Show simple item record

dc.contributor.authorAntczak, Mariola
dc.contributor.authorKalińska-Kula, Magdalena
dc.date.accessioned2021-05-18T14:51:51Z
dc.date.available2021-05-18T14:51:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationAntczak M., Kalińska-Kula M., Biblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce. Na przykładzie bibliotek województwa łódzkiego, WUŁ, Łódź 2019, https://doi.org/10.18778/8142-334-2pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-334-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35525
dc.description.abstractW monografii zostały zaprezentowane badania dotyczące działań z zakresu marketingu wewnętrznego w bibliotekach województwa łódzkiego. Obszerna część teoretyczna zawiera informacje na temat roli bibliotek we współczesnym społeczeństwie informacyjnym oraz analizę koncepcji marketingu wewnętrznego. Autorki, wykorzystując do realizacji wyznaczonych celów badawczych wszechstronne studia literaturowe, odnoszą się do obowiązujących przepisów prawnych, wskazują na współczesne funkcje, zadania i misje bibliotek, a następnie podejmują próbę wyjaśnienia istoty i znaczenia marketingu wewnętrznego we współczesnej bibliotece. W części badawczej omawiają wyniki badania empirycznego dotyczącego takich zagadnień, jak: stosowane w praktyce elementy marketingu wewnętrznego (np. komunikacja wewnętrzna, system motywacyjny, kultura organizacyjna), ocena funkcjonowania marketingu wewnętrznego przez pracowników, konfrontacja oczekiwań pracowników ze stanem faktycznym. Ważnym dodatkiem do książki jest wyczerpująca bibliografia publikacji na temat marketingu bibliotecznego, począwszy od najwcześniejszej, datowanej na rok 1991. Zaletą monografii jest jej interdyscyplinarny charakter - Czytelnik otrzymuje rzetelne studia naukowe przeprowadzone z punktu widzenia informatologa i bibliologa oraz specjalisty w zakresie marketingu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmarketing wewnętrznypl_PL
dc.subjectmarketing bibliotecznypl_PL
dc.subjectbiblioteki województwa łódzkiegopl_PL
dc.subjectkomunikacja wewnętrzna w bibliotecepl_PL
dc.titleBiblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce. Na przykładzie bibliotek województwa łódzkiegopl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number264pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Informatologii i Bibliologiipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingupl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-335-9
dc.referencesADAMSKA, M. red. 2004. Leksykon zarządzania. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-438-0.pl_PL
dc.referencesALLEN, J. 2015. Building a Foundation for Marketing Success In: R.J. LACKIE & M.S. WOOD eds. Creative Library Marketing and Publicity. Best Practices. Lanham (Maryland, USA): Rowman & Littlefield, p. 1–16. ISBN 978-1-4422-5421-3.pl_PL
dc.referencesALTKORN, J., T. KRAMER red. 1998. Leksykon marketingu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-1087-6.pl_PL
dc.referencesANTCZAK, M. 2010. Rola bibliotek i bibliotekarzy szkolnych w edukacji społeczeństwa informacyjnego na tle przeobrażeń oświatowych w Polsce w latach 1989–2007. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 978-83-7525-381-8.pl_PL
dc.referencesARAMENT, M., M. KUKULSKA 2016. Marketing wewnętrzny W: Encyklopedia Zarządzania [online], [przeglądany: 31.03.2016], dostępny w: https://mfiles.pl/pl/index.php/Marketing_wewn%C4%99trzny.pl_PL
dc.referencesARMSTRONG, M. 2014. Zarządzanie ludźmi. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. ISBN 978- 83-7301-724-5.pl_PL
dc.referencesBABIK, W. 2012. Kultura informacyjna – spojrzenie z punktu widzenia ekologii informacji. Bibliotheca Nostra: Śląski Kwartalnik Naukowy, nr 2, s. 31–40. ISSN 1734-6576.pl_PL
dc.referencesBANGEMANN, M. 2004. Europe and the Global Information Society [online], [access: 12.02.2018], available in: http://www.cyber‑rights.org/documents/bangemann.htm.pl_PL
dc.referencesBARUK, A.I. 2003. Koncepcja marketingu wewnętrznego – przeszłość, teraźniejszość czy przyszłość? W: J. ŚWIDA, D. TWORZYDŁO red. Public relations. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, s. 23–33. ISBN 83-87658- 39-1.pl_PL
dc.referencesBEDNARSKA‑OLEJNICZAK, D. 2014. Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie usługowym. Usługi 2014. Sektor usług – uwarunkowania i tendencje rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 353, s. 69–78. ISSN 1899-3192.pl_PL
dc.referencesBERRY, L.L. 1986. Big Ideas Marketing. Journal of Consumer Marketing, vol. 3, no. 2, p. 47–51. ISSN 0736-3761.pl_PL
dc.referencesBERRY, L.L., A. PARASURAMAN 1991. Marketing services: competing through quality. New York: Free Press. ISBN 0-02-903079-X.pl_PL
dc.referencesBERRY, L.L., J.S. HENSEL, M.C. BURKE 1976. Improving retailer capability for effective consumerism response. Journal of Retailing, vol. 52, no. 3, p. 3–14. ISSN 0022-4359.pl_PL
dc.referencesBiblioteki jako centra edukacyjne W: nowaedukacjaslzk.pl [online], [przeglądany: 08.02.2016], dostępny w: http://nowaedukacja.slask.pl/biblioteki‑jako‑centra‑edukacyjne.html.pl_PL
dc.referencesBIESAGA‑SŁOMCZEWSKA, E.J., K. IWIŃSKA‑KNOP 2010. Marketing wewnętrzny w świetle zarządzania zasobami ludzkimi W: Sz. FIGIEL red. Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 413–420. ISBN 978-83-208-1905-2.pl_PL
dc.referencesBIESAGA‑SŁOMCZEWSKA, E.J., K. IWIŃSKA‑KNOP 2011. Marketing wewnętrzny – mity i rzeczywistość W: G. ROSA, A. SMALEC, L. GRACZ red. Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marketing w działalności podmiotów rynkowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 662, s. 513–524. ISSN 1640-6818.pl_PL
dc.referencesBRONIAREK, W. Rola W: synonimy.pl, Future Mind, [przeglądany: 12.11.2017], dostępny w: https://www.synonimy.pl/synonim/rola/.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKA‑STEC, H., J. KUDRAWIEC red. 2009. Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. ISBN 978-83-7431-240-0.pl_PL
dc.referencesBUDYŃSKA, B., M. JEZIERSKA, Stan bibliotek w Polsce 2016. Raport. Warszawa: Pracownia Bibliotekoznawstwa. Instytut Książki i Czytelnictwa. Biblioteka Narodowa [online], [przeglądany 20.06.2018], dostępny w: https://www.bn.org.pl/dla‑bibliotekarzy/elektroniczne‑publikacje‑bn/biblioteki‑w-polsce.pl_PL
dc.referencesCHLEWICKA, A., K. DOMAŃSKA 2010. Motywatory pozapłacowe w bibliotekach W: H. BRZEZIŃSKA‑STEC, J. KURDAWIEC red. Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 149–163. ISBN 978-83-7431-240-0.pl_PL
dc.referencesCHODYŃSKI, A. red. 2003. Zarządzanie organizacjami z perspektywy gospodarki opartej na wiedzy. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu. ISBN 83-89275-35-X.pl_PL
dc.referencesCHODYŃSKI, A., M. HUCZEK, I. SOCHA red. 2001. Zarządzanie w organizacjach non‑profit: strategie, marketing. Bielsko‑Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno‑Humanistycznej. ISBN 83-913509-2-4.pl_PL
dc.referencesCHODYŃSKI, A., M. HUCZEK, I. SOCHA red. 2002. Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu. ISBN 83-915362-8-9.pl_PL
dc.referencesCHODYŃSKI, A., M. HUCZEK, I. SOCHA red. nauk. 2005. Nowoczesne koncepcje zarządzania w organizacjach non profit. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu. ISBN 83-89275-47-3.pl_PL
dc.referencesCHRISTOPHER, M., A. PAYNE, D. BALLANTYNE 1991. Relationship Marketing: Bringing Quality, Customer Service and Marketing Together. Oxford: Butterworth Heinemann/CIM. ISSN: 0309-0566.pl_PL
dc.referencesCISEK, S. 2005. Funkcje i role bibliotek naukowych i publicznych w społeczeństwie wiedzy, [przeglądany: 12.08.2018], dostępny w: http://www.cbr.edu.pl/konf2005mat/html/cisek.html.pl_PL
dc.referencesCUPA, M. 2008. Funkcja kultury organizacyjnej w bibliotece – opinie czytelników W: H. BRZEZIŃSKA‑STEC red. Kultura organizacyjna w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 99–105. ISBN 978-83-7431-240-0.pl_PL
dc.referencesCYBULSKI, R., J. WOJCIECHOWSKI 1996. Marketing w bibliotekarstwie polskim. Rocznik Biblioteki Narodowej, nr 32, s. 159–176. ISSN 0083-7261.pl_PL
dc.referencesCZECH, S., K. STRYJA 2009. Nowe oblicza kultury – czyli jak możemy zmieniać wizerunek bibliotek publicznych. Biuletyn EBIB, nr 3, [przeglądany: 10.10.2017], dostępny w: http://www.ebib.info/2010/103/a.php?czech_stryja. ISSN 1507-7187.pl_PL
dc.referencesDAVENPORT, Th.H. 2007. Zarządzanie pracownikami wiedzy. Kraków: Wolters Kluwer Polska. ISBN 978-83-7526-030-4.pl_PL
dc.referencesFONFARA, K. 1996. Istota i proces wdrażania marketingu wewnętrznego w firmie. Marketing i Rynek, r. III, nr 2, s. 6–10. ISSN 1231-7853.pl_PL
dc.referencesGARBARSKI, L., I. RUTKOWSKI, W. WRZOSEK 1999. Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-0991-6.pl_PL
dc.referencesGIERSZEWSKA, G. 2003. Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. ISBN 83-88690-40-X.pl_PL
dc.referencesGISOLFI, P. 2016. Designing 21st-Century Libraries In: R.T. Miller & B.A. Genco eds. Better library design: ideas from library journal. Lanham (Maryland, USA): Rowman & Littlefield, p. 130–131. ISBN-13: 978-1442239609.pl_PL
dc.referencesGŁOWACKA, E. 1996. Strategia zarządzania totalnego (TQM) w bibliotekach. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno‑Społeczne. Bibliologia, nr 1, s. 7–23. ISSN 1505-3040.pl_PL
dc.referencesGŁOWACKA, E. 1999. Koncepcja biblioteki jako „uczącej się” organizacji. Zagadnienia Informacji Naukowej, nr 2, s. 80–87. ISSN 0324-8194.pl_PL
dc.referencesGŁOWACKA, E. 2006. Kultura organizacyjna a proces zarządzania wiedzą w instytucjach. Przegląd Biblioteczny, nr 1, s. 51. ISSN 0033-202X.pl_PL
dc.referencesGOBAN‑KLAS, T. 1999. Społeczeństwo informacyjne i jego teoretycy W: J. LUBACZ red. W drodze do społeczeństwa informacyjnego. Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji. ISBN 83-907935-9-8.pl_PL
dc.referencesGOBAN‑KLAS, T. 2004. Od społeczeństwa masowego do społeczeństwa medialnego W: W. STRYKOWSKI, W. SKRZYDLEWSKI red. Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy. Poznań: „eMPi2”, s. 12–13. ISBN 83-89287-28-5.pl_PL
dc.referencesGOBAN‑KLAS, T., P. SIENKIEWICZ 1999. Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków: Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji. ISBN 83-86476-19-2.pl_PL
dc.referencesGREGOR, B., M. KALIŃSKA‑KULA 2014. Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 978-8-3796-9460-0.pl_PL
dc.referencesGRIFFIN, R.W. 2017. Podstawy zarządzania organizacjami. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-19480-2.pl_PL
dc.referencesGRÖNROOS, Ch. 1985. Internal marketing – theory and practice In: T.M. BLOCH, G.D. UPAH, V.A. ZEITHAML eds. Services marketing in a changing environment. Chicago: American Marketing Association, p. 41–47. ISBN 0-87757-174-0.pl_PL
dc.referencesGRZENKOWSKA, K. 2015. Mediateka w Sopocie. Jak będzie wyglądała? W: Nasze Miasto: Sopot [online], aktualizacja: 05.06.2015, [przeglądany: 10.10.2017], dostępny w: http://sopot.naszemiasto.pl/artykul/mediateka‑w-sopocie-jak-bedzie-wgladala-wizualizacje,3410733,artgal,t,id,tm.html.pl_PL
dc.referencesHAS‑TOKARZ, A., R. MALESA red. 2011. Kulturotwórcze i edukacyjne funkcje bibliotek publicznych: teoria i praktyka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej. ISBN 978-83-778-404-05.pl_PL
dc.referencesHSIEH, T. 2013. Delivering Happiness: A Path to Profits, Passion, and Purpose. New York: Grand Central Publishing. ISBN 13: 978-0446576222.pl_PL
dc.referencesHUCZEK, M. 2002. Kultura organizacyjna w planowaniu strategicznym biblioteki W: A. CHODYŃSKI [et al.] red. nauk. Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, s. 81–89. ISBN 83-915362-8-9.pl_PL
dc.referencesHUCZEK, M. 2003. Marketing organizacji non profit. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu. ISBN 83-89275-30-9.pl_PL
dc.referencesHUCZEK, M., I. SOCHA 2002. Marketing relacji a poprawa obsługi klienta biblioteki W: A. CHODYŃSKI [et al.] red. nauk. Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, s. 9–20. ISBN 83-915362-8-9.pl_PL
dc.referencesHUCZEK, M., I. SOCHA 2004. Komunikacja w doskonaleniu procesu public relations w bibliotece W: A. CHODYŃSKI [et al.] red. nauk. Jakość zarządzania w organizacjach non profit. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, s. 71–82. ISBN 83-89275-31-7.pl_PL
dc.referencesHUCZEK, M., I. SOCHA 2005. Rola public relations biblioteki publicznej W: A. CHODYŃSKI [et al.] red. nauk. Nowoczesne koncepcje zarządzania w organizacjach non profit. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, s. 109–117. ISBN 83-89275-47-3.pl_PL
dc.referencesJASKOWSKA, B. 2008. Jak badać kulturę organizacyjną w bibliotece akademickiej? W: H. BRZEZIŃSKA‑STEC red. Kultura organizacyjna w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 25–42. ISBN 978-83-7431-240-0.pl_PL
dc.referencesJAZDON, A. 1998. Drogi awansu i motywowania pracowników biblioteki W: A. SOKOŁOWSKA‑GOGUT oprac. red. Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej. Materiały z konferencji. Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 83-910428-0-4.pl_PL
dc.referencesJAZDON, A. 2008. O tworzeniu kultury organizacyjnej biblioteki jako środowiska pracowników wiedzy W: H. BRZEZIŃSKA-STEC red. Kultura organizacyjna w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 335–344. ISBN 978-83-7431-240-0.pl_PL
dc.referencesJessica wesprze powstanie tyskiej Mediateki W: Śląskie do przodu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego [online], [przeglądany: 10.10.2017], dostępny w: http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1374672577.pl_PL
dc.referencesJON‑JONDZEL, I. red. 1978. Dydaktyczne i wychowawcze funkcje bibliotek. Warszawa: Instytut Kształcenia Nauczycieli.pl_PL
dc.referencesKACZMARCZYK, St. 2011. Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 978-83-208-1941-0.pl_PL
dc.referencesKACZMAREK, B., W. WALCZAK 2009. Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach. Ujęcie multidyscyplinarne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 978-8-3752-5348-1.pl_PL
dc.referencesKACZYŃSKI, Ł. Mediateka w Łodzi. Balbina Bruszewska pełnomocnikiem prezydenta miasta W: nasze miasto.pl, aktualizacja: 13.02.2015, [przeglądany: 03.10.2017], dostępny w: http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/mediateka-w-lodzi-balbina-bruszewska-pelnomocnikiem,3279911,art,t,id,tm.html.pl_PL
dc.referencesKAMIŃSKA, J. 2002. Znaczenie identyfikacji powiązań klienta wewnętrznego w zarządzaniu biblioteką W: A. CHODYŃSKI [et al.] red. nauk. Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, s. 75–80. ISBN 83-915362-8-9.pl_PL
dc.referencesKAMIŃSKA, J. 2006. Marketing wewnętrzny w bibliotece. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. ISBN 83-226-1558-2.pl_PL
dc.referencesKAMIŃSKA, J. 2008. Wpływ stylu kierowania na kulturę organizacyjną biblioteki W: H. BRZEZIŃSKA‑STEC red. Kultura organizacyjna w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 197–208. ISBN 978-83-7431-240-0.pl_PL
dc.referencesKAMIŃSKA, J. 2013. Zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece W: A. TOKARSKA red. Bibliotekarstwo. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 619–639. ISBN 978-83-61464-95-2.pl_PL
dc.referencesKAMIŃSKA, J., B. ŻOŁĘDOWSKA‑KRÓL red. 2008. Zarządzanie kadrami w bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo SBP. ISBN 978-83-89316-97-4.pl_PL
dc.referencesKARCIARZ, M. 2008. Miejsce w szeregu. O wartościach etycznych w kulturze organizacyjnej W: H. BRZEZIŃSKA‑STEC red. Kultura organizacyjna w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 106–111. ISBN 978-83-7431-159-5.pl_PL
dc.referencesKIEREJCZUK, E. 2008. Kultura organizacyjna jako niematerialny zasób biblioteki W: H. BRZEZIŃSKA‑STEC red. Kultura organizacyjna w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 112–122. ISBN 978-83-7431-240-0.pl_PL
dc.referencesKodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji [PDF online], [przeglądany: 15.03.2017], dostępny w: https://www.sbp.pl/repository/dlabibliotekarzy/kodeksetyki.pdf.pl_PL
dc.referencesKONIASZEWSKA, T. 2008. Satysfakcja z pracy a zakres obowiązków pracownika biblioteki naukowej W: H. BRZEZIŃSKA‑STEC red. Kultura organizacyjna w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 285–297. ISBN 978-83-7431-240-0.pl_PL
dc.referencesKOPALIŃSKI, W. 2000. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa: Świat Książki. ISBN 83-7227-582-3.pl_PL
dc.referencesKOPERTYŃSKA, M.W. 2007. Motywowanie pracowników sfery produkcyjnej – doświadczenia badawcze. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3–4, s. 23–34. ISSN 1641-0874.pl_PL
dc.referencesKOŚCIUCH, H. 2015. Realizacja misji społecznej i kulturanej biblioteki naukowej – na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckicj im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku W: A. Sobiech, M. Kozłowska Strategia biblioteki. Czas kryzysu – czasem wyzwań dla bibliotek. Ostrołęka: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, s. 165–177. ISBN 978-83-940425-0-9.pl_PL
dc.referencesKOTARBIŃSKI, T. 1987. Pisma etyczne. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ISBN 83-04-02568-X.pl_PL
dc.referencesKOTLER, Ph. 1999. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Wydawnictwo FELBERG SJA. ISBN 83-911465-3-7.pl_PL
dc.referencesKOTLER, Ph. 2005. Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. ISBN 83-7301-532.pl_PL
dc.referencesKOTLER, Ph., K.L. KELLER 2012. Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. ISBN 978-83-7510-616-9.pl_PL
dc.referencesKOTULSKA, J. 2008. Rola liderów w kształtowaniu kultury organizacyjnej biblioteki akademickiej W: H. BRZEZIŃSKA‑STEC red. Kultura organizacyjna w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 186–196. ISBN 978-83-7431-240-0.pl_PL
dc.referencesKOTULSKA, J. 2010. Postmodernistyczna analiza roli i znaczenia marketingu wewnętrznego w bibliotece akademickiej W: H. BRZEZIŃSKA‑STEC, J. KURDAWIEC red. Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 93–110. ISBN 978-83-7431-240-0.pl_PL
dc.referencesKOZIELSKI, R. 2002. Marketing wewnętrzny – współczesne narzędzie konkurowania. Marketing i Rynek, r. 9, nr 12, s. 7–13. ISSN 1231-7853.pl_PL
dc.referencesKUBÓW, S. 2008. Okresowe ocenianie pracowników biblioteki W: J. KAMIŃSKA, B. ŻOŁĘDOWSKA‑KRÓL red. Zarządzanie kadrami w bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 79–88. ISBN 978-83-89316-97-4.pl_PL
dc.referencesKultura społeczna W: eskola.pl, [przeglądany: 08.07.2018], dostępny w: https://eszkola.pl/wos/kultura‑spoleczna-7108.html.pl_PL
dc.referencesKWAK, W. 2006. Misja organizacji non profit a struktura wartości dla interesariuszy. Marketing i Rynek, r. 13, nr 11, s. 17–23. ISSN 1231-7853.pl_PL
dc.referencesLACKIE R.J. & M.S. WOOD eds. 2015. Creative Library Marketing and Publicity. Lanham (Maryland, USA): Rowman & Littlefield. ISBN 978-1-4422-5421-3.pl_PL
dc.referencesLEDER‑NIEWOLA, B. 2008. Marketing biblioteki w zmieniającym się świecie. Marketing w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego – wybrane działania marketingowe W: B. PIGLA red. Zarządzanie marketingowe biblioteką. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, s. 105–123. ISBN 978-83-7205-265-0.pl_PL
dc.referencesLISZKA, A. 2008. „Być czy mieć” – wpływ kultury organizacyjnej na satysfakcję zawodową W: H. BRZEZIŃSKA‑STEC red. Kultura organizacyjna w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 298–308. ISBN 978-83-7431-240-0.pl_PL
dc.referencesŁAKOMY, A. 2013. Działalność usługowa bibliotek W: A. TOKARSKA red. Bibliotekarstwo. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 483–491. ISBN 978-83-61464-95-2.pl_PL
dc.referencesŁĄCZKOWSKA, K. 1998. Marketing w bibliotece. Finanse. Zarządzanie. Inżynieria, nr 1, s. 57–63.pl_PL
dc.referencesMAK, D. Tak będzie wyglądał dawny Empik. Powstanie tam mediateka W: Radio Szczecin [online], aktualizacja: 09.04.2016, [przeglądany: 10.10.2017], dostępny w: http://radioszczecin.pl/ 1,103310,wiadomosci&dtx=&szukaj=&s=6.pl_PL
dc.referencesMake people happy. Misja firmy Walt Disney. Misja firmy. Czy to tylko piękny slogan reklamowy? W: www. anagram.pl, [przeglądany: 12.01.2017], dostępny w: http://www.anagram.pl/misja-firmy-czy-to-tylko-piekny-slogan-firmowy/.pl_PL
dc.referencesMALARSKA, A. 2005. Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS. Kraków: Wydawca SPSS Polska Sp. z o.o. ISBN 978-83-912871-2-5pl_PL
dc.referencesMarketing wewnętrzny 1998 W: T. SZTUCKI, Encyklopedia marketingu. Warszawa: Agencja Wydawnicza PLACET, s. 180. ISBN 83-85428-32-1.pl_PL
dc.referencesMarketing wewnętrzny 2012 W: P. KOTLER, K.L. KELLER, Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, s. 23. ISBN 978-83-7510-616-9.pl_PL
dc.referencesMARZEC, P. 2006a. Koncepcja marketingu usług W: P. MARZEC, Biblioteka, współczesność, marketing: praca zbiorowa. Lublin: Wydawnictwo Polihymnia, s. 45–54. ISBN 83-7270-380-9.pl_PL
dc.referencesMARZEC, P. 2006b. Rola personelu w działalności biblioteki W: D. MARZEC, P. MARZEC, Marketing wyzwaniem dla współczesnej biblioteki. Lublin: Polihymnia, s. 59–70. ISBN 83-7270-382-5.pl_PL
dc.referencesMARZEC, P. 2008. Rola personelu w działalności biblioteki W: D. Marzec, P. Marzec red. Marketing wyzwaniem dla współczesnej biblioteki. Lublin: Polihymnia, s. 59–70. ISBN 83-7270-382-5.pl_PL
dc.referencesMAZUREK‑ŁOPACIŃSKA, K. 1997. Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. ISBN 83-7011-294-3.pl_PL
dc.referencesMcCARTHY, E.J., W.D.W. PERREAULT 2002. Basic Marketing: A Global‑Managerial Approach. Ed. 14th. Homewood: McGraw-Hill Irwin. ISBN 9780072409475pl_PL
dc.referencesMeble biblioteczne W: nowaedukacjaslzk.pl, [przeglądany: 08.11.2017], dostępny w: http://nowaedukacja.slask.pl/meble-biblioteczne.html.pl_PL
dc.referencesMediateka przy ul. Moniuszki W: Urząd Miasta Łodzi [online], aktualizacja: 09.12.2014, [przeglądany: 12.10.2017], dostępny w: http://uml.lodz.pl/miasto/aktualnosci/?news=27272.pl_PL
dc.referencesMediateki – co to jest? W: Nowa Edukacja [online], [przeglądany: 05.11.2017], dostępny w: http://nowaedukacja.slask.pl/mediateki.html.pl_PL
dc.referencesMILLER R.T. & B.A. GENCO eds. 2016. Better library design: ideas from library journal. Lanham (Maryland, USA): Rowman & Littlefield. ISBN 978-1-4422-3960-9.pl_PL
dc.referencesMisja firmy. Czy to tylko piękny slogan reklamowy? W: www. anagram.pl, [przeglądany: 12.01.2017], dostępny w: http://www.anagram.pl/misja-firmy-czy-to-tylko-piekny-slogan-firmowy/.pl_PL
dc.referencesNASIEROWSKI, W. 2015. Wizja–misja–cele przedsiębiorstwa: Jak można je interpretować i formułować. Zarządzanie – nowe perspektywy: heurystyczne podejście do innowacyjności, t. 16, z. 11, cz. 1, s. 67–80. ISSN 1733-2486.pl_PL
dc.referencesnowaedukacjaslzk.pl, [przeglądany: 08.11.2017], dostępny w: http://nowaedukacja.slask.pl/najwieksze-biblioteki-w-polsce.html.pl_PL
dc.referencesNowoczesna Firma S.A., Marketing wewnętrzny, czyli siła personelu firmy [online], [przeglądany: 31.03.2016], dostępny w: http://archiwum.nf.pl/1004438-marketing-wewnetrzny-czyli-sila-personelu-firmy/.pl_PL
dc.referencesNowoczesne projekty bibliotek W: nowaedukacjaslzk.pl, [przeglądany: 08.11.2017], dostępny w: http://nowaedukacja.slask.pl/.pl_PL
dc.referencesOCIEPA A., 2004, Biblioteka w oczach młodych wrocławian. Bibliotekarz, nr 11, s. 7–12. ISSN 0208-4333.pl_PL
dc.referencesOCIEPA A., 2005, Dwa na pięć, czyli o Mediatece we Wrocławiu, a także o dinozaurach, poetach i zaczarowanych postaciach z dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu rozmawiają Alicja Badowska i Włodzimierz Lamek, Dolnośląskie Ścieżki, nr 8–9, s. 7– 10.pl_PL
dc.referencesOCIEPA A., 2006, Modele nowoczesnych placówek bibliotecznych we Wrocławiu (Mediateka) i w Olsztynie (Planeta 11) W: H. HOLLENDER red. Biblioteki miejskie jako nowoczesne instytucje publiczne, materiały z konferencji w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, Warszawa: Wydawnictwo DiG, s. 36–39. ISBN 978-83-7181-429-7.pl_PL
dc.referencesOLSZTYŃSKA, A. 2005. Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Koncepcja i narzędzia wspomagające integrację działań wewnętrznych organizacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7417-069-7.pl_PL
dc.referencesOTWINOWSKA, D. 2008. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi W: H. BRZEZIŃSKA‑STEC red. Kultura organizacyjna w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 209–220. ISBN 978-83-7431-240-0.pl_PL
dc.referencesPENC, J. 2010. Kultura i etyka w organizacji. Aspekty pragmatyczne i strategiczne. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji. ISBN 978-83-7462-203-5.pl_PL
dc.referencesPILITOWSKA, K. 2009. Elementy koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w procesie konstruowania misji i wizji biblioteki W: I. JURCZAK [et al.] red. Partnerzy bibliotek. Model komunikacji z otoczeniem. Łódź: Firma Księgarska Wiesława Juszczaka, s. 65–72. ISBN 978-83-925616-0-6.pl_PL
dc.referencesPOKORA, M. Mediateka – wizualizacje. Urząd Miasta Puławy [online], aktualizacja: 15.05.2015, [przeglądany: 20.10.2017], dostępny w: http://www.um.pulawy.pl/artykul/5393_5632.html.pl_PL
dc.referencesPOKORSKA, B. 1996a. Marketing personalny (część I). Handel Wewnętrzny, nr 1, s. 14–18. ISSN 0438-5403.pl_PL
dc.referencesPOKORSKA, B. 1996b. Marketing personalny (część II). Handel Wewnętrzny, nr 3, s. 10–15. ISSN 0438-5403.pl_PL
dc.referencesPORTACHA, A. 2008. Kultura organizacyjna w warunkach standaryzacji W: H. BRZEZIŃSKA‑STEC red. Kultura organizacyjna w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 65–72. ISBN 978-83-7431-240-0.pl_PL
dc.referencesPRZYBYŁOWSKI, K.S., W. HARTLEY, R.A. KERIN, W. RUDELIUS 1998. Marketing. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC Sp. z o.o. ISBN 83-87286-66-4.pl_PL
dc.referencesPUTKO, J. 2008. Znaczenie kultury organizacyjnej w kształtowaniu wizerunku biblioteki akademickiej W: H. BRZEZIŃSKA‑STEC red. Kultura organizacyjna w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 152–160. ISBN 978-83-7431-240-0.pl_PL
dc.referencesRAFIQ, M., P.A. AHMED 2000. Advances in the internal marketing concept: definition, synthesis and extension. Journal of Services Marketing, vol. 14, no. 6, p. 449–462. ISSN 0887-6045.pl_PL
dc.referencesRola W: Encyklopedia PWN [online]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, [przeglądany: 12.11.2017], dostępny w: http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/rola.html.pl_PL
dc.referencesRola W: Słownik Języka Polskiego PWN [online]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, [przeglądany: 12.11.2017], dostępny w: http://sjp.pwn.pl/szukaj/rola.html.pl_PL
dc.referencesRUDA, A. 2005. Społeczeństwo informacyjne a czytelnictwo W: Z. DACKO‑PIKIEWICZ, M. CHMIELARSKA red. Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. ISBN 83-88936-23-9.pl_PL
dc.referencesSEDLAK&SEDLAK 2018. Wynagrodzenia.pl, [przeglądany: 15.07.2018], dostępny w: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-bibliotekarz.pl_PL
dc.referencesSIBIŃSKA J. 2015. Polskie mediateki jako instytucje wpływające na kulturę czytelniczą nastolatków. Praca magisterska pod kier. M. ANTCZAK. Łódź: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesSIDOR, M. 2005. Jakość usług bibliotecznych. Warszawa: Wydawnictwo SBP. ISBN 83-89316-33-1.pl_PL
dc.referencesSIKORSKI, Cz. 1990. Kultura organizacyjna w instytucji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 83-7016-479-X.pl_PL
dc.referencesSIKORSKI, Cz. 2002. Kultura organizacyjna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 83-7247-676-4.pl_PL
dc.referencesSKALIK, J. 2000. Marketing wewnętrzny jako czynnik pomnażania kapitału intelektualnego organizacji W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Materiały z Konferencji Naukowej Katedry Systemów i Technik Zarządzania AE w Poznaniu, t. II. Poznań: Akademia Ekonomiczna.pl_PL
dc.referencesSKÓRKA, St. red. 2013. Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej: funkcje i wyzwania w XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. ISBN 978-83-7271-804-4.pl_PL
dc.referencesSOBIECH, A. 2008. Rola kultury organizacyjnej w motywowaniu pracowników biblioteki W: H. BRZEZIŃSKA‑STEC red. Kultura organizacyjna w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 242–253. ISBN 978-83-7431-240-0.pl_PL
dc.referencesSOKOŁOWSKA‑GOGUT, A., T. WILDHARDT 2008. Jak badać kulturę organizacyjną w bibliotece akademickiej? W: H. BRZEZIŃSKA‑STEC red. Kultura organizacyjna w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 350–358. ISBN 978-83-7431-240-0.pl_PL
dc.referencesSOKÓŁ, Z. red. 1992. Rola i funkcje bibliotek wyższych szkół pedagogicznych w Polsce: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Rzeszowie w dniach 12–13 września 1988 r. Rzeszów: Wydawnictwo WSP.pl_PL
dc.referencesSTEFAŃSKA, E. 2013. Mediateka będzie... trójkątna W: plock.wyborcza.pl, aktualizacja: 05.12.2013, [przeglądany: 10.10.2017], dostępny w: http://plock.gazeta.pl/plock/1,35681,15084271,Mediateka_bedzie____trojkatna__WIZUALIZACJE_.html.pl_PL
dc.referencesSTONER, J.A.F., Ch. Wankel 1997. Kierowanie. Wyd. 2 zm. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne. ISBN 83-208-1094-9.pl_PL
dc.referencesSUCHOJAD, H. red. 1996. Funkcje naukowo‑badawcze i dydaktyczne biblioteki akademickiej: materiały konferencji naukowej. Kielce: Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego. ISBN 83-907256-0-6.pl_PL
dc.referencesSUCHODAJ, H., K. GABRYŚ 2010. Motywowanie i otwarty styl zarządzania na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno‑Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach W: H. BRZEZIŃSKA‑STEC, J. KURDAWIEC red. Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 163–180. ISBN 978-83-7431-240-0.pl_PL
dc.referencesSUŁKOWSKI Ł., Cz. SIKORSKI red. 2014. Metody zarządzania kulturą organizacyjną. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7930-551-3.pl_PL
dc.referencesTADEUSIEWICZ, R. 2002. Społeczność Internetu. Wyd. 2. uzup. Warszawa: Wydawnictwo „Exit”. ISBN 83-87674-33-8.pl_PL
dc.referencesThe Net Result – Report of the National Working Party for Social Inclusion, IBM Community Development Foundation 1997 [online], [przeglądany: 12.11.2017], dostępny w: http://www.whatis.tchetarget.com.definition/.pl_PL
dc.referencesTHOMSON, K. 1991. Internally yours. Marketing Business, no. 3, p. 24–27.pl_PL
dc.referencesULMAN, A. red. 1977. Funkcje biblioteki szkolnej w zreformowanym systemie oświaty. Koszalin: Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych.pl_PL
dc.referencesURBAN, B. 2008. Ocenianie pracowników biblioteki. Zagadnienia metodyczne na przykładzie biblioteki WSB w Poznaniu W: J. KAMIŃSKA, B. ŻOŁĘDOWSKA‑KRÓL red. Zarządzanie kadrami w bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 79–88. ISBN 978-83-89316-97-4.pl_PL
dc.referencesURBANIAK, M. 2003. Wizerunek dostawcy na rynku dóbr produkcyjnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 83-7171-644-3.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach. Dziennik Ustaw, nr 85, poz. 539.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Dziennik Ustaw, nr 95, poz. 425.pl_PL
dc.referencesVAREY, R.J., B.R. LEWIS 1999. A broadened conception of internal marketing. European Journal of Marketing, vol. 33, no. 9/10, p. 926–944. ISSN 0309-0566.pl_PL
dc.referencesW Pile powstanie mediateka – Mamy wizualizację W: Tętno Regionu [online], [przeglądany: 10.10.2017], dostępny w: http://tetnoregionu.pl/w‑pile-powstanie-mediateka-mamy-wizualizacje/.pl_PL
dc.referencesWASIK, M. 2008. Przyszłość bibliotek publicznych W: Przyszłość bibliotek w Polsce. Materiały z ogólnopolskiej konferencji Warszawa, 12–13.10.2007 roku. Warszawa, Wydawnictwo SBP, s. 191–196. ISBN 978-83-89316-91-2.pl_PL
dc.referencesWOJCIECHOWSKA, M. 2006a. Metody pokonywania oporu wobec zmian i innowacji przeprowadzanych w bibliotekach. Biuletyn EBIB, nr 4, [przeglądany: 15.03.2017], dostępny w: http://www.ebib.info/2006/74/wojciechowska.php. ISSN 1507-7187.pl_PL
dc.referencesWOJCIECHOWSKA, M. red. 2006b. Zarządzanie zmianami w bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo SBP. ISBN 83-89316-61-7.pl_PL
dc.referencesWOJCIECHOWSKA, M. red. 2007. Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, konteksty. Gdańsk: Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku. ISBN 978-83-61079-00-2.pl_PL
dc.referencesWOJCIECHOWSKA, M. red. 2012. Koncepcje organizacji bibliotek. Gdańsk: Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku. ISBN 978-83-61079-16-3.pl_PL
dc.referencesWOJCIECHOWSKA, M. red. 2014. Strefa kultury. Strefa nauki. Współczesny obraz biblioteki. Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek. ISBN 978-83-64335-05-1.pl_PL
dc.referencesWOJCIECHOWSKA, M. red. 2015. Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie. Warszawa: Wydawnictwo SBP. ISBN 978-83-64203-38-1.pl_PL
dc.referencesWOJCIECHOWSKA, M. 2016. Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek. Wyd. 2 poprawione. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 978-83-7865-240-3.pl_PL
dc.referencesWOJCIECHOWSKA, M. red. 2016. Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo SBP. ISBN 978-83-64203-64-0.pl_PL
dc.referencesWOJCIECHOWSKI, J. 1993. Marketing w bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo SBP. ISBN 83-85778-08-1.pl_PL
dc.referencesWOJCIECHOWSKI, J. 1997. Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12432-6.pl_PL
dc.referencesWOJCIECHOWSKI, J. 2017. Obszary wiedzy o bibliotekarstwie. Warszawa: Wydawnictwo SBP. ISBN 978-83-64203-93-0.pl_PL
dc.referencesWOJCIECHOWSKI, K. red. 1986. Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ISBN 83-04-01837-3.pl_PL
dc.referencesWOJNOWSKI J. red. 2001. Wielka Encyklopedia PWN, t. 23. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13357-0.pl_PL
dc.referencesZAORSKI‑SIKORA, Ł. 2007. Etyka. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno‑Ekonomicznej, ISBN 83-7405-226-0.pl_PL
dc.referencesZBIEGIEŃ‑MACIĄG, L. 1996. Marketing personalny, czyli jak zarządzać pracownikami w firmie. Warszawa: Wydawnictwo Business Press. ISBN 83-905106-2-6.pl_PL
dc.referencesZYBERT, E.B. 2004. Kultura organizacyjna w bibliotekach. Nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką. Warszawa: Wydawnictwo SBP. ISBN 83-89316-21-8.pl_PL
dc.referencesŻOŁĘDOWSKA, B. 2002. Rola marketingu wewnętrznego w kreowaniu wizerunku biblioteki W: A. CHODYŃSKI [et al.] red. nauk. Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, s. 121–128. ISBN 83-915362-8-9.pl_PL
dc.referencesŻOŁĘDOWSKA‑KRÓL, B. 2006. Wizerunek biblioteki publicznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. ISBN 83-226-1533-7.pl_PL
dc.referencesŻOŁĘDOWSKA‑KRÓL, B. 2008. Luka wizerunkowa a analiza satysfakcji pracowników biblioteki W: H. BRZEZIŃSKA‑STEC red. Kultura organizacyjna w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 54–62. ISBN 978-83-7431-240-0.pl_PL
dc.referencesŻOŁĘDOWSKA‑KRÓL, B. 2010. Koncepcja i narzędzia marketingu wewnętrznego w bibliotece W: H. BRZEZIŃSKA‑STEC, J. KURDAWIEC red. Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 110–121. ISBN 978-83-7431-240-0.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-334-2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe