationship between the Self-efficacy and Life Satisfaction of Young Adults. International Education Studies, 5(6), 123–130. doi: 10.5539/ies.v5n6p123.pl_PL
dc.referencesChanda, K. S. (2015). Gender and life satisfaction in the Czech Republic. Gender Studies, 13(1), 131–151. http://dx.doi. org/10.1515/genst-2015-0010pl_PL
dc.referencesChanduszko-Salska, J., Młynarczyk, A. (2012). Jak uczyć innych, nie gubiąc własnych nut. Stres w pracy, wybrane zasoby osobiste a zespół wypalenia zawodowego u muzyków klasycznych. Acta Universitais Lodziensis, Folia Psychologica, 16, 89–102.pl_PL
dc.referencesCharkhabi, M., Alimohammadi, S., Charkhabi, S. (2014). The Full Mediator Role of Job Satisfaction in Relationship between Job Characteristics and Health Outcomes in Hospital Nurses: A New Conceptual Model. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 127, 365–369. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.389pl_PL
dc.referencesChaudhary, R., Rangnekar, S., Barua, M. K. (2014). Organizational climate, climate strength and work engagement. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 133, 291–303. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.04.195.pl_PL
dc.referencesChełpa, S. (1993). Walidacja Kwestionariusza Klimatu Organizacyjnego Kolba. Przegląd Psychologiczny, 28, 217–235.pl_PL
dc.referencesChirkowska-Smolak, T. (2009). Organizacyjne czynniki wypalenia zawodowego. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, 4, 257–272.pl_PL
dc.referencesChoi, D., Oh, I.-S., Colbert, A. E. (2015). Understanding Organizational Commitment: A Meta-Analytic Examination of the Roles of the Five-Factor Model of Personality and Culture. Journal of Applied Psychology, 100(5), 1542–1567. http://dx.doi.org/10.1037/apl0000014pl_PL
dc.referencesChomątowska, B., Smolbik-Jęczmień, A. (2013). Zespoły wielopokoleniowe wyzwaniem dla współczesnego organizatora pracy w warunkach nowej gospodarki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 763, Ekonomiczne Problemy Usług, 105, 193–202.pl_PL
dc.referencesChomątowska, B., Żarczyńska-Dobiesz, A. (2016). DNA lidera według przedstawicieli pokolenia Z. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 430, 58–68. doi: 10.15611/pn.2016.430.05.pl_PL
dc.referencesChoo, J. L. M., Desa, N. M., Asaari, M. H. A. (2016). Flexible Working Arrangement toward Organizational Commitment and Work-Family Conflict. Studies in Asian Social Science, 3(1), 21–36. doi: 10.5430/sass.v3n1p21.pl_PL
dc.referencesChrupała-Pniak, M. (2012). Satysfakcja zawodowa – artefakt czy funkcjonalny wymiar kapitału intelektualnego. Przegląd koncepcji teoretycznych i podejść badawczych. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty, 2(24), 13–28.pl_PL
dc.referencesChrupała-Pniak, M., Grabowski, D. (2016). Etyka pracy, przywiązanie organizacyjne a gotowość do podejmowania nieetycznych zachowań proorganizacyjnych – raport z badań. Psychologia Społeczna, 1(36), 69–83. doi: 10.7366/1896180020163606.pl_PL
dc.referencesChudzicka-Czupała, A. (2013). Zadowolenie z pracy jako komponent jakości życia współczesnego człowieka. Chowanna, 1, 13–38.pl_PL
dc.referencesChudzicka-Czupała, A. (2016). Klimat etyczny i klimat sprawiedliwości w organizacji. Znaczenie oraz uwarunkowania. Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój. Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne, 1, 9–21.pl_PL
dc.referencesChueh, K.-H., Yen, Ch.-N., Lu, L., Yang, M.-S. (2011). Association between psychosomatic symptoms and work stress among Taiwan police officers. Kaohsiung Journal of Medical Sciences, 27, 144–149.pl_PL
dc.referencesCibior, R. (2008). Wartości życiowe i ich bilans u osób starszych. Chowanna, 1, 97–110.pl_PL
dc.referencesCichorzewska, M., Mazur, B., Niewiadomska, A., Sobolewska-Poniedziałek, E., Zimnoch, K., Ziółkowska, B. (2015). Zarządzanie wiekiem. Aspekt regionalny, instytucjonalny oraz organizacyjny. Lublin: Politechnika Lubelska.pl_PL
dc.referencesCieślak, R., Widerszal-Bazyl, M., Łuszczyńska-Cieślak, A. (2000). The Moderating Role of Hardiness and Social Support in the Relation Between Job Stressors and Well-Being. A Lesson From a Clerical Women Sample. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 6(2), 257–292. doi: 10.1080/10803548.2000.11076455.pl_PL
dc.referencesClaiborne, N., Auerbach, C., Zeitlin, W., Lawrence, C. K. (2015). Organizational Climate Factors of Successful and Not Successful Implementations of Workforce Innovations in Voluntary Child Welfare Agencies. Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance, 39(1), 69–80. doi: 10.1080/23303131.2014.984096.pl_PL
dc.referencesClark, A., Oswald, A., Warr, P. (1996). Is job satisfaction U-shaped in age? Journal of Occupational and Organizational Psychology, 69, 57–81.pl_PL
dc.referencesCoban, H., Irmis, A. (2016). Work-Family Conflict and Burnout in Turkish Banking Industry. European Scientific Journal, August, Special Edition, 37–54. https://eujournal.org/index.php/esj/article/viewFile/7816/7534pl_PL
dc.referencesColomeischi, A. A. (2014). Emotional Life as Influence on Work Satisfaction. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 159, 350–354. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.386pl_PL
dc.referencesColomeischi, A. A., Colomeischi, T., Clipa, O. (2014). Teachers’ Work Mentality and Work Satisfaction in Relation with Their Personality Traits. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 159, 345–349. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.385pl_PL
dc.referencesCummings, J. N. (2004). Work groups, structural diversity, and knowledge sharing in a global organization. Management Science, 50(3), 352–364.pl_PL
dc.referencesCzapiński, J. (1994). Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.pl_PL
dc.referencesCzapiński, J. (2012). Psychologiczne teorie szczęścia. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (s. 51–102). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesCzapiński, J. (2015). Indywidualna jakość i styl życia. W: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków – Raport. Contemporary Economics, 9/4, (s. 200–233). Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego. doi: 10.5709/ce.1897-9254.190.pl_PL
dc.referencesCzapiński, J., Błędowski, P. (2014). Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2013. Raport tematyczny. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. http://www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Aktywnosc_spoleczna_osob_starszych.pdf (dostęp 11.09.2017).pl_PL
dc.referencesCzapiński, J., Panek, T. (2015) (red.), Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków – Raport. Contemporary Economics, 9/4. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego. http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf (dostęp 10.10.2017).pl_PL
dc.referencesCzarnota-Bojarska, J., Łada, M. (2004). Ważność różnych aspektów pracy dla kobiet i mężczyzn o różnym jej stażu. Nowiny Psychologiczne, 1, 5–22.pl_PL
dc.referencesCzernecka, M., Woszczyk, P. (2012a). (Czło)wiek to inwestycja, czyli jak skutecznie szkolić pracowników dojrzałych wiekowo? Personel i Zarządzanie, 3, 93–96.pl_PL
dc.referencesCzernecka, M., Woszczyk, P. (2012b). Zatrudnianie różnych pokoleń opłaca się firmom. Personel i Zarządzanie, 4, 16–20.pl_PL
dc.referencesCzerw, A., Borkowska, A. (2010a). Praca zawodowa jako obszar realizowania misji społecznej. Psychologia Społeczna, t. 5, 4(15), 303–315.pl_PL
dc.referencesCzerw, A., Borkowska, A. (2010b). Rola optymizmu i inteligencji emocjonalnej w osiąganiu satysfakcji z pracy. Implikacje dla tworzenia programów rozwojowych pracowników. Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, 1, 69–82.pl_PL
dc.referencesCzerw, A., Gąsiorowska, A. (2011). Motywująca rola wartości związanych z przekraczaniem własnych granic w sytuacji pracy. W: B. Bartosz, A. Keplinger, M. Straś-Romanowska (red.), Transgresje, innowacje, twórczość (s. 233–250). Warszawa: Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury.pl_PL
dc.referencesDåderman, A. M., Basińska, B., A. (2016). Job Demands, Engagement, and Turnover Intentions in Polish Nurses: The Role of Work-Family Interface. Frontiers in Psychology, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01621pl_PL
dc.referencesDajani, M. A. Z. (2015). The Impact of Employee Engagement on Job Performance and Organisational Commitment in the Egyptian Banking Sector. Journal of Business and Management Sciences, 3 (5), 138–147. doi: 10.12691/jbms-3-5-1.pl_PL
dc.referencesDawal, S. Z. M., Taha, Z. (2006). The Effect of Job and Environmental Factors on Job Satisfaction in Automotive Industries. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 12(3), 267–280. doi: 10.1080/10803548.2006.11076687.pl_PL
dc.referencesDe Cuyper, N., Notelaers, G., De Witte, H. (2009). Job Insecurity and Employability in Fixed-Term Contractors, Agency Workers, and Permanent Workers: Associations with Job Satisfaction and Affective Organizational Commitment. Journal of Occupational Health Psychology, 14(2), 193–205. doi: 10.1037/a0014603.pl_PL
dc.referencesDenkiewicz-Kuczewska, M. (2012). Stereotypowe myślenie, satysfakcja z pracy i dobrostan psychiczny u kobiet prowadzących i nieprowadzących działalność przedsiębiorczą. Psychologia Ekonomiczna, 2, 23–27.pl_PL
dc.referencesDerbis, R., Baka, Ł. (2011). Znaczenie wsparcia społecznego i zaangażowania w pracę dla związku stresorów w pracy i wypalenia zawodowego. Czasopismo Psychologiczne, 17(2), 277–287.pl_PL
dc.referencesDevi, K. R., Rani, S. S. (2016). The Impact of Organizational Role Stress and Work Family Conflict Diagnosis Sources of Difficulty at Work Place and Job Satisfaction among Women in IT Sector, Chennai, Tamil Nadu. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 219, 214–220. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.008pl_PL
dc.referencesDewe, P. J., O’Driscoll, M. P., Cooper, C. L. (2012). Theories of Psychological Stress at Work. W: R. J. Gatchel, I. Z. Schultz (eds.), Handbook of Occupational Health and Wellness, Handbooks in Health, Work, and Disability (s. 23–38). New York: Springer Science+Business Media. doi: 10.1007/978-1-4614-4839-6_2. www.springer.com/cda/content/.../9781461448389-c1.pdfpl_PL
dc.referencesDhurup, M., Surujlala, J., Kabongo, D. M. (2016). Finding Synergic Relationships in Teamwork, Organizational Commitment and Job Satisfaction: A Case Study of a Construction Organization in a Developing Country. Procedia Economics and Finance, 35, 485–492. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)00060-5pl_PL
dc.referencesDiener, E. (2006). Understanding Scores on the Satisfaction with Life Scale. https://internal.psychology. illinois.edu/~ediener/Documents/Understanding%20SWLS%20Scores.pdf (dostęp 05.09.2017).pl_PL
dc.referencesDiener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71–75.pl_PL
dc.referencesDobrowolska, M. (2014). Przywiązanie organizacyjne u pracowników zatrudnionych w nietradycyjnych formach – fikcja czy rzeczywistość? Prosopon, Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, 9(3), 127–136.pl_PL
dc.referencesDobrowolska, M. (2015). Chance to Experience Non-Traditional Work Involvement. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 4(1), 101–104. doi: 10.5901/ajis.2015.v4n1s2p101.pl_PL
dc.referencesDogar, N. (2014). Relations between organizational commitment and demographic factors: a research in banking sector. doi: 10.7336/academicus.2014.10.08.pl_PL
dc.referencesDolecińska, J., Kołodziejczyk, H. (2016). Motywowanie pokoleń – teoria a praktyka. Marketing i Rynek, 3, 103–113.pl_PL
dc.referencesDollard, M. F., Winefield, H. R., Winefield, A. H,. de Jonge, J. (2000). Psychosocial job strain and productivity in human service workers: A test of the demand-control-support model. Joumal of Occupational and Organisational Psychology, 73, 501–510.pl_PL
dc.referencesDomagalska-Grędys, (2017). Wartości w pracy młodych pokoleń Y i Z. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19(2), 40–45. doi: 10.5604/01.3001.0010.1156.pl_PL
dc.referencesDrugie europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń – ESENER- 2 (2015). Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. doi: 10.2802/466737. https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/reports/esener-ii-summary.pdf/view (dostęp 15.09.2017).pl_PL
dc.referencesDrzewicka, M. (2010). Percepcja stylu kierowania przełożonego a zadowolenie z pracy wśród pracowników call center. Psychologia Jakości Życia, t. 9, 1, 81–89.pl_PL
dc.referencesDubas, E. (2008). Kategoria wiekowa 50+. Charakterystyka rozwojowa i aspekty edukacyjne. W: E. Dubas, J. Pyżalski, M. Muszyński, J. R. Pavel (red.), Wspieranie rozwoju bezrobotnych 50+. Doświadczenia projektu Adults Mentoring (s. 19–30). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesDuckworth, A. L., Quinn, P. D., Seligman M. E. P. (2009). Positive predictors of teacher effectiveness. The Journal of Positive Psychology, 4(6), 540–547.pl_PL
dc.referencesDudek, B. (2005). Czynniki psychospołeczne a zdrowie. Medycyna Pracy, 56(5), 379–386.pl_PL
dc.referencesDudek, B. (2012). Pomiar chronicznego i traumatycznego stresu zawodowego Kwestionariuszem Samooceny Zysków i Strat. W: E. Bielawska-Batorowicz, B. Dudek (red.), Teoria zachowania zasobów Stevana E. Hobfolla. Polskie doświadczenia (s. 81–95). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesDudek, B., Koniarek, J. (2003). Wsparcie społeczne jako modyfikator procesu stresu – wybrane problemy teoretyczne i narzędzia pomiaru. Medycyna Pracy, 54(5), 427–435.pl_PL
dc.referencesDudek, B., Koniarek, J., Szymczak, W. (2007). Stres związany z pracą a teoria zachowania zasobów Stevana Hobfolla. Medycyna Pracy, 58(4), 317–325.pl_PL
dc.referencesDudek, B., Waszkowska, M., Hanke, W. (1999). Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi.pl_PL
dc.referencesDudek, B., Waszkowska, M., Merecz, D., Hanke, W. (2004). Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi.pl_PL
dc.referencesDurniat, K. (2007). Mobbing w Polsce na tle klimatu organizacyjnego. W: S. Banaszak, K. Doktór (red.), Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (s. 377–392). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania.pl_PL
dc.referencesDurniat, K. (2011). Mobbing jako zagrożenie dla tożsamości i integralności jednostki – z perspektywy pracy i rodziny. W: L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu (s. 381–395). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesDuxbury, L., Higgins, C. (2003). Work–Life Conflict in Canada in the New Millennium: Key Findings and Recommendations From The 2001 National Work–Life Conflict Study. http://publications. gc.ca/site/archivee-archived.html?url=http://publications.gc.ca/collections/Collection/H72-21-186-2003E.pdf (dostęp 05.08.2017).pl_PL
dc.referencesDziadkiewicz, A., Kłos, M. (2013). Tworzenie zespołów różnorodnych w przedsiębiorstwach zorientowanych na design. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, z. 12, cz. II, 361–374.pl_PL
dc.referencesDzięgielewska, M. (2009). Edukacja jako sposób przygotowania do starości. Chowanna 2, 49–62.pl_PL
dc.referencesEisenberger, R., Curnmings, J., Armeli, S., Lynch, P. (1997). Perceived Organizational Support, Discretionary Treatment, and Job Satisfaction. Journal of Applied Psychology, 82(5), 812–820.pl_PL
dc.referencesElfering, A., Gerhardt, Ch., Grebner, S., Müller, U. (2017). Exploring Supervisor-Related Job Resources as Mediators between Supervisor Conflict and Job Attitudes in Hospital Employees. Safety and Health at Work, 8 , 19–28. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2093791116300452pl_PL
dc.referencesEngin, E., Akgöz, B. E. (2013). The Effect of Communication Satisfaction on Organizational Commitment British. Journal of Arts and Social Sciences, 14(2), 109–124.pl_PL
dc.referencesErdamar, G., Demirel, H. (2014). Investigation of work-family, family-work conflict of the teachers. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, 4919–4924. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.1050.pl_PL
dc.referencesErikson, E. H. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.pl_PL
dc.referencesEuropejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (2010). Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). https://osha.europa.eu/pl/tools-andpublications/publications/reports/en_esener1-summary.pdf/view (dostęp 03.09.2017).pl_PL
dc.referencesFahim, A. E. (2013). Predictors of Job Satisfaction Among Practicing Dentists at Hospitals in Suez Canal Area, Egypt. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 26(1), 49–57. doi: https://doi.org/10.2478/s13382-013-0072-8.pl_PL
dc.referencesFanavoll, R., Nilsen, T. I. L., Holtermann, A., Mork, P. J. (2016). Psychosocial work stress, leisure time physical exercise and the risk of chronic pain in the neck/shoulders: Longitudinal data from the Norwegian HUNT Study. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 29(4), 585–595. http://dx.doi.org/10.13075/ijomeh.1896.00606pl_PL
dc.referencesFazlagić, J. (2014). Zarządzanie różnorodnością a zarządzanie wiedzą. E-mentor, 1(53), 54–61. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/53/id/1078 (dostęp 03.05.2017).pl_PL
dc.referencesFeliksiak, M.(2017). Sens życia – wczoraj i dziś. Komunikat z badań. Nr 41/2017. Centrum Badania Opinii Społecznych. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_041_17.pdf (dostęp 05.09.2017).pl_PL
dc.referencesFernet, C., Torres, O., Austin, S., St-Pierre, J. (2016). The psychological costs of owning and managing an SME: Linking job stressors, occupational loneliness, entrepreneurial orientation, and burnout. Burnout Research, 3, 45–53. https://doi.org/10.1016/j.burn.2016.03.002pl_PL
dc.referencesFiech, M., Mudyń, K. (2011). Pomijanie działań kształtujących poziom zadowolenia zawodowego pracowników jako przejaw dysfunkcji w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Problemy Zarządzania, 4(34), 147–161.pl_PL
dc.referencesFillion, L., Tremblay, I., Truchon, M., Côté, D., Struthers, C. W., Dupuis, R. (2007). Job Satisfaction and Emotional Distress Among Nurses Providing Palliative Care: Empirical Evidence for an Integrative Occupational Stress-Model. International Journal of Stress Management, 14(1), 1–25. doi: 10.1037/1072-5245.14.1.1.pl_PL
dc.referencesFinogenow, M. (2011). Zadowolenie z życia w okresie przejścia na emeryturę – uwarunkowania socjo- -demograficzne. W: E. Bielawska-Batorowicz, L. Golińska (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu (s. 335–347). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesFinogenow, M. (2013). Poczucie koherencji a satysfakcja z życia i dobrostan emocjonalny osób w wieku emerytalnym. Psychologia Społeczna, tom 8, 3(26), 346–353.pl_PL
dc.referencesFoley, S., Hang-Yue, N., Lui, S. (2005). The Effects of Work Stressors, Perceived Organizational Support, and Gender on Work-Family Conflict in Hong Kong. Asia Pacific Journal of Management, 22, 237–256.pl_PL
dc.referencesFrankfort-Nachmias, C., Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.pl_PL
dc.referencesGadomska-Lila, K. (2015). Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(102), 25–39.pl_PL
dc.referencesGajdzik, B. (2011). Cechy, miejsce i rola pracownika wiedzy w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przedsiębiorstwa produkcyjnego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 1(7), 34–48.pl_PL
dc.referencesGajdzik, B. (2012). Pracownik wiedzy inicjatorem zmian w przedsiębiorstwie. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (s. 913–924). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.pl_PL
dc.referencesGajek, K. (2014). Zarządzanie różnorodnością w polskich organizacjach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 127–137.pl_PL
dc.referencesGałaj, W. (2014). Pokolenie Z na rynku pracy. W: A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokolenia na rynku pracy (s. 85–110). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesGok, S., Karatuna, I., Karaca, P. O. (2015). The Role of Perceived Supervisor Support and Organizational Identification in Job Satisfaction. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 177, 38–42. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.328pl_PL
dc.referencesGołębiowska, E. (2014). Zarządzanie dobrostanem społecznym w dobie zmian demograficznych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 11, cz. I, 33–50.pl_PL
dc.referencesGórniak, L. (2015). Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 8(944), 101–116. doi: 10.15678/ZNUEK.2015.0944.0809.pl_PL
dc.referencesGórniak, L. (2016). Preferowane wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników. E-mentor, 5(67). file:///C:/Users/dell/Desktop/e-mentor Preferowane wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników.htmpl_PL
dc.referencesGozukara, I., Çolakoğlu, N. (2015). The Impact of Manager Support and Work Family Conflict on Job Satisfaction. Business Management Dynamics, 5(6), 13–25.pl_PL
dc.referencesGrabowska, I., Kotowska, I. E. (2014). Aktywność edukacyjna dorosłych członków gospodarstw domowych. W: I. E. Kotowska (red.), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2013. Raport tematyczny (s. 55–80). Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. http://www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Rynek_pracy_i_wykluczenie_spoleczne.pdfpl_PL
dc.referencesGrabowski, D., Rachwaniec-Szczecińska, Ż. (2016). Etyka pracy i wartości realizowane w pracy a zaangażowanie pracowników. Czasopismo Psychologiczne, 22(1), 81–90. doi: 10.14691/ CPPJ.22.1.81.pl_PL
dc.referencesGreenhaus, J. H., Beutell, N. J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review, 10, 76–88.pl_PL
dc.referencesGreenhaus, J. H., Collins, K. M., Shaw J. D. (2003). The relation between work–family balance and quality of life. Journal of Vocational Behavior, 63, 510–531.pl_PL
dc.referencesGreenhaus, J. H., Parasuraman, S., Collins, K. M. (2001). Career involvement and family involvement as moderators of relationships between work–family conflict and withdrawal from a profession. Journal of Occupational Health Psychology, 6(2), 91–100. doi: 10.1037//1076-8998.6.2.91.pl_PL
dc.referencesGross-Gołacka, E. (2013). Zarządzanie różnorodnością jako strategia firmy. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, z. 12, cz. II, 313–326.pl_PL
dc.referencesGrzesiak, M. (2012). Metody wdrażania strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka, 2, 5–16.pl_PL
dc.referencesGrzywacz, W. (2002). Pomiędzy kulturą a klimatem organizacyjnym: (powrót do źródeł czy nowa perspektywa badawcza?). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 119–127.pl_PL
dc.referencesGujski, M., Pinkas, J., Juńczyk, T., Pawełczak-Barszczowska, A., Raczkiewicz, D., Owoc, A., Bojar, I. (2017). Stress at the place of work and cognitive functions among women performing intellectual work during peri- and post-menopausal period. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 30(6), 943–961. https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01119pl_PL
dc.referencesGurba, E. (2000). Wczesna dorosłość. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Tom 2 (s. 202–262). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesGutierrez, J. L. G., Jimenez, B. M., Hernandez, E. G., Puente, C. P. (2005). Personality and subjective well-being: big five correlates and demographic variables. Personality and Individual Differences, 38, 1561–1569.pl_PL
dc.referencesGuzley, R. M. (1992). Organizational Climate and Communication Climate: Predictors of Commitment to the Organization. Management Communication Quarterly, 5(4), 379–402. http://10.1177/0893318992005004001pl_PL
dc.referencesGyekye, S. A. (2005). Workers’ Perceptions of Workplace Safety and Job Satisfaction. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 11(3), 291–302. doi: 10.1080/10803548.2005.11076650.pl_PL
dc.referencesGyekye, S. A., Haybatollahi, M. (2014). Relationship Between Organizational Justice and Organizational Safety Climate: Do Fairness Perceptions Influence Employee Safety Behaviour? International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 20(2), 199–211. doi: 10.1080/10803548.2014.11077045.pl_PL
dc.referencesHackman, J. R., Oldham, G. R (1976). Motivation Through the Design of Work: Test of a Theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16, 250–279.pl_PL
dc.referencesHadizadeh Talasaz, Z., Nourani Saadoldin, S., Taghi Shakeri, M. (2017). Job Satisfaction and Occupational Stress in Organizational Commitment Among Midwives Working in the Maternity Wards; Mashhad, Iran. Health Scope, 6(1), 1–7. doi: 10.17795/jhealthscope-35507.pl_PL
dc.referencesHajdukova, A., Klementova, J., Klementova, J. jr. (2015). The job satisfaction as a regulator of the working behavior. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 190, 471–476. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.05.028.pl_PL
dc.referencesHakanen, J. J., Schaufeli, W. B. (2012). Do burnout and work engagement predict depressive symptoms and life satisfaction? A three-wave seven-year prospective study. Journal of Affective Disorders, 141, 415–424.pl_PL
dc.referencesHakim, A H. (2015). Effect of Organizational Culture, Organizational Commitment to Performance: Study in Hospital of District South Konawe of Southeast Sulawesi. The International Journal of Engineering and Science, 4(5), 33–41.pl_PL
dc.referencesHanaysha, J. (2016). Testing the Effects of Employee Engagement, Work Environment, and Organizational Learning on Organizational Commitment. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 229, 289–297. doi: 10.1016/j.sbspro.2016.07.139.pl_PL
dc.referencesHarwas-Napierała, B. (2012). Dorosłość jako spełnienie. Drogi i zagrożenia rozwoju człowieka w okresie dorosłości. Kraków: Wydawnictwo LIBRON.pl_PL
dc.referencesHarwas-Napierała, B., Trempała, J. (2000). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesHashim, R. (2015). Levels of Job Satisfaction among Engineers in a Malaysian Local Organization. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 195, 175–181. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.06.430.pl_PL
dc.referencesHassan, A. (2002). Organizational justice as a determinant of organizational commitment and intention to leave. Asian Academy of Management Journal, 7(2), 55–66.pl_PL
dc.referencesHilarowicz, A. (2015). Zarządzanie wiekiem jako kryterium efektywności organizacyjnej. Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 17(2), 21–29.pl_PL
dc.referencesHildt-Ciupińska, K., Bugajska, J. (2013). Evaluation of activities and needs of older workers in context of maintaining their employment. Medycyna Pracy, 64(3), 297–306.pl_PL
dc.referencesHildt-Ciupińska, K., Bugajska, J., Łastowiecka-Moras, E., Malińska, M. (2012). Przykłady dobrych praktyk na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Bezpieczeństwo Pracy, 3, 12–15.pl_PL
dc.referencesHobfoll, S. E. (2012). Teoria zachowania zasobów i jej implikacje dla problematyki stresu, zdrowia i odporności. W: E. Bielawska-Batorowicz, B. Dudek (red.), Teoria zachowania zasobów Stevana E. Hobfolla. Polskie doświadczenia (s. 17–49). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesHoboubi, N., Choobineh, A., Ghanavati, F. K., Keshavarzi, S., Hosseini, A. A. (2017). The Impact of Job Stress and Job Satisfaction on Workforce Productivity in an Iranian Petrochemical Industry. Safety and Health at Work, 8, 67–71. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2093791116300841pl_PL
dc.referencesHolland, J. L. (1997). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.pl_PL
dc.referencesHoque, R. (2015). Work-Family Life Conflict of Government & Private Organization Personnel. The International Journal of Business & Management, 3(2), 155–161.pl_PL
dc.referencesHoule, L., Chiocchio, F., Favreau, O. E., Villeneuve, M. (2012). Role Conflict and Self-Efficacy Among Employed Parents: Examining Complex Statistical Interactions. Gender, Work and Organization, 19(6), 562–592. doi: 10.1111/j.1468-0432.2011.00562.x.pl_PL
dc.referencesHu, S. X., Luk, A. L., Smith, G. D. (2015). The effects of hazardous working conditions on burnout in Macau nurses. International Journal of Nursing Sciences, 2, 86–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnss.2015.01.006pl_PL
dc.referencesHuang, P. (2010). Exploring the Relationship between Work-Life and Stress. http://www.worklifelaw.org/pubs/ExploringtheRelationshipBetweenWork.pdfpl_PL
dc.referencesHuang, T.-C., Hsiao, W.-J. (2007). The Causal Relationship Between Job Satisfaction and Organizational Commitment. Social Behavior and Personality, 35(9), 1265–1276.pl_PL
dc.referencesHuang, Y-H., Lee, J., McFadden, A. C., Murphy, L. A., Robertson, M. M., Cheung, J. H., Dov Zohar, D. (2016). Beyond safety outcomes: An investigation of the impact of safety climate on job satisfaction, employee engagement and turnover using social exchange theory as the theoretical framework. Applied Ergonomics, 55, 248–257.pl_PL
dc.referencesIlić, I. M., Arandjelović, M. Ž., Jovanović, J. M., Nešić, M. M. (2017). Relationships of work-related psychosocial risks, stress, individual factors and burnout – Questionnaire survey among emergency physicians and nurses. Medycyna Pracy, 68(2), 167–178. https://doi.org/10.13075/mp.5893.00516pl_PL
dc.referencesIljins, J., Skvarciany, V., Galine-Sarkane, E. (2015). Impact of Organizational Culture on Organizational Climate during the Process of Change. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 213, 944–950. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.509pl_PL
dc.referencesIlmarinen, J. (2005). Towards a Longer Worklife! Ageing and the quality of worklife in the European Union. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs and Health (dostęp 05.06.2017).pl_PL
dc.referencesIlmarinen, J. (2007). The Work Ability Index (WAI). Occupational Medicine, 57, 60. doi: 10.1093/occmed/kqm008.pl_PL
dc.referencesIncreasing the value of age. Guidance in employers’ age management strategies (2015). Research Paper, 44. Luxembourg: Publications Office of the European Union. www.cedefop.europa.eu/files/5544_en.pdfpl_PL
dc.referencesInglehart, R. (1990). Culture shift in advanced industrial society. Princeton, NJ: Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesIoannou, P., Katsikavali, V., Galanis, P., Velonakis, E., Papadatou, D., Sourtzi, P. (2015). Impact of Job Satisfaction on Greek Nurses’ Health-Related Quality of Life. Safety and Health at Work, 6 , 324–328. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2093791115000669pl_PL
dc.referencesIskra-Golec, I., Osikowska, W. (2014). Relacja praca-rodzina, wypalenie zawodowe i zdrowie u pracujących na zmiany strażników miejskich. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 20(2), 281–292.pl_PL
dc.referencesIslam, T., Khan, S. R., Ahmad, U. N. U., Ali, G., Ahmed, I., Bowra, Z. A. (2013). Turnover intentions: The influence of perceived organizational support and organizational commitment. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 103, 1238–1242. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.452pl_PL
dc.referencesIsmail, A., Abd Razak, M. R. (2016). Effect of Job Satisfaction on Organizational Commitment. Management & Marketing, 14(1), 25–40. http://www.mnmk.ro/documents/2016_01/2-4-1-16.pdfpl_PL
dc.referencesJabłkowska, K., Borkowska, A. (2005). Stres w pracy a zespół wypalenia zawodowego u menedżerów. Medycyna Pracy, 56(6), 439–444.pl_PL
dc.referencesJaga, A., Bagraim, J., Williams, Z. (2013). Work-family enrichment and psychological health. South African Journal of Industrial Psychology, 39(2), 1–10. http://dx.doi.org/10.4102/ sajip.v39i2.1143pl_PL
dc.referencesJagoda, A. (2016). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową a organizacja czasu i miejsca pracy pracowników. Marketing i Rynek, 3, 209–218.pl_PL
dc.referencesJaniak-Rejno, I. (2015). Identyfikacja motywów zawodowych pracowników pokolenia Y istotnym czynnikiem budującym trwałą przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa Management Forum, 3(3), 28–34. doi: 10.15611/mf.2015.3.04.pl_PL
dc.referencesJaniszewska-Rain, J. (2015). Okres późnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał ludzi w wieku dojrzałym? W: A. Brzezińska (red.), Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 590–622). Gdańsk: GWP.pl_PL
dc.referencesJarecki, W. (2016). Wartości wyznawane przez osoby wchodzące na rynek pracy. Marketing i Rynek, 3, 263–271.pl_PL
dc.referencesJarek, A. (2016). Klimat organizacyjny a doświadczanie stresu zawodowego wśród przedstawicieli różnych pokoleń. Niepublikowana praca magisterska. Łódź, Uniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.referencesJaros, R. (2004). Aktywność a zadowolenie z pracy. Studia i Monografie. Psychologia w zarządzaniu, dydaktyka, badania, sukcesy, H. Skłodowski (red.), 10, 311–321.pl_PL
dc.referencesJaros, R. (2005). Zadowolenie z pracy. W: L. Golińska (red.), Skuteczniej, sprawniej, z większą satysfakcją (s. 85–105). Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej.pl_PL
dc.referencesJaros, R., Zalewska, A. M. (2003). Reaktywność a zadowolenie z pracy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 7, 63–75.pl_PL
dc.referencesJena, R. K. (2015). An assessment of demographic factors affecting organizational commitment among shift workers in India. Management, 20(1), 59–77.pl_PL
dc.referencesJohnson, J. V., Hall, E. M. (1988). Job strain, work place social support, and cardiovascular disease: a cross-sectional study of a random sample of the Swedish working population. American Journal and Public Health, 78(10), 1336–1342.pl_PL
dc.referencesJóźwiak, J. (2013). Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce. W: M. Kiełkowska (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych (s. 8–24). Warszawa: Instytut Obywatelski.pl_PL
dc.referencesJuczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo PTP.pl_PL
dc.referencesJudge, T. A., Bono, J. E., Locke, E. A. (2000). Personality and Job Satisfaction: The Mediating Role of Job Characteristics. Journal of Applied Psychology, 85(2), 237–249. doi: 10.1037//0021-9010.85.2.237.pl_PL
dc.referencesJudge, T. A., Heller, D., Mount, M. K. (2002). Five-Factor Model of Personality and Job Satisfaction: A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, 87(3), 530–541. doi: 10.1037//0021-9010.87.3.530.pl_PL
dc.referencesJudge, T. A., Thoresen, C. J., Bono, J. E., Patton, G. K. (2001). The Job Satisfaction-Job Performance Relationship: A Qualitative and Quantitative Review. Psychological Bulletin, 127(3), 376–407.pl_PL
dc.referencesJudge, T. A., Weiss, H. M., Kammeyer-Mueller, J. D., Hulin, Ch. L. (2017). Job Attitudes, Job Satisfaction, and Job Affect: A Century of Continuity and of Change. Journal of Applied Psychology, 102(3), 356–374. http://dx.doi.org/10.1037/apl0000181pl_PL
dc.referencesJuszkiewicz, A., Dębska, U. (2015). Coping styles and empathy in professional burnout: A study of physical therapists. Polish Journal of Applied Psychology, 13(3), 53–72. doi: 10.1515/pjap- 2015-0037.pl_PL
dc.referencesJyoti, J. (2013). Impact of Organizational Climate on Job Satisfaction, Job Commitment and Intention to Leave: An Empirical Model. Journal of Business Theory and Practice, 1, 66–82.pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk, M., Trafiałek, E. (2007). Aktywizacja osób starszych jako szansa na pomyślne starzenie. Gerontologia Polska, 15(4), 116–118.pl_PL
dc.referencesKaflik-Pieróg, M. (2004). Konsekwencje stresu zawodowego personelu ratownictwa medycznego. Zeszyty Naukowe WSHE w Łodzi, s. II, z. 1 (44), 101–110.pl_PL
dc.referencesKałużna-Wielobób, A. (2013). Marzenia współczesnych kobiet w różnych okresach rozwojowych. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 1(61), 100–136.pl_PL
dc.referencesKałużna-Wielobób, A., Mudyń, K. (2015). Cenione wartości a jakość życia. Problem wartości przeciwstawnych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica VIII, 109– 132.pl_PL
dc.referencesKanadys, K., Lewicka, M., Sulima, M., Surdyka, D., Wiktor, H. (2014). Analiza poziomu satysfakcji z życia kobiet w okresie okołomenopuzalnym zależnie od wybranych czynników socjodemograficznych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20(1), 42–45.pl_PL
dc.referencesKarasek, R. A. (1979). Job demands, job decision latitude and mental strain: Implications for job redesign. Administrative Science Quarterly, 24, 285–308.pl_PL
dc.referencesKarasek, R. A., Theorell, T. (1990). Healthy work: Stress, productivity and the reconstruction of working life. New York: Basic Books.pl_PL
dc.referencesKarwowski, M., Pawłowska, K. (2009). Klimat dla kreatywności w miejscu pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2, 18–20.pl_PL
dc.referencesKasprzak, E. (2013). Poczucie jakości życia pracowników realizujących różne wzory kariery zawodowej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.pl_PL
dc.referencesKasprzak, E., Brzuszkiewicz, K. (2012). Temperamental traits and life and job satisfaction. Polish Psychological Bulletin, 43(1), 27–39. doi: 10.2478/v10059-012-0004-7.pl_PL
dc.referencesKaur, K., Sandhu, H. S. (2010). Career Stages Effect on Organizational Commitment: Empirical Evidence from Indian Banking Industry. International Journal of Business and Management, 5(12), 141–152.pl_PL
dc.referencesKawka, T. (2014). The Relationship between How Compensation Is Configured and the Level and Components of Commitment to Work – Findings Based on Allen and Meyer’s Organisational Commitment Scale. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 9(933), 81–94. doi: 10.15678/ZNUEK.2014.0933.0906.pl_PL
dc.referencesKeplinger, A., Frątczak, E., Ławecka, K., Stokłosa, P. (2016). Uwarunkowania organizacyjnych zachowań obywatelskich w relacji przełożeni a ich podwładni. Psychologia Społeczna, tom 11, 1 (36), 98–107. doi: 10.7366/1896180020163607.pl_PL
dc.referencesKhalid, A., Khalid, S., Waseem, A., Farooqi, Y. A., Nazish, A. (2015). Relationship between Organizational Commitment, Employee Engagement and Career Satisfaction: A Case of University of Gujrat. European Journal of Business and Social Sciences, 3(11), 172–183.pl_PL
dc.referencesKhatibi, A., Asadi, H., Hamidi, M. (2009). The Relationship between Job Stress and Organizational Commitment in National Olympic and Paralympic Academy. World Journal of Sport Sciences 2(4), 272–278.pl_PL
dc.referencesKhodabakhshi, M. (2013). Predicting occupational stress for women working in the bank with assessment of their organizational commitment and personality type. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 84, 1859–1863. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.07.048.pl_PL
dc.referencesKiełkowska, M. (2013). Wprowadzenie. W: M. Kiełkowska (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych (s. 4–8). Warszawa: Instytut Obywatelski.pl_PL
dc.referencesKikuchi, Y., Nakaya, M., Ikeda, M., Okuzumi, S., Takeda, M., Nishi, M. (2014). Relationship between depressive state, job stress, and sense of coherence among female nurses. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 27(3), 426–434. doi: https://doi.org/10.2478/s13382-014-0270-z.pl_PL
dc.referencesKim, H., Stoner, M. (2008). Burnout and Turnover Intention Among Social Workers: Effects of Role Stress, Job Autonomy and Social Support. Administration in Social Work, 32(3), 5–25. doi: 10.1080/03643100801922357. http://dx.doi.org/10.1080/03643100801922357pl_PL
dc.referencesKlimkiewicz, K. (2010). Zarządzanie różnorodnością jako element prospołecznej polityki przedsiębiorstwa. Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, 2, 91–101.pl_PL
dc.referencesKmiotek, K. (2016). Uwarunkowania zaangażowania organizacyjnego pracowników – przykład inżynierów. Nauki o Zarządzaniu, 2(27), 81–90.pl_PL
dc.referencesKolb, D. A. (1972). Organisational psychology. An experimental approach. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk-Olczak, I. (2013). Zarządzanie wiekiem w sektorze MSP jako wyzwanie. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(6), cz. III, 61–72.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk-Olczak, I. (2014a). Praktyki zarządzania międzypokoleniowego w obszarze rekrutacji i selekcji pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5(100), 29–42.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk-Olczak, I. (2014b). Reactive and Proactive Age Management Strategies in Polish Companies – Research Results. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 9(933), 137–155. doi: 10.15678/ZNUEK.2014.0933.0910.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk-Olczak, I. (2014c). Zaangażowania pracowników w różnym wieku. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 84–96pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk-Olczak, I. (2014d). Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk-Olczak, I. (2014e). Zarządzanie wiekiem a polityka wspierania starszych pracowników. Doświadczenia polskie i na tle innych krajów. Studia Demograficzne, 2(166), 37–56.pl_PL
dc.referencesKopeć, J. (2016). Dylematy zarządzania różnorodnością pracowniczą. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 430, 176–184.pl_PL
dc.referencesKoptiew, D. (2014). Sytuacja grup defaworyzowanych na rynku pracy w Polsce – osoby młode versus osoby starsze. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Zarządzanie – nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych, E. Gołębiowska (red.), t. XV, z. 11, cz. I, 181–191.pl_PL
dc.referencesKossek, E. E., Ozeki, C. (1998). Work-family conflict, policies, and the job-life satisfaction relationship: A review and directions for organizational behavior-human resources research. Journal of Applied Psychology, 83(2), 139–149.pl_PL
dc.referencesKostrzewski, S., Worach-Kardas, H. (2013). Skutki długotrwałego bezrobocia dla zdrowia i jakości życia osób w starszym wieku produkcyjnym. Nowiny Lekarskie, 82(4), 310–317.pl_PL
dc.referencesKostrzewski, S., Worach-Kardas, H. (2015). Wpływ bezrobocia na zdrowie i jakość życia osób w starszej grupie wieku produkcyjnego. Hygeia Public Health, 50(2), 372–382.pl_PL
dc.referencesKotowska, I. E., Saczuk, K., Strzelecki, P.A. (2014). Rynek pracy. W: I. E. Kotowska (red.), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2013. Raport tematyczny (s. 17–53). Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. http://www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Rynek_pracy_i_wykluczenie_ spoleczne.pdf (dostęp 25.09.2017).pl_PL
dc.referencesKowalczyk, J., Rzepa, T. (2015). Konflikt ról rodzinnych i zawodowych a poczucie satysfakcji z życia. Oposcula Sociologica, 2, 67–76. doi: 10.18276/os.2015.2-05.pl_PL
dc.referencesKowalska, M., Marcinkowska, U., Jośko, J. (2010). Satysfakcja z pracy zawodowej a jakość życia kobiet w wieku 45–60 lat w województwie śląskim. Medycyna Pracy, 61(3), 277–285.pl_PL
dc.referencesKożusznik, B. (1997). Psychologia zespołu pracowniczego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.pl_PL
dc.referencesKrajewska-Nieckarz, M. (2013). Rola wartości w zarządzaniu organizacją. Zarządzanie i Finanse, 11(1), 231–228.pl_PL
dc.referencesKroenke, A. (2015). Pokolenie X, Y, Z w organizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie, 1202(61), 91–104.pl_PL
dc.referencesKrot, K., Lewicka, D. (2016). Determinanty satysfakcji i zaangażowania w pracę. Marketing i Rynek, 3, 400–410.pl_PL
dc.referencesKryńska, E. (2015). Srebrny rynek pracy, czyli o sposobach podtrzymywania i przywracania aktywności zawodowej starzejących się zasobów pracy. Polityka Społeczna, 7, 10–16.pl_PL
dc.referencesKubiak, E. (2014). Pokolenie X na rynku pracy. W: A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokolenia na rynku pracy (s. 39–63). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesKucharska, A., Śmierciak, Ł. (2016). Zagrożenia psychospołeczne. Poradnik dla pracodawców i specjalistów służby bhp. Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy.pl_PL
dc.referencesKupczyk, T., Oleszkiewicz, A., Kubicka, J. (2014). Zarządzanie różnorodnością w dolnośląskich przedsiębiorstwach – stan wdrożenia i korzyści. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 237–250.pl_PL
dc.referencesKwiatkowska-Ciotucha, D., Załuska, U., Grześkowiak, A., Wrona, S., Pietrus-Rajman, A., Pilarczyk, K. (2012). Diagnoza sytuacji osób wchodzących na rynek pracy (30-) oraz osób z dużym doświadczeniem zawodowym (45+). Raport narodowy Polska. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.pl_PL
dc.referencesLachowska, B. (2012). Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi a jakość życia pracujących rodziców. Psychologia Społeczna, 74(23), 353–371.pl_PL
dc.referencesŁaguna, M. (2012). Satysfakcja z życia i satysfakcja z pracy a motywacja do podejmowania szkoleń: Doniesienie z badań. Psychologia Jakości Życia, Psychology of Quality of Life, t. 11, 2, 163–172.pl_PL
dc.referencesŁaguna, M., Mielniczuk, E., Wuszt, E. (2015). Rola trzech wymiarów przywiązania do organizacji na różnych etapach procesu podejmowania szkoleń. Polskie Forum Psychologiczne, 20(1), 47–61.pl_PL
dc.referencesŁaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2015). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę – koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne. Medycyna Pracy, 66(2), 277–284.pl_PL
dc.referencesŁaguna, M., Purc, E., Razmus, W., Błaszczyk, M., Gawrońska, K. (2015). Podejmowanie szkoleń a kultura i klimat organizacyjny Organizacja i Kierowanie, 2(167), 141–155.pl_PL
dc.referencesLawthom, R. (2003). Przeciw wszelkiej nierówności: zarządzanie różnorodnością. W: N. Chmiel (red.), Psychologia pracy i organizacji (s. 417–438). Gdańsk: GWP.pl_PL
dc.referencesLe Blanc, P., de Jonge, J., Schaufeli, W. (2003). Stres zawodowy a zdrowie pracowników. W: N. Chmiel (red.), Psychologia pracy i organizacji (s. 169–199). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesLeary, T. G., Green, R., Denson, K., Schoenfeld, G., Henley, T., Langford, H. (2013). The Relationship Among Dysfunctional Leadership Dispositions, Employee Engagement, Job Satisfaction, and Burnout. The Psychologist-Manager Journal, 16(2), 112–130. doi: 10.1037/h0094961.pl_PL
dc.referencesLee, C., Hong, K. (2005). Work-Family Conflict and Its Relationship With Social Support: A Study at Private Educational Institutions in Kuching, Sarawak, Malaysia Educational Research Journal, 20(2), 221–244pl_PL
dc.referencesLeitner, M. (1991). The Dream Denied: Professional Burnout and the Constraints of Human Service Organizations. Canadian Psychology, 32(4), 547–558.pl_PL
dc.referencesLeks-Bujak, E. (2014). Zarządzanie różnorodnością w organizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 72(1918), 101–114.pl_PL
dc.referencesLevinson, D. J. (1986). A Conception of Adult Development. American Psychologist, 41(1), 3–13.pl_PL
dc.referencesLi, M., Jie-lin, Y. (2012). An Empirical Study on the Effect of Work/Life Commitment to Work-Life Conflict. Physics Procedia, 24, 1343–1349. doi: 10.1016/j.phpro.2012.02.200.pl_PL
dc.referencesLimbert, C. (2004). Psychological Well-Being and Job Satisfaction Amongst Military Personnel on Unaccompanied Tours: The Impact of Perceived Social Support and Coping Strategies. Military Psychology, 16(1), 37–51.pl_PL
dc.referencesLipczyńska, A. (2015). Starzenie się społeczeństwa – przyczyny i skutki. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 17(2), 277–283.pl_PL
dc.referencesLipińska-Grobelny, A. (2007a). Klimat organizacyjny a preferowane style komunikowania się w środowisku pracy. W: A. Lipińska-Grobelny (red.), Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników (s. 91–106). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesLipińska-Grobelny, A. (2007c). Klimat organizacyjny – zarys problematyki. W: A. Lipińska-Grobelny (red.), Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników (s. 11–33). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesLipińska-Grobelny, A. (2008). Męskość, kobiecość, androgynia a doświadczanie stresu zawodowego. Medycyna Pracy, 59(6), 453–460.pl_PL
dc.referencesLipińska-Grobelny, A. (2010). Kształtowanie marki organizacji przez kulturę organizacyjną firmy. W: A. M. Zawadzka, (red.), Psychologia zarządzania w organizacji (s. 15–40). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesLipińska-Grobelny, A. (2014). Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesLipińska-Grobelny, A. (2016). Wielopraca a zadowolenie z różnych sfer życia – analiza różnic płciowych, zawodowych i wiekowych. Medycyna Pracy, 67(3), 385–395. https://doi.org/10.13075/mp.5893.00332pl_PL
dc.referencesLipińska-Grobelny, A. (red.), (2007b). Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesLipińska-Grobelny, A., Głowacka, K. (2009). Zadowolenie z pracy a stopień dopasowania do zawodu. Przegląd Psychologiczny, 52 (2), 181–194.pl_PL
dc.referencesLipińska-Grobelny, A., Papieska, E. (2012). Readiness to change and job satisfaction in a case of lean management application – a comparative study. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 25(4), 418–425. doi: https://doi.org/10.2478/S13382-012-0044-4pl_PL
dc.referencesLipińska-Grobelny, A., Stopa, A. (2007). Postrzeganie stresu roli zawodowej w kontekście klimatu organizacyjnego i rozwoju zawodowego pracownika. W: A. Lipińska-Grobelny (red.), Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników (s. 129–146). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesLipowska, J. (2013). Zależność kreatywności pracowników od elementów środowiska pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 23–33pl_PL
dc.referencesLissitsa, S., Chachashvili-Bolotin, S. (2016). Life satisfaction in the internet age – Changes in the past decade. Computers in Human Behavior, 54, 197–206.pl_PL
dc.referencesLitwiński, J., Sztanderska, U. (2010a). Wstępne standardy z arządzania wiekiem w przedsiębiorstwach. Warszawa. https://www.parp.gov.pl/files/74/150/226/10730.pdfpl_PL
dc.referencesLitwiński, J., Sztanderska, U. (2010b). Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. https://www.parp.gov.pl/files/74/87/110/10073.pdfpl_PL
dc.referencesŁoboda-Świątczak, E. (2007). Klimat organizacyjny jako wyznacznik stylu sprawowania władzy w układzie przełożony-podwładny. W: A. Lipińska-Grobelny (red.), Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników (s. 69–90). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesŁochnicka, D. (2015). Ocena wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych rozwoju przedsiębiorczości. Nauki o Zarządzaniu, Management Sciences, 4(25), 60–77. doi: 10.15611/noz.2015.4.04.pl_PL
dc.referencesLotfi, M. H., Pour, M. S. (2013). The relationship between organizational justice and job satisfaction among the employees of Tehran Payame Noor University. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 93, 2073–2079. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.168pl_PL
dc.referencesLu, L., Kao, S. F., Chang, T. T., Wu, H. P., Cooper, C. L. (2008). Work/Family Demands, Work Flexibility, Work/ Family Conflict, and Their Consequences at Work: A National Probability Sample in Taiwan. International Journal of Stress Management, 15(1), 1–21.pl_PL
dc.referencesLubiewska, K., Derbis, R. (2016). Relations between Parenting Stress, Attachment, and Life Satisfaction in Mothers of Adolescent Children. Polish Journal of Applied Psychology, 14(2), 87–112. doi: 10.1515/pjap-2015-0056.pl_PL
dc.referencesLubrańska, A. (2011). Klimat organizacyjny a doświadczanie wypalenia zawodowego. Medycyna Pracy, 62(6), 623–631.pl_PL
dc.referencesLubrańska, A. (2014a). Klimat organizacyjny a realizacja wartości zawodowych. W: I. Janicka, M. Znajmiecka- Sikora (red.), Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról? (s. 233–247). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesLubrańska, A. (2014b). Klimat organizacyjny jako predyktor zdrowia psychicznego pracowników. Humanizacja Pracy, 4(278), 117–132.pl_PL
dc.referencesLubrańska, A. (2014c). Klimat organizacyjny jako wyznacznik emocjonalnych doświadczeń pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(96), 109–124.pl_PL
dc.referencesLubrańska, A. (2014d). Klimat organizacyjny jako wyznacznik polityki szkoleniowej. W: R. Kucęba, E. Kulej-Dudek, P. Pypłacz, K. Smoląg (red.), Koncepcja zarządzania współczesnymi organizacjami. Monografia (s. 31–41). Częstochowa: Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.pl_PL
dc.referencesLubrańska, A. (2014e). Klimat organizacyjny wobec obciążeń pracą w aspekcie wieku i płci pracownika, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5(100), 69–80.pl_PL
dc.referencesLubrańska, A. (2014f). Konflikt rodzina-praca i praca-rodzina w aspekcie różnic międzypłciowych i międzypokoleniowych. Medycyna Pracy, 65(4), 521–533. http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.00040pl_PL
dc.referencesLubrańska, A. (2016a). Kadra kierownicza wobec zarządzania wiekiem. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XVII, z. 2, cz. III, 47–61.pl_PL
dc.referencesLubrańska, A. (2016b). Polityka emerytalna jako element zarządzania wiekiem – teoria i praktyka. Polityka Społeczna, 4, 14–22.pl_PL
dc.referencesLubrańska, A. (2016c). Wartości zawodowe – różnice międzypokoleniowe. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4(110), 81–94.pl_PL
dc.referencesLubrańska, A. (2016d). Zespoły zróżnicowane wiekowo w organizacji. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4(110), 67–80.pl_PL
dc.referencesLubrańska, A. (2017). Klimat organizacyjny wobec zarządzania wiekiem. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(114), 105–117.pl_PL
dc.referencesLubrańska, A., Wochna, M. (2015). Jakość życia w okresie późnej dorosłości. Edukacja Dorosłych, 1, 143–160.pl_PL
dc.referencesŁuczak, A., Żołnierczyk-Zreda, D. (2002). Praca a stres. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 10, 2–5.pl_PL
dc.referencesLuhmann, M., Lucas, R. E., Eid, M., Diener, E. (2013). The Prospective Effect of Life Satisfaction on Life Events. Social Psychological and Personality Science, 4(1), 39–45. doi: 10.1177/1948550612440105.pl_PL
dc.referencesLyons, S., Duxbury, L., Higgins, C. (2005). An Empirical Assessment of Generational Differences in Work-Related Values. Paper presented at the 2005 Administrative Sciences Association of Canada Conference Toronto, Ontario, Canada. https://www.researchgate.net/publication/237345442_An_Empirical_Assessment_of_Generational_Differences_in_Work-Related_ Valuespl_PL
dc.referencesMacko, M., Susajn, Z., Jakopec, A. (2014). Konstruktywne i kontrproduktywne oblicza przywiązania do organizacji. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty, 4(34), 81–101.pl_PL
dc.referencesMajda, A., Walas, K., Gajda, K. (2013). Satysfakcja z życia i samopoczucie słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2(43), 39–44.pl_PL
dc.referencesMajor, V. S., Klein, K. J., Ehrhart, M. G. (2002). Work Time, Work Interference With Family, and Psychological Distress. Journal of Applied Psychology, 87(3), 427–436. doi: 10.1037//0021-9010.87.3.427.pl_PL
dc.referencesMalińska, M. (2017). Ocena zdolności do pracy pracowników starszych wg WAI – wyniki wybranych polskich badań. Bezpieczeństwo Pracy, 5, 16–20. doi: 10.5604/01.3001.0009.9600.pl_PL
dc.referencesManaging Diversity at Work. Realising the business benefits with European Diversity Charters (2011). Luxembourg: Publications Office of the European Union.pl_PL
dc.referencesMandrzejewska-Smól, I. (2014). Aktywność edukacyjna jako główny wyznacznik aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób w okresie późnej dorosłości. Przegląd Pedagogiczny, 2, 201–212.pl_PL
dc.referencesMańkowska, B. (2015a). Podmiotowe i organizacyjne wyznaczniki wypalenia zawodowego pracowników pomocy społecznej. Przegląd Psychologiczny, 58(1), 83–100.pl_PL
dc.referencesMańkowska, B. (2015b). W trosce o pracownika: ryzyko wypalenia zawodowego pracowników pomocy społecznej. Polityka Społeczna, 5–6, 22–26.pl_PL
dc.referencesMarchewka, A., Jungiewicz, M. (2008). Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku. Gerontologia Polska, 16(2), 127–130.pl_PL
dc.referencesMarchow, M. (2004). Późna dorosłość – szanse rozwoju. W: A. I. Brzezińska, K. Appelt, Sz. Hejmanowski, S. Jabłoński, B. Smykowski, J., Wojciechowska, B. Ziółkowska (red.), Portrety psychologiczne człowieka – szanse i zagrożenia rozwoju. (s. 65–68). http://spolecznosc.targowek.waw.pl/page/data/other/sejmik.pdfpl_PL
dc.referencesMarianowska, A. (2013). Pomiędzy adolescencją a dorosłością – koncepcja emerging adulthood Jeffreya J. Arnetta. Edukacja Dorosłych, 1, 91–104.pl_PL
dc.referencesMarkowski, K., Rożnowski, B., Bryk, D., Konefał, K. (2010). Raport z badań realizowanych w ramach projektu: „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza”. Lublin: Europejski Dom Spotkań, Instytut Rynku Pracy.pl_PL
dc.referencesMarzec, I. (2011). Zaangażowanie organizacyjne polskich pracowników – aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne. W: Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi (s. 278–294). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesMarzec, I., Frączkiewicz-Wronka, A., Strużyna, J. (2014). The Learning Value of the Job as a Driver of Employee Commitment and Job Satisfaction in Public Organisations. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 9(933), 53–66. doi: 10.15678/ZNUEK.2014.0933.0904.pl_PL
dc.referencesMaslach, C. (2001). Wypalenie. W: A. S. R. Manstead, M. Hewstone, S. T. Fiske, M. A. Hogg, H. T. Reis, G. S. Semin (red.), Encyklopedia Blackwella. Psychologia Społeczna (s. 724–726). Warszawa: JACEK SANTORSKI & CO WYDAWNICTWO.pl_PL
dc.referencesMaslach, C. (2004). Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej. W: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie (s. 13–31). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesMaslach, C. (2017). Finding solutions to the problem of burnout. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 69(2), 143–152. http://dx.doi.org/10.1037/cpb0000090pl_PL
dc.referencesMaslach, C., Jackson, S. E. (1981). The Measurement of Experienced Burnout. Journal of Occupational Behaviour, 2, 99–113. doi: 10.1002/job.4030020205.pl_PL
dc.referencesMaslach, C., Leiter, M. P. (2008). Early Predictors of Job Burnout and Engagement. Journal of Applied Psychology, 3(93), 498–512.pl_PL
dc.referencesMaslach, C., Leiter, M. P. (2011). Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesMaslach, C., Schaufeli, W. B., Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397–422.pl_PL
dc.referencesMat Ali, S. A., Said, N. A., Yunus, N. M., Abd Kader, S. F., Ab Latif, D. S. Munap, R. (2014). Hackman and Oldham’s Job Characteristics Model to Job Satisfaction. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 129, 46–52. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.646pl_PL
dc.referencesMatysek, A., Włoszczak-Szubzda, A. (2016). Uwarunkowania klimatu organizacyjnego a wypalenie zawodowe pielęgniarek oddziałów zabiegowych. Aspekty Zdrowia i Choroby, 1(4), 41–54.pl_PL
dc.referencesMazur, B. (2010). Cultural Diversity in Organisational Theory and Practice. Journal of Intercultural Management, 2(2), 5–15.pl_PL
dc.referencesMcMichael, A. J. (1987). Osobowościowe, behawioralne i sytuacyjne modyfikatory stresorów pracy. W: G. L. Cooper, R. Payne (red.), Stres w pracy (s. 192–224). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesMcNamara, T. K., Pitt-Catsouphes, M., Matz-Costa, C., Brown, M., Valcour, M. (2013). Across the continuum of satisfaction with work–family balance: Work hours, flexibility-fit, and work–family culture. Social Science Research, 42, 283–298.pl_PL
dc.referencesMcNeese-Smith, D., Crook, M. (2003). Nursing Values and a Changing Nurse Workforce: Values, Age, Job Stages. Journal of Nursing Administration, 5(33), 260–270. doi: 10.1097/00005110-200305000-00002.pl_PL
dc.referencesMehmet, M., Ünal, Ö, F., Bilen, A. (2014). Impact of Work-Family Conflict and Burnout on Performance of Accounting Professionals. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 131, 264–270.pl_PL
dc.referencesMehrabi, J., Jadidi, M., Haery, F. A., Alemzadeh, M. (2013). The Relationship between Organizational Commitment and Organizational Learning (Boroojerd Telecommunication Company as Case Study). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(1), 130–139.pl_PL
dc.referencesMendryk, I. (2016). Satysfakcja z pracy a preferowany wiek przechodzenia na emeryturę. Wyniki badań. Marketing i Rynek, 3, 578–587.pl_PL
dc.referencesMerecz, D. (2010). Modelowanie związków między zmiennymi społeczno-demograficznymi i dopasowaniem do organizacji a zdrowiem. W: D. Merecz (red.), Dopasowanie człowieka do środowiska pracy – uwarunkowania i skutki (s. 51–96). Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi.pl_PL
dc.referencesMerecz, D., Andysz, A. (2010). Zagadnienia teoretyczne. W: D. Merecz (red.), Dopasowanie człowieka do środowiska pracy – uwarunkowania i skutki (s. 9–36). Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera.pl_PL
dc.referencesMerecz, D., Andysz, A. (2014). Burnout and demographic characteristics of workers experiencing different types of work-home interaction. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 27(6), 933–949. doi: 10.2478/s13382-014-0320-6.pl_PL
dc.referencesMerecz, D., Mościcka, A., Drabek, M., Koniarek, J. (2004). Predyktory zdrowia psychicznego i zdolności do pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach wykonawczych. Medycyna Pracy, 55(5), 425–433.pl_PL
dc.referencesMeyer, J. P., Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1 , 61–89. http://dx.doi.org/ 10.1016/1053- 4822(91)90011-Zpl_PL
dc.referencesMeyerding, S. G. H. (2015). Job Characteristics and Job Satisfaction: A Test of Warr’s Vitamin Model in German Horticulture. The Psychologist-Manager Journal, 18(2), 86–107. http://dx.doi.org/10.1037/mgr0000029pl_PL
dc.referencesMichalak, A., Lamecka, D. (2015). Analiza i ocena sytuacji skrajnych grup wiekowych na rynku pracy w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 66, 86–101.pl_PL
dc.referencesMichoń, P. (2008). Praca a zadowolenie z życia matek w krajach Unii Europejskiej. W: C. Sadowska-Snarska (red.), Równowaga praca – życie – rodzina (s. 256–266). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej.pl_PL
dc.referencesMihalcea, A. (2014). Leadership, personality, job satisfaction and job performance. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 127, 443–447. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.287pl_PL
dc.referencesMikuła, B. (2000). Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna – próba systematyzacji pojęć. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1, 33–40.pl_PL
dc.referencesMilliken, F. J., Martins, L. L. (1996). Searching for common threads: Understanding the multiple effects of diversity in organizational groups. Academy of Management Review, 2(21), 402–433.pl_PL
dc.referencesMockałło, Z. (2012). Innowacyjność pracowników w kontekście psychospołecznych czynników środowiska pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 9, 8–11.pl_PL
dc.referencesMockałło, Z. (2015). Stereotypy na temat starszych pracowników i ich związek z dobrostanem oraz pracą – przegląd badań. Bezpieczeństwo Pracy, 4, 11–13.pl_PL
dc.referencesMoczydłowska, J. M. (2013). Zaangażowanie pracowników – aspekty psychologiczne i organizacyjne. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 4(43), 162–171.pl_PL
dc.referencesMoczydłowska, J. M. (2014). Mentoring jako narzędzie zarządzania wiekiem. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Zarządzanie – nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych, E. Gołębiowska (red.), t. XV, z. 11, cz. 1, 181–191.pl_PL
dc.referencesMoczydłowska, J. M. (2015). Zarządzanie pracownikami z grupy 55+ jako element zarządzania wiekiem – wybrane aspekty. W: M. Makowiec (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych (s. 29–35). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny.pl_PL
dc.referencesMohamed, M. S., Abdul Kader, M. M., Anisa, H. (2012). Relationship among Organizational Commitment, Trust and Job Satisfaction: An Empirical Study in Banking Industry. Research Journal of Management Sciences, 1(2), 1–7.pl_PL
dc.referencesMojsa, J., Dyląg, A., Pałczyńska, E. (2006). Psychometric properties of a Polish version of the Maslach Burnout Inventory – General Survey (MBI-GS) in a group of Information and Communication Technology (ICT) Specialists. Ergonomia, 28(4), 351–361.pl_PL
dc.referencesMolek-Winiarska, D. (2010). Organizacyjne i indywidualne programy zarządzania stresem. Współczesne Zarządzanie, 1, 117–124.pl_PL
dc.referencesMolek-Winiarska, D. (2011). Koszty stresu zawodowego. W: S. Banaszak, K. Doktór (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (s. 911–917). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania.pl_PL
dc.referencesMolek-Winiarska, D. (2013). Znaczenie postaw pracowników w procesie wdrażania programów redukcji stresu zawodowego. Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences, 3(16), 154–165.pl_PL
dc.referencesMollart, L., Skinner, M. V., Newing, C., Foureur, M. (2013). Factors that may influence midwives work-related stress and burnout. Women and Birth, 26, 26–32. doi: 10.1016/j.wombi.2011.08.002.pl_PL
dc.referencesMosaybian, N., Jafari, M. (2014). The study of relationship between job security and organizational commitment. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, 3(6), 185–189.pl_PL
dc.referencesMróz, J., Kaleta, K. (2016). Relationships between personality, emotional labor, work engagement and job satisfaction in service professions. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 29(5), 767–782. doi: https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.00578pl_PL
dc.referencesMudyń, K., Pietras, K. (2007). Preferowane wartości a zdrowie i satysfakcja z życia. Psychoterapia, 1(140), 5–25.pl_PL
dc.referencesMudyń, K., Weiss, A. (2010). Satysfakcja z życia u osób w wieku senioralnym a orientacje życiowe i deklarowane wartości. Społeczeństwo i Rodzina, 22 (1), 32–47.pl_PL
dc.referencesMunir, R. I. S., Rahman, R. A. (2016). Determining Dimensions of Job Satisfaction using Factor Analysis. Procedia Economics and Finance, 37, 488–496.pl_PL
dc.referencesMuñiza, J., Peña-Suáreza, E., de la Roca Y., Fonseca-Pedreroc, E., Cabal, Á. L., García-Cueto, E. (2014). Organizational climate in Spanish Public Health Services. Administration and Services Staff. International Journal of Clinical and Health Psychology, 14, 102–110.pl_PL
dc.referencesMuster, R. (2011a). Elastyczne formy zatrudnienia w świadomości osób w wieku mobilnym i niemobilnym zawodowo. Humanizacja Pracy, 260–261(3–4), 115–130.pl_PL
dc.referencesMuszyński, M. (2008). Diagnoza potrzeb pracodawców wobec pracobiorców 50+. W: E. Dubas, J. Pyżalski, M. Muszyński, J. R. Pavel (red.), Wspieranie rozwoju bezrobotnych 50+. Doświadczenia projektu Adults Mentoring (s. 75–87). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesNadinloyi, K. B., Sadeghi, H., Hajloo, N. (2013). Relationship Between Job Satisfaction and Employees Mental Health. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 84, 293–297. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.554pl_PL
dc.referencesNaegele, G., Walker, A. (2006). A guide to good practice in age management. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2005/137/en/1/ef05137en.pdf (dostęp 03.09.2017).pl_PL
dc.referencesNajder, A., Andysz, A. (2013). Skala Ryzyka Psychospołecznego – narzędzie do oceny narażenia i stresogenności zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy. Personel Plus, 10(71), 36–41.pl_PL
dc.referencesNajder, A., Andysz, A., Merecz, D. (2014). Ocena ryzyka wystąpienia skutków narażenia na zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy w zależności od poziomu ich stresogenności w grupie pracowników 50+ w sektorach usługowym i produkcyjnym. W: I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról? (s. 349–366). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesNajder, A., Merecz-Kot, D., Wójcik, A. (2016). Relationships between occupational functioning and stress among radio journalists – Assessment by means of the psychosocial risk scale. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 29(1), 85–100. http://dx.doi.org/10.13075/ijomeh.1896.00332pl_PL
dc.referencesNart, S., Batur, O. (2014). The Relation Between Work-Family Conflict, Job Stress, Organizational Commitment and Job Performance: A Study On Turkish Primary Teachers. European Journal of Research on Education, 2(2), 72–81. doi: 10.15527/ejre.201426250.pl_PL
dc.referencesNatário, M. M., Araújo, C., Couto, J. (2014). Higher Education Institution Organizational Climate Survey. International Journal of Advances in Management and Economics, 3(1), 107–121.pl_PL
dc.referencesNetemeyer, R. G., Boles, J. S., McMurrian, R. (1996). Development and Validation of Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales. Journal of Applied Psychology, 81, 400–410.pl_PL
dc.referencesNiculita, Z. (2015). The relationship between work style and organizational climate for Romanian employees. Procedia Economics and Finance, 32, 1042–1049. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01566-Xpl_PL
dc.referencesNoor, N. M. (2004). Work-Family Conflict, Work- and Family-Role Salience, and Women’s Well-Being. The Journal of Social Psychology, 144(4), 389–405.pl_PL
dc.referencesNoordin, F., Rahim, A. R. A., Ibrahim, A. H., Omar, M. S. (2011). Career Stages and Organisational Commitment: a Case of Malaysian Managers. International Journal of Humanities and Social Science, 1(8), 105–112.pl_PL
dc.referencesNylenna, M., Gulbrandsen, P., Førde, R., Aasland, O. G. (2005). Job satisfaction among Norwegian general practitioners. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 23(4), 198–202. doi: 10.1080/02813430500311792.pl_PL
dc.referencesO’Neill, J. W., Harrison, M. M., Cleveland, J., Almeida, D., Stawski, R., Crouter, A. C. (2009). Work– family climate, organizational commitment, and turnover: Multilevel contagion effects of leaders. Journal of Vocational Behavior, 74, 18–29.pl_PL
dc.referencesOgbogu, C. O. (2013). Work-Family Role Conflict Among Academic Women in Nigerian Public Universities. West East Journal of Social Sciences, 2(2), 23–28.pl_PL
dc.referencesOgińska-Bulik, N. (2003a). Stres w pracy a syndrom wypalenia zawodowego u funkcjonariuszy policji. Folia Psychologica, 7, 27–35.pl_PL
dc.referencesOgińska-Bulik, N. (2003b). Stres zawodowy u policjantów. Źródła – Konsekwencje – Zapobieganie. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.pl_PL
dc.referencesOgińska-Bulik, N. (2003c). Wpływ spostrzeganego stresu w pracy i radzenia sobie na poziom wypalenia zawodowego w grupie funkcjonariuszy policji. Czasopismo Psychologiczne, 9(1), 111–118.pl_PL
dc.referencesOgińska-Bulik, N., Kaflik-Pieróg, M. (2003). Stres w pracy, poczucie własnej skuteczności a zespół wypalenia zawodowego u strażaków. Folia Psychologica, 7, 37–47.pl_PL
dc.referencesOlejnik, M. (2000). Średnia dorosłość. Wiek średni. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Tom 2 (s. 234–233). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesOleś, P. (2002). Z badań nad wartościami i wartościowaniem: niektóre kwestie metodologiczne. Roczniki Psychologiczne, 5, 53–74.pl_PL
dc.referencesOleś, P. K. (2012). Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesOlorunsola, E. O. (2013). An Appraisal of Burnout among the University Lecturers in Ekiti State, Nigeria. Journal of Educational and Developmental Psychology, 3(2), 133–137. doi: 10.5539/jedp.v3n2p133.pl_PL
dc.referencesOrłowska, A., Łaguna, M. (2016). Upodmiotowienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej u pielęgniarek. Medycyna Pracy, 67(6), 787–800.pl_PL
dc.referencesOstrowska, M., Michcik, A. (2013). Wypalenie zawodowe – przyczyny, objawy, skutki, zapobieganie. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 8, 22–25.pl_PL
dc.referencesOstrowska, M., Michcik, A. (2014). Stres w pracy – objawy, konsekwencje, przeciwdziałanie. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 5, 12–15.pl_PL
dc.referencesPaliga, M., Kożusznik, B., Pollak, A., Smorczewska, B., Adamek, D. (2015). Wiek jako przesłanka zachowań wspierających efektywność organizacji. Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 17(2), 45–54.pl_PL
dc.referencesPalmer, B., Donaldson, C., Stough, C. (2002). Emotional intelligence and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 33, 1091–1100.pl_PL
dc.referencesPaluchowski, W. J. (1998). Klimat organizacyjny i jego pomiar. W: S. A. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Tom IV (s. 161–170). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.pl_PL
dc.referencesPanatik, S. A. B., Badri, S. K. B. Z., Rajab, A. B., Yusof, R. B. M. (2012). Work-Family Conflict and Work-Related Attitude: The Mediating Effects of Stress Reactions. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 4(1), 377–387.pl_PL
dc.referencesPanatik, S. A. B., Badri, S. K. Z., Rajab, A., Rahman, H. A., Shah, M. I. (2011). The Impact of Work Family Conflict on Psychological Well-Being among School Teachers in Malaysia. Procedia – Social and Behavioral Sciences 29, 1500–1507.pl_PL
dc.referencesPasik, M. (2007). Poczucie koherencji a zadowolenie z życia u kobiet i mężczyzn na emeryturze. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica 11, 67–79.pl_PL
dc.referencesPasik, M. (2008). Osobowościowe wyznaczniki zadowolenia z życia w wieku emerytalnym. W: L. Golińska, B. Dudek (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń (s. 309–319). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesPasik, M. (2013). Psychologiczne wyznaczniki zadowolenia z życia osób w wieku emerytalnym. Chowanna, 1, 143–158.pl_PL
dc.referencesPaszkowska-Rogacz, A. (2003). Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.pl_PL
dc.referencesPaszkowska-Rogacz, A. (2005). Psychologiczne uwarunkowania kariery. W: L. Golińska (red.), Skuteczniej, sprawniej, z większą satysfakcją (s. 71–88). Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej.pl_PL
dc.referencesPaszkowska-Rogacz, A. (2009). Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań. Warszawa: Difin SA.pl_PL
dc.referencesPaszkowska-Rogacz, A. (2010). Dopasowanie do pracy dla praktyków. Badania nad dopasowaniem człowieka do środowiska pracy. W: D. Merecz (red.), Dopasowanie człowieka do środowiska pracy – uwarunkowania i skutki (97–120). Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera.pl_PL
dc.referencesPaszkowska-Rogacz, A. (2011). Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych – MŁOKOZZ. Warszawa: Fundacja Realizacji Programów Społecznych.pl_PL
dc.referencesPatel, C., Beekhan, A., Paruk, Z., Ramgoon, S. (2008). Work-family conflict, job satisfaction and spousal support: An exploratory study of nurses’ experience. Curationis, 31(1), 38–44.pl_PL
dc.referencesPavalache-Ilie, M. (2014). Organizational citizenship behaviour, work satisfaction and employees’ personality. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 127, 489–493. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.296pl_PL
dc.referencesPavot, W., Diener, E. (1993). Review of the Satisfaction with Life Scale. Psychological Assessment, 5(2),164–172.pl_PL
dc.referencesPeng J., Jiang X., Zhang J., Xiao R., Song Y., Feng X., Zhang, Y., Miao, D. (2013). The Impact of Psychological Capital on Job Burnout of Chinese Nurses: The Mediator Role of Organizational Commitment. PLoS ONE 8(12): e84193, 1–7. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0084193pl_PL
dc.referencesPermarupan, P. Y., Saufi, R. A., Kasim, R. S. R. (2013). The Impact of Organizational Climate on Employee’s Work Passion and Organizational Commitment. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 107, 88–95. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.403pl_PL
dc.referencesPerminiene, M., Pauzaite, Z., Vaidelyte, E., Stuopyte, E., Butkeviciene, E. (2015). Stress-related health symptoms and working environment of older employees in Lithuania. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 84, 157–162. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.09.047.pl_PL
dc.referencesPierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Raport z badań. (2013). https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/pierwsze-kroki-na-rynku-pracy.htmlpl_PL
dc.referencesPietras, K., Fryt, J. (2015). Similarities and Differences in Values of Polish Young Women and Their Parents – the Effect of Value Transmission and Value Change. Pedagogika Rodziny, 5(2), 143–156.pl_PL
dc.referencesPitts, D. (2009). Diversity Management, Job Satisfaction, and Performance: Evidence from U.S. Federal Agencies. Public Administration Review, 3–4, 328–338.pl_PL
dc.referencesPlomp, H. N., van der Beek, A. J. (2014). Job satisfaction of occupational physicians in commercial and other delivery settings: A comparative and explorative study. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 27(4), 672–682. doi: https://doi.org/10.2478/s13382-014-0286-4.pl_PL
dc.referencesPlopa, M. (2005). Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.pl_PL
dc.referencesPotocka, A. (2010). Stres – natura zjawiska. W: M. Waszkowska, A. Potocka, P. Wojtaszczyk (red.), Miejsce pracy na miarę oczekiwań. Poradnik dla pracowników socjalnych (s. 9–43). Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera.pl_PL
dc.referencesPotocka, A., Mościcka, A. (2011). Stres oraz sposoby radzenia sobie z nim a nawyki żywieniowe wśród pracujących. Medycyna Pracy, 62(4), 377–388.pl_PL
dc.referencesPriyadharshini, R. A., Wesley R. J. (2014). Personality as a Determinant of Work-Family Conflict. Journal of Industrial Engineering and Management, 7(5), 1037–1060. http://dx.doi.org/10.3926/jiem.1156pl_PL
dc.referencesPrzetacznik-Gierowska, M. (1995). Zdarzenia życiowe a kryzysy w rozwoju człowieka. Chowanna, 1, 5–25.pl_PL
dc.referencesPrzetacznik-Gierowska, M. (1996a). Periodyzacja rozwoju psychicznego. W: M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne. Tom 1 (s. 222– 239). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWNpl_PL
dc.referencesPrzetacznik-Gierowska, M. (1996b). Zasady i prawidłowości psychicznego rozwoju człowieka. W: M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne. Tom 1 (s. 57–84). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesPyżalski, J. (2010). Czynniki salutogenne (wspierające dobrostan nauczyciela w pracy). W: J. Pyżalski, D. Merecz (red.), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem (s. 107–115). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.pl_PL
dc.referencesRahati, A., Sotudeh-Arani, H., Adib-Hajbaghery, M., Rostami, M. (2015). Job Involvement and Organizational Commitment of Employees of Prehospital Emergency Medical System. Nursing and Midwifery Studies, 24(4), e30646. Published online 2015 Dec 1. doi: 10.17795/nmsjournal30646.pl_PL
dc.referencesRahman, T., Tabassum, A., Jahan, K. (2015). Test of Work-to-Family and Family-to-Work Models of Conflict and Satisfaction: An Analysis of Dual Career Couples in Bangladesh. Canadian Journal of Family and Youth, 7(1), 87–113.pl_PL
dc.referencesRamay, A., Ramay, M. (2012). Antecedents of Organizational Commitment of Banking Sector Employees in Pakistan. Serbian Journal of Management, 7(1), 89–102.pl_PL
dc.referencesRana, S., Agrawal, P. (2016). Influence of Demographical Variables on Teachers’ Affective Commitment: A Study of Management Institutions. European Academic Research, IV(6), 5325–5348.pl_PL
dc.referencesRantanen, J., Kinnunen, U., Pulkkinen, L. (2013). The role of personality and role engagement in work-family balance. Horizons of Psychology, 22, 14–26. doi: 10.20419/2013.22.376.pl_PL
dc.referencesRaport z badania: znaczenie wartości w życiu zawodowym (2015). OKAERI CONSULTING. Human Graph, marketing research & consultancy. http://www.okpr.pl/files/raport.pdf (dostęp 08.09.2017).pl_PL
dc.referencesRaport: Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem i zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 50+. (2013). Szcześniak, A. (red.). Warszawa: Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. http://iped.pl/pliki/publikacje/Raport_Dobre_praktyki_w_zarzadzaniu_wiekiem_i_zasobami_ludzkimi.pdfpl_PL
dc.referencesRashid, W. E. W., Nordin, M. S., Omar, A., Ismail, I. (2012). Work/Family Conflict: The Link between Self-Esteem and Satisfaction Outcomes. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 65, 564–569.pl_PL
dc.referencesRasid, S., Z. A., Manaf, M. A, A., Quoquab, F. (2013). Leadership and Organizational Commitment in the Islamic Banking Context: The Role of Organizational Culture as a Mediator. American Journal of Economics, 3(5C), 171–176. doi: 10.5923/c.economics.201301.29.pl_PL
dc.referencesRaziq, A., Maulabakhsh, R. (2015). Impact of Working Environment on Job Satisfaction. Procedia Economics and Finance, 3, 717–725. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00524-9pl_PL
dc.referencesRego, P., Lopes, M. P., Nascimento, J. L. (2016). Authentic Leadership and Organizational Commitment: The Mediating Role of Positive Psychological Capital. Journal of Industrial Engineering and Management, 9(1), 129–151. http://dx.doi.org/10.3926/jiem.1540pl_PL
dc.referencesRembiasz, M. (2015). Rola strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39(3), 155–167.pl_PL
dc.referencesRichert-Kaźmierska, A., Stankiewicz, K. (2014). Poczucie zadowolenia z pracy – czy wiek ma znaczenie? Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Zarządzanie – nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych – w świetle badań, E. Gołębiowska, (red.), t. XV, z. 11, cz. II, 61–75.pl_PL
dc.referencesRoche, M., Haar J. H. (2010). Work-Family Interface Predicting Needs Satisfaction: The Benefits for Senior Management. e-Journal of Social & Behavioural Research in Business, 1(1), 12–23.pl_PL
dc.referencesRodrigez, I., Bravo, M. J., Peiro, J. M., Schaufeli, W. (2001). The Demands-Control-Support model, locus of control and job dissatisfaction: a longitudinal study. Work and Stress, 15(2), 97–114.pl_PL
dc.referencesRogozińska-Pawełczyk, A. (2014a). Pokolenie NEET czyli młodzież bez pracy, nauki, szkolenia: charakterystyka, koszty i rozwiązania polityczne na przykładzie Europy. W: A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokolenia na rynku pracy (s. 111–126). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesRogozińska-Pawełczyk, A. (2014b). Zarządzanie kapitałem ludzkim w różnym wieku jako wyzwanie dla rynku pracy. W: Rogozińska-Pawełczyk A. (red.), Pokolenia na rynku pracy (s. 17–37). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesRokeach, M. (1979). From the individual to institutional values with special reference to the values of science. W: M. Rokeach (red.), Understanding human values (s. 47–70). New York, NY: Free Press.pl_PL
dc.referencesRosset, E. (1959). Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze.pl_PL
dc.referencesRostowski, J., Rostowska, T. (2012). Poziom zdrowia i dobrego samopoczucia jako następstwa konfliktu lub integracji relacji praca-rodzina. W: T. Rostowska, W. Budzieński (red.), Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości (s. 11–37). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.pl_PL
dc.referencesRousseau, D. M. (1990). New hire perceptions of their own and their employer’s obligations: A study of psychological contracts. Journal of Organizational Behavior, 11, 389–400.pl_PL
dc.referencesRowe, J. W., Kahn, R. L. (1987). Human aging: usual and successful. Science, 237, 143–149.pl_PL
dc.referencesRowe, J. W., Kahn, R. L. (1997). Successful aging. The Gerontologist, 37, 433–440.pl_PL
dc.referencesRożnowski, B. (2006). Spostrzeganie zmiany środowiska pracy w organizacji: od szczegółu do ogółu. W: B. Rożnowski, A. Biela, A. Bańka, A. Praca i organizacja w procesie zmian (s. 64–76). Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.pl_PL
dc.referencesRożnowski, B., Olczykowska, K. (2016), Znaczenie pracy i jej dopasowanie jako predyktory zaangażowania w pracę w wolontariacie studenckim. Psychologia Społeczna, 1(36), 45–55. doi: 10.7366/1896180020163604.pl_PL
dc.referencesRzechowska, E. (2010). Dojrzały pracownik na rynku pracy. Perspektywa rozwojowa i perspektywa pracowników służb społecznych (raport z badań). Lublin: Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Biznesu.pl_PL
dc.referencesRzechowska, E., Dacka, M. (2014). Kształtowanie zadowolenia z życia w relacjach rodzinnych i zawodowych u osób w wieku średnim zagrożonych utratą pracy. W: I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról? (s. 367–390). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesSaari, L. M., Judge, T. A. (2004). Employee Attitudes and Job Satisfaction. Human Resource Management, 43(4), 395–407.pl_PL
dc.referencesSabil, S., Marican, S. (2011). Working Hours, Work-family Conflict and Work-family Enrichment Among Professional Women: A Malaysian Case. International Conference on Social Science and Humanity, 5, 206–209.pl_PL
dc.referencesSadłowska-Wrzesińska, J., Mościcka-Teske, A. (2016). Relations between stress potential of work features and occupational commitment of transport workers – in the context of optimization of logistics strategy of a company. IFAC-PapersOnLine, 49–12, 1761–1766. doi: 10.1016/j.ifacol.2016.07.837.pl_PL
dc.referencesSakowski, P. (2012). Job satisfaction of occupational medicine nurses in Poland. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 25(1), 51–58. doi: 10.2478/S13382-012-0006-x.pl_PL
dc.referencesSalami, S. O. (2008). Demographic and Psychological Factors Predicting Organizational Commitment among Industrial Workers. Anthropologist, 10(1), 31–38.pl_PL
dc.referencesSaleem, H. (2015). The impact of leadership styles on job satisfaction and mediating role of perceived organizational politics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 173, 563–569. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.403pl_PL
dc.referencesSchaufeli, W. B., Leiter, M. P., Maslach, Ch. (2009). Burnout: 35 years of research and practice. Career Development International, 14(3), 204–220. doi: 10.1108/13620430910966406.pl_PL
dc.referencesSchaufeli, W. B., Taris, T. W., van Rhenen, W. (2008). Workaholism, Burnout, and Work Engagement: Three of a Kind or Three Different Kinds of Employee Well-being? Applied Psychology an International Review, 57(2), 173–203. doi: 10.1111/j.1464-0597.2007.00285.x.pl_PL
dc.referencesSchein, E. (2007). Career anchor revisited: implications for career development in the 21st Century. NHRD Journal Career Management, 1(4), 27–33. https://www.nationalhrd.org/sites/default/files/products/pdf/0807.pdfpl_PL
dc.referencesSchein, E. H. (1978). Career Dynamics: Matching Individual and Organisational Needs. Reading, MA: Addison-Wesley.pl_PL
dc.referencesSchimanek, T., Kotzian, J., Arczewska, M. (2015). Zarządzanie wiekiem skierowane na osoby 50+. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorstw i nie tylko. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Akademia Leona Koźmińskiego.pl_PL
dc.referencesSchneider, B., Ehrhart, M. G., Macey, W. M. (2013). Organizational Climate and Culture. Annual Review of Psychology, 64, 361–388.pl_PL
dc.referencesSchneider, B., Snyder, R. (1975). Some relationships between job satisfaction and organizational climate. Journal of Applied Psychology, 60(3), 318–328pl_PL
dc.referencesSchultz, D. P., Schultz, S. E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesSchwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25, 1–65.pl_PL
dc.referencesSchwartz, S. J., Cote, J. E., Arnett, J. J. (2005). Identity and Agency in Emerging Adulthood Two Developmental Routes in the Individualization Process. Youth & Society, 37(2), 201–229. doi: 10.1177/0044118X05275965.pl_PL
dc.referencesSchyns, B., Van Veldhoven, M. J. P. M. (2010). Group Leadership Climate and Individual Organizational Commitment A Multilevel Analysis. Journal of Personnel Psychology, 9(2), 57–68. doi: 10.1027/1866-5888/a000005.pl_PL
dc.referencesSeiger, C. P., Wiese, B. S. (2009). Social support from work and family domains as an antecedent or moderator of work-family conflicts? Journal of Vocational Behavior, 75, 26–37.pl_PL
dc.referencesSekścińska, K., Maison, D. (2014). Co jest źródłem szczęścia? Zadowolenie z życia a obiektywne i subiektywne wskaźniki sytuacji materialnej. Marketing i Rynek, 2, 15–24.pl_PL
dc.referencesSeredocha, I. (2010). Znaczenie aktywności społecznej i edukacyjnej osób starszych w perspektywie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu. Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 3(11), 155–170.pl_PL
dc.referencesSeredyńska, A. (2012). Intermentoring szansą społecznego uczestnictwa dorosłych. W: A. Seredyńska (red.), Uczestnictwo społeczne w średniej i późnej dorosłości (s. 30–43). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.pl_PL
dc.referencesSęk, H., Cieślak, R. (2012). Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (s. 11–28). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesShafiq, M., Rana, R. A. (2016). Relationship of Emotional Intelligence to Organizational Commitment of College Teachers in Pakistan. Eurasian Journal of Educational Research, 62, 1–14.pl_PL
dc.referencesShaw, J. D., Delery, J. E., Abdulla M. H. A. (2003). Organizational commitment and performance among guest workers and citizens of an Arab country. Journal of Business Research, 56, 1021–1030.pl_PL
dc.referencesShelton, L. M., Danes, S. M., Eisenman, M. (2008). Role Demands, Difficulty in Managing Work-Family Conflict, and Minority Entrepreneurs. Journal of Developmental Entrepreneurship, 13(3), 315–342.pl_PL
dc.referencesShena, J., Chandaa, A., D’Nettob, B., Mongaa, M. (2009). Managing diversity through human resource management: an international perspective and conceptual framework. The International Journal of Human Resource Management, 20(2), 235–251.pl_PL
dc.referencesShore, L., Wayne, S. J. (1993). Commitment and Employee Behavior: Comparison of Affective Commitment and Continuance Commitment with Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology, 78(5), 774–780.pl_PL
dc.referencesSiegrist, J. (1996). Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. Journal of Occupational Health Psychology, 1, 27–41.pl_PL
dc.referencesSiegrist, J. (2012). Effort-reward imbalance at work – theory, measurement and evidence. http://www. uniklinik-duesseldorf.de/fileadmin/Datenpool/einrichtungen/institut_fuer_medizinische_soziologie_id54/ERI/ERI-Website.pdf (dostęp 12.09.2017).pl_PL
dc.referencesSilva, A. D., Taveira, M., Marques, C., Gouveia, V. V. (2014). Satisfaction with Life Scale Among Adolescents and Young Adults in Portugal: Extending Evidence of Construct Validity. Social Indicators Research, 120(1), 309–318. doi: 10.1007/s11205-014-0587-9.pl_PL
dc.referencesSimons, K., An, S. (2015). Job Satisfaction Among Gerontological Social Workers in Ontario, Canada. Journal of Gerontological Social Work, 58(6), 547–571. doi: 10.1080/01634372.2015.1042129.pl_PL
dc.referencesSiuta-Stolarska, M., Siuta-Brodzińska (2011). Wartości a satysfakcja zawodowa. Zeszyty Naukowe WSOWL, 2(160), 333–349.pl_PL
dc.referencesSkałacka, K., Derbis, R. (2015). Activities of the elderly and their satisfaction with life. Polish Journal of Applied Psychology, 13(3), 87–102. doi: 10.1515/pjap-2015-0039.pl_PL
dc.referencesSkotnicka, M., Pieszko, M. (2014). Aktywność fizyczna receptą na długowieczność. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20(4), 379–383.pl_PL
dc.referencesSkowron-Mielnik, B., Bor, M. (2015). Generacyjne uwarunkowania retencji pracowników w kontekście elastyczności organizacji. Management Forum, 3(3), 44–55. doi: 10.15611/mf.2015.3.06.pl_PL
dc.referencesSkowrońska, D (2009). Edukacja i samorealizacja w procesie przygotowania do starości i wizji starości osób w wieku średnim – sprawozdanie z badań. Chowanna, 2, 63–75.pl_PL
dc.referencesŚliwiński, Z., Starczyńska, M., Kotela, I., Kowalski, T., Kryś-Noszczyk, K., Lietz-Kijak, D., Kijak, E., Makara- Studzińska, M. (2014). Life satisfaction and risk of burnout among men and women working as physiotherapists. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 27(3), 400–412. doi: https://doi.org/10.2478/s13382-014-0266-8.pl_PL
dc.referencesSmolarek, M., Sipa, M. (2015). Klimat organizacyjny jako przejaw kultury organizacyjnej w małych przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie, 4, 301–315pl_PL
dc.referencesSmolbik-Jęczmień, A. (2013). Rozwój kariery zawodowej wśród przedstawicieli pokolenia X i Y – nowe wyzwania. Modern Management Review, 20(4), 191–202.pl_PL
dc.referencesSokol, A., Gozde, A., Figurska, I., Blaskova, M. (2015). Organizational climate of higher education institutions and its implications for the development of creativity. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 182, 279–288. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.767pl_PL
dc.referencesSowińska, A. (2014). Zadowolenie z pracy – problemy definicyjne. Studia Ekonomiczne. Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy: wybrane problemy, 197, 45–56.pl_PL
dc.referencesSpringer, A. (2011). Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika. Problemy Zarządzania, 9(4), 162–180.pl_PL
dc.referencesStachowiak, B. (2014). Senior Anno Domini 2050. W: M. Szyszka, P., Dancák, A. Wąsiński, J. Daszykowska (red.), Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych (s. 61–69). Stalowa Wola–Bratysława: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.pl_PL
dc.referencesStachowska, S. (2012a). Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 33–56.pl_PL
dc.referencesStachowska, S. (2012b). Zarządzanie wiekiem w organizacji. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 125–138.pl_PL
dc.referencesStańczak, A., Mościcka-Teske, A., Merecz-Kot, D. (2014). Zagrożenia psychospołeczne a funkcjonowanie zawodowe pracowników sektora bankowego. Medycyna Pracy, 64(4), 507–519. doi: https://doi.org/10.13075/mp.5893.00055pl_PL
dc.referencesStankiewicz, J., Moczulska, M. (2012). Czynniki klimatu organizacyjnego warunkujące efektywne zaangażowanie pracowników. W: B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu: księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego (s. 213–224). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.pl_PL
dc.referencesStankiewicz, J., Moczulska, M. (2013). Wartości jako czynnik warunkujący zaangażowanie pracowników w organizacji (w świetle badań empirycznych). Zarządzanie i Finanse, 4(1), 333–345.pl_PL
dc.referencesSteuden, S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesStosik, A., Leśniewska, A. (2015). Innowacyjne rozwiązania Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – perspektywa adaptacji i różnic pokoleniowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39(3), 183–196.pl_PL
dc.referencesStraś-Romanowska, M. (2000). Późna dorosłość. Wiek starzenia się. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Tom 2 (s. 263–292). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesStrózik, T. (2014). System wartości a ocena jakości życia młodzieży akademickiej. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(263), 5–23.pl_PL
dc.referencesStrykowska, M., Trzeciakowska, A. (1994). Wsparcie społeczne a satysfakcja z pracy i wypalenie zawodowe się kobiet. Przegląd Psychologiczny, tom XXXVII, 3, 387–393.pl_PL
dc.referencesSuwa, M. (2014). Pokolenie X na polskim rynku pracy. W: A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokolenia na rynku pracy (s. 65–83). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesŚwierżewska, D. (2010). Satysfakcja z życia aktywnych i nieaktywnych osób po 60. roku życia. Psychologia Rozwojowa, 15(2), 89–99.pl_PL
dc.referencesŚwiętochowski, W. (2007). Klimat organizacyjny jako jeden ze sposobów w procesie radzenia sobie ze stresem – badania porównawcze pracowników polskich i niemieckich firm. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 11, 147–159.pl_PL
dc.referencesŚwiętochowski, W. (2008). Klimat organizacyjny jako istotna właściwość miejsca pracy. W: H. Skłodowski (red.), Polskie doradztwo dla młodzieży – idea czy rzeczywistość. Studia i monografie, 19 (s. 121–130). Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.pl_PL
dc.referencesSyguła, M. (2010). Zarządzanie różnorodnością jako element zarządzania zasobami ludzkimi w nowoczesnym społeczeństwie. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(72), 55–62.pl_PL
dc.referencesSyper, M. (2006). Modelowanie klimatu innowacyjnego w firmie jako klucz do sukcesu, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(46), 29–41.pl_PL
dc.referencesSzcześniak, M., Rondon, G. (2011). Pokolenie „ani-ani”: o młodzieży, która się nie uczy, nie pracuje i nie dba o samokształcenie. Psychologia Społeczna, 3(18), 241–251.pl_PL
dc.referencesSzukalski, P. (2006). Zagrożenie czy wyzwanie – proces starzenia się ludności. Polityka Społeczna, 9, 6–10.pl_PL
dc.referencesSzukalski, P. (2009). Czy w Polsce nastąpi powrót do prostej zastępowalności pokoleń? Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Przyszłość demograficzna Polski, 231, 59–75.pl_PL
dc.referencesSzukalski, P. (2011), Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku. W: P. Szukalski, Z. Szweda-Lewandowska (red.), Elementy gerontologii społecznej. Skrypt dla studentów Podyplomowego Studium Gerontologii Społecznej UŁ (s. 5–26). Łódź: Wyd. Biblioteka.pl_PL
dc.referencesSzukalski, P. (2012). Trzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy? Polityka Społeczna, 5–6, 6–10.pl_PL
dc.referencesSzweda-Lewandowska, Z. (2014). Pokolenie powojennego wyżu demograficznego (Baby Boomers i pokolenie Y) – perspektywa starości. Polityka Społeczna, 5/6, 18–21.pl_PL
dc.referencesSzymańska, P. (2015). Płeć psychologiczna a satysfakcja ze związku małżeńskiego młodych dorosłych. Horyzonty Psychologii, 5, 63–78.pl_PL
dc.referencesSzyszka, M. (2015). Kondycja demograficzna Polski priorytetem dla polityki rodzinnej. Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 17(2), 31–43.pl_PL
dc.referencesTalib, Z. A., Don, Y., Daud, Y., Raman, A. (2015). Organizational Culture and Organizational Commitment of Kedah District Education Officers. International Journal of Management Sciences, 5(5), 410–419.pl_PL
dc.referencesTao, H., Ellenbecker, C. H., Wang, Y., Li, Y. (2015). Examining perception of job satisfaction and intention to leave among ICU nurses in China. International Journal of Nursing Sciences, 2, 140–148.pl_PL
dc.referencesTaris, T. W. (2016). Work and Stress: Thirty years of impact. Work and Stress, 30(1), 1–6. doi: 10.1080/02678373.2015.1137719.pl_PL
dc.referencesTasdemir, A. S. (2014). Impact of the Quality of Work-life on Organizational Commitment: A Comparative Study on Academicians Working for State and Foundation Universities in Turkey. International Journal of Social Sciences, III (4), 124–152.pl_PL
dc.referencesTatala, M., Walesa, Cz., Nosek, A., Wałachowska, K. (2015). Doświadczenie religijne osób we wczesnej i średniej dorosłości. Horyzonty Psychologii, 5, 45–62.pl_PL
dc.referencesTepret, N. Y., Tunab, K. (2014). Effect of Management Factor on Employee Job Satisfaction: An Application in Telecommunication Sector. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 195, 673–679. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.264pl_PL
dc.referencesTerelak, J. F., Jankowska, P. (2009). Dopasowanie jednostka-organizacja a zadowolenie z pracy. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Gospodarowanie zasobami organizacji w warunkach zagrożeń otoczenia, 1, 229–254.pl_PL
dc.referencesThamrin, H. M. (2012). The Influence of Transformational Leadership and Organizational Commitment on Job Satisfaction and Employee Performance. International Journal of Innovation, Management and Technology, 3(5), 566–572.pl_PL
dc.referencesTiefenbach, T., Kohlbacher, F. (2013). Happiness and Life Satisfaction in Japan by Gender and Age. Tokyo: German Institute for Japanese Studies.pl_PL
dc.referencesTimoszyk-Tomczak, C., Bugajska, B. (2013). Satysfakcja z życia a perspektywa przyszłościowa w starości. Oposcula Sociologica, 2, 83–95.pl_PL
dc.referencesTobiasz-Adamczyk, B., Brzyski, P. (2006). Bilans satysfakcji z pracy zawodowej lekarzy w wieku emerytalnym. Relacja pomiędzy satysfakcją z pracy zawodowej a ogólną jakością życia. Gerontologia Polska, 14(2), 77–84.pl_PL
dc.referencesTomaszewska-Lipiec, R. (2016). Kariera – zdeprecjonowana wartość nowego pokolenia? Problemy Profesjologii, 1, 47–61.pl_PL
dc.referencesTrivellas, P., Akrivouli, Z., Tsifora, E., Tsoutsa, P. (2015). The impact of knowledge sharing culture on job satisfaction in accounting firms. The mediating effect of general competencies. Procedia Economics and Finance, 19, 238–247. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00025-8pl_PL
dc.referencesTsai, Ch. (2014). The Organizational Climate and Employees’ Job Satisfaction in the Terminal Operation Context of Kaohsiung Port. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 30(3), 373–392.pl_PL
dc.referencesTudor Brate, A. (2014). The mediating role of individual differences in the interaction between specific socioprofessional pressures and job satisfaction. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 127, 565–569. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.311pl_PL
dc.referencesTulviste, T., Kall, K., Rämmer, A. (2016). Value Priorities of Younger and Older Adults in Seven European Countries. Social Indicators Research. An International and Interdisciplinary Journal for Quality-of-Life Measurement, 12(3). doi: 10.1007/s11205-016-1392-4.pl_PL
dc.referencesTuomi, K., Ilmarinen, J., Jahkola, A., Katajarinne, L., Tulkki A. (1994). Work Ability Index. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health.pl_PL
dc.referencesTurek, D., Czaplińska, I. (2014). Praktyki ZZL, klimat organizacyjny i postrzeganie wsparcia menedżerskiego a zachowania obywatelskie pracowników. Organizacja i Kierowanie, 4(164), 115–140.pl_PL
dc.referencesTurek, K. (2015). Wydłużenie okresu kariery zawodowej – polityka organizacyjna wobec wyzwań związanych z procesem starzenia się ludności. W: J. Górniak (red.), Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010–2015 (s. 55–78). Warszawa – Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.pl_PL
dc.referencesTwenge, J. M., Campbell, S. M., Hoffman, B. J., Lance, C. E. (2010). Generational Differences in Work Values: Leisure and Extrinsic Values Increasing, Social and Intrinsic Values Decreasing. Journal of Management, 36(5), 1117–1142. doi: 10.1177/0149206309352246.pl_PL
dc.referencesTziner, A., Rabenu, E., Radomski, R., Belkin, A. (2015). Work stress and turnover intentions among hospital physicians: The mediating role of burnout and work satisfaction. Journal of Work and Organizational Psychology, 31, 207–213. https://doi.org/10.1016/j.rpto.2015.05.001pl_PL
dc.referencesUgwu, F. O., Amazue, L. O., Onyedire, N. G. (2017). Work-family life balance in a Nigerian banking sector setting. Cogent Psychology, (4), 1–9. http://dx.doi.org/10.1080/23311908.2017.1290402pl_PL
dc.referencesUmer, R., Zia-ur-Rehman, M. (2013). Impact of work life balance and work life conflict on life satisfaction of working women: a case of higher education sector of twin cities of Pakistan. Academic Research International, 4(5), 445–458.pl_PL
dc.referencesUnsworth, K. L., West, M. A. (2003). Zespoły: wyzwania pracy w grupie. W: N. Chmiel (red.), Psychologia pracy i organizacji (s. 359–380). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesUrban, W. (2008). Klimat organizacyjny jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw usługowych. Przegląd Organizacji, 7/8, 19–22.pl_PL
dc.referencesUrbaniak, B. (2011). Zatrudnienie a instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się zasobów pracy – badania dla Polski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesUrbaniak, B. (2013a). Emerytura jako moment przełomowy w aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 45/50+. W: E. Kryńska, J. Krzyszkowski, B. Urbaniak, J. Wiktorowicz (red.), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy (s. 167–183). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesUrbaniak, B. (2013b). Podstawowe charakterystyki zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 45/50+. W: E. Kryńska, J. Krzyszkowski, B. Urbaniak, J. Wiktorowicz (red.), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy (s. 109–166). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesUrbaniak, B. (2014). Zarządzanie różnorodnością zasobów w organizacji. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4(98), 63–78.pl_PL
dc.referencesValue based diversity. The challenges and strenghts of many. A report from the Economist Intelligence Unit (2014). http://c.ymcdn.com/sites/www.shrm-emeraldcoast.org/resource/resmgr/Docs/ EIU_SuccessFactors_Values-ba.pdfpl_PL
dc.referencesVan Harrison, R. (1987). Indywidualno-środowiskowe dopasowanie a stres w pracy. W: C. L. Cooper, R. Pane (red.), Stres w pracy (s. 260–305). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesViet, V. V. (2015). Demographic Factors Affecting Organizational Commitment of Lecturers. Journal of Science: Education Research, 31(4), 16–25.pl_PL
dc.referencesVon Treuer, K., Fuller-Tyszkiewicz, M., Little, G. (2014). The impact of shift work and organizational work climate on health outcomes in nurses. Journal of Occupational Health Psychology, 19(4), 453–61. doi: 10.1037/a0037680.pl_PL
dc.referencesVoydanoff, P. (2005). Social Integration, Work-Family Conflict and Facilitation, and Job and Marital Quality. Journal of Marriage and Family, 67, 666–679.pl_PL
dc.referencesWac, K., Biela, A. (2015). Kultura organizacyjna, kultura prorodzinna a przywiązanie pracownika do firmy. Horyzonty Psychologii, 5, 115–134.pl_PL
dc.referencesWacławik, S. (2012). Motywacje do podejmowania decyzji o bezdzietności przez młodych dorosłych. Horyzonty Psychologii, 2, 173–190.pl_PL
dc.referencesWalczak, W. (2011). Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji E-mentor, 3(40). http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/840pl_PL
dc.referencesWalesa, Cz. (2014). Psychologiczne wyznaczniki poziomu rozwoju ludzkiego życia. Horyzonty Psychologii, 4, 147–151.pl_PL
dc.referencesWandasiewicz, J. (2015). Pracownik 50+ mentorem na współczesnym rynku pracy. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 17(2), 285–298.pl_PL
dc.referencesWang, P., Lawler, J. J., Shi, K. (2010). Work-Family Conflict, Self-Efficacy, Job Satisfaction, and Gender: Evidences From Asia. Journal of Leadership & Organizational Studies, 17(3), 298–308.pl_PL
dc.referencesWarr, P. (2013). Jobs and job-holders: Two sources of happiness and unhappiness. W: S. A. David (red.), Oxford library of psychology. The Oxford handbook of happiness (s. 733–750). Oxford, UK: Oxford.pl_PL
dc.referencesWarr, P., Inceoglu, I. (2012). Job Engagement, Job Satisfaction, and Contrasting Associations With Person-Job Fit. Journal of Occupational Health Psychology, 17(2), 129–138. doi: 10.1037/ a0026859.pl_PL
dc.referencesWarwas, I. (2016a). Organizacyjne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. W: I. Warwas, A. Rogozińska- Pawełczyk (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne (s. 13–92). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesWarwas, I. (2016b). Zarządzanie multigeneracyjne w sektorze publicznym w Polsce. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17(4), cz. 2, 103–117.pl_PL
dc.referencesWaszkowska, M., Jacukowicz, A., Drabek, M., Merecz-Kot, D. (2017). Effort–reward balance as a mediator of the relationship between supplementary person–organization fit and perceived stress among middle-level managers. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 30(2), 305–312. doi: https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.00874pl_PL
dc.referencesWawer, M. (2014). Komunikacja wewnętrzna w zarządzaniu różnorodnością – wyniki badań empirycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 383–392.pl_PL
dc.referencesWayne, J. H., Casper, W. J., Matthews, R. A., Allen, T. D. (2013). Family-Supportive Organization Perceptions and Organizational Commitment: The Mediating Role of Work-Family Conflict and Enrichment and Partner Attitudes. Journal of Applied Psychology. doi: 10.1037/a0032491.pl_PL
dc.referencesWayne, J. H., Musisca, N., Fleeson, W. (2004). Considering the role of personality in the work-family experience: Relationships of the big five to work-family conflict and facilitation. Journal of Vocational Behavior, 64, 108–130.pl_PL
dc.referencesWąsowicz-Kiryło, G., Baran, T. (2013). Wpływ samooceny i dobrostanu ekonomicznego na satysfakcję z życia kobiet i mężczyzn w różnym wieku. Chowanna, 1, 85–101.pl_PL
dc.referencesWciórka, B. (2007). Między młodością a starością. Komunikat z dwusetnego badania aktualnych problemów kraju. BS/22/2007. Centrum Badania Opinii Społecznych. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_022_07.pdf (dostęp 11.06.2017).pl_PL
dc.referencesWei, S., Shujuan, Z., Qibo, H. (2011). Resilience and social support as moderators of work stress of young teachers in engineering college. Procedia. Engineering, 24, 856–860. doi: 10.1016/j.proeng.2011.12.415.pl_PL
dc.referencesWesołowska, M. (2015). Społeczeństwo starzejące się jako wyzwanie dla ekonomii. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 17(2), 233–245.pl_PL
dc.referencesWestrych-Andrzejczak, M., Maj, M. (2015). X, Y, C – pokoleniowa równowaga w środowisku pracy. Personel Plus, 6, 108–110.pl_PL
dc.referencesWiderszal-Bazyl, M. (2008). Stres wśród pracowników starszych (1). Bezpieczeństwo Pracy, 6, 6–8.pl_PL
dc.referencesWiderszal-Bazyl, M. (2016). Co zrobić, by zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych wiekowo? Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.pl_PL
dc.referencesWiderszal-Bazyl, M., Wołodźko, E. (2015). Wartości związane z pracą w różnych pokoleniach. Bezpieczeństwo Pracy, 10, 20–24.pl_PL
dc.referencesWierzchosławski, S. (1999). Demograficzne aspekty procesu starzenia się ludności Polski. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 19–56.pl_PL
dc.referencesWiktorowicz, J. (2016). Zadowolenie z możliwości godzenia pracy zawodowej z obowiązkami domowymi i rodzinnymi pracujących w wieku 50+. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17(4), cz. 2, 201–213.pl_PL
dc.referencesWiktorowicz, J., Kołodziejczyk-Olczak, I., Wieczorek, I. (2010). Fachowcy 45+. Raport z badania potrzeb pracodawców wobec pracowników w wieku 45+ w województwie łódzkim. Łodź: Społeczna Akademia Nauk.pl_PL
dc.referencesWitkowski, S. A., Ślazyk-Sobol, M. (2012a). Organizacyjno-podmiotowe uwarunkowania zjawiska wypalenia zawodowego. Czasopismo Psychologiczne, t. 18, 2, 317–322.pl_PL
dc.referencesWitkowski, S. A., Ślazyk-Sobol, M. (2012b) Professional burnout – a comparative analysis considering the selected sectors in Poland. Management, 16(2), 87–101. doi: 10.2478/v10286-012-0058-9.pl_PL
dc.referencesWitkowski, S., Bartosz, B. (2017). Psychological and organisational aspects of age management in organizations. Management, 21(5), 81–94. doi: 10.1515/manment-2015-0081.pl_PL
dc.referencesWnuk, M., Zielonka, D., Purandare, B., Kaniewski, A., Klimberg, A., Ulatowska-Szostak, E., Palicka, E., Zarzycki, A., Kaminiarz, E. (2013). Przegląd koncepcji jakości życia w naukach społecznych. Hygeia Public Health, 48(1), 10–16.pl_PL
dc.referencesWojtusiak, A. (2014). Odkrywanie potencjału osób starszych – w stronę srebrnej gospodarki. W: M. Szyszka, P., Dancák, A. Wąsiński, J. Daszykowska (red.), Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych (s. 189–212). Stalowa Wola – Bratysława: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.pl_PL
dc.referencesWołowska, A. (2013). Satysfakcja z pracy i jej wyznaczniki a poczucie jakości życia urzędników. Rocznik Andragogiczny, 20, 119–132. doi: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.006pl_PL
dc.referencesWołowska, A. (2014). Determinants of organizational commitment. Human Resources Management & Ergonomics, 7(1), 129–146.pl_PL
dc.referencesWołpiuk-Ochocińska, A. (2016). Zaangażowanie w pracę i przywiązanie organizacyjne pracowników w przedsiębiorstwach o różnym poziomie kultury bezpieczeństwa pracy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 1(12), s. 135–148pl_PL
dc.referencesWorach-Kardas, H. (2015a). Aktywność społeczna pokolenia późnej dorosłości – potrzeby, wyzwania, zagrożenia. Pedagogika Rodziny 5(3), 23–33.pl_PL
dc.referencesWorach-Kardas, H. (2015b). Starość w cyklu życia. Społeczne i zdrowotne oblicza starości. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.pl_PL
dc.referencesWorach-Kardas, H., Kostrzewski, S. (2011). Stres bezrobocia i jakość życia długotrwale bezrobotnych w starszych grupach wieku. Problemy Higieny i Epidemiologii, 92(3), 403–414.pl_PL
dc.referencesWorek, B., Turek, K. (2015). Uczenie się przez całe życie – „akcelerator” rozwoju. W: J. Górniak (red.), Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010–2015 (s. 80–98). Warszawa–Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.pl_PL
dc.referencesWoszczyk, P. (2013). Zarządzanie wiekiem – ku wzrostowi efektywności organizacji. W: P. Woszczyk, M. Czernecka (red.), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach (s. 33–53). Łódź: HRP Group.pl_PL
dc.referencesWoszczyk, P., Gawron, M. (2014). Nowe trendy, stare przyzwyczajenia. Zarządzanie międzypokoleniowe w polskich przedsiębiorstwach. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5(100), 81–97.pl_PL
dc.referencesWright, T. A., Cropanzano, R., Bonett, D. G. (2007). The Moderating Role of Employee Positive Well Being on the Relation Between Job Satisfaction and Job Performance. Journal of Occupational Health Psychology, 12(2), 93–104. doi: 10.1037/1076-8998.12.2.93.pl_PL
dc.referencesWudarzewski, G. (2012). Wybrane koncepcje klimatu organizacyjnego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 32, 221–242.pl_PL
dc.referencesWudarzewski, G. (2013a). Interpretacja i znaczenie metafory „klimat organizacyjny” w zarządzaniu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 6(38), 203–219.pl_PL
dc.referencesWudarzewski, G. (2013b). Wymiary i składniki klimatu organizacyjnego w świetle badań literaturowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 1(33), 59–78.pl_PL
dc.referencesWysocka, E. (2011). Praca jako czynnik warunkujący jakość życia ludzi młodych – psychospołeczna perspektywa teoretyczna. Forum Pedagogiczne, 1, 13–44.pl_PL
dc.referencesWysocka, E. (2013). Wschodząca dorosłość a tożsamość młodego pokolenia – współczesne zagrożenia dla kształtowania tożsamości. Analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, 1(9), 69–96.pl_PL
dc.referencesWysocka, E. (2014). Jakość życia jako kategoria pedagogiczna, psychologiczna i socjologiczna – doświadczanie życia przez młode pokolenie w perspektywie empirycznej. Chowanna, 1, 235–259.pl_PL
dc.referencesWyszkowska, Z., Jakubczak, A., Doering, M. (2015). Styl kierowania a satysfakcja z życia zawodowego pracowników w małym przedsiębiorstwie Produkcyjnym. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, z. IX, 111–121. http://dx.doi.org/10.16926/ptopl_PL
dc.referencesWziątek-Staśko, A. (2012). Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników. Warszawa: Diffin.pl_PL
dc.referencesYao, Y., Wang, W., Wang, F., Yao, W. (2014). General self-efficacy and the effect of hospital workplace violence on doctors’ stress and job satisfaction in China. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 27(3), 389–399. doi: https://doi.org/10.2478/s13382-014-0255-ypl_PL
dc.referencesYew, S., Lim, K., Haw, Y., Gan, S. (2015). The Association between Perceived Stress, Life Satisfaction, Optimism, and Physical Health in the Singapore Asian context. Asian Journal of Humanities and Social Sciences, 3(1), 56–66.pl_PL
dc.referencesYildirim, B. I., Gulmez, M., Yildirim, F. (2016). The relationship between the five-factor personality traits of workers and their job satisfaction: s study on five star hotels in Alanya. Procedia Economics and Finance, 39, 284–291. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30325-2pl_PL
dc.referencesZ wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw. http://45naplus.nf.pl/projektpl_PL
dc.referencesZacher, H., Jimmieson, N. L., Bordia, P. (2014). Time Pressure and Coworker Support Mediate the Curvilinear Relationship Between Age and Occupational Well-Being. Journal of Occupational Health Psychology, 19(4), 462–475. http://dx.doi.org/10.1037/a0036995pl_PL
dc.referencesZakerian, S. A., Subramaniam, I. D. (2009). The Relationship Between Psychosocial Work Factors, Work Stress and Computer-Related Musculoskeletal Discomforts Among Computer Users in Malaysia. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 15(4), 425–434. doi: 10.1080/10803548.2009.11076822.pl_PL
dc.referencesZalewska, A. (1996). System wartościowania pracujących w zależności od wieku i reaktywności. Przegląd Psychologiczny, 39(1/2), 211–226.pl_PL
dc.referencesZalewska, A. (1997). Znaczenie różnych aspektów pracy w zależności od dominujących wartości i wieku. W: Z. Łoś, A. Oleszkowicz (red.), Rozwój człowieka i jego zagrożenia w świetle współczesnej psychologii (s. 163–176). Wrocław. Lublin: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydawnictwo Linea.pl_PL
dc.referencesZalewska, A. (1999a). Achievement and Social Relations Values as Conditions of the Importance of Work Aspects and Job Satisfaction. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 5(3), 395–416. http://dx.doi.org/10.1080/10803548.1999.11076428.pl_PL
dc.referencesZalewska, A. (1999b). Job Satisfaction and Importance of Work Aspects Related to Predominant Values and Reactivity. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 5(4), 485–511. doi: 10.1080/10803548.1999.11076434.pl_PL
dc.referencesZalewska, A. (2000). Adaptacja kwestionariusza „Orientacja na wartości zawodowe” Seiferta i Bergmanna do warunków polskich. Studia Psychologiczne, 38(1), 57–77.pl_PL
dc.referencesZalewska, A. (2002). System wartościowania a zadowolenie z życia pracowników w nowym miejscu pracy. Przegląd Psychologiczny, 45(2), 177–196.pl_PL
dc.referencesZalewska, A. (2003). Skala Satysfakcji z Pracy : pomiar poznawczego aspektu ogólnego zadowolenia z pracy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 7, 49–61.pl_PL
dc.referencesZalewska, A. (2004). Reaktywność i system wartościowania a zadowolenie z pracy w nowym miejscu pracy. Studia i Monografie. Psychologia w zarządzaniu, dydaktyka, badania, sukcesy, H. Skłodowski (red.), 10, 394–413.pl_PL
dc.referencesZalewska, A. (2008). Konflikty praca-rodzina – ich uwarunkowania i konsekwencje. Pomiar konfliktów. W: L. Golińska, B. Dudek B. (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń (s. 403– 418). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesZalewska, A. (2009). Wiek, płeć i stanowisko pracy a zadowolenie z pracy. Psychologia Jakości Życia, 8(1), 1–20.pl_PL
dc.referencesZalewska, A. (2011a). Płeć i okres życia a konflikty praca-rodzina, zadowolenie z pracy i rodziny. W: L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu (s. 365– 379). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesZalewska, A. (2011b). Relationships between anxiety and job satisfaction – Three approaches: ‘Bottom- up’, ‘top-down’ and ‘transactional’. Personality and Individual Differences, 50(7), 977–986. doi: 10.1016/j.paid.2010.10.013.pl_PL
dc.referencesZalewska, A., Jaros, R. (2001). Społeczne i psychologiczne uwarunkowania bezrobocia – posiadane przekonania a sytuacja na rynku pracy. Łódź: Wydawnictwo PIĄTEK TRZYNASTEGO.pl_PL
dc.referencesZhang, J., Liu, Y. (2011). Antecedents of Work-Family Conflict: Review and Prospect. International Journal of Business and Management, 6(1), 89–103.pl_PL
dc.referencesZiaja-Guzy, R. (2008). Badanie klimatu organizacyjnego w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(61), 59–72.pl_PL
dc.referencesZielińska-Więczkowska, H., Kędziora-Kornatowska, K. (2010). Determinanty satysfakcji życiowej w późnej dorosłości – w świetle rodzimych doniesień badawczych. Psychogeriatria Polska, 7(1), 11–16.pl_PL
dc.referencesZiółkowska, B. (2015). Okres wczesnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał młodych dorosłych? W: A. Brzezińska (red.), Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 423–468). Gdańsk: GWP.pl_PL
dc.referencesŻarczyńska-Dobiesz, A., Chomątowska, B. (2014). Pokolenie „Z” na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 405–415. doi: 10.15611/pn.2014.350.36.pl_PL
dc.referencesŻołnierczyk-Zreda, D. (2010). Stres w pracy – gdzie obecnie jesteśmy? Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 10, 6–7.pl_PL
dc.referenceshttp://45naplus.nf.pl/projektpl_PL
dc.referenceshttps://bezpieczni.ciop.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-112-6


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe