Show simple item record

dc.contributor.authorSiekiera, Rafał
dc.contributor.editorBarańska-Szmitko, Anna
dc.date.accessioned2021-06-14T12:29:52Z
dc.date.available2021-06-14T12:29:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationSiekiera R., Komunikatywistyczna analiza genologiczna w praktyce na przykładzie badania telewizyjnych serwisów informacyjnych, [w:] Metody badania komunikacji i mediów. Perspektywa teoretyczna i analityczna, A. Barańska-Szmitko (red.), WUŁ, Łódź 2021, https://doi.org/10.18778/8220-429-2.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-429-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/36205
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMetody badania komunikacji i mediów. Perspektywa teoretyczna i analityczna;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkomunikatywistyczna analiza genologicznapl_PL
dc.subjecttelewizyjne serwisy informacyjnepl_PL
dc.titleKomunikatywistyczna analiza genologiczna w praktyce na przykładzie badania telewizyjnych serwisów informacyjnychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number127-155pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-430-8
dc.referencesAustin John (1993), Mówienie i poznawanie: rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. B. Chwedeńczuk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAwdiejew Aleksy (1987), Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesAwdiejew Aleksy (2004), Gramatyka interakcji werbalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesAwdiejew Aleksy (2008), Gramatyka komunikacyjna: wybór jednostki operacyjnej, [w:] Język a kultura, t. 20: Tom jubileuszowy, red. A. Dąbrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 119–128.pl_PL
dc.referencesAwdiejew Aleksy (2018a), Parafrazowanie jako wskazywanie na sens, [w:] Parafrazowanie w dyskursie artystycznym, red. G. Habrajska, Primum Verbum, Łódź, s. 33–48.pl_PL
dc.referencesAwdiejew Aleksy (2018b), Wstęp do teorii parafrazy, [w:] Parafrazowanie w dyskursie artystycznym, red. G. Habrajska, Primum Verbum, Łódź, s. 9–14.pl_PL
dc.referencesAwdiejew Aleksy, Habrajska Grażyna (2004), Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 1, Leksem, Łask.pl_PL
dc.referencesAwdiejew Aleksy, Habrajska Grażyna (2006), Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 2, Leksem, Łask.pl_PL
dc.referencesAwdiejew Aleksy, Habrajska Grażyna (2010), Komponowanie sensu w procesie odbioru komunikatów, Primum Verbum, Łódź.pl_PL
dc.referencesBalcerzan Edward (1999), W stronę genologii multimedialnej, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 7–24.pl_PL
dc.referencesFras Janina (2012), Podstawy identyfikacji i typologii wypowiedzi w mediach masowych, [w:] Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, red. E. Kulczycki, M. Wendland, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, s. 13–29.pl_PL
dc.referencesFras Janina (2013), O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGrochala Beata (2015), Telewizyjna transmisja sportowa jako kolekcja gatunków, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. V: Gatunek a granice, red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 347–355.pl_PL
dc.referencesGrochowski Grzegorz (2018), Pamięć gatunków. Ponowoczesne dylematy atrybucji gatunkowej, IBL PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHabrajska Grażyna (2004), Komunikacyjna analiza i interpretacja tekstu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesLaskowska Elżbieta (2004), Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesMaruszewski Tomasz (1996), Psychologia poznawcza, Znak – Język – Rzeczywistość: Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPost Michał (2014), Akty i gatunki mowy. Próba wielopłaszczyznowego zbliżenia, [w:] Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, red. P. Stalmaszczyk, P. Cap, Universitas, Kraków, s. 197–226.pl_PL
dc.referencesRicoeur Paul (2009), O interpretacji. Esej o Freudzie, przeł. M. Falski, Wydawnictwo KR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSiekiera Rafał (2021), Charakterystyka genologiczna telewizyjnego magazynu sportowego „na żywo” w perspektywie komunikatywistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSperber Dan, Wilson Deirdre (2011), Relewancja: komunikacja i poznanie, przeł. M. Charzyńska-Wójcik i in., Tertium, Kraków.pl_PL
dc.referencesSteciąg Magdalena (2006), Informacja, wywiad, felieton. Sposób istnienia tradycyjnych gatunków w radiu komercyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.pl_PL
dc.referencesSzkudlarek-Śmiechowicz Ewa (2015), Magazyn telewizyjny jako gatunek w formie kolekcji, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. V: Gatunek a granice, red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 393–402.pl_PL
dc.referencesWojciszke Bogdan (1986), Teoria schematów społecznych. Struktura i funkcjonowanie jednostkowej wiedzy o otoczeniu społecznym, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesWojciszke Bogdan (2006), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWojtak Maria (2004), Gatunki prasowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesWojtak Maria (2006), Gatunek w formie kolekcji a kolekcja gatunków, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 15, s. 143–152.pl_PL
dc.referencesWojtak Maria (2008), Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesWojtak Maria (2014), O gatunkach wypowiedzi i ich prasowych konkretyzacjach, „Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze”, nr 1, s. 95–105.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-429-2.07


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe