Show simple item record

dc.contributor.authorZalewska-Turzyńska, Magdalena
dc.date.accessioned2021-05-14T15:51:29Z
dc.date.available2021-05-14T15:51:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationZalewska-Turzyńska M., Organizacja jako system sieci zintegrowanych relacji komunikowania, WUŁ, Łódź 2018, https://doi.org/10.18778/8142-441-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-441-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35509
dc.description.abstractPublikacja poświęcona jest podnoszeniu sprawności organizacji przez komunikowanie wewnętrzne. Autorka uznaje bowiem niewłaściwą komunikację wewnątrzorganizacyjną za główną przyczynę nieprawidłowego funkcjonowania organizacji. Zaprezentowany w monografii autorski model organizacji jako systemu sieci zintegrowanych relacji komunikowania stanowi propozycję opisu i analizy organizacji przez pryzmat komunikowania. Komunikacja odgrywa w nim rolę służebną wobec koordynacji, im lepsze jest narzędzie - komunikacja, tym lepszy efekt koordynacyjny. Model koordynacji organizacyjnej wraz z grupami wskaźników pozwala natomiast określić poziom sprawności organizacji oraz wskazuje obszary, w których wymaga ona poprawy. Oba modele zastosowane łącznie pozwalają na oznaczenie dynamiki zmian sprawności organizacji w czasie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkomunikacja wewnątrzorganizacyjnapl_PL
dc.subjectsystem i systemowośćpl_PL
dc.subjectanaliza klasycznapl_PL
dc.subjectanaliza systemowapl_PL
dc.subjectanaliza sieci społecznychpl_PL
dc.subjectmodel organizacjipl_PL
dc.subjectteoria organizacjipl_PL
dc.titleOrganizacja jako system sieci zintegrowanych relacji komunikowaniapl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number362pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-442-4
dc.references2014 MIT SDM Conference on Systems Thinking for Contemporary Challenges (2014), Massachusetts Institute of Technology, October 8, http://sdm.mit.edu/systemsthinkingconference/2014/agenda.html (dostęp: 4.06.2018).pl_PL
dc.referencesAbdelkafi N., Täuscher K. (2016), Business models for sustainability from a system dynamics perspective, „Organization & Environment”, vol. 29(1), s. 74–96.pl_PL
dc.referencesAckoff R. L. (1969), Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAckoff R. L. (1973), O system pojęć systemowych, „Prakseologia”, nr 2(46), s. 143–160.pl_PL
dc.referencesAdamiecki K. (1909), Metoda wykreślna organizowania pracy zbiorowej w walcowniach, „Przegląd Techniczny”, nr 17, 18, 19, 20, przedruk w: Adamiecki K. (1970), O nauce organizacji. Wybór pism, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa (oraz TNOiK – PWE, Warszawa 1985).pl_PL
dc.referencesAdamiecki K. (1924), Harmonizacja jako jedna z głównych podstaw organizacji naukowej, „Przegląd Techniczni”, nr 49, 52 53, przedruk w: J. Kurnal (red.) (1972), Twórcy naukowych podstaw organizacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAdamiecki K. (1926), Przedmowa tłumacza, [w:] H. Le Chatelier, Filozofja systemu Taylora, Nakładem Instytutu Naukowej Organizacji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAdamkiewicz-Drwiłło H. G. (2008), Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, Dom Organizatora, Toruń.pl_PL
dc.referencesAdams K. M., Mun J. H. (2005), Towards a system of systems methodologies, once again, Proceedings of the 26th National ASEM Conference: Organizational Transformation: Opportunities and Challenges, American Society for Engineering Management, Virginia Beach.pl_PL
dc.referencesAfoutni Z., Martin-Clouaire R., Courdier R., Guerrin F. (2010), Coordination of activities: application of some concepts and formalizations to agricultural systems simulation, The 9th International Conference on Modeling & Applied Simulation October 13–15 2010, Fes.pl_PL
dc.referencesAghion P., Akcigit U., Bergeaud A., Blundell R., Hémous D. (2015), Innovation and top income inequality, NBER Working Papers no. 21247, National Bureau of Economic Research.pl_PL
dc.referencesAguinis H. (2018), Applied Psychology in Talent Management, 8th edition, Sage Publications, Thousand Oaks. Ahmady G. A., Mehrpour M., Nikooravesh A. (2016), Organizational structure, „Procedia-Social and Behavioral Sciences”, no. 230, s. 455–462.pl_PL
dc.referencesAhmed P. K., Rafiq M. (2002), Internal marketing: Tools and concepts for customer-focused management, Butterworth-Heinemann, Oxford.pl_PL
dc.referencesAkkirman A. D., Harris D. L. (2004), Organizational communication satisfaction in the virtual workplace, „Journal of Management Development”, vol. 24(5), s. 397–409.pl_PL
dc.referencesAldag R. J., Stearns T. M. (1987), Management, South-Western Publishing Co., Cincinnati.pl_PL
dc.referencesAllen L. A., Terry G. R. (1958), Management and Organization, McGraw-Hill, Tokyo.pl_PL
dc.referencesAlter S. (2007), Could the work system method embrace systems concepts more fully?, „Information Resource Management Journal”, vol. 20(2), s. 33–43.pl_PL
dc.referencesAltınöz M. (2008), An overall approach to the communication of organizations in conventional and virtual offices, „World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Information and Communication Engineering”, vol. 2, no. 5, s. 627–633.pl_PL
dc.referencesAlwzinani F. (2017), A method to disseminate and communicate IS research outputs beyond academia, doctoral dissertation, Brunel University, London.pl_PL
dc.referencesAmagoh F. (2008), Perspectives on organizational change: systems and complexity theories, „The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal”, vol. 13(3), s. 1–14.pl_PL
dc.referencesAncona D. G., Goodman P. S., Lawrence B. S., Tushman M. L. (2001), Time: a new research lens, „Academy of Management Review”, vol. 26(4), s. 645–663.pl_PL
dc.referencesAngrave D., Charlwood A. (2015), What is the relationship between long working hours, over-employment, under-employment and the subjective well-being of workers? Longitudinal evidence from the UK, „Human Relations”, vol. 68(9), s. 1491–1515.pl_PL
dc.referencesArystoteles (1990), Kategorie i hermeneutyka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAshby W. R. (1976), Systemy i ich miary informacyjne, [w:] G. J. Klir (red.), Ogólna teoria systemów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAshby W. R. (1991), Requisite variety and its implications for the control of complex systems, [w:] G. J. Klir (red.), Facets of systems science, Springer, Boston.pl_PL
dc.referencesAshby W. R., Goldstein J. (2011), Variety, constraint, and the law of requisite variety, „Emergence: Complexity and Organization”, vol. 13(1/2), s. 190–207.pl_PL
dc.referencesAshcraft K. L., Kuhn T. R., Cooren F. (2009), Constitutional amendments: “Materializing” organizational communication, „Academy of Management Annals”, vol. 3(1), s. 1–64.pl_PL
dc.referencesAshmos D., Huber G. (1987), The Systems paradigm in organization theory: correcting the record and suggesting the future, „Academy of Management Review”, vol. 12(4), s. 607–621.pl_PL
dc.referencesArgenti P. A. (1996), Corporate communication as a discipline, „Management Communication Quarterly”, vol. 10, no. 1, s. 73–97.pl_PL
dc.referencesArgenti P. A. (2003), Corporate communication, 3rd ed., McGraw-Hill, New York.pl_PL
dc.referencesArgenti P. A., Forman J. (2002), The Power of Corporate Communication: Crafting the Voice and Image of Your Business, McGraw-Hill, New York.pl_PL
dc.referencesAustin J. L. (1993), Mówienie i poznawanie: rozprawy i wykłady filozoficzne, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBabbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBakken T., Hernes T. (red.) (2003), Autopoietic organization theory: Drawing on Niklas Luhmann’s social systems perspective, Copenhagen Business School Press, Oslo.pl_PL
dc.referencesBales R. (1970), Personality and Interpersonal Behavior, Rinehart & Winston, New York.pl_PL
dc.referencesBanajski R. (2015), Jak uobecnia się prakseologia w Polsce?, „Prakseologia”, nr 157, s. 5–22.pl_PL
dc.referencesBandura A. (1986), Fearful expectations and avoidant actions as coeffects of perceived self-inefficacy, „American Psychologist”, no. 41, s. 1389–1391.pl_PL
dc.referencesBandura A. (1993), Perceived Self-Efficacy in Cognitive Development and Functioning, „Educational Psychologist”, no. 28, s. 117–148.pl_PL
dc.referencesBarabási A. L. (2007), The architecture of complexity. From network structure to human dynamics, „IEEE Control Systems”, vol. 27(4), s. 33–42.pl_PL
dc.referencesBaran S. J., Davis D. K. (2007), Teorie komunikowania masowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesBarnard C. (1938), The functions of the executive, Harvard University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBaron R. A. (1998), Cognitive mechanisms in entrepreneurship: Why and when entrepreneurs think differently than other people, „Journal of Business Venturing”, vol. 13(4), s. 275–294.pl_PL
dc.referencesBartlett C. A., Ghoshal S. (1988), Organizing for worldwide effectiveness: The transnational solution, „California Management Review”, vol. 31(1), s, 54–74.pl_PL
dc.referencesBartoo H., Sias P. M. (2004), When enough is too much: Communication apprehension and employee information experiences, „Communication Quarterly”, vol. 52(1), s. 15–26.pl_PL
dc.referencesBashir S., Mahmood T. (2018), Impact of Information and Communication Technology on the Productivity of South Asian Economies, „NICE Research Journal of Social Science”, no. 10, s. 77–87.pl_PL
dc.referencesBasu A., Blanning R. W. (2000), A formal approach to workflow analysis, „Information Systems Research”, vol. 11(1), s. 17–36.pl_PL
dc.referencesBausch K. (2002), Roots and branches: a brief, picaresque, personal history of systems theory, „Systems Research and Behavioral Science”, vol. 19(5), s. 417–428.pl_PL
dc.referencesBavelas A. (1950), Communication patterns in task-oriented groups, „The Journal of the Acoustical Society of America”, vol. 22(6), s. 725–730.pl_PL
dc.referencesBeath C. M., Orlikowski W. J. (1994), The contradictory structure of systems development methodologies: Deconstructing the IS-user relationship in information engineering, „Information Systems Research”, vol. 5(4), s. 350–377.pl_PL
dc.referencesBecker G. S., Murphy K. J. (1992), The division of labor and coordination, „Quarterly Journal of Economics”, no. 107, s. 1137–1160.pl_PL
dc.referencesBednar D. A. (1982), Relationships between communicator style and managerial performance in complex organizations: A field study, „The Journal of Business Communication”, vol. 19(4), s. 51–76.pl_PL
dc.referencesBeer S. (1972), Brain of the Firm, Allen Lane, London (wyd. 2, John Wiley & Sons, Chichester 1981).pl_PL
dc.referencesBeer S. (1974), Designing Freedom, CBC Publications, Toronto.pl_PL
dc.referencesBeer S. (1979), The Heart of Enterprise, John Wiley & Sons, Chichester.pl_PL
dc.referencesBeer S. (1985), Diagnosing the System for Organizations, John Wiley & Sons, Chichester.pl_PL
dc.referencesBeeson I., Davis C. (2000), Emergence and accomplishment in organizational change, „Journal of Organizational Change Management”, vol. 13(2), s. 178–189.pl_PL
dc.referencesBelohlavek R. (2017), Systems, uncertainty, and information: A legacy of George J. Klir, „International Journal of General Systems”, vol. 46(8), s. 792–823.pl_PL
dc.referencesBennett J., Owers M., Pitt M., Tucker M. (2010), Workplace impact of social networking, „Property Management”, vol. 28(3), s. 138–148.pl_PL
dc.referencesBenschop Y., Holgersson C., Van den Brink M., Wahl A. (2015), Future challenges for practices of diversity management in organizations, [w:] R. Bendl, I. L. Bleijenbergh, E. Henttonen, A. J. Mills (red.), Handbook for Diversity in Organizations, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesBerkel F. J. van, Ferguson J. E., Groenewegen P. (2016), Speedy Delivery Versus Long-term Objectives: How Time Pressure Affects Coordination between Temporary Projects and Permanent Organizations, „Long Range Planning”, vol. 49(6), s. 661–673.pl_PL
dc.referencesBerko R. (1996), SCA issues speaking, listening, and media literacy standards, „SPECTRA”, vol. 32(6), s. 1–5.pl_PL
dc.referencesBernard Ch.I. (1958), The Functions of the Executive, Harvard University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBerne E. (2013), W co grają ludzie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBerninghaus S., Vogt B. (2006), Network Formation in Symmetric 22 Games, „Homo Oeconomicus”, vol. 23(3/4), s. 421–466.pl_PL
dc.referencesBertalanffy L. von (1951), Problems of general system theory, „Human Biology”, vol. 23(4), s. 302–361.pl_PL
dc.referencesBertalanffy L. von (1968), General System Theory, https://pl.scribd.com/doc/234768936/Ludwig-Von-Bertalanffy-General-System-Theory-1968 (dostęp: 21.06.2015).pl_PL
dc.referencesBertalanffy L. von (1976), Historia rozwoju i status ogólnej teorii systemów, [w:] G. J. Klir (red.), Ogólna teoria systemów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBertalanffy L. von (1984), Ogólna teoria systemów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBesio C., Pronzini A. (2010), Inside organizations and out: Methodological tenets for empirical research Inspired by systems theory, „Qualitative Social Research”, vol. 11(3), s. 1–22.pl_PL
dc.referencesBielecka-Prus J. (2012), Problem kontekstu w teoriach komunikowania społecznego, „Studia Socjologiczne”, nr 1, s. 19–38.pl_PL
dc.referencesBielski M. (1973), Formalna i rzeczywista struktura organizacyjna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBielski M. (2001), Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesBielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBIS (2014), Work Life Balance Employer Survey. Department of Business and Skills, London: HMSO, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/398557/bis-14–1027-fourth-work-life-balance-employer-survey-2013.pdf (dostęp: 15.05.2018).pl_PL
dc.referencesBisel R. S. (2010), A communicative ontology of organization? A description, history, and critique of CCO theories for organization science, „Management Communication Quarterly”, vol. 23(1), s. 124–131.pl_PL
dc.referencesBlake R. R., Mouton J. S., Barnes L. B., Greiner L. E. (1964), Breakthrough in organization development, „Harvard Business Review”, vol. 42(6), s. 133–155.pl_PL
dc.referencesBlanchard K. (2007), Przywództwo wyższego stopnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBlauberg I. W., Sadowski W. N., Judin E. G. (1973), Koncepcje systemowe we współczesnej nauce, [w:] S. May (red.), Problemy metodologii badań systemowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBobrowski F. (1905), Lexicon Latino-Polonicum. Słownik łacińsko-polski, nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, Wilno.pl_PL
dc.referencesBoder D. P. (1927), The adjective-verb-quotient: a contribution to the psychology of language, „Psychological Record”, no. 3, s. 310–343.pl_PL
dc.referencesBogdanow A. (1968), Uniwersalna nauka o organizacji (tektologia), „Studia Ekonomiczne”, z. 20, s. 123–140.pl_PL
dc.referencesBohm F., Laurell S. (2009), Rozwiązywanie konfliktów. Praktyczny przewodnik dla pracodawców i menedżerów, BL Info Polska, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBolman L. G., Deal T. E. (2017), Reframing organizations: Artistry, choice, and leadership, John Wiley & Sons, San Francisco.pl_PL
dc.referencesBolton S., Houlihan M. (red.) (2009), Work Matters: Critical Reflections on Contemporary Work, Palgrave, Basingstoke.pl_PL
dc.referencesBorowiecki R., Rojek T. (red.) (2012), Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw. Klastry – alianse – sieci, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja UE w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesBoulding K. (1953), Toward a general theory of growth, „Canadian Journal of Economics and Political Science/Revue Canadienne de Economiques et Science Politique”, vol. 19(3), s. 326–340.pl_PL
dc.referencesBoulding K. (1956), General system theory – the skeleton of science, „Management Science”, April, s. 197–208.pl_PL
dc.referencesBovée C. L. Thill J. V. (2000), Business Communication Today, 6th ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River.pl_PL
dc.referencesBowles S., Kirman A., Sethi R. (2017), Retrospectives: Friedrich Hayek and the Market Algorithm, „Journal of Economic Perspectives”, vol. 31(3), s. 215–230.pl_PL
dc.referencesBraa J., Hanseth O., Heywood A., Mohammed W., Shaw V. (2007), Developing health information systems in developing countries: The flexible standards strategy, „MIS Quarterly”, no. 31, s. 381–402.pl_PL
dc.referencesBradley P. H., Baird Jr J. E. (1977), Management and communicator style: A correlational analysis, „Communication Studies”, vol. 28(3), s. 194–203.pl_PL
dc.referencesBradshaw J. (1994), Zrozumieć rodzinę, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrocklesby J., Cummings S. (1996), Foucault plays Habermas: An alternative philosophical underpinning for critical systems thinking, „Journal of the Operational Research Society”, no. 47, s. 741–754.pl_PL
dc.referencesBrodbeck P. W. (2002), Complexity theory and organization procedure design, „Business Process Management Journal”, vol. 8(4), s. 377–402.pl_PL
dc.referencesBrown A., Starkey K. (1994), The effect of organizational culture on communication and information, „Journal of Management Studies”, vol. 31(6), s. 807–828.pl_PL
dc.referencesBrown A., Charlwood A., Spencer D. A. (2012), Not all that it might seem: why job satisfaction is worth studying despite it being a poor summary measure of job quality, „Work, Employment & Society”, vol. 26(6), s. 1007–1018.pl_PL
dc.referencesBrown A., Colville I., Pye A. (2015), Making sense of sensemaking in organization studies, „Organization Studies”, vol. 36(2), s. 265–277.pl_PL
dc.referencesBrowning T. R. (2001), Applying the design structure matrix to system decomposition and integration problems: a review and new directions, „IEEE Transactions on Engineering Management”, vol. 48(3), s. 292–306.pl_PL
dc.referencesBrummans B. H.J.M., Cooren F., Robichaud D., Taylor J. R. (2014), Approaches to the communicative constitution of organizations, [w:] L. L. Putnam, D. K. Mumby (red.), Sage handbook of organizational communication, 3rd ed., Sage, Thousand Oaks. Brzeziński J. (2007), Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBunge M. (1979), A systems concept of society: Beyond individualism and holism, „Theory and Decision”, vol. 10(1–4), s. 13–30.pl_PL
dc.referencesBunge M. (2000), Ten modes of individualism – none of which works – and their alternatives, „Philosophy of the Social Sciences”, vol. 30(3), s. 384–406.pl_PL
dc.referencesBurgess D. (2005), What motivates employees to Transfer Knowledge Outside Their Work Unit?, „Journal of Business Communication”, no. 42, s. 324–348.pl_PL
dc.referencesBurlita A. (2015), Zarządzanie budżetem czasu jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 39, s. 25–37.pl_PL
dc.referencesBuskens V. Snijders Ch. (2005), Effects of Network Characteristics on Reaching the Payoff-Dominant Equilibrium in Coordination Games: A Simulation Study, ISCORE paper, Utrecht University, Utrecht.pl_PL
dc.referencesBuskens V., Corten R., Weesie J. (2008), Consent or conflict: Coevolution of coordination and networks, „Journal of Peace Research”, vol. 45(2), s. 205–222.pl_PL
dc.referencesButler A. (1990), A methodological approach to chaos: Are economists missing the point?, „Federal Reserve Banks of St. Louis”, vol. 72(13), s. 36–48.pl_PL
dc.referencesCackowski Z. (1979), Człowiek jako podmiot działania praktycznego i poznawczego, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCameron K. S., Dutton J. E., Quinn R. E., Wrzesniewski A. (2003), Developing a discipline of positive organizational scholarship, [w:] K. Cameron, J. Dutton (red.), Positive organizational scholarship: Foundations of a new discipline, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco.pl_PL
dc.referencesCampbell D., Fiske D. (1959), Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix, „Psychological Bulletin”, no. 56(2), s. 81–105.pl_PL
dc.referencesCapps C., Hazen S. E. (2002), Applying general systems theory to the strategic scanning of the environment from 2015 to 2050, „International Journal of Management”, vol. 19(2), s. 308–314.pl_PL
dc.referencesCarter B., Danford A., Howcroft D., Richardson H., Smith A., Taylor P. (2011), ‘All they lack is a chain’: lean and the new performance management in the British civil service, „New Technology, Work and Employment”, vol. 26(2), s. 83–97.pl_PL
dc.referencesCasidy R., Nyadzayo M. (2017), Drivers and outcomes of relationship quality with professional service firms: An SME owner-manager perspective, „Industrial Marketing Management”, article in press, s. 1–16.pl_PL
dc.referencesCastells M. (1996), The network enterprise: the culture, institutions, and organizations of the informational economy, [w:] M. Castells (red.), The Rise of the Network Society, Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesCastells M. (2007), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCastor T. R. (2005), Constructing social reality in organizational decision making: Account vocabularies in a diversity discussion, „Management Communication Quarterly”, vol. 18(4), s. 479–508.pl_PL
dc.referencesCavaleri S., Obloj K. (1993), Management Systems: A Global Perspective, Wadsworth, Belmont.pl_PL
dc.referencesCerdin J. L., Brewster C. (2018), Management of People in Mission-Driven Organizations: Current State and Future Directions, [w:] C. Brewster, J. L. Cerdin (red.), HRM in Mission Driven Organizations, Palgrave Macmillan, Cham.pl_PL
dc.referencesCharles M. (2007), Language matters in global communication: Article based on ORA lecture, October 2006, „The Journal of Business Communication”, vol. 44(3), s. 260–282.pl_PL
dc.referencesCheckland P. (1981), Systems Thinking, Systems Practice, John Wiley & Sons, Chichester.pl_PL
dc.referencesCheckland P. (1990), Systemy jako rzeczy i jako idee, [w:] W. Gasparski, D. Miller (red.), Projektowanie i systemy. Zagadnienia metodologiczne dyscyplin praktycznych, t. 12, Wydawnictwo Państwowej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.pl_PL
dc.referencesCheckland P. (1999), Systems Thinking, Systems Practice, John Wiley & Sons, Chichester.pl_PL
dc.referencesCheckland P. (2000), Soft systems methodology: A thirty year retrospective, „Systems Research and Behavioral Science”, no. 17, s.11–58.pl_PL
dc.referencesCheckland P. B., Scholes P. (1990), Soft Systems Methodology in Action, John Wiley & Sons, Chichester.pl_PL
dc.referencesChełpa S. (2002), Metody badań problematyki kadrowej, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChen R., Liao L., Fang Z. (2012), A Virtual Organization Model Based on Semantic Web Services and Its Application in Supply Chain for Agricultural Product, Advances in Control and Communication, Springer, Berlin–Heidelberg.pl_PL
dc.referencesCheney G., Christensen L. (2001), Organizational Identity Linkages between Internal and External Communication, [w:] F. M. Jablin, L. L. Putnam (red.), The New Handbook of Organizational Communication, Sage, Thousand Oaks. Chikere C. C., Nwoka J. (2015), The Systems Theory of Management in Modern Day Organizations – A Study of Aldgate Congress Resort Limited Port Harcourt, „International Journal of Scientific and Research Publications”, vol. 5(9), s. 1–7.pl_PL
dc.referencesChisholm D. (1989), Coordination without hierarchy: Informal structures in multiorganizational systems, University of California Press, Berkeley.pl_PL
dc.referencesCho J. (2017), Communication Load, [w:] C. Scott, L. Lewis (red.), The International Encyclopedia of Organizational Communication, John Wiley & Sons, New York.pl_PL
dc.referencesChurch A. H., Burke W. W. (2017), Four trends shaping the future of organizations and organization development, „OD Practitioner”, vol. 49(3), s. 14–22.pl_PL
dc.referencesChurchmann C. W. (1968), The Systems Approach, Dell Publishing, New York.pl_PL
dc.referencesClampitt P. G. (2009), The questionnaire approach, [w:] O. Hargie, D. Tourish (red.), Auditing Organizational Communication, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesClampitt P. G., Downs C. W. (1993), Employee perceptions of the relationship between communication and productivity: A field study, „The Journal of Business Communication”, vol. 30(1), s. 5–28.pl_PL
dc.referencesClarke B., Crossland R. (2002), The Leader’s Voice: How Your Communication Can Inspire Action and Get Results!, Select Books Inc., New York.pl_PL
dc.referencesClarke L. (1994), The essence of change, Prentice Hall, New York.pl_PL
dc.referencesClawson J. G. (2001), Leading Organizational Design, Darden School of Business, University of Virginia, Virginia.pl_PL
dc.referencesClippinger J. III. (1999), Order from the bottom up: complex adaptive systems and their management, [w:] tenże (red.), The Biology of Business: Decoding the Natural Laws of Enterprise, Jossey Bass, San Francisco.pl_PL
dc.referencesCooper R., Burrell G. (1988), Modernism, postmodernism and organizational analysis: An introduction, „Organizational Studies”, no. 9, s. 91–112.pl_PL
dc.referencesCooper R., John A. (1988), Coordinating coordination failures in Keynesian models, „Quarterly Journal of Economics”, no. 103, s. 441–464.pl_PL
dc.referencesCooren F. (2004), Textual agency: How texts do things in organizational settings, „Organization”, vol. 11(3), s. 373–394.pl_PL
dc.referencesCooren F. (2006), The organizational world as a plenum of agencies, [w:] F. Cooren, J. R. Taylor, E. J. van Every (red.), Communication as organizing. Empirical and theoretical explorations in the dynamic of text and conversations, Lawrence Erlbaum, Mahwah.pl_PL
dc.referencesCooren F. (2012), Communication theory at the center: Ventriloquism and the communicative constitution of reality, „Journal of Communication”, vol. 62(1), s. 1–20.pl_PL
dc.referencesCooren F., Fairhurst G. T. (2008), Dislocation and stabilization: How to scale up from interactions to organization, [w:] L. L. Putnam, A. M. Nicotera (red.), Building theories of organization: the constitutive role of communication, Routledge, New York.pl_PL
dc.referencesCooren F., Taylor J. R. (1997), Organization as an effect of mediation: Redefining the link between organization and communication, „Communication Theory”, vol. 7(3), s. 219–260.pl_PL
dc.referencesCooren F., Taylor J. R., Van Every E. J. (red.) (2006), Communication as organizing: Empirical and theoretical explorations in the dynamic of text and conversations, Lawrence Erlbaum, Mahwah.pl_PL
dc.referencesCooren F., Kuhn T. R., Cornelissen J. P., Clark T. (2011), Communication, organizing, and organization: An overview and introduction to the special issue, „Organization Studies”, vol. 32(9), s. 1149–1170.pl_PL
dc.referencesCornelissen J. P. (2004), Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice, Sage, London.pl_PL
dc.referencesCornelissen J. P., Oswick C., Christensen L. T., Phillips N. (2008), Metaphor in organizational research: context, modalities and implications for research – introduction, „Organization Studies”, no. 29, s. 7–22.pl_PL
dc.referencesCowan D. (2017), Strategic internal communication: how to build employee engagement and performance, Kogan Page Publishers, New York.pl_PL
dc.referencesCragan J. F., Wright D. W. (1991), Communication in small group discussions: An integrated approach, 3rd ed., West, St. Paul. Craig R. T. (1999), Communication theory as a field, „Communication Theory”, vol. 9(2), s. 119–161.pl_PL
dc.referencesCrowston K. (1997), A Coordination Theory Approach to Organizational Process Design, „Organization Design”, vol. 8(2), s. 157–175.pl_PL
dc.referencesCummings T. G. (1978), Self-regulating work groups: A socio-technical synthesis, „Academy of Management Review”, vol. 3(3), s. 625–634.pl_PL
dc.referencesCummings T. G., Worley C. G. (2009), Organizational development and change, 9th ed., Thomson Southwestern, Mason.pl_PL
dc.referencesCushen J., Thompson P. (2012), Doing the right thing? HRM and the angry knowledge worker, „New Technology, Work and Employment”, vol. 27(2), s. 79–92.pl_PL
dc.referencesCutlip S.M., Center A. H., Broom G. M. (2006), Effective public relations, 9th ed., Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River.pl_PL
dc.referencesCyfert S. (2012), Granice organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesCyfert Sz., Krzakiewicz K. (2006), Organizacja i zarządzanie – przegląd podstawowych pojęć, [w:] K. Krzakiewicz (red.), Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesCzakon W. (2009), Mity o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, nr 9, s. 13–15.pl_PL
dc.referencesCzakon W. (2011), Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, nr 11, s. 5–8.pl_PL
dc.referencesCzakon W. (2017), Tworzenie teorii w naukach o zarządzaniu, [w:] A. Sopińska, P. Wachowiak (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzapla T. P. (2011), Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesCzarnecki J. S. (2012), Architektura korporacji. Analiza teoretyczna i metodologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesCzarniawska B. (2010), Trochę inna teoria organizacji: organizowanie jako konstrukcja sieci działań, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzarniawska B. (2011), Antropologia i teoria organizacji. Wczoraj i dziś, „Problemy Zarządzania”, vol. 2(32), s. 11–29.pl_PL
dc.referencesCzekaj J. (2000), Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesCzekaj J., Ziębicki B. (2006), Audyt komunikacyjny w organizacji, [w:] A. Stabryła (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, t. 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesCzekaj J., Ziębicki B. (2008), Metodyczne aspekty audytu systemu komunikacji w organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 775, s. 5–22.pl_PL
dc.referencesCzekaj J., Ziębicki B. (2013), Pozytywna nauka o organizacji na tle ewolucji teorii i koncepcji zarządzania, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3(156), s. 45–56.pl_PL
dc.referencesCzerniak J. (1978), Informacja i zarządzanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesĆwiklicki M. (2010), Koordynacja organizacji metodą Hoshin Kanri, [w:] A. Stabryła (red.), Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Mfiles, Kraków.pl_PL
dc.referencesD’Aprix R. (1996), Communicating for change: Connecting the workplace with the marketplace, Jossey-Bass, San Francisco.pl_PL
dc.referencesD’Aprix R. (2006), Throwing rocks at the corporate rhinoceros: The challenges of employee engagement, [w:] T. L. Gillis (red.), The IABC handbook of organizational communication, Jossey-Bass, San Francisco.pl_PL
dc.referencesDaft R. L. (2016), Organization Theory and Design, South-Western, Cengage Learning, Boston.pl_PL
dc.referencesDance F. E.X., Larson C. E. (1976), Communication, Holt, Rinehart and Winston, New York.pl_PL
dc.referencesDavenport Th.H. (1993), Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology, Harvard Business School Press, Boston.pl_PL
dc.referencesDavis K. (1953a), Management communication and the grapevine, „Harvard Business Review”, September–October, s. 84–90.pl_PL
dc.referencesDavis K. (1953b), A method of studying communication patterns in organizations, „Personnel Psychology”, vol. 6(3), s. 301–312.pl_PL
dc.referencesDavis K. (1969), Grapevine communication among lower and middle managers, „Personnel Journal”, vol. 48(4), s. 269–272.pl_PL
dc.referencesDe Dreu C. K., Weingart L. R. (2003), Task versus relationship conflict, team performance, and team member satisfaction: a meta-analysis, „Journal of Applied Psychology”, vol. 88(4), s. 741–749.pl_PL
dc.referencesDe Roo G., Hillier J. (2016), Complexity and planning: Systems, assemblages and simulations, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesdeCharms R. (1976), Enhancing Motivation, Irvington, New York.pl_PL
dc.referencesdeCharms R. (1983), Intrinsic Motivation, Peer Tutoring, and Cooperative Learning: Practical Maxims, [w:] J. Levine, M. Wang (red.), Teacher and Student Perceptions: Implications for Learning, Erlbaum, Hillsdale.pl_PL
dc.referencesDeetz S. A. (2005), Critical theory, [w:] S. May, D. K. Mumby (red.), Engaging organizational communication theory and research: Multiple perspectives, Sage, Thousand Oaks. Deetz S. A., Tracey S., Simpson J. (2000), Leading organizations through transitions: Communication and cultural change, Sage, Thousand Oaks. Dekkers R. (2017), Applied systems theory, Springer, University of Glasgow, Glasgow.pl_PL
dc.referencesDeMaria K. (2016), Evaluating the Internal Communications of the Triangle’s ‘Best Places to Work’, „Elon Journal of Undergraduate Research in Communications”, vol. 7(1), s. 70–78.pl_PL
dc.referencesDemetis D. S., Lee A. S. (2016), Crafting theory to satisfy the requirements of systems science, „Information and Organization”, vol. 26(4), s. 116–126.pl_PL
dc.referencesDemetis D. S., Lee A. S. (2017), Taking the first step with systems theorizing in information systems: A response, „Information and Organization”, vol. 27(4), s. 163–170.pl_PL
dc.referencesDenzin N. K., Lincoln Y. S. (1994), Handbook of qualitative research, Sage Publications Inc., Thousand Oaks.pl_PL
dc.referencesDerks D., Bakker A. B. (2010), The impact of e-mail communication on organizational life. Cyberpsychology, „Journal of Psychosocial Research on Cyberspace”, vol. 4(1), https://cyberpsychology.eu/article/view/4233/3277 (dostęp: 21.06.2018).pl_PL
dc.referencesDerrida J. (1993), Structure, sign, and play in the discourse of the human sciences, [w:] J. Natoli, L. Hutcheon (red.), A postmodern reader, State University of New York Press, New York.pl_PL
dc.referencesDeSanctis G. (1993), Shifting foundations in group support systems research, [w:] L. M. Jessup, J. S. Valacich (red.), Group Support Systems: New Perspectives, Macmillan, New York.pl_PL
dc.referencesDeutsch M., Coleman P. T., Marcus E. (red.) (2014), The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice, Jossey-Bass, San Francisco.pl_PL
dc.referencesDickson D., Rainey S., Hargie O. (2003), Communication sensitive business issues. Part 1, „Corporate Communications: An International Journal”, vol. 8(1), s. 35–43, https://doi.org/10.1108/13563280310458902.pl_PL
dc.referencesDille T., Söderlund J. (2011), Managing inter-institutional projects: the significance of isochronism, timing norms and temporal misfits, „International Journal of Project Management”, vol. 29(4), s. 480–490.pl_PL
dc.referencesDingsøyr T., Fægri T. E., Dybå T., Haugset B., Lindsjørn Y. (2016), Team performance in software development: research results versus agile principles, „IEEE Software”, vol. 33(4), s. 106–110.pl_PL
dc.referencesDobek-Ostrowska B. (2004), Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDobija M. (2014), Teoretyczne podstawy integracyjnego obszaru walutowego. Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 39, s. 110–133.pl_PL
dc.referencesDoherty M. (2009), When the Working Day is Through: The End Of Work as Identity?, „Work, Employment and Society”, vol. 23(1), s. 84–101.pl_PL
dc.referencesDorosiński W. C., Gasparski W., Wrona S. (1981), Zarys metodyki projektowania, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDunmore M. (2002), Inside-out Marketing: How to Create an Internal Marketing Strategy, Kogan Page Ltd, Londyn.pl_PL
dc.referencesDutta B., Jackson M. O. (2003), On the formation of networks and groups, [w:] B. Dutta, M. O. Jackson (red.), Networks and Groups. Models of Strategic Formation, Springer, Berlin–Heidelberg.pl_PL
dc.referencesDürig U. M., Sriramesh K. (2004), Public relations and change management: The case of a multinational company, „Journal of Communication Management”, vol. 8(4), s. 372–383.pl_PL
dc.referencesDwojacki P., Nogalski B. (1998), Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanego przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji”, nr 4, s. 8–11.pl_PL
dc.referencesEdmunds A., Morris A. (2000), The problem of information overloading business organisations: a review of the literature, „International Journal of Information Management”, no. 20, s. 17–28.pl_PL
dc.referencesEijnatten F. M. van (2004), Chaordic systems thinking: Some suggestions for a complexity framework to inform a learning organization, „The Learning Organization”, vol. 11(6), s. 430–449.pl_PL
dc.referencesEisenberg E. M., Goodall H. L. Jr (2004), Organizational Communication: Balancing Creativity and Constraint, 4th ed., Bedford/St Martin’s, Boston.pl_PL
dc.referencesEl-Gazzar R., Hustad E., Olsen D. H. (2016), Understanding cluod computing adoption issues: A Delphi study approach, „The Journal of Systems and Software”, no. 118, s. 64–84.pl_PL
dc.referencesEllis C. A., Gibbs S. J., Rein G. (1991), Groupware: some issues and experiences, „Communications of the ACM”, vol. 34(1), s. 39–58.pl_PL
dc.referencesEmery F. E. (1959), Characteristics of socio-technical systems, document no. 527, Tavistock Institute of Human Relations, London.pl_PL
dc.referencesEmery F. E. (1997), The next thirty years: Concepts, methods and anticipations, „Human Relations”, vol. 50(8), s. 885–931.pl_PL
dc.referencesEmery M. (2000), The current version of Emery’s open systems theory, „Systemic Practice and Action Research”, vol. 13(5), s. 623–643.pl_PL
dc.referencesEmery F. E., Trist E. L. (1981), Socio-technical Systems, [w:] F. E. Emery, Management Science Models and Techniques, vol. 1, Pergamon, London.pl_PL
dc.referencesEncyklopedii organizacji i zarządzania (1981), Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia powszechna PWN (1987), t. 1–4, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia PWN (2013), http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3865767/addytywnosc.html (dostęp: 25.03.2016).pl_PL
dc.referencesEnthoven A. C. (1963), Decision Theory and Systems Analysis, „The Armed Forces Comptroller”, vol. 9, no. 1, March, s. 34–44.pl_PL
dc.referencesEppink J. (2014), A brief history of the GIF (so far), „Journal of Visual Culture”, vol. 13(3), s. 298–306.pl_PL
dc.referencesErtel S. (1986), Language, thought, and culture: toward a mergence of diverging problem fields, „Advances in Psychology”, no. 39, s. 139–163.pl_PL
dc.referencesEspejo R., Harnden R. J. (red.) (1989), The Viable System Model: Interpretations and Applications of Staford Beer’s VSM, John Wiley & Sons, Chichester.pl_PL
dc.referencesEspejo R., Schwaninger M. (red.) (1993), Organizational Fitness: Corporate Effectiveness through Management Cybernetics, Campus Verlag, New York.pl_PL
dc.referencesEspinosa A. (2002), Proyecto Consolidacion del Sistema de Informacion Ambiental Colombiano (SIAC), Working Paper, United Nations Development Program, United Nations, Bogota.pl_PL
dc.referencesFayol H. (1947), Administracja przemysłowa i ogólna oraz nauka o administracji w zastosowaniu do państwa, WINOiK, Księgarnia Wł. Wilak, Poznań.pl_PL
dc.referencesFeely A. J., Harzing A. W. (2003), Language management in multinational companies, „Cross Cultural Management: An International Journal”, vol. 10(2), s. 37–52.pl_PL
dc.referencesFelstead A., Gallie D., Green F., Inanc H. (2013), Work Intensification in Britain: First Findings from the Skills and Employment Survey 2012, Centre for Learning and Life Chances in Knowledge Economies and Societies, Institute of Education, London.pl_PL
dc.referencesFiedler F. E. (1965), Engineer the job to fit the manager, „Harvard Business Review”, September– October, vol. 43, no. 5, s. 115–122.pl_PL
dc.referencesFiedler F. E., Chemers M. M. (1974), Leadership and effective management, Scott, Foresman, Glenview.pl_PL
dc.referencesField J. (2005), Psycholinguistics: The Key Concepts, Taylor and Francis, New York.pl_PL
dc.referencesFindeisen W., Quade E. S. (1985), Metodologia analizy systemowej, [w:] W. Findeisen (red.), Analiza systemowa – podstawy i metodologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFioretti G., Visser B. (2004), A cognitive interpretation of organizational complexity, „Emergence: Complexity & Organizations”, Special Double Issue 6(1–2), s. 11–23.pl_PL
dc.referencesFioretti G., Visser B. (2006), A cognitive approach to organizational complexity, [w:] G. Minati, E. Pessa, M. Abram (red.), Systemics of emergence: research and development, Springer, Boston.pl_PL
dc.referencesFiske J. (2003), Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wydawnictwo Astrum, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFisher B. A. (1978), Perspectives on Human Communication, Macmillan, New York.pl_PL
dc.referencesFitz-enz J. (1990), Human value management: The value adding human resources management strategy for the 1990, Jossey-Bass, San Francisco.pl_PL
dc.referencesFlap H. (2004), Creation and Returns of Social Capital: A New Research Program, [w:] H. Flap, B. Völker (red.), Creation and Returns of Social Capital: A New Research Program, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesFlood R. L., Jackson M. C. (1991), Creative Problem Solving: Total Systems Intervention, John Wiley & Sons, Chichester.pl_PL
dc.referencesFord M. E. (1992), Motivating humans: Goals, emotions, and personal agency beliefs, Sage, Newbury Park–London.pl_PL
dc.referencesForeman J., Argenti P. A. (2005), How corporate communication influences strategy implementation, reputation and the corporate brand: an exploratory qualitative study, „Corporate Reputation Review”, vol. 8(3), s. 245–264.pl_PL
dc.referencesForrester J. W. (1958), Industrial dynamics: A major breakthrough for decision makers, „Harvard Business Review”, no. 36, s. 37–48.pl_PL
dc.referencesForrester J. W. (1961), Industrial Dynamics, Productivity Press, Portland.pl_PL
dc.referencesForrester J. W. (1968), Industrial dynamics – After the first decade, „Manager Science”, no. 14, s. 398–415.pl_PL
dc.referencesForrester J. W. (1971), World Dynamics, Productivity Press, Portland.pl_PL
dc.referencesForrester J. W. (1993), System Dynamics and the Lessons of 35 Years, [w:] K. B. De Greene, The Systemic Basis of Policy Making in the 1990s, Springer, Boston.pl_PL
dc.referencesForrester J. W. (1994), System dynamics, systems thinking, and soft OR, „System Dynamics Review”, vol. 10(2–3), s. 245–256.pl_PL
dc.referencesForrester J. W. (2007), System dynamics – A personal view of the first fifty years, „System Dynamic Review”, vol. 23(2/3), s. 345–358.pl_PL
dc.referencesFortuin L., Beek P. van, Wassenhove L. van (red.) (1996), OR at Work, Taylor & Francis, London.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (2002), Archeologia wiedzy, Wydawnictwo De Agostini Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (2009), Nadzorować i karać, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFredriksson R., Barner-Rasmussen W., Piekkari R. (2006), The multinational corporation as a multilingual organization: The notion of common corporate language, „Corporate Communications: An International Journal”, vol. 11(4), s. 406–423.pl_PL
dc.referencesFried Y., Slowik L. H. (2004), Enriching Goal Setting Theory with Time: An Integrated Approach, „Academy of Management Review”, no. 29, s. 404–422.pl_PL
dc.referencesFrontczak A., Struktura sieci społecznych, www.if.pw.edu.pl/~agatka/moodle/spoleczne.html (dostęp: 4.07.2018).pl_PL
dc.referencesFuks K., Kawa A., Pierański B. (2014), Zastosowanie mierników SNA w analizie sieci przedsiębiorstw, „Marketing i Rynek”, nr 5, s. 47–53.pl_PL
dc.referencesFuller L. L. (1969), The Morality of Law, Yale University Press, Revised Edition.pl_PL
dc.referencesFurmanek W. (2017), Konsekwencje metodologiczne ujmowania pracy jako wartości, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J – Paedagogia-Psychologia”, vol. 29(4), s. 23–42.pl_PL
dc.referencesGalbraith J. R. (1974), Organization design: An information processing view, „Interfaces”, vol. 4(3), s. 28–36.pl_PL
dc.referencesGallie D., Felstead A., Inanc H. (2016), The hidden face of job insecurity, „Work, Employment and Society”, vol. 31(1), s. 36–53.pl_PL
dc.referencesGalton F. (1883/2004), Inquires into human faculty and its development, http://www.galton.org/books/human-faculty/text/galton-1883-human-faculty-v4.pdf (dostęp: 28.10.2016).pl_PL
dc.referencesGare A. (2000), Systems Theory and Compexity, „Editorial of Special Edition of Democracy and Nature”, vol. 6(3), s. 327–339.pl_PL
dc.referencesGasparski W. (1978), Projektowanie. Koncepcyjne przygotowanie działań, Państwowe Wydawnictwo Naukowe – Polska Akademia Nauk, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGasparski W. (1988), Projektoznawstwo. Elementy wiedzy o projektowaniu, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGasparski W., Kieżun W. (1973), O niektórych wspólnych zagadnieniach metodologicznych teorii organizacji i zarządzania oraz teorii systemów technicznych i ich sterowania, „Prakseologia”, nr 2, s. 163–174.pl_PL
dc.referencesGasparski W., Lewicka A. (1973), Problematyka badań systemowych – próba charakterystyki, „Prakseologia”, nr 2, s. 5–21.pl_PL
dc.referencesGasparski W., Miller D. (1990), Projektowanie i systemy. Zagadnienia metodologiczne, t. 12, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.pl_PL
dc.referencesGersick C. J. (1988), Time and transition in work teams: Toward a new model of group development, „Academy of Management Journal”, vol. 31(1), s. 9–41.pl_PL
dc.referencesGhoshal S., Bartlett C. A. (1990), The multinational corporation as an interorganizational network, „Academy of Management Review”, vol. 15(4), s. 603–626.pl_PL
dc.referencesGhoshal S., Korine H., Szulanski G. (1994), Interunit communication in multinational corporations, „Management Science”, vol. 40(1), s. 96–110.pl_PL
dc.referencesGibson D. E., Callister R. R. (2010), Anger in organizations: review and integration, „Journal of Management”, no. 36, s. 66–93.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (1984), The constitution of society: Outline of the theory of structuration, University of California Press, Berkeley.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (2003), Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesGiganci biznesu (2007), Biblioteka Gazety Wyborczej, Biznes, t. 8, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGilin-Oore D., Leiter M. P., LeBlanc D. E. (2015), Individual and organizational factors promoting successful responses to workplace conflict, „Canadian Psychology/Psychologie Canadienne”, vol. 56(3), s. 301–310.pl_PL
dc.referencesGist M. E. (1987), Self-efficacy: Implications for organizational behavior and human resource management, „Academy of Management Review”, vol. 12(3), s. 472–485.pl_PL
dc.referencesGleick J. (1987), Chaos: The Making of a New Science, Abacus, London.pl_PL
dc.referencesGleick J. (2003), Szybciej. Przyspieszenie niemal wszystkiego, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesGoban-Klas T. (1999), Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesGoldhaber G. (1993), Organizational Communication, Brown & Benchman, Madison.pl_PL
dc.referencesGoodhart Ch. (1984), Problems of Monetary Management: The UK Experience, Palgrave, London.pl_PL
dc.referencesGoyal S., Vega-Redondo F. (2005), Network Formation and Social Coordination, „Games and Economic Behavior”, vol. 50(2), s. 178–207.pl_PL
dc.referencesGraham S. (1991), A Review of Attribution Theory in Achievement Contexts, „Educational Psychology Review”, vol. 3(1), s. 5–39.pl_PL
dc.referencesGrazzi M., Jung J. (2016), Information and Communication technologies, Innovation, and productivity: evidence from Firms in Latin America and the Caribbean, [w:] M. Grazzi, C. Pietrobelli (red.), Firm Innovation and Productivity in Latin America and the Caribbean, Palgrave Macmillan, New York.pl_PL
dc.referencesGreenhaus J. H., Powell G. N. (2006), When work and family allies: A theory of work-family enrichment, „Academy of Management Review”, no. 31, s. 72–92.pl_PL
dc.referencesGriffin E. (2003), Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesGriffin R. W. (2002), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGroddeck V. von (2011), Rethinking the Role of Value Communication in Business Corporations from a Sociological Perspective – Why Organisations Need Value-Based Semantics to Cope with Societal and Organisational Fuzziness, „Journal of Business Ethics”, no. 100, s. 69–84.pl_PL
dc.referencesGronbeck B. E., German K., Ehninger D., Monroe A. H. (2001), Zasady komunikacji werbalnej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesGronn P. C. (1983), Talk as the work: The accomplishment of school administration, „Administrative Science Quarterly”, vol. 28, no. 1, s. 1–21.pl_PL
dc.referencesGros U. (1993), Analiza systemu porozumiewania się w organizacji, „Przegląd Organizacji”, nr 3, s. 11–12.pl_PL
dc.referencesGros U. (1994), Organizacyjne aspekty zachowania się ludzi w procesach pracy, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach”, nr 131.pl_PL
dc.referencesGros U. (2003), Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrunig J. E. (1978), Defining publics in public relations: The case of a suburban hospital, „Journalism Quarterly”, vol. 55(1), s. 109–124.pl_PL
dc.referencesGrunig J. E. (1992), Symmetrical system of internal communication, [w:] tenże (red.), Excellence in public relations and communication management, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale.pl_PL
dc.referencesGrunig J. E., Hunt T. (1984), Managing Public Relations, Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, New York.pl_PL
dc.referencesGrzesiuk L. (1979), Style komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzesiuk L. (red.) (1988), Zaburzenia komunikowania się neurotyków. Osobowościowe wyznaczniki nerwicy i psychoterapia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzesiuk L., Korpolewska K. (1988), Zaburzenia komunikowania się neurotyków, ich poznawcze uwarunkowania i psychoterapia, [w:] L. Grzesiuk (red.), Zaburzenia komunikowania się neurotyków. Osobowościowe wyznaczniki nerwicy i psychoterapia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzesiuk L., Trzebińska E. (1978), Jak ludzie porozumiewają się, Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGummesson G. (2002), Internal marketing in the light of relationship marketing and network organizations, [w:] R. J. Varey, B. R. Lewis (red.), Internal marketing: Directions for management, Routledge, London–New York.pl_PL
dc.referencesGuzicki W., Zakrzewski P. (2007), Wykłady ze wstępu do matematyki. Wprowadzenie do teorii mnogości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHaas J. W. (2007), A Communication Meta-myth Revisited: Is More Communication in the Workplace Better?, International Communication Association, San Francisco.pl_PL
dc.referencesHabr J., Veprek J. (1976), Systemowa analiza i synteza. Nowoczesne podejście do zarządzania i podejmowania decyzji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHaeckel E. (1904), Wonders of Life: A Popular Study of Biological Philosophy, Harper & Brothers, London.pl_PL
dc.referencesHall A. D. (1968), Podstawy techniki systemów (Ogólne zasady projektowania), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHall C. S., Lindzey G. (1998), Teorie osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHall J. A., Roter D. L., Rand C. S. (1981), Communication of affect between patient and physician, „Journal of Health and Social Behavior”, vol. 22(1), s. 18–30.pl_PL
dc.referencesHammer M., Champy J. (1996), Reengineering w przedsiębiorstwie, Neuman Management Institute, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHammond D. (2010), The Science of Synthesis: Exploring the Social Implications of General Systems Theory, University Press of Colorado, Boulder.pl_PL
dc.referencesHargie O. D., Tourish D. (1993), Assessing the effectiveness of communication in organisations: the communication audit approach, „Health Services Management Research”, vol. 6(4), s. 276–285.pl_PL
dc.referencesHarris T. E., Nelson M. D. (2008), Applied organizational communication: Theory and practice in a global environment, Lawrence Erlbaum, New York.pl_PL
dc.referencesHarris T. E., Sherblom J. C. (2005), Small group and team communication, 3rd ed., Allyn & Bacon, Boston.pl_PL
dc.referencesHartano E., Li X., Na K.-S., Simpson J. T. (2010), The role of the quality of shared information in interorganizational system use, „International Journal of Information Management”, vol. 30, s. 399–407.pl_PL
dc.referencesHawkins J. L., Weisberg C., Ray D. W. (1980), Spouse differences in communication style: Preference, perception, behavior, „Journal of Marriage and Family”, vol. 42(3), s. 585–593.pl_PL
dc.referencesHenley A. Z., Muçlu K., Christakis M., Fleming S. D., Bird C. (2018), CFar: A Tool to Increase Communication, Productivity, and Review Quality in Collaborative Code Reviews, [w:] Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, ACM, Montreal. Herbsleb J. (2016), Building a socio-technical theory of coordination: why and how (outstanding research award), [w:] Proceedings of the 2016 24th ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations of Software Engineering, November, ACM, Seattle.pl_PL
dc.referencesHerbst Ph.G. (1974), Socio-technical design, Tavistock Institute of Human Relations, London.pl_PL
dc.referencesHernes T., Bakken T. (2003), Implications of self-reference: Niklas Luhmann’s autopoiesis and organization theory, „Organization Studies”, vol. 24(9), s. 1511–1535.pl_PL
dc.referencesHeron A. R. (1942), Sharing information with employees, Stanford University Press, Stanford.pl_PL
dc.referencesHersey P., Blanchard K. H., Johnson D. E. (2007), Management of organizational behavior, vol. 9, Prentice Hall, Upper Saddle River.pl_PL
dc.referencesHerzberg F. I. (1982), The managerial choice: To be efficient and to be human, 2nd ed., Olympus, Salt Lake City.pl_PL
dc.referencesHitch C. (1955), An appreciation of systems analysis, „Journal of the Operations Research Society of America”, vol. 3(4), s. 466–481.pl_PL
dc.referencesHochschild A. (1997), The time bind: When work becomes home and home becomes work, Horton Metropolitan Books, New York.pl_PL
dc.referencesHogan R., Hogan J. (2001), Assessing leadership: A view from the dark side, „International Journal of Selection and Assessment”, vol. 9(1–2), s. 40–51.pl_PL
dc.referencesHoneycutt J. M., Wilson C., Parker C. (1982), Effects of sex and degrees of happiness on perceived styles of communicating in and out of the marital relationship, „Journal of Marriage and the Family”, vol. 44, no. 2, s. 395–406.pl_PL
dc.referencesHopej M. (1994), Dokonywanie zmian w strukturze organizacyjnej, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesHopej M. (2017), Kształtowanie struktur organizacyjnych zgodnie z zasadą prostoty, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska”, z. 102, s. 99–109.pl_PL
dc.referencesHornowska E. (2009), Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHornowska E., Brzezińska A. I., Kaliszewska-Czeremska K., Appelt K., Rawecka J., Bujacz A. (2012), Paradoksalny efekt triangulacji, „Edukacja”, vol. 120(4), s. 72–83.pl_PL
dc.referencesHovorka D., Larsen K. (2017), Modes of theory integration, Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii.pl_PL
dc.referencesHowison J., Crowston K. (2014), Collaboration Through Open Superposition: A Theory of the Open Source Way, „MIS Quarterly”, vol. 38(1), s. 29–50.pl_PL
dc.referencesHsiao J. P.H., Jaw C., Huan T. C., Woodside A. G. (2015), Applying complexity theory to solve hospitality contrarian case conundrums: Illuminating happy-low and unhappy-high performing frontline service employees, „International Journal of Contemporary Hospitality Management”, vol. 27(4), s. 608–647.pl_PL
dc.referencesHusserl E. (1964), The idea of phenomenology, transl. W. P. Alston, G. Nakhnikian, Martinus-Nijhoff, The Hague.pl_PL
dc.referencesIhlen Ø. V., Van Ruler B. (2009), Introduction: Applying social theory to public relations, [w:] Ø. Ihlen, B. van Ruler, M. Fredriksson (red.), Public Relations and Social Theory: Key Figures and Concepts, Routledge, New York.pl_PL
dc.referencesInfante D. A., Gorden W. I. (1991), How employees see the boss: Test of an argumentativeness and affirming model of supervisors’ communicative behavior, „Western Journal of Speech Communication”, no. 55, s. 294–304pl_PL
dc.referencesIngarden R. (1960, 1961), Spór o istnienie świata, t. 1–2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesIoannides Y. M. (2012), Complexity and organizational architecture, „Mathematical Social Sciences”, vol. 64(2), s. 93–202.pl_PL
dc.referencesISO 9000: 2000 PN-EN ISO 9000, Systemy zarządzania jakością – podstawy i terminologia (2002), PKN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJablin F. M. (2004), Organizational entry, assimilation, and disengagement/exit, [w:] F. M. Jablin, L. L. Putnam (red.), The new handbook of organizational communication, Sage Publications Inc., Thousand Oaks. Jabłonowska L. (2012), Style komunikacyjne w budowaniu zaufania w organizacji, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania. Zeszyty Naukowe SGH w Warszawie”, nr 116, s. 70–80.pl_PL
dc.referencesJackson M. (1991), The origins and nature of critical systems thinking, „Systems Practice”, no. 4, s. 131–149.pl_PL
dc.referencesJackson M. (2000), Systems Approaches to Management, Kluwer/Plenum, New York.pl_PL
dc.referencesJackson M. (2003), Systems Thinking: Creative Holism for Managers, John Wiley & Sons Ltd, Chichester.pl_PL
dc.referencesJackson M., Keys P. (1984), Towards a system of systems methodologies, „Journal of the Operational Research Society”, vol. 35(6), s. 473–486.pl_PL
dc.referencesJackson M., Watts A. (2002), On the Formation of Interaction Networks in Social Coordination Games, „Games and Economic Behavior”, vol. 41(2), s. 265–291.pl_PL
dc.referencesJanicik G. A., Bartel C. A. (2003), Talking about time: effects of temporal planning and time awareness norms on group coordination and performance, „Group Dynamics: Theory, Research Practice”, vol. 7(2), s. 122–134.pl_PL
dc.referencesJarzębowski W. (1981), Koordynacja, [w:] Encyklopedia organizacji i zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJastrzębowski W. (1997), Rys ergonomii, czyli nauki o pracy, opartej na prawach zaczerpniętych z nauki przyrody, CIOP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJefkins F. (1988), Public Relations Techniques, Heinemann Professional Publishing, London.pl_PL
dc.referencesJemielniak D., Latusek D. (2005), Zarządzanie: teoria i praktyka od podstaw. Ćwiczenia, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJessop B. (2007), Promowanie dobrego rządzenia i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami, „Zarządzanie Publiczne”, vol. 2(2), s. 5–25.pl_PL
dc.referencesJędrych E. (2016), Zarządzanie wiedzą pracowników 65 plus w organizacji, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, vol. 46(1), „Ekonomia X”, s. 12–27.pl_PL
dc.referencesJo S., Shim S. W. (2005), Paradigm Shift of Employee Communication: The Effect of Management Communication on Trusting Relationship, „Public Relations Review”, vol. 31(2), s. 277–280.pl_PL
dc.referencesJohnson R. A., Kast F. E., Rosenzweig J. E. (1967), The Theory and Management of Systems, 2nd edition, McGraw-Hill Book Company, New York.pl_PL
dc.referencesJones E., Watson B., Gardner J., Gallois C. (2004), Organizational communication: Challenges for the new century, „Journal of Communication”, vol. 54(4), s. 722–750.pl_PL
dc.referencesJones M. R., Karsten H. (2008), Giddens’s structuration theory and information systems research, „MIS Quarterly”, no. 32, s. 127–157.pl_PL
dc.referencesJørgensen L., Jordan S., Mitterhofer H. (2012), Sensemaking and discourse analyses in inter-organizational research: A review and suggested advances, „Scandinavian Journal of Management”, vol. 28(2), s. 107–120.pl_PL
dc.referencesJougan A. (1958), Słownik kościelny łacińsko-polski, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań.pl_PL
dc.referencesJowett G., O’Donnell V. (1989), Propaganda and Persuasion, Stage, Beverly Hills.pl_PL
dc.referencesKalla H. K. (2005), Integrated internal communications: a multidisciplinary perspective, „Corporate Communications: An International Journal”, vol. 10(4), s. 302–314.pl_PL
dc.referencesKałuski J. (2012), Logika podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji w aspektach logiki klasycznej i logiki kwantowej), „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, seria „Organizacja i Zarządzanie”, nr 1873, s. 191–219.pl_PL
dc.referencesKanfer R. (1990), Motivation Theory and Industrial Organizational Psychology, [w:] M. D. Dunnette, L. M. Hough (red.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Consulting Psychologists Press, Palo Alto.pl_PL
dc.referencesKant E. (1957), Krytyka czystego rozumu, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKanter R. M., Stein B. A., Jick T. D. (1992), The challenge of organizational change: How companies experience it and leaders guide it, The Free Press, New York.pl_PL
dc.referencesKaplan R., Norton D. (2001), Strategiczna karta wyników – jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKast F. E., Rosenzweig J. E. (1972), General systems theory: Applications for organization and management, „Academy of Management Journal”, vol. 15(4), s. 447–465.pl_PL
dc.referencesKast F. E., Rosenzweig J. E. (1973), Contingency Views of organization and Management, Science Research Associates Inc., Chicago.pl_PL
dc.referencesKatz D., Kahn R. L. (1979), Społeczna psychologia organizacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKauffman S. (1995), At Home in the Universe, Oxford University Press, New York.pl_PL
dc.referencesKawa A. (2013), Analiza sieci przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody SNA, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, nr 14(13), cz. 1: Zarządzanie organizacjami sieciowymi, s. 77–87.pl_PL
dc.referencesKawa A. (2014), Analiza sieciowa jako metoda badawcza w naukach o zarządzaniu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 356, s. 40–49.pl_PL
dc.referencesKelliher C., Anderson D. (2008), For better or for worse? Analysis of how flexible working practices influence employees perceptions of job quality, „The International Journal of Human Resource Management”, no. 19, s. 419–431.pl_PL
dc.referencesKempisty M. (red.) (1973), Mały słownik cybernetyczny, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKennan W. R., Hazleton V. (2006), Internal public relations, social capital, and the role of effective organizational communication, [w:] C. H. Botan, V. Hazleton (red.), Public relations theory II, Lawrence Erlbaum, Mahwah.pl_PL
dc.referencesKeys P. (1991), Operational Research and Systems: The Systemic Nature of Operational Research, Plenum, New York.pl_PL
dc.referencesKhoshafian S., Buckiewicz M. (1995), Introduction to Groupware, Work-flow, and Workgroup Computing, Wiley, New York.pl_PL
dc.referencesKisielnicki J. (1986), Metody systemowe, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKisielnicki J. (2001), Zarządzanie organizacją. Zarządzanie nie musi być trudne, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKitchen P. J. (1997), Public Relations: Principles and Practice, International Thomson Business Press, London.pl_PL
dc.referencesKitchen P. J., Daly F. (2002), Internal communication during change management, „Corporate Communications: an International Journal”, vol. 7(1), s. 46–53.pl_PL
dc.referencesKlir G. J. (1981), Podstawy pojęciowe do rozwiązywania problemów systemowych, [w:] W. Gasparski, D. Miller, Nauka, technika, systemy, Ossolineum PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków– Gdańsk–Łódź.pl_PL
dc.referencesKlir G. J. (red.) (1976), Ogólna teoria systemów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKnapp M. L., Hall J. A. (2000), Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKoffka K. (1935/2013), Principles of Gestalt psychology, vol. 44, Routledge, Oxon.pl_PL
dc.referencesKolman R. (1992), Inżynieria jakości, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKołodziejczak M. (2016), Organizacje w Polsce, [w:] K. Januszkiewicz i in., Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKołodziejczak M., Zalewska M. (2006), Komunikowanie się w organizacjach sieciowych. Wybrane aspekty, [w:] M. Lisiecki (red.), Organizacje przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym, t. 7, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 27–36.pl_PL
dc.referencesKomunikacja wewnętrzna, http://www.episteme.com.pl/uslugi/media-i-komunikacja/komunikacja-wewnetrzna (dostęp: 21.06.2018).pl_PL
dc.referencesKonchitchki Y., Luo Y., Ma M. L., Wu F. (2016), Accounting-based downside risk, cost of capital, and the macroeconomy, „Review of Accounting Studies”, vol. 21(1), s. 1–36.pl_PL
dc.referencesKonecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoontz H., O’Donnell C. (1969), Zasady zarządzania. Analiza funkcji kierowniczych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKopczyński J., Siciński A. (red.) (1990), Człowiek – środowisko – zdrowie, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesKotarbiński T. (1955, 1969, 1982), Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKotarbiński T. (1961), Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, wydanie II, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesKotarbiński T. (1966), Sprawność i błąd (Z myślą o dobrej robocie nauczyciela), PZWS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKotarbiński T. (1968), Tektologia A. Bogdanowa, „Studia Ekonomiczne”, z. 20, s. 141–145.pl_PL
dc.referencesKotarbiński T. (1999), Prakseologia, t. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa.pl_PL
dc.referencesKotey B., Meredith G. G. (1997), Relationships among owner/manager personal values, business strategies, and enterprise performance, „Journal of Small Business Management”, vol. 35(2), s. 37–64.pl_PL
dc.referencesKowalewski S. (1982), Przełożony – podwładny w świetle teorii organizacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKozielecki J. (1970), Konflikt, teoria gier i psychologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKozyra B. (2008), Komunikowanie bez barier, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A. K. (1979), Analiza systemowa organizacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A. K. (1984), Przedmowa do wydania polskiego, [w:] L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, tłum. E. Woydyłło-Woźniak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A. K. (1987), Współczesne koncepcje zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A. K. (red.) (1983), Współczesne teorie organizacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A. K., Latusek-Jurczak D. (2011), Rozwój teorii organizacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A. K., Zawiślak A. (1982), Pewność i gra: wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKraut R. E. (2016), The Relationship between Facebook Use and Well-Being Depends on Communication Type and Tie Strength, „Journal of Computer-Mediated Communication”, vol. 21(4), s. 265–281.pl_PL
dc.referencesKreps G. L. (1989), Reflexivity and internal public relations: The role of information in directing organizational development, [w:] C. H. Botan, V. Hazleton Jr, Public relations theory, Lawrence Erlbaum, Hillsdale.pl_PL
dc.referencesKrishnamurthy S. (2002), Cave or community: An empirical examination of 100 mature Open Source projects, „First Monday”, vol. 7(6), http://firstmonday.org/issues/issue7_6/krishnamurthy/index.html (dostęp: 25.03.2016).pl_PL
dc.referencesKrone K. J., Jablin F. M., Putnam L. L. (1987), Communication theory and organizational communication: Multiple perspectives, [w:] F. M. Jablin, L. L. Putnam, K. H. Roberts, L. W. Porter (red.), Handbook of organizational communication: An interdisciplinary perspective, Sage, Newbury Park.pl_PL
dc.referencesKrugman P. (1979), A model of innovation, technology transfer, and the world distribution of income, „The Journal of Political Economy”, vol. 87(2), s. 253–266.pl_PL
dc.referencesKrupski R. (red.) (2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrzakiewicz K. (2013), Zastosowanie podejścia sieciowego w zarządzaniu strategicznym, „Organizacja i Zarządzanie”, no. 109, s. 109–117.pl_PL
dc.referencesKrzeszowski T. P. (2010), Wstęp do wydania polskiego, [w:] G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrzyżanowski L. J. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej: Paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKubik K. (2012), Profesjonalizm menedżera determinantą sukcesu organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 93, seria: „Administracja i Zarządzanie”, s. 21–33.pl_PL
dc.referencesKuc B. R., Moczydłowska J. (2009), Zachowania organizacyjne: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKuhn H. (1962), Ordnung im Werden und Zerfall, [w:] H. Kuhn, F. Wiedmann (red.), Das Problem der Ordnung, Meisenheim am Glan.pl_PL
dc.referencesKuhn T. (2008), A communicative theory of the firm: Developing an alternative perspective on intra- organizational power and stakeholder relationships, „Organization Studies”, vol. 29(89), s. 1227–1254.pl_PL
dc.referencesKulczycki E. (2011), Kulturowo-obiektywne istnienie procesu komunikacji jako warunek projektowania autonomicznej dyscypliny komunikacji, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/1449/1/Kulturowo-obiektywne_istnienie_procesu_komunikacji_jako_warunek_projektowania_autonomicznej_dyscypli.pdf (dostęp: 15.12.2018).pl_PL
dc.referencesKuratowski K., Mostowski A. (1978), Teoria mnogości wraz ze wstępem do opisowej teorii mnogości, seria „Monografie Matematyczne”, t. 27, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKurnal J. (1970), Zarys teorii organizacji i zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLachotzki F., Noteboom R. (2005), Beyond control: Managing strategic Alignment through corporate dialogue, John Wiley & Sons, Chichester.pl_PL
dc.referencesLaeven L., Levine R., Michalopoulos S. (2015), Financial innovation and endogenous growth, „Journal of Financial Intermediation”, vol. 24(1), s. 1–24.pl_PL
dc.referencesLakoff G. (2014), The All New Don’t Think of an Elephant!: Know Your Values and Frame the Debate, Chelsea Green Publishing, Vermont.pl_PL
dc.referencesLakoff G., Johnson M. (2010), Metafory w naszym życiu, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLaloux F. (2015), Pracować inaczej, Studio Emka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLamoreaux N., Raff D. (1995), Coordination and information: Historical perspective on the organization of enterprise, University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesLangton C. G. (1990), Computation at the edge of chaos: phase transitions and emergent computation, „Physica D: Nonlinear Phenomena”, vol. 42(1–3), s. 12–37.pl_PL
dc.referencesLarkin T. J., Larkin S. (1996), Reaching and changing frontline employees, „Harvard Business Review”, vol. 74(3), s. 95–104.pl_PL
dc.referencesLasswell H. (1948), The Structure and Function of Communication in Society, [w:] tenże, The Communication of Ideas, Institute for Religious Studies, New York.pl_PL
dc.referencesLaszlo E. (1978), Systemowa wizja świata, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLatham G. P. (2000), Motivate Employee Performance through Goal-Setting, [w:] E. A. Locke (red.), Handbook of Principles of Organizational Behavior, Blackwell, Malden.pl_PL
dc.referencesLatour B. (1994), On technical mediation: Philosophy, sociology, genealogy, „Common Knowledge”, vol. 3(2), s. 29–64.pl_PL
dc.referencesLe Chatelier H. (1926), Filozofja systemu Taylora, Nakładem Instytutu Naukowej Organizacji przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeary T. (1957), Interpersonal Diagnosis of Personality, Ronald New, York.pl_PL
dc.referencesLeavitt H. J. (1965/2013), Applied organizational change in industry: structural, technical and humanistic approaches, [w:] J.G. March (red.), Handbook of Organizations, Rand McNally & Company/Routledge, London.pl_PL
dc.referencesLengel R. H., Daft R. L. (1984), An exploratory analysis of the relationship between media richness and managerial information processing, no. TR-DG-08-ONR, Texas A&M University, College Station Deptartment of Management, Texas.pl_PL
dc.referencesLeonardi P.M. (2013), Theoretical foundations for the study of sociomateriality, „Information and Organization”, no. 23, s. 59–76.pl_PL
dc.referencesLeRoy S. F., Sonstelie J. (1983), Paradise lost and regained: Transportation innovation, income, and residential location, „Journal of Urban Economics”, vol. 13(1), s. 67–89.pl_PL
dc.referencesLewin K. (1945), The research center for group dynamics at Massachusetts Institute of Technology, „Sociometry”, vol. 8(2), s. 126–136.pl_PL
dc.referencesLiao S., Cheng C. C. (2014), Brand equity and the exacerbating factors of product innovation failure evaluations: A communication effect perspective, „Journal of Business Research”, vol. 67(1), s. 2919–2925.pl_PL
dc.referencesLieberman M. A., Yalom I. D., Miles M. B. (1973), Encounter groups: First facts, Basic Books, New York.pl_PL
dc.referencesLikely F. (2008), Securing the function the greatest protection, „Strategic Communication Management”, vol. 12(3), s. 15.pl_PL
dc.referencesLikert R. (1979), From production-and employee-centeredness to systems 1–4, „Journal of Management”, vol. 5(2), s. 147–156.pl_PL
dc.referencesLim S. G.S., Murnighan J. K. (1994), Phases, deadlines, and the bargaining process, „Organizational Behavior and Human Decision Processes”, vol. 58(2), s. 153–171.pl_PL
dc.referencesLingard L., Espin S., Whyte S., Regehr, G., Baker, G. R., Reznick R., Bohnen J., Orser B., Doran D., Grober E. (2004), Communication failures in the operating room: an observational classification of recurrent types and effects, „Quality and Safety in Health Care”, vol. 13(5), s. 330–334.pl_PL
dc.referencesLipiec J. (1972), Podstawy ontologii społeczeństwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLipiec J. (1979), Ontologia świata realnego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiptak F. (1980), Program usprawnienia organizacji przedsiębiorstwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLis S. (1984), Organizacja i ekonomika procesów produkcyjnych w przemyśle maszynowym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLisiński M. (2011), Przegląd paradygmatów zarządzania strategicznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 856, s. 5–21.pl_PL
dc.referencesListwan T., Menedżer i kierowanie zespołem w warunkach nowej gospodarki, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, vol. 18(3), cz. 2, s. 115–126.pl_PL
dc.referencesLittlejohn S. W. (1992), Theories of human communication, Wadsworth, Belmont.pl_PL
dc.referencesLiu Y., Alsaadi F. E., Yin X., Wang Y. (2015), Robust H∞ filtering for discrete nonlinear delayed stochastic systems with missing measurements and randomly occurring nonlinearities, „International Journal of General Systems”, vol. 44(2), s. 169–181.pl_PL
dc.referencesLocke E. A. (1968), Toward a Theory of Task Motivation and Incentives, „Organizational Behavior and Human Performance”, May, s. 157–189.pl_PL
dc.referencesLocke E. A. (1991), The Motivation Sequence, the Motivation Hub, and the Motivation Core, „Organizational Behavior and Human Decision Processes”, no. 50, s. 288–299.pl_PL
dc.referencesLocke E. A., Latham G. P. (1990), A Theory of Goal Setting and Task Performance, Prentice Hall, Englewood Cliffs.pl_PL
dc.referencesLocke E. A., Latham G. P. (2002), Building a Practically Oriented Theory of Goal Setting and Task Motivation: A 35-Year Odyssey, „American Psychologist”, no. 57, s. 705–717.pl_PL
dc.referencesLocke E. A., Latham G. P. (2005), Goal Setting Theory: Theory Building by Induction, [w:] K. Smith, M. A. Hitt (red.), Great Minds in Management: The Process of Theory Development, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesLocke E. A., Latham G. P. (2009), Has Goal Setting Gone Wild or Have Its Attackers Abandoned Good Scholarship?, „Academy of Management Perspectives”, no. 18, s. 17–23.pl_PL
dc.referencesLorenz E. N. (1963), Deterministic non-periodic flow, „Journal of the Atmospheric Sciences”, no. 20, s. 130–141.pl_PL
dc.referencesLorr M., Strack S. (1990), Wiggins interpersonal adjective scales: A dimensional view, „Personality and Individual Differences”, vol. 11, issue 4, s. 423–425.pl_PL
dc.referencesLouhiala-Salminen L., Kankaanranta A. (2012), Language as an issue in international internal communication: English or local language? If English, what English?, „Public Relations Review”, vol. 38(2), s. 262–269.pl_PL
dc.referencesLöfgren L. (1988), Towards system: from computation to the phenomenon of language, [w:] E. M. Carvallo (red.), Nature, Cognition and System, vol. 1, Springer, Dordrecht.pl_PL
dc.referencesLuhmann N. (1986), The autopoiesis of social systems, [w:] F. Geyer, J. van der Zouwen (red.), Sociocybernetic paradoxes: Observation, control and evolution of self-steering systems, Sage, London.pl_PL
dc.referencesLuhmann N. (1989), Law as a social system, „Northwestern University Law Review”, vol. 83(1–2), s. 136–150.pl_PL
dc.referencesLuhmann N. (1992), What is communication? „Communication Theory”, vol. 2(3), s. 251–259.pl_PL
dc.referencesLuhmann N. (1995), Social systems, Stanford University Press, Stanford.pl_PL
dc.referencesLuhmann N. (2000), Organisation und Entscheidung, Westdeutscher Verlag, Opladen.pl_PL
dc.referencesLuhmann N. (2003), Organization, [w:] T. Bakken, T. Hernes (red.), Autopoietic organization theory: Drawing on Niklas Luhmann’s social systems perspective, Copenhagen Business School Press, Oslo.pl_PL
dc.referencesLuo Y., Shenkar O. (2006), The multinational corporation as a multilingual community: Language and organization in a global context, „Journal of International Business Studies”, no. 37, s. 321–339.pl_PL
dc.referencesLyneis J. M., Cooper K. G., Els S. A. (2001), Strategic management of complex projects: a case study using system dynamics, „System Dynamics Review”, vol. 17(3), s. 237–260.pl_PL
dc.referencesLyotard J.-F. (1984), The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, Manchester University Press, Manchester.pl_PL
dc.referencesMaani K. E., Cavana R. Y. (2000), Systems Thinking and Modelling, Pearson Education, New Zealand.pl_PL
dc.referencesMackey J. D., Perrewé P. L., McAllister C. P. (2017), Do I fit in? Perceptions of organizational fit as a resource in the workplace stress process, „Group & Organization Management”, vol. 42(4), s. 455–486.pl_PL
dc.referencesMaclean D. (2006), Beyond English: Transnational corporations and the strategic management of language in a complex multilingual business environment, „Management Decision”, vol. 44(10), s. 1377–1390.pl_PL
dc.referencesMalone T. W., Crowston K. (1994), The interdisciplinary study of coordination, „ACM Computing Surveys (CSUR)”, vol. 26(1), s. 87–119.pl_PL
dc.referencesManifesto for Agile Software Development (2017), http://agilemanifesto.org/ (dostęp: 29.06.2017).pl_PL
dc.referencesMann R., Gibbard G., Hartman J. (1967), Interpersonal Styles and Group Development, John Wiley, New York.pl_PL
dc.referencesMaslach C., Leiter M. P. (2016), Pokonać wypalenie zawodowe: sześć strategii poprawienia relacji z pracą, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarch J. G., Simon H. (1974), Teoria organizacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawapl_PL
dc.referencesMarschak R. T. (1995), Workflow: Applying automation to group processes, [w:] D. Coleman, R. Khanna (red.), Groupware: Technologies and Applications, Prentice-Hall, Upper Saddle River.pl_PL
dc.referencesMartinelli D. P. (2001), Systems hierarchies and management, „Systems Research and Behavioral Science”, vol. 18(1), s. 69–82.pl_PL
dc.referencesMartyniak Z. (1976), Elementy metodologii organizowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMartyniak Z. (1979), Organizacja i zarządzanie. 42 problemy teorii i praktyki, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMartyniak Z. (1982), Metodologiczne podstawy doskonalenia organizacji przedsiębiorstwa, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMartyniak Z. (1993), Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMartyniak Z. (1995), Karol Adamiecki – prekursor współczesnych nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, nr 6, s. 29–32.pl_PL
dc.referencesMartyniak Z. (2002), Historia myśli organizatorskiej. Wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w., Akademia Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesMaryniarczyk A. (1989–1990), O autonomiczne pojęcie systemu metafizyki (cz. 1), „Roczniki Filozoficzne”, t. XXXVII–XXXVIII, z. 1, s. 291–309.pl_PL
dc.referencesMaslow A. (1970/1990), Motywacja i osobowość, PAX, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatejun M. (2011), Metoda badania przypadków w naukach o zarządzaniu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 10, s. 93–102.pl_PL
dc.referencesMatthews L. (2010), Social Media and the Evolution of Corporate Communications, „The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications”, Winter, vol. 1(1), s. 17–23.pl_PL
dc.referencesMaturana H. R., Varela F. J. (1980), Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living, D. Reidel, Dordrecht.pl_PL
dc.referencesMayo E. (1933), The Human Problems of an Industrial Civilization, Mac Millan, New York.pl_PL
dc.referencesMazanowska E. (2015), Konflikt jako etiologia powstawania patologii w organizacji, „Współczesna Gospodarka”, vol. 6(1), s. 53–65.pl_PL
dc.referencesMazmanian M. A., Orlikowski W. J., Yates J. (2005), Crackberries: The social implications of ubiquitous wireless e-mail devices, [w:] C. Sorensen, K. Lyytinen, J. I. DeGross (red.), Designing ubiquitous information environments: Socio-technical issues and challenges, Springer, New York.pl_PL
dc.referencesMazur M. (1976), Cybernetyka i charakter, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMazzei A. (2010), Promoting Active Communication Behaviours Through Internal Communication, „Corporate Communications: An International Journal”, vol. 15, no. 3, s. 221–234.pl_PL
dc.referencesMcClelland D. C. (1965), Toward a Theory of Motive Acquisition, „American Psychologist”, vol. 20(5), s. 321–333.pl_PL
dc.referencesMcClelland D. C. (1985), Human Motivation, Scott, Foresman, Glenview.pl_PL
dc.referencesMcPhee R. D., Poole M. S. (2001), Organizational structures and configurations, [w:] F. M. Jablin, L. L. Putnam (red.), The new handbook of organizational communication: Advances in theory, research and methods, Sage, Thousand Oaks. McPhee R. D., Zaug P. (2000), The communicative constitution of organizations: A framework for explanation, „Electronic Journal of Communication”, vol. 10(1–2), s. 1–17.pl_PL
dc.referencesMcPhee R. D., Zaug P. (2008), The communicative constitution of organizations: A framework for explanation, [w:] L. L. Putnam, A. M. Nicotera (red.), Building theories of organization: The constitutive role of communication, Routledge, New York.pl_PL
dc.referencesMcShane S. L., Von Glinow M. A. (2000), Organizational behavior, Irwin McGraw-Hill, Boston.pl_PL
dc.referencesMehralizadeh Y., Shahi S., Sharify A. (2014), Effectiveness of organizational Communication (organizational structure and technology) in education system of Iran, https://rms.scu.ac.ir/ Files/Articles/Journals/Abstract/Effectiveness%20of%20Organizational%20Communication% 20(Organizational%20Structure%20and%20Technology)%20in%20Education%20 System%20of%20Iran.pdf201076237815.pdf (dostęp: 10.10.2017).pl_PL
dc.referencesMento A. J., Locke E. A., Klein H. J. (1992), Relationship of Goal Level to Valence and Instrumentality, „Journal of Applied Psychology”, no. 77, s. 395–405.pl_PL
dc.referencesMesarović M. D. (1973), Rozwój matematycznej teorii systemów ogólnych, „Prakseologia”, nr 2(46), s. 47–69.pl_PL
dc.referencesMesarović M. D. (1976), Matematyczna teoria systemów ogólnych, [w:] G.J. Klir (red.), Ogólna teoria systemów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, s. 246–262.pl_PL
dc.referencesMesarović M. D., Takahara Y. (1975), General systems theory: mathematical foundations, Academic Press, Ohio.pl_PL
dc.referencesMesarović M. D., Maćko D., Takahara Y. (2000), Theory of hierarchical, multilevel, systems, vol. 68, Elsevier, Ohio.pl_PL
dc.referencesMesjasz Cz. (2004), Organizacja jako system złożony, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 652, s. 58–59.pl_PL
dc.referencesMidgley G. (red.) (2003), Systems thinking, Sage, London.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk Z. (1997), Techniki organizatorskie w rozwiazywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk Z., Zimniewicz K. (2001), Informacja i komunikowanie, [w:] B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, „Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie”, nr 173.pl_PL
dc.referencesMiles J. A. (2012), Management and organization theory, A Jossey-Bass Reader, Jossey-Bass, San Francisco.pl_PL
dc.referencesMilgrom P., Roberts J. (1992), Economics, organization, and management, Prentice Hall, Englewood Cliffs.pl_PL
dc.referencesMiller K. (1996), Who are we and what are we doing?, „Management Communication Quarterly”, vol. 10, no. 1, s. 3–4.pl_PL
dc.referencesMiller K. (2005), Communication theories: Perspectives, processes, and contexts, McGraw-Hill, New York.pl_PL
dc.referencesMiller K. (2012), Organizational communication. Approaches and processes, Wadsworth, Boston.pl_PL
dc.referencesMilmoe S., Rosenthal R., Blane H. T., Chafetz M. E., Wolf I. (1967), The Doctor’s Voice: Postdictor of Successful Referral of Alcoholic Patients, „Journal of Abnormal Psychology”, vol. 72, s. 78–84.pl_PL
dc.referencesMingers J. (2014), Systems thinking, critical realism and philosophy: A confluence of ideas, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesMingers J. (2017), Back to the future: A critique of Demetis and Lee’s “Crafting theory to satisfy the requirements of systems science”, „Information and Organization”, vol. 27(1), s. 67–71.pl_PL
dc.referencesMingers J., White L. (2010), A review of the recent contribution of systems thinking to operational research and management science, „European Journal of Operational Research”, vol. 207(3), s. 1147–1161.pl_PL
dc.referencesMintzberg H. (1979), The Structuring of Organizations, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.pl_PL
dc.referencesMintzberg H. (1981), Organization Design: Fashion or Fit?, „Harvard Business Review”, January – February, no. 59, s. 103–116.pl_PL
dc.referencesMiotto R., Li L., Kidd B. A., Dudley J. T. (2016), Deep patient: An unsupervised representation to predict the future of patients from the electronic health records, „Scientific Reports”, vol. 6, article number: 26094, https://www.nature.com/articles/srep26094 (dostęp: 26.03.2017).pl_PL
dc.referencesMiron-Spektor E., Gino F., Argote L. (2011), Paradoxical frames and creative sparks: enhancing individual reativity through conflict and integration, „Organizational Behavior and Human Decision Processes”, vol. 116(2), s. 229–240.pl_PL
dc.referencesMishra J. (1990), Managing the grapevine, „Public Personnel Management”, vol. 19(2), s. 213–228.pl_PL
dc.referencesModaff D., DeWine S., Butler J. (2008), Organizational Communication. Foundations, Challenges and Misunderstandings, Pearson, Sydney.pl_PL
dc.referencesMonge P., Contractor N. S. (2003), Theories of communication networks, Oxford University Press, New York.pl_PL
dc.referencesMontuori L. A. (2000), Organizational longevity. Integrating systems thinking, learning and conceptual complexity, „Journal of Organizational Change Management”, vol. 13(1), s. 61–73.pl_PL
dc.referencesMooney J. (1947), Principles of organization, Harper & Brothers, New York.pl_PL
dc.referencesMorel B., Ramanujam R. (1999), Through the looking glass of complexity: the dynamics of organizations as adaptive and evolving systems, „Organization Science”, vol. 10(3), s. 278–293.pl_PL
dc.referencesMorgan G. (1997), Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMorley D., Shockley-Zalabak P., Cesaria R. (2002), Organizational influence processes: Perceptions of values, communication and effectiveness, „Studies in Communication Sciences”, vol. 2(1), s. 69–104.pl_PL
dc.referencesMorreale S. P., Spitzberg B. H., Barge J. K. (2007), Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMreła H. (1968), Technika organizowania pracy, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMruk H. (2004), Komunikowanie się w marketingu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMuk A., Chung C. (2015), Applying the technology acceptance model in a two-country study of SMS advertising, „Journal of Business Research”, vol. 68(1), s. 1–6.pl_PL
dc.referencesMyers S. A., Rocca K. A. (2000), The relationship between perceived instructor communicator style, argumentativeness, and verbal aggressiveness, „Communication Research Reports”, vol. 17(1), s. 1–12.pl_PL
dc.referencesMynarski S. (1981), Elementy teorii systemów i cybernetyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNadolna B. (2017), Triangulacja w badaniach rachunkowości zarządczej, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 127, s. 173–185.pl_PL
dc.referencesNalepka A. (2001), Struktura organizacyjna, Wydawnictwo Antykwa, Kraków.pl_PL
dc.referencesNalepka S., Kozina A. (2007), Podstawy badania struktury organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesNapoli P.M. (2006), The marketplace of ideas metaphor in communications regulation, „Journal of Communication”, vol. 49(4), s. 151–169.pl_PL
dc.referencesNash D., Hann D. (2017), Organisational innovators: A study of workplace intra-employee conflict management strategies, Paper presented at Conflict and its Resolution in the Changing World of Work: A Conference and Special Issue Honoring David B. Lipsky, November, Ithaca.pl_PL
dc.referencesNassehi A. (2005), Organizations as Decision Machines: Niklas Luhmann’s Theory of Organized Social Systems, [w:] C. Jones, R. Munro (red.), Contemporary Organization Theory, Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesNaus F., Iterson A. van, Roe R. (2007), Organizational cynicism: Extending the exit, voice, loyalty, and neglect model of employees’ responses to adverse conditions in the workplace, „Human Relations”, no. 60, s. 683–718.pl_PL
dc.referencesNazareth D. L., Choi J. (2015), A system dynamics model for information security management, „Information & Management”, vol. 52(1), s. 123–134.pl_PL
dc.referencesNespor J. (1987), The Role of Beliefs in the Practice of Teaching, „Journal of Curriculum Studies”, no. 19, s. 317–328.pl_PL
dc.referencesNewman M., Barabási A. L., Watts D. (2006), The structure and dynamics of networks, Princeton University Press, Princeton.pl_PL
dc.referencesNęcki Z. (1996), Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.pl_PL
dc.referencesNęcki Z. (2000), Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Antykwa, Kraków.pl_PL
dc.referencesNonaka I., Takeuchi H. (1995), The Knowledge Creating, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesNorton R. W. (1977), Teacher effectiveness as a function of communicator style, „Annals of the International Communication Association”, vol. 1(1), s. 525–542.pl_PL
dc.referencesNorton R. W. (1978), Foundation of a communicator style construct, „Human Communication Research”, no. 4, s. 99–112.pl_PL
dc.referencesNorton R. W. (1983), Communication Style: Theory, Applications and Measure, Sage, Beverly Hills.pl_PL
dc.referencesNorton R. W., Nussbaum J. (1980), Dramatic behaviors of the effective teacher, „Annals of the International Communication Association”, vol. 4(1), s. 565–579.pl_PL
dc.referencesNowak S. (red.) (1984), Wizje człowieka i społeczeństwa w teoriach i badaniach naukowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNydhal S. (2011), W ślepej uliczce pośpiechu, „Forum”, nr 1, s. 36.pl_PL
dc.referencesOber J. (2013), Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, nr 65, s. 257–266.pl_PL
dc.referencesObrębska M., Obrębski T. (2011), Style mówienia w schizofrenii. Analiza porównawcza z wykorzystaniem Wskaźników Stylów Mówienia Suitberta Ertela, „Czasopismo Psychologiczne”, vol. 17(2), s. 189–198.pl_PL
dc.referencesOgutu S. O., Okello J. J., Otieno D. J. (2014), Impact of information and communication technology-based market information services on smallholder farm input use and productivity: The case of Kenya, „World Development”, no. 64, s. 311–321.pl_PL
dc.referencesOlesen K., Myers M. D. (1999), Trying to improve communication and collaboration with information technology: an action research project which failed, „Information Technology & People”, vol. 12(4), s. 317–332.pl_PL
dc.referencesOliver C. (1997), Sustainable competitive advantage: combining institutional and resource-based views, „Strategic Management Journal”, vol. 18(9), s. 697–713.pl_PL
dc.referencesOliver S. (1997), Corporate communication: Principles, techniques and strategies, Kogan Page Publishers, https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=BM230lRdB7IC&oi=fnd&pg= PA 11&dq=Oliver,+S.+(1997),+Corporate+Communication:+Principles,+Techniques+ and+Str ategie&ots=K_3bZvL7ql&sig=oGL0Y-UmRljS54tGvms-HRsLRh8&redir_esc=y#v=onepage &q=Oliver%2C%20S.%20(1997)%2C%20Corporate%20Communication%3A%20Principles %2C%20Techniques%20and%20Strategie&f=false (dostęp: 21.06.2018).pl_PL
dc.referencesOlszewski J. (2013), System pracy w warunkach globalnego społeczeństwa informacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.pl_PL
dc.referencesO metodzie (Social Network Analysis), http://www.episteme.com.pl/obszary-wiedzy/SNA/o-metodzie (dostęp: 4.07.2018).pl_PL
dc.referencesOrchard R. A. (1976), O pewnym ujęciu ogólnej teorii systemów, [w:] G. J. Klir (red.), Ogólna teoria systemów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOrdonez L., Schweltzer M., Galinsky A., Bazerman M. (2009), On Good Scholarship, Goal Setting, and Scholars Gone Wild, „Academy of Management Perspectives”, no. 18, s. 82–87.pl_PL
dc.referencesOrlikowski W. J. (2007), Sociomaterial practices: Exploring technology at work, „Organization Studies”, vol. 28(9), s. 1435–1448.pl_PL
dc.referencesOrlikowski W. J., Robey D. (1991), Information technology and the structuring of organizations, „Information Systems Research”, no. 2, s. 143–169.pl_PL
dc.referencesOrlikowski W. J., Yates J., Okamura K., Fujimoto M. (1995), Shaping electronic communication: the metastructuring of technology in the context of use, „Organization Science”, vol. 6(4), s. 423–444.pl_PL
dc.referencesOrmerod R. J. (2003), Taket’s suggestions for the OR toolkit, „Journal of the Operational Research Society”, no. 54, s. 322–323.pl_PL
dc.referencesOstwald M. (2009), Inżynieria systemów, Politechnika Poznańska, Poznań.pl_PL
dc.referencesPackard N. (1988), Adaptation towards the edge of chaos, [w:] J. A.S. Kelso, A. J. Mandell, M. F. Shlesinger (red.), Dynamic patterns in complex systems, World Scientific, Singapore.pl_PL
dc.referencesPaluchowski W. J. (2010), Komputerowa analiza narracyjności. Wybrane problemy metodologiczne, [w:] M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko (red.), Badania narracyjne w psychologii, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPankiewicz M. (2007), Style komunikacji a preferencje wartości uczniów zdolnych, „Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim”, vol. 14, s. 39–56.pl_PL
dc.referencesParsons T. (1972), Szkice z teorii socjologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPasieczny J. (2015), Obszary i źródła patologii organizacyjnych, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska”, nr 83, s. 529–538.pl_PL
dc.referencesPava C. (1986), Redesigning sociotechnical systems design: Concepts and methods for the 1990s, „Journal of Applied Behavioral Science”, no. 22, s. 201–221.pl_PL
dc.referencesPawłowski T. (1978), Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPekalis W. (1974), Maleńka encyklopedia wielkiej cybernetyki, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPenman R. (2000), Reconstructing communicating: Looking to a future, Routledge, New York.pl_PL
dc.referencesPerechuda K. (1984), Rekonstrukcja tektologicznej teorii organizacji A. Bogdanowa, „Prakseologia”, nr 3–4(91–92), s. 7–102.pl_PL
dc.referencesPerechuda K. (2000a), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPerechuda K. (2000b), Kod genetyczny menedżera, [w:] A. Potocki (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu – teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu, Chrzanów.pl_PL
dc.referencesPerechuda K. (2007), Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPeters P., Van der Lippe T. (2007), The time-pressure reducing potential of telehomeworking: The Dutch case, „International Journal of Human Resource Management”, no. 18, s. 430–447.pl_PL
dc.referencesPeters T., Waterman R. (2011), W poszukiwaniu doskonałości w biznesie: doświadczenia najlepiej zarządzanych firm Ameryki, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPeters T., Waterman R., Phillips J. (1980), Structure is not organization, „Business Horizons”, vol. 23(3), s. 14–26.pl_PL
dc.referencesPeterson C., Seligman M. E. (2004), Character strengths and virtues: A handbook and classification, vol. 1, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesPettegrew L. S. (1977), Psychoanalytic theory: A neglected rhetorical dimension, „Philosophy & Rhetoric”, vol. 10, no. 1 (Winter), s. 46–59.pl_PL
dc.referencesPiłejko K. (1976), Prakseologia – nauka o sprawnym działaniu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPinder C. C. (1998), Motivation in work organizations, Prentice Hall, Upper Saddle River.pl_PL
dc.referencesPocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPodsiad A., Więckowski Z. (1983), Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPorter M. (1985), Competitive Adventage, Free Pres, New York.pl_PL
dc.referencesPotocki A. (2001), Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesPotocki A., Winkler R., Żbikowska A. (2003), Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrice I. (2004), Complexity, complicatedness and complexity: a new science behind organizational intervention?, „Emergence: Complexity & Organizations”, Special Double Issue 6(1–2), s. 40–48.pl_PL
dc.referencesPrigogine I., Stengers I. (1990), Z chaosu ku porządkowi. Nowy dialog człowieka z przyrodą, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrzelaskowski W. (1968), Ekonomiczne problemy tektologii A. Bogdanowa, „Studia Ekonomiczne”, z. 20, s. 147–166.pl_PL
dc.referencesPszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPszczołowski T. (1982), Dylematy sprawnego działania, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPułaska-Turyna B. (2011), Statystyka dla ekonomistów, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPutnam L. L., Nicotera A. M. (2008), Building Theories of Organization: Centering Organizational Communication, Taylor & Francis, New York.pl_PL
dc.referencesPutnam L. L., Nicotera A. M. (2009), Building theories of organization: The constitutive role of communication, Routledge, New York.pl_PL
dc.referencesPutnam L. L., Nicotera A. M. (2010), Communicative constitution of organization is a question: Critical issues for addressing it, „Management Communication Quarterly”, vol. 24(1), s. 158–165.pl_PL
dc.referencesPutnam L. L., Phillips N., Chapman P. (1996), Metaphors of communication and organizations, [w:] S. R. Clegg, W. R. Nord (red.), Handbook of organization studies, Sage, Thousand Oaks. Pytkowski W. (1985), Organizacja badań i ocena prac naukowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesQuade E. S. (1963), Military Systems Analysis, RAND, Santa Monica.pl_PL
dc.referencesQuinn D., Hargie O. (2004), Internal communication audits: A case study, „Corporate Communications: An International Journal”, vol. 9(2), s. 146–158, https://doi.org/10.1108/135632804105 34348.pl_PL
dc.referencesRahim M. A. (2017), Managing conflict in organizations, Routledge, New York.pl_PL
dc.referencesRamage M., Shipp K. (2009), Systems Thinkers, Springer, London–New York.pl_PL
dc.referencesRapoport A. (1983), Rozmaite podejścia do budowy ogólnej teorii systemów: elementarystyczny i organizmistyczny, seria „Problemy Metodologiczne”, Państwowy Komitet do spraw Nauki i Techniki, Akademia Nauk ZSRR, Ogólnozwiązkowy Instytut Naukowo-Badawczy, Moskwa.pl_PL
dc.referencesReinsch N. L. Jr, Beswick R. W. (1990), Voice mail versus conventional channels: A cost minimization analysis of individuals’ preferences, „Academy of Management Journal”, vol. 33(4), s. 801–816.pl_PL
dc.referencesRennecker J., Godwin L. (2005), Delays and interruptions: A self-perpetuating paradox of communication technology use, „Information and Organization”, no. 15, s. 247–266.pl_PL
dc.referencesRepper F. C. (2013), How Communication Managers Can Apply the Theories of Excellence and Effectiveness, [w:] J. E. Grunig (red.), Excellence in public relations and communication management, Routledge, New York.pl_PL
dc.referencesReynolds M., Holwell S. (red.) (2010), Systems Approaches to Managing Change: A Practical Guide, Springer, London.pl_PL
dc.referencesRobbins S. P. (2000), Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRobbins S. P., Judge T. A. (2011), Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRobertson B. (2015), Holacracy: The New Management System for a Rapidly Changing World, Henry Holt and Company LLC, New York.pl_PL
dc.referencesRobertson J., Robertson S. (1994), Pełna analiza systemowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRobey D., Mikhaeil C. A. (2016), Déjà Vu or Art Nouveau? A comment on Demetis and Lee’s “Crafting theory to satisfy the requirements of systems science”, „Information and Organization”, vol. 26(4), s. 127–130.pl_PL
dc.referencesRobichaud D., Giroux H., Taylor J. R. (2004), The metaconversation: The recursive property of language as a key to organizing, „Academy of Management Review”, vol. 29(4), s. 617–634.pl_PL
dc.referencesRobson P., Tourish D. (2005), Managing internal communication: An organizational case study, „Corporate Communications: An International Journal”, vol. 10(3), s. 213–222.pl_PL
dc.referencesRokita J. (2003), Organizacja ucząca się, „Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach”.pl_PL
dc.referencesRokita J. (2011), Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami, „Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”.pl_PL
dc.referencesRomero D., Vernadat F. (2016), Enterprise information systems state of the art: Past, present and future trends, „Computers in Industry”, no. 79, s. 3–13.pl_PL
dc.referencesRosenfeld L. B., Richman J. M., May S. K. (2004), Information adequacy, job satisfaction and organizational culture in a dispersed network organization, „Journal of Applied Communication Research”, no. 32, s. 28–54pl_PL
dc.referencesRosenhead J., Mingers J. (red.) (2001), Rational Analysis for a Problematic World Revisited, John Wiley & Sons, Chichester.pl_PL
dc.referencesRowe A. J., Boulgarides J. D. (1992), Managerial Decision Making, Prentice Hall, Upper Saddle River.pl_PL
dc.referencesRozwadowska B. (2011), Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRuck K., Welch M. (2012), Valuing internal communication; management and employee perspectives, „Public Relations Review”, vol. 38(2), s. 294–302.pl_PL
dc.referencesRumel-Syska Z. (1990), Konflikty organizacyjne. Ujęcie mikrospołeczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRummler G., Brache A. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRyś M. (1993), Psychologia małżeństwa w zarysie, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSadowski W. (1966), O matematycznej teorii organizacji, „Problemy Organizacji”, nr 5, s. 5–19.pl_PL
dc.referencesSadowski W. (1978), Podstawy ogólnej teorii systemów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSadowski W. N. (1981), Metodologia nauki a ujęcie systemowe, [w:] W. Gasparski, D. Miller, Nauka, technika, systemy, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańska–Łódź.pl_PL
dc.referencesSadowskij W. N. (1973), Ogólna teoria systemów jako metateoria, „Prakseologia”, nr 2, s. 23–46.pl_PL
dc.referencesSamborski A. (2012), Governance w przedsiębiorstwie w kontekście społecznej odpowiedzialności, „Przegląd Organizacji”, vol. 1, s. 14–17.pl_PL
dc.referencesSamul J. (2017), Stan badań nad metodami naukowymi w zarządzaniu zasobami ludzkimi – systematyczny przegląd literatury, „Human Resource Management/Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, vol. 115(2), s. 51–61.pl_PL
dc.referencesSanchez A. M., Pérez M., De Luis Carnicer P., Vela Jiménez M. J. (2007), Teleworking and workplace fexibility: A study of impact on firm performance, „Personnel Review”, no. 36, s. 42–64.pl_PL
dc.referencesSatir V., Banmen J. (1991), The Satir model: Family therapy and beyond, Science & Behavior Books, Palo Alto.pl_PL
dc.referencesSchein E. (1985), Organizational culture and leadership, Jossey-Bass, San Francisco.pl_PL
dc.referencesSchein E. (1996), Culture: The missing concept in organization studies, „Administrative Science Quarterly”, vol. 41, no. 2, 40th Anniversary Issue, s. 229–240.pl_PL
dc.referencesSchoeneborn D. (2011), Organization as communication: A Luhmannian perspective, „Management Communication Quarterly”, no. 25, s. 663–689.pl_PL
dc.referencesSchoeneborn D., Blaschke S., Cooren F., McPhee R. D., Seidl D., Taylor J. R. (2014), The three schools of CCO thinking: Interactive dialogue and systematic comparison, „Management Communication Quarterly”, vol. 28(2), s. 285–316.pl_PL
dc.referencesScholes E. (red.) (1997), Gower Handbook of Internal Communication, Gower Publishing Limited, Aldershot, https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=jJRcdNis_OIC&oi =fnd&pg=PR11&dq=Scholes,+E.+(red.)+(1997).+Gower+Handbook+of+Internal+C ommunication&ots=73mnIPIADL&sig=BLA7B2tLFGuJ75urFSUYmHQ7VMI&redir_ esc=y#v=onepage&q=Scholes%2C%20E.%20(red.)%20(1997).%20Gower%20Handbook% 20of%20Internal%20Communication&f=false (dostęp: 21.06.2018).pl_PL
dc.referencesSchotter A., Beamish P. W. (2011), Performance effects of MNC headquarters – subsidiary conflict and the role of boundary spanners: the case of headquarter initiative rejection, „Journal of International Management”, vol. 17(3), s. 243–259.pl_PL
dc.referencesSchultze U. (2017), What kind of world do we want to help make with our theories?, „Information and Organization”, vol. 27(1), s. 60–66.pl_PL
dc.referencesSchulz von Thun F. (2001), Sztuka rozmawiania. Analiza zaburzeń, t. 1, Wydawnictwo WAM, Kraków.pl_PL
dc.referencesSchulz von Thun F., Ruppel J., Stratmann R. (2004), Sztuka zarządzania. Psychologia komunikacji dla szefów i liderów, Wydawnictwo WAM, Kraków.pl_PL
dc.referencesSchunk D. H., Pintrich P. R., Meece J. L. (2008), Motivation in education: Theory, research, and applications, 3rd ed., Pearson Education, Upper Saddle River.pl_PL
dc.referencesSchutz W. F. (1958), A Three-Dimensional Theory of Interpersonal Behavior, Holt, Rinehart & Winston, New York.pl_PL
dc.referencesSchwertner K. (2017), Analysis and Visualization of Marketing, Statistical and Macroeconomic Data with GIS, „Economics”, vol. 5(5), s. 389–398.pl_PL
dc.referencesSearle J. R. (1987), Czynności mowy, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSeidl D. (2005a), The basic concepts of Luhmann’s theory of social systems, [w:] D. Seidl, K. H. Becker (red.), Niklas Luhmann and organization studies, Copenhagen Business School Press, Oslo.pl_PL
dc.referencesSeidl D. (2005b), Organization and interaction, [w:] D. Seidl, K. H. Becker (red.), Niklas Luhmann and organization studies, Copenhagen Business School Press, Oslo.pl_PL
dc.referencesSeidl D., Becker K. H. (2006), Organizations as distinction generating and processing systems: Niklas Luhmann’s contribution to organization studies, „Organization”, vol. 13(1), s. 9–35.pl_PL
dc.referencesSeidl D., Becker K. H. (red.) (2005), Niklas Luhmann and organization studies, Copenhagen Business School Press, Oslo.pl_PL
dc.referencesSeligman M. E., Csikszentmihalyi M. (2000), Positive psychology: An introduction, „American Psychologist”, vol. 55, no. 1, s. 5–14.pl_PL
dc.referencesSenge P. (2014), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesSenge P., Sterman J. D. (1994), Systems thinking and organizational learning: Acting locally and thinking globally in the organization of the future, [w:] J. D.W. Morecroft, J. D. Sterman (red.), Modelling for Learning Organizations, Productivity Press, Portland.pl_PL
dc.referencesSenge P., Kleiner A., Roberts C., Ross R., Smith B. (1994), The Fifth Discipline Fieldbook, Century, London.pl_PL
dc.referencesSetia P., Venkatesh V., Joglekar S. (2013), Leveraging digital technologies: How information quality leads to localized capabilities and customer service performance, „MIS Quarterly”, vol. 37(2), June, s. 565–590.pl_PL
dc.referencesSharma V. (2015), Ways of Effective Internal Communication, „Biz and Bytes”, vol. 6(2), s. 91–96.pl_PL
dc.referencesShockley-Zalabak P. (1995), Fundamentals of organizational communication: Knowledge, sensitivity, skills, values, 3rd ed., Longman, New York.pl_PL
dc.referencesShort J., Williams E., Christie B. (1976), The social psychology of telecommunications, John Wiley & Sons Ltd, Hoboken.pl_PL
dc.referencesSienkiewicz P. (1988), Inżynieria systemów kierowania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSillince J. A.A. (2010), Can CCO theory tell us how organizing is distinct from markets, networking, belonging to a community, or supporting a social movement?, „Management Communication Quarterly”, no. 24, s. 132–138.pl_PL
dc.referencesSilvert W. (2001), Modelling as a discipline, „International Journal of General System”, vol. 30(3), s. 261–282.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz. (1998), Ludzie nowej organizacji – Wzory kultury organizacyjnej wysokiej tolerancji niepewności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz. (2002), Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz. (2005), Język konfliktu. Kultura komunikacji społecznej w organizacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSimon H. A. (1962), The Architecture of Complexity, „Proceedings of the American Philosophical Society”, vol. 106, no. 6, s. 467–482.pl_PL
dc.referencesSimon H. A., March J.G. (1958), Organizations, Wiley, Oxford.pl_PL
dc.referencesSimpson C. W., Prusak L. (1995), Troubles with information overload – Moving from quantity to quality in information provision, „International Journal of Information Management”, vol. 15(6), s. 413–425.pl_PL
dc.referencesSingh A., Goel V. (2018), Impact of communication on emploees’ productivity at the time of change, „NOLEGEIN – Journal of Organizational Behavior Management”, vol. 1, issue 1, s. 27–35, http://www.mbajournals.in/index.php/JoOBM/article/view/130 (dostęp: 8.04.2018).pl_PL
dc.referencesSingh I. A.K. (2014), Role of Interpersonal Communication in Organizational Effectiveness, „International Journal of Research in Management & Business Studies”, vol. 1(4), s. 36–39.pl_PL
dc.referencesSkrzypek A. (2013), Zarządzanie wiedzą w organizacjach zorientowanych projakościowo w społeczeństwie informacyjnym – aspekty teoretyczne i praktyczne, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 32, s. 368–381.pl_PL
dc.referencesSkrzypek E. (2002), Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesSkrzypek E., Hofman M. (2010), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnienia, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkudrzykowa A., Urban K. (2000), Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej, Wydawnictwo Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Kraków–Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkyrms B., Pemantle R. (2009), A dynamic model of social network formation, [w:] T. Gross, H. Sayama (red.), Adaptive networks, Springer, Berlin–Heidelberg.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/ (dostęp: 8.04.2015).pl_PL
dc.referencesSmidts A., Pruyn A. T.H., Riel C. B.M. van (2001), The impact of employee communication and perceived external prestige on organizational identification, „The Academy of Management Journal”, vol. 44(5), s. 1051–1062.pl_PL
dc.referencesSmith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmith A. (2005), Complexity theory for organisational futures studies, „Foresight”, vol. 7(3), s. 22–30.pl_PL
dc.referencesSmith J. K.A. (2006), Who’s Afraid of Postmodernism? (The Church and Postmodern Culture): Taking Derrida, Lyotard, and Foucault to Church, Baker Academic, Michigan.pl_PL
dc.referencesSnell S. A., Shadur M., Wright P. M. (2001), Human resources strategy: the era of our ways, [w:] M. A. Hitt, R. E. Freeman, J. S. Harrison (red.), Handbook of Strategic Management, Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesSobczyk J. R. (1977), Analiza wskaźnikowa cech podstawowych budowy struktur organizacyjnych, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3–4(9–10), s. 57–67.pl_PL
dc.referencesSobczyk J. R. (1981), „Wielkość” organizacji jako cecha budowy struktury organizacyjnej (zasady pomiaru, sposób wyrażania wartości, porównywalność), „Organizacja i Kierowanie”, nr 3–4(25–26), s. 155–170.pl_PL
dc.referencesSobczyk J. R. (2007), Koordynacja – semantyczny i terminologiczny rozbiór językowy kluczowego pojęcia teorii organizacji i zarządzania, „Współczesne Zarządzanie”, nr 4, s. 153–163.pl_PL
dc.referencesSobczyk J. R. (2010), Człowiek jako aksjologiczna determinanta rozważań – o wartościowaniu efektywności w kontekście pragmatologicznym, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XI, z. 10, s. 333–345.pl_PL
dc.referencesSobkowiak B. (2005), Interpersonalne i grupowe komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań–Wrocław.pl_PL
dc.referencesSobolewska S. (2016), Opinie klientów jako czynnik wpływający na zaufanie do podmiotów branży e-handlu, [w:] E. Gołębiowska (red.), Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XVII, z. 2, cz. III, s. 127–141.pl_PL
dc.referencesSolaja M. O., Idowu E. F., James E. A. (2016), Exploring the relationship between leadership communication style, personality trait and organizational productivity, „Serbian Journal of Management”, vol. 11(1), s. 99–117.pl_PL
dc.referencesSowa B. C. (2005), Internal communication, [w:] R. L. Heath (red.), Encyclopedia of public relations, vol. 1, Sage, Thousand Oaks. Spence W. R. (1994), Innovation: The Communication of Change in Ideas, Practices and Products, Chapman & Hall, London.pl_PL
dc.referencesSpiegelman J., Detsky A. S. (2008), Instant mobile communication, efficiency and quality of life, „Journal of the American Medical Association”, no. 299, s. 1179–1181.pl_PL
dc.referencesSrnicek N., Williams A. (2015), Inventing the future: Postcapitalism and a world without work, Verso Books, London.pl_PL
dc.referencesStabryła A. (1983), Funkcje zarządzania, Ossolineum oddział w Krakowie, Wydawnictwo PAN, seria „Nauka dla wszystkich”, nr 370, Kraków.pl_PL
dc.referencesStabryła A. (2011), Problemy doskonalenia i rozwoju struktur organizacyjnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu”, nr 216.pl_PL
dc.referencesStabryła A. (red.) (2009), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStacey R. D. (2007), Strategic management and organisational dynamics: The challenge of complexity to ways of thinking about organisations, Prentice Hall, Pearson education, London.pl_PL
dc.referencesStankiewicz J. (2006), Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesStephens K. K., Mandhana D. M., Kim J. J., Li X., Glowacki E. M., Cruz I. (2017), Reconceptualizing Communication Overload and Building a Theoretical Foundation, „Communication Theory”, no. 27, s. 269–289.pl_PL
dc.referencesStewart J., Ayres R. (2001), Systems theory and policy practice: an exploration, „Policy Sciences”, vol. 34(1), s. 79–88.pl_PL
dc.referencesStępka P., Subda K. (2009) Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organizacji opartej na wiedzy, „E-mentor”, vol. 1(28), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/28/id/618 (dostęp: 8.08.2018).pl_PL
dc.referencesStipek D. J. (1993), Motivation to learn: From theory to practice, Allyn & Bacon, Boston.pl_PL
dc.referencesStone N. (1995), The Management and Practice of Public Relations, Macmillan Press, London.pl_PL
dc.referencesStraub D., Karahanna E. (1998), Knowledge worker communications and recipient availability: Toward a task closure explanation of media choice, „Organization Science”, vol. 9(2), s. 160–175.pl_PL
dc.referencesStrelau J. (2004a), Różnice indywidualne: opis determinanty i aspekt społeczny, [w:] tenże (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesStrelau J. (2004b), Wpływ społeczny, [w:] tenże (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesStrzemińska H., Bednarski M. (red.) (2014), Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku zmierzamy?, IPiSS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStyczyński M. (1990), Filozofia społeczne Aleksandra Bogdanowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesStyhre A. (2002), Non-linear change in organizations: organization change management informed by complexity theory, „Leadership & Organization Development Journal”, vol. 23(6), s. 343–351.pl_PL
dc.referencesSugianto D., Abdullah A. G., Elvyanti S., Muladi Y. (2017), Modul Virtual: Multimedia Flipbook Dasar Teknik Digital, „Innovation of Vocational Technology Education”, vol. 9(2), s. 101–116.pl_PL
dc.referencesSullivan H. S. (2013), The interpersonal theory of psychiatry, Routledge, New York.pl_PL
dc.referencesSullivan T. (2004), The viability of using various system theories to describe organizational change, „Journal of Educational Administration”, vol. 42(1), s. 43–54.pl_PL
dc.referencesSuter E., Arndt J., Arthur N., Parboosingh J., Taylor E., Deutschlander S. (2009), Role understanding and effective communication as core competencies for collaborative practice, „Journal of Interprofessional Care”, vol. 23(1), s. 41–51.pl_PL
dc.referencesSydow J., Lindkvist L., DeFillippi R. (2004), Project-based organizations, embeddedness and repositories of knowledge: editorial, „Organization Studies”, vol. 25(9), s. 1475–1489.pl_PL
dc.referencesSzczerski K. (2005), Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzymanek K. (2004), Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŠmite D., Moe N. B., Šāblis A., Wohlin C. (2017), Software teams and their knowledge networks in large- scale software development, „Information and Software Technology”, no. 86, s. 71–86.pl_PL
dc.referencesŚwiątek-Barylska I. (2017a), Core Values and Formalization as Determinants of Individual Behavior in an Organization A Managerial Perspective, [w:] Z. Nedelko, M. Brzozowski (red.), Exploring the Influence of Personal Values and Cultures in the Workplace, Wydawnictwo IGI Global, Hershey.pl_PL
dc.referencesŚwiątek-Barylska I. (2017b), Images of Person-Organization Fit: Elements Affecting Employee Organizational Bahavior, „Kelaniya Journal of Management”, vol. 5(2), s. 17–31.pl_PL
dc.referencesTaket A. (2002), Facilitation: Some contributions to theorising the practice of operational research, „Journal of the Operational Research Society”, no. 53, s. 126–136.pl_PL
dc.referencesTaket A. R., White L. A. (2000), Partnership and Participation: Decision-making in the Multiagency Setting, John Wiley & Sons, Chichester.pl_PL
dc.referencesTaliferro J. D., Baumgartel H. (1970), Organization and Management: A Systems Approach (Book Review), „Personnel Psychology”, Winter, vol. 23(4), s. 614–618.pl_PL
dc.referencesTannenbaum R., Schmidt W. H. (1958), How to choose a leadership pattern, Harvard Business School, Boston (reprint).pl_PL
dc.referencesTariszka-Semegine E. (2012), Organizational internal communication as a means of improving efficiency, „European Scientific Journal”, vol. 8(15), s. 86–96.pl_PL
dc.referencesTaylor J. R. (1993), Rethinking the theory of organizational communication: How to read an organization, Ablex, Norwood.pl_PL
dc.referencesTaylor J. R. (1995), Shifting from a heteronomous to an autonomous worldview of organizational communication: Communication theory on the cusp, „ Communication Theory”, no. 5, s. 1–35.pl_PL
dc.referencesTaylor J. R. (2000), What is an organization?, „Electronic Journal of Communication”, http://www.cios.org/www/ejc/v10n1200.htm (dostęp: 5.03.2016).pl_PL
dc.referencesTaylor J. R., Cooren F. (1997), What makes communication ‘organizational’? How the many voices of a collectivity become the one voice of an organization, „Journal of Pragmatics”, vol. 27(4), s. 409–438.pl_PL
dc.referencesTaylor J. R., Van Every E. J. (2000), The emergent organization: Communication as its site and surface, Lawrence Erlbaum, Mahwah.pl_PL
dc.referencesTaylor J. R., Van Every E. J. (2011), The situated organization: Case studies in the pragmatics of communication research, Routledge, New York.pl_PL
dc.referencesTe’eni D. (2001), Review: A cognitive-affective model of organizational communication for designing IT, „MIS Quarterly”, vol. 25(2), s. 251–312.pl_PL
dc.referencesTen Brummelhuis L. L., Bakker A. B., Hetland J., Keulemans L. (2012), Do new ways of working foster work engagement?, „Psicothema”, vol. 24(1), s. 113–120.pl_PL
dc.referencesThietart R. A., Forgues B. (1995), Chaos Theory and Organization, „Organization Science”, vol. 6(1), s. 19–31.pl_PL
dc.referencesThomas G. F., Stephens K. J. (2015), An introduction to strategic communication, „International Journal of Business Communication”, vol. 52(1), s. 3–11.pl_PL
dc.referencesThompson J. D. (1967), Organizations in action: social science bases in administrative behavior, McGraw-Hill, New York.pl_PL
dc.referencesThomson V. J. (1995), Process monitoring for continuous improvement, [w:] J. Browne, D. O’Sullivan (red.), Reengineering the Enterprise, Chapman and Hall, London.pl_PL
dc.referencesTien J. M., Berg D. (2003), A case for service systems engineering, „Journal of Systems Science and Systems Engineering”, vol. 12(1), s. 13–38.pl_PL
dc.referencesTjosvold D. (2007), The conflict-positive organization: It depends upon us, „Journal of Organizational Behavior”, no. 29, s. 19–28.pl_PL
dc.referencesTjosvold D., Wong A. S., Feng Chen N. Y. (2014), Constructively managing conflicts in organizations, „The Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior”, vol. 1(1), s. 545–568.pl_PL
dc.referencesTokarczyk P. (1980), Prawa wierne naturze. Krytyka doktryny Lona Luvois Fullera, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.pl_PL
dc.referencesTompkins P. K. (1984), The functions of communication in organizations, [w:] C. Arnold, J. Bowers (red.), Handbook of Rhetorical and Communication Theory, Allyn & Bacon, New York.pl_PL
dc.referencesTompkins P. K., Wanca-Thibault M. (2001), Organizational communication: Preludes and prospects, [w:] F. M. Jablin, L. L. Putnam (red.), The New Handbook of Organizational Communication: Advances in Theory, Research, and Methods, Sage Publications, Thousand Oaks. Topp W. K. (1999), Towards heuristic systems methods for generating new knowledge in post-industrial business, Doctoral dissertation, University of Cape Town, Cape Town.pl_PL
dc.referencesTourish D., Hargie O. (red.) (2004), Key Issues in Organizational Communication, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesTrist E. (1981), The evolution of socio-technical systems, Occasional paper, no. 2.pl_PL
dc.referencesTrist E., Bamforth K. W. (1951), Some Social and Psychological Consequences of the Longwall Method of Coal-Getting, „Human Relations”, no. 4, s. 3–38.pl_PL
dc.referencesTrist E., Murray H., Trist B., Cytrynbaum S. (1995), The Social Engagement of Social Science: A Tavistock Anthology. Vol. II: The Socio-Technical Perspective, „International Journal of Group Psychotherapy”, vol. 45(4), s. 567–569.pl_PL
dc.referencesTurzyński A. (2003), Elementy matematyki wyższej dla wydziałów ekonomicznych, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Łowicz.pl_PL
dc.referencesUjemow A. I. (1973a), Metody budowy i rozwoju ogólnej teorii systemów, „Prakseologia”, nr 2(46), s. 91–102.pl_PL
dc.referencesUjemow A. I. (1973b), Systemy i badania systemowe, [w:] Problemy metodologii badań systemowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408).pl_PL
dc.referencesVan de Ven A. H. (1989), Nothing is quite so practical as a good theory, „Academy of Management Review”, vol. 14(4), s. 486–489.pl_PL
dc.referencesVan Gramberg B., Teicher J., Bamber G. J., Cooper B. (2017), A Changing World of Workplace Conflict Resolution and Employee Voice: An Australian Perspective, https://digitalcommons. ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=lipskycrconference (dostęp: 15.12.2018).pl_PL
dc.referencesVan Riel C. B., Blackburn C. (1995), Principles of corporate communication, vol. 111, Prentice Hall, London, http://getbookreal.com/principles-of-corporate-communication-c-b-m-van-riel-new-digital-library-program.pdf (dostęp: 13.12.2018).pl_PL
dc.referencesVandermeeren S. (1999), English as a lingua franca in written corporate communication: findings from a European survey, [w:] F. Bargiela-Chiappini, C. Nickerson (red.), Writing business: genres, media and discourses, Longman, London.pl_PL
dc.referencesVerčič A. T., Verčič D., Sriramesh K. (2012), Internal communication: Definition, parameters, and the future, „Public Relations Review”, vol. 38(2), s. 223–230.pl_PL
dc.referencesVickers G. (1965), The Art of Judgement, Chapman & Hall, London.pl_PL
dc.referencesVickers G. (1970), Freedom in a Rocking Boat, Allen Lane, London.pl_PL
dc.referencesVollstedt M. (2002), English as a language for internal company communications, [w:] K. Knapp, C. Meierkord (red.), Lingua Franca Communication, Peter Lang, Frankfurt am Main.pl_PL
dc.referencesWagner S., Ruhe M. (2018), A systematic review of productivity factors in software development, preprint arXiv: 1801.06475.pl_PL
dc.referencesWalentynowicz B. (1979), Przedmowa do wyd. polskiego książki G. M. Weinberga „Myślenie systemowe”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWaller M. J., Zellmer-Bruhn M. E., Giambatista R. C. (2002), Watching the clock: group pacing behavior under dynamic deadlines, „Academy of Management Journal”, vol. 45(5), s. 1046–1055.pl_PL
dc.referencesWang T. (2004), From general system theory to total quality management, „Journal of American Academy of Business”, vol. 4(1/2), s. 394–400.pl_PL
dc.referencesWaszczyk M., Szczerbicki E. (2003), Metodologiczne aspekty opisowego modelowania w naukach ekonomicznych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Filozofia”, nr 7, s. 3–20.pl_PL
dc.referencesWaters D. (2001), Zarządzanie operacyjne: towary i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWatzlawick P., Beavin J., Jackson D. (1967), Pragmatics of human communication, Norton, New York.pl_PL
dc.referencesWeaver W. (1948), Science and Complexity, „American Scientist”, no. 36, s. 536–544.pl_PL
dc.referencesWebster J. (1998), Desktop Videoconferencing: Experiences of Complete Users, Wary Users, and Non-users, „MIS Quarterly”, vol. 22(3), s. 257–286.pl_PL
dc.referencesWei L., Lin H. H. (2017), Not a One-Size-Fits-All Methodology: A Survey of Mixed Methods, „Journal of Advances in Education Research”, vol. 2(2), s. 97–102.pl_PL
dc.referencesWeick K. E. (1979a), Cognitive processes in organizations, „Research in Organizational Behavior”, vol. 1(1), s. 41–74.pl_PL
dc.referencesWeick K. E. (1979b), The Social Psychology of Organizing, Addison-Wesley, Reading.pl_PL
dc.referencesWeick K. E. (1995), Sensemaking in organizations, Sage, London–New Delhi.pl_PL
dc.referencesWeick K. E. (2016), Tworzenie sensu w organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesWeinberg G. M. (1976), Ogólna teoria systemów w ujęciu informatyki, [w:] G. J. Klir (red.), Ogólna teoria systemów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWeinberg G. M. (1979), Myślenie systemowe, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWeiner B. (1986), An Attributional Theory of Motivation and Emotion, Springer Verlag, New York.pl_PL
dc.referencesWeiner B. (1994a), Ability versus Effort Revisited: The Moral Determinants of Achievement Evaluation and Achievement as a Moral System, „Educational Psychologist”, no. 29, s. 163–172.pl_PL
dc.referencesWeiner B. (1994b), Integrating Social and Persons Theories of Achievement Striving, „Review of Educational Research”, no. 64, s. 557–575.pl_PL
dc.referencesWeiner B. (2010), The Development of an Attribution-Based Theory of Motivation: A History of Ideas, „Educational Psychologist”, no. 45, s. 28–36.pl_PL
dc.referencesWelch M. (2011), The evolution of the employee engagement concept: communication implications, „Corporate Communications: An International Journal”, vol. 16(4), s. 328–346.pl_PL
dc.referencesWelch M., Jackson P. R. (2007), Rethinking internal communication: a stakeholder approach, „Corporate Communications: An International Journal”, vol. 12(2), s. 177–198.pl_PL
dc.referencesWendland M. (2012), Działanie komunikacyjne a przekazywanie informacji, [w:] E. Kulczycki, Wendland M., Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesWężyk K. (2014), Prawica wojuje na słoniach. Wywiad z George’em Lakoffem, http://www.if.pwr.edu.pl/~wsalejda/pwn.pdf (dostęp: 23.08.2014) lub wyborcza.pl/magazyn/1,124059,16510015,Prawica_wojuje_na_sloniach.html (dostęp: 8.01.2018).pl_PL
dc.referencesWhite C., Vanc A., Stafford G. (2010), Internal communication, information satisfaction, and sense of community: The effect of personal influence, „Journal of Public Relations Research”, vol. 22(1), s. 65–84.pl_PL
dc.referencesWielki słownik języka polskiego, http://www.wsjp.pl/ (dostęp: 21.06.2017).pl_PL
dc.referencesWieman H. N. (1958), Man’s ultimate commitment, Southern Illinois University, Carbondale.pl_PL
dc.referencesWiener N. (1948), Cybernetics, „Scientific American”, vol. 179(5), s. 14–19.pl_PL
dc.referencesWiener N. (1961), Cybernetyka i społeczeństwo, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWiener N. (1971), Cybernetyka, czyli komunikacja i sterowanie w zwierzęciu i maszynie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWiener N., Schade J. P. (1965), Cybernetics of the nervous system, vol. 17, Elsevier, Amsterdam–London–New York.pl_PL
dc.referencesWilmot W. W. (1987), Dyadic communication, 3rd ed., Random House, New York.pl_PL
dc.referencesWitczak H. (2018), O systemowości zarządzania, [w:] M. Budzanowska-Drzewiecka, K. Czernek (red.), Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesWojciechowski E. (2013), Ontologia elementarna i klasyczny rachunek relacji, „Roczniki Filozoficzne”, t. LXI, nr 2, s. 27–38.pl_PL
dc.referencesWolstenholme E. F. (1990), Systems Enquiry: A System Dynamics Approach, John Wiley & Sons, Chichester.pl_PL
dc.referencesWood A. M., Linley P. A., Maltby J., Kashdan T. B., Hurling R. (2011), Using personal and psychological strengths leads to increases in well-being over time: A longitudinal study and the development of the strengths use questionnaire, „Personality and Individual Differences”, vol. 50(1), s. 15–19.pl_PL
dc.referencesWood R., Bandura A. (1989)., Social cognitive theory of organizational management, „Academy of Management Review”, vol. 14(3), s. 361–384.pl_PL
dc.referencesWoodside A. G. (2014), Embrace perform model: Complexity theory, contrarian case analysis, and multiple realities, „Journal of Business Research”, vol. 67(12), s. 2495–2503.pl_PL
dc.referencesWoodward J. (1965), Industrial Organization: Theory and Practice, Oxford University Press, London.pl_PL
dc.referencesWright D. (1995), The role of corporate public relations executives in the future of employee communications, „Public Relations Review”, vol. 21, no. 3, s. 181–198.pl_PL
dc.referencesWright P. M., O’Leary-Kelly A. M., Cortinak J. M., Klein H. J., Hollenbeck J. R. (1994), On the Meaning and Measurement of Goal Commitment, „Journal of Applied Psychology”, no. 79, s. 795–803.pl_PL
dc.referencesWymore A.W (1967), A mathematical theory of Systems Engineering. The Elements, John Wiley & Sons, New York.pl_PL
dc.referencesYarnold P. R., Grimm L. G., Lyons J. S. (1987), The Wiggins Interpersonal Behavior Circle and the Type A behavior pattern, „Journal of Research in Personality”, vol. 21, issue 2, s. 185–196.pl_PL
dc.referencesYassa M. M., Hassan H. A., Omara F. A. (2012), New Federated Collaborative Networked Organization Model (FCNOM), „International Journal of Cloud Computing and Services Science”, no. 1, s. 1–10.pl_PL
dc.referencesYates J., Orlikowski W. J. (1992), Genres of organizational communication: A structurational approach to studying communication and media, „Academy of Management Review”, vol. 17(2), s. 299–326.pl_PL
dc.referencesYoon S., Kuchinke K. P. (2005), Systems theory and technology. Lenses to analyze an organization, „Performance Improvement”, vol. 44(4), s. 15–20.pl_PL
dc.referencesZakrzewska-Bielawska A. (2015), Struktury organizacyjne sprzyjające odnowie organizacyjnej przedsiębiorstw: ambidextrous approach, „Management Forum”, vol. 1(3), s. 105–111.pl_PL
dc.referencesZalewska-Turzyńska M. (2012), Komunikowanie się w organizacji – studium prakseologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesZalewska-Turzyńska M. (2013), Jak organizacja steruje komunikacyjnymi zachowaniami (e-)klientów, [w:] M. Czajkowska, J. Januszkiewicz, M. Kołodziejczak, M. Zalewska-Turzyńska, Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 282, s. 295–304.pl_PL
dc.referencesZalewska-Turzyńska M. (2016a), Teorie systemowe w służbie badania organizacji – Ludwik von Bertalanffy, Talcott Parsons i Florian Znaniecki, [w:] Lisiński M., Ziębicki B. (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesZalewska-Turzyńska M. (2016b), Wymiar komunikacja, [w:] K. Januszkiewicz i in., Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesZhang Y., Dilts D. (2004), System dynamics of supply chain network organization structure, „Information Systems and E-Business Management”, vol. 2(2–3), s. 187–206.pl_PL
dc.referencesZieleniewski J. (1964, 1976), Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZieleniewski J. (1966), Efektywność badań naukowych, Pracownia Ogólnych Problemów Organizacji Pracy Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZieleniewski J. (1969), Organizacja i zarządzanie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZiemba S., Jarominek W., Staniszewski R. (1980), Problemy teorii systemów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków– Gdańsk.pl_PL
dc.referencesZiębicki B. (2017), Organizacje bez „szefów” – współczesna moda czy nowy paradygmat zarządzania, [w:] D. Walczak-Duraj, M. Kołodziejczak, M. Zalewska-Turzyńska (red.), Humanizacja pracy – Heterogeniczność czy unifikacja – zachowania organizacyjne w XXI wieku, Wyższa szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock.pl_PL
dc.referencesZimniewicz K. (2003), PM Senge i jego „Piąta dyscyplina”, „Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu”, nr 33, s. 117–128.pl_PL
dc.referencesZimniewicz K. (2014), Nauka o zarządzaniu wobec potrzeb praktyki, „Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 340, s. 199–205.pl_PL
dc.referencesZimniewicz K. (2015), Praktyczna użyteczność wiedzy o zarządzaniu w dobie globalizacji, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2, s. 101–104.pl_PL
dc.referencesZimniewicz K. (2016), W poszukiwaniu metodologicznego modelu dla nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, nr 2, s. 6–7.pl_PL
dc.referencesZużewicz K., Konarska M. (2005), Czas – czwarty wymiar pracy, „Bezpieczeństwo Pracy: Nauka i Praktyka”, nr 9, s. 2–4.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-441-7


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe