Show simple item record

dc.contributor.authorSrokosz, Jacek
dc.contributor.editorKról, Małgorzata
dc.contributor.editorBartczak, Adam
dc.contributor.editorZalewska, Monika
dc.date.accessioned2021-05-28T09:30:51Z
dc.date.available2021-05-28T09:30:51Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSrokosz J., Między humanizmem a technicyzmem. Spór o model nauczania prawa w polskim dyskursie prawniczym, [w:] Jurysprudencja 3. Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych cz. 2, Król M., Bartczak A., Zalewska M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 45-59, DOI: 10.18778/7969-149-4.04pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-149-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35962
dc.descriptionCelem autora niniejszego opracowania jest ukazanie, iż osią sporu nad kształtem edukacji prawniczej, jaki od dawna toczy się w Polsce, jest debata pomiędzy humanistyczną a technicystyczną perspektywą postrzegania roli nauki uniwersyteckiej. Przyjęcie jednej z wymienionych perspektyw powoduje konsekwencje wynikające z takiego postrzegania – czyli określenie roli prawnika w relacjach społecznych, co z kolei wpływa na sposób jego kształcenia. Omówienie kształtu edukacji prawniczej w zależności od przyjętej perspektywy wymaga skrótowego nakreślenia, jak należy rozumieć każdą ze wspomnianych perspektyw.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKról M., Bartczak A., Zalewska M. (red.), Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych cz. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.relation.ispartofseriesJurysprudencja;3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecthumanizmpl_PL
dc.subjecttechnicyzmpl_PL
dc.subjectmodel nauczania prawapl_PL
dc.subjectprawoznawstwopl_PL
dc.titleMiędzy humanizmem a technicyzmem. Spór o model nauczania prawa w polskim dyskursie prawniczympl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number45-59pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii i Filozofii Prawapl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-149-4.04
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe