Show simple item record

dc.contributor.authorGrzelak-Krzymianowska, Adriana
dc.date.accessioned2021-04-13T15:14:32Z
dc.date.available2021-04-13T15:14:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationGrzelak-Krzymianowska A., Nauka etyczna Lukrecjusza, WUŁ–AGENT PR, Łódź–Kraków 2021, https://doi.org/10.18778/8220-431-5pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-431-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35121
dc.description.abstractPoemat Lukrecjusza De rerum natura, w którym poeta przedstawia w języku łacińskim główne treści nauki epikurejskiej, pozostaje dla filologów klasycznych ciągle jeszcze niezbadanym do końca obszarem. Dla badacza, który zechce poświęcić mu swój czas i zainteresowanie, stanowi materiał do gruntownych i wielokierunkowych studiów. A przy tym dzieło De rerum natura okazuje się w lekturze niezwykle interesujące i bogate tematycznie. Obok nauki o treści fizycznej, zawiera rozważania, które przemawiają bezpośrednio do wrażliwości również współczesnego Czytelnika. Do tych rozważań można zaliczyć przede wszystkim wiersze, w których autor przedmiotem swego zainteresowania czyni szeroko pojętą naukę o moralności. Prezentowana publikacja jest pierwszą monografią, w której zostaje dokładnie omówiona ukazana przez Lukrecjusza nauka etyczna. Ponieważ analiza jest prowadzona w dwóch etapach, książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest poświęcona omówieniu miejsca i roli wywodów etycznych w strukturze kompozycyjnej dzieła Lukrecjusza O rzeczywistości oraz sposobów i form przejawiania się refleksji etycznej w poemacie, druga zaś skupia się na ukazaniu epikurejskiej drogi ku najwyższemu dobru oraz przedstawieniu charakteru tej wartości najwyższej, czyli epikurejskiego szczęścia. Przedstawiony wywód ma na celu wykazanie, że nauka etyczna jest nie tylko obecna w poemacie O rzeczywistości, ale że została w nim ujęta w sposób szeroki i możliwie pełny oraz odgrywa ona w nim istotną rolę i stanowi ważne, a nawet zasadnicze przesłanie dydaktyczne dzieła Lukrecjusza.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectLukrecjuszpl_PL
dc.subjectepikurejska nauka o moralnościpl_PL
dc.subjectrozważania etycznepl_PL
dc.subjectO rzeczywistościpl_PL
dc.subjectszczęście wg Lukrecjuszapl_PL
dc.titleNauka etyczna Lukrecjuszapl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number262pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Latynistyki i Językoznawstwapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-432-2
dc.referencesBailey, C. (red.) (1950). Titi Lucretii Cari De rerum natura libri sex. Oxford: Clarendon.pl_PL
dc.referencesBailey, C. (red.) (1972). Titi Lucretii Cari De rerum natura libri sex. Edited with Prolegomena, Critical Apparatus, Translation and Commentary. Vol. I. Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesBrown, P. M. (red.) (1984). Lucretius: De rerum natura I. London. Bristol Classical Press.pl_PL
dc.referencesLeonard, W. E. & Smith, S. B. (red.) (1942). T. Lucreti Cari De Rerum Natura Libri Sex. Madison.pl_PL
dc.referencesMartin, J. (red.) (1963). Titi Lucreti Cari De rerum natura libri sex. Lipsiae: Teubner.pl_PL
dc.referencesRouse, W. H. D (red.) (1959). Lucretius. De rerum natura. Londyn: Harvard University Press.pl_PL
dc.referencesLukrecjusz, (1957). O naturze wszechrzeczy. Przeł. E. Szymański. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesLukrecjusz, (1995). O naturze rzeczy. Wybór. Przeł. G. Żurek. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.pl_PL
dc.referencesTytus Lukrecjusz Karus, (1958). O rzeczywistości: Ksiąg sześć. Przeł. A. Krokiewicz, Wrocław: Ossolineum.pl_PL
dc.referencesAllen, T. W. (1939). Homeri Opera. T. III. Odysseae Libros I–XII. Oxford: Clarendon.pl_PL
dc.referencesAmeis, K. F. von (1895). Homer. Odyssee. Lipsiae: Teubner.pl_PL
dc.referencesBrandt, S. (red.) (1890). Lactantius. Divinae institutions. Epitome divinarum institutionum [w:] Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum. T. 19. Wien: Hoelder-Pichler-Tempsky.pl_PL
dc.referencesBurnet, J. (red.) (1948). Platonis Res Publica. Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesBury, R. G. (red.) (1961). Sexstus Empiricus. Against the Logicians. Vol. II. Cambridge: Harvard University Press.pl_PL
dc.referencesButler, H. E. (tłum.) (1958). Quintilian. The institutio oratoria. London: Heinemann.pl_PL
dc.referencesCherniss, H., Helmbold, W. C. (red.) (1957). Plutarch’s Morali. London: Heinemann.pl_PL
dc.referencesDiels, H. (red.) (1966–67). Die Fragmente der Vorsokratiker. T. II. Dublin: Weidmann.pl_PL
dc.referencesDiels, H., Kranz, W. (red.) (1951–52). Die Fragmente der Vorsokratiker. Berlin: Weidmann.pl_PL
dc.referencesDonalson, M. D. (1996). A Translation of Jerome’s Chronicon With Historical Commentary. Lampeter: Mellen University Press.pl_PL
dc.referencesFairclough, H. R. (red.) (1960). Virgil. Aeneid I–VI. Cambridge: Harvard University Press and London: Heinemann.pl_PL
dc.referencesFohlen, G. (red.) (1960). Cicéron. Tusculanes disputationes. T. 1. Paris: Les Belles Lettres.pl_PL
dc.referencesGifford, E. H. (tłum.) (1903). Eusebii Pamphilii Evangelicae Praeparationis libri XV (Preparation for the Gospel). Oxford: Clarendon.pl_PL
dc.referencesGulick, Ch. B. (red.) (1959). Athenaeus. The Deipnosophistis. Vol. VI. London: The Loeb Classical Library.pl_PL
dc.referencesGummere, R. D. (1961). Seneca. Ad Lucilium Epistulae Morales. Vol. 1. Cambridge: Harvard University Press.pl_PL
dc.referencesHermanum, C. F. (red.) (1911). Plato. Cratylus. Theaetetus. Lipsiae: Teubner.pl_PL
dc.referencesIlberg, H. (red.) (1852). Ennius. Annalium libri primi fragmenta emendata, disposita, ilustrata. Bonnae: Formis Caroli Georgii.pl_PL
dc.referencesJones, W. H. S (tłum.) (1960). Pausanias. Description of Greece. London: Heinemann.pl_PL
dc.referencesKidd, D. (red.) (1997). Aratus: Phaenomena. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesKock, T. (red.) (1880). Commicorum Atticorum Fragmenta. Lipsiae: Teubner.pl_PL
dc.referencesLagarde, P. (red.) (1858). Hyppoliti Romani quae feruntur omnia. Lipsiae: Teubner.pl_PL
dc.referencesMatthieu, G. (red.) (1960). Isocrates. Discours. vol. II. Paris: Les Belles-Lettres.pl_PL
dc.referencesMeineke, A. (red.) (1855). Stobaeus Ioannes. Florilegium. Lipsiae: Teubner.pl_PL
dc.referencesMuehll, P. von der (red.) (1975). Epicuri epistulae tres et ratae sententiae a Laertio Diogene servatae. Stutgardiae: Teubner.pl_PL
dc.referencesMueller, C. F. (red.) (1879). Ciceroni de natura deorum libri tres. Lipsiae: Teubner.pl_PL
dc.referencesOldfather, W. A. (red.) (1956). Epictetus. The discourses as reported by Arrian. Vol. 1. London: The Loeb Classical Library.pl_PL
dc.referencesPage, T. E. (red.) (1929). Isocrates in three volumes. Tłum. G. Norlin (vols. 1 and 2). London: Heinemann.pl_PL
dc.referencesRinarson, B. (red.) (1967). Plutarch’s Moralia. Vol. XIV. Cambridge: Harvard University Press.pl_PL
dc.referencesSaint-Denis, E. de (transl.) (1960). Virgile. Géorgiques. Paris: Les Belles Lettres.pl_PL
dc.referencesUsener, H. (1887). Epicurea. Lipsiae: Teubner.pl_PL
dc.referencesAjschylos, (1954). Tragedie. Tłum. S. Srebrny. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.pl_PL
dc.referencesArystofanes, (1977). Komedie wybrane. Tłum. A. Sandauer, S. Srebrny. Kraków: Wydawnictwo Literackie.pl_PL
dc.referencesArystofanes, (1981). Trzy komedie. Tłum. J. Ławińska-Tyszkowska. Wrocław: Biblioteka Narodowa.pl_PL
dc.referencesArystoteles, (1988). Retoryka – Poetyka. Tłum. H. Podbielski, Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesAugustyn św., (1977). De doctrina Chrystiana. W: K. Burke. Tradycyjne zasady retoryki. Tłum. K. Biskupski. Pamiętnik Literacki. R. 68.pl_PL
dc.referencesAugustyn z Hippony, (1989). De doctrina Chrystiana = O nauce chrześcijańskiej: tekst łacińsko-polski. Tłum. J. Sulowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.pl_PL
dc.referencesCicero, M. T. (2004). On moral ends. J. Annas (red.), transl. R. Woolf. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesDiogenes Laertios, (2004). Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Tłum. I. Krońska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesEpiktet, (1961). Diatryby. Encheiridion. Tłum. L. Joachimowicz. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesEurypides, (1980). Błagalnice. W: Tragedie. Tłum. J. Łanowski. Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesFilodemos, (2002). O muzyce. O utworach poetyckich. Epigramy. Tłum. K. Bartol, Warszawa: Prószyński i S-ka.pl_PL
dc.referencesHezjod, (1999). Prace i dni. W: Narodziny bogów. Prace i dni. Tarcza. Tłum. J. Łanowski, Warszawa: Prószyński i S-ka.pl_PL
dc.referencesKlemens Aleksandryjski, (1994). Kobierce. T. II. Tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska. Warszawa: PAX ATK.pl_PL
dc.referencesKwintus Horacjusz Flakkus, (2000). Dzieła wszystkie. T. 2. Tłum. J. Sękowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesMyśli etyczne Epikura z Samos (Sentencje Watykańskie), (1996). Tłum. K. Pawłowski. Meander 7–8/96: 363–369.pl_PL
dc.referencesPlaton, (1958). Gorgiasz. Tłum. W. Witwicki. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesPlaton, (1991). Państwo. Tłum. W. Witwicki. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesPlaton, (1995). Protagoras. Tłum. L. Regner. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesPlaton, (2002). Sofista. Polityk. Tłum. W. Witwicki. Kęty: Antyk.pl_PL
dc.referencesPlutarch, (1988). Moralia II. Tłum. Z. Abramowiczówna. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesPseudo-Longinos, (1951). O górności. W: Trzy poetyki klasyczne: Arystoteles, Horacy, Pseudo-Longinos. Tłum. T. Sinko. Kraków: Ossolineum.pl_PL
dc.referencesSeneka, (1998). Listy moralne do Lucyliusza. Tłum. W. Kornatowski. Warszawa: ALFA.pl_PL
dc.referencesSofokles, (1990). Antygona. Tłum. K. Morawski. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza.pl_PL
dc.referencesTeofrast, (1953). O stylu. W: Trzy stylistyki greckie. Tłum. W. Madyda. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.pl_PL
dc.referencesTeofrast, (1963). Pisma filozoficzne i wybrane pisma przyrodnicze. Tłum. D. Gromska i J. Schnayder. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesTeokryt, (1973). Sielanki. Tłum. A. Sandauer. Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesTukidydes, (1957). Wojna peloponeska. Tłum. K. Kumaniecki. Warszawa: Czytelnik.pl_PL
dc.referencesWergiliusz, (1956). Georgiki. Tłum. A. L. Czerny. Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesWergiliusz, (1998). Eneida. Tłum. Z. Kubiak. Warszawa: Świat Książki.pl_PL
dc.referencesAymard, A., Auboyer, J. (1956). Histoire Generale des Civilisations, [w:] Rome et Son Empire (II edition). Paris: Presses Universitaire de France.pl_PL
dc.referencesHammond, N. G. L., Scullard, H. H. (red.) (1973). The Oxford Classical Dictionary. Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesJedynak, S. (red.) (1994). Mały słownik etyczny. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.pl_PL
dc.referencesKrajewski, Wł. (red.) (1996). Słownik pojęć filozoficznych. Warszawa: Scholar.pl_PL
dc.referencesMaryniarczyk, A. (red.) (2002). Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 3. Lublin: PTTA.pl_PL
dc.referencesMolinari, J. (1820). Regia Parnasi seu Palatium Musarum. Venezia: J. Molinari.pl_PL
dc.referencesSkorupko, St. (1988). Słownik terminów bliskoznacznych. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.pl_PL
dc.referencesSławiński, M. (red.) (1998). Słownik terminów literackich. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.pl_PL
dc.referencesAleksandrowicz, T. (1990). Zainteresowania literackie rzymskiej nobilitas w schyłkowym okresie Republiki. Katowice: Uniwersytet Śląski.pl_PL
dc.referencesAndersen, S. (2003). Wprowadzenie do etyki. Tłum. L. Żylicz i R. Piotrowski. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Dialog”.pl_PL
dc.referencesAnnas, J. (1992). Hellenistic Philosophy of Mind. Berkeley: University of California.pl_PL
dc.referencesAnnas, J. (1993). The Morality of Happiness. New York: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesArendt, H. (2003). Odpowiedzialność i władza sądzenia. Tłum. W. Madej i M. Godyń. Kraków: Prószyński i S-ka.pl_PL
dc.referencesArenson, K. (2016). Epicureans on Marriage as Sexual Therapy. Polis: The Journal for Ancient Greek Political Thought 2 (33): 291–311.pl_PL
dc.referencesArmstrong, J. M. (1997). Epicurean Justice. Phronesis XLII 3: 324–345.pl_PL
dc.referencesAsmis, E. (1984). Epicurus’ Scientific Method. V. 42. Cornell Studies in Classical Philology. Ithaca (N.Y.): Cornell University Press.pl_PL
dc.referencesBailey, C. (1928). The Greek Atomists and Epicurus. Oxford: Clarendon Press.pl_PL
dc.referencesBaldry, H. C. (1952). Who invented the Golden Age? Classical Quarterly 2: 83–92.pl_PL
dc.referencesBernstein, A. E. (2006). Jak powstało piekło. Śmierć i zadośćuczynienie w świecie starożytnym oraz początkach chrześcijaństwa. Tłum. A. Piskozub-Piwosz. Kraków: Libron.pl_PL
dc.referencesBignone, E. (1940). Lucrezio come interprete della filosofia di Epicuro. Italia e Grecia: 151–165.pl_PL
dc.referencesBiscuso, M. (2015). Progresso della civiltà e inventio della verità in Lucrezio (De rerum natura I 635–920). Lexicon Philosophicum 3: 148–197.pl_PL
dc.referencesBollack, M. (1978). La Raison de Lucrèce. Constitution d’une poétique philosophique avec un essai d’interprétation de la critique lucrétienne. Paris: Éditions de Minuit.pl_PL
dc.referencesBoyancé, P. (1963). Lucrèce et l’épicurisme. Paris: Presses de France.pl_PL
dc.referencesBrown, R. D. (1987). Lucretius on Love and Sex: A Commentary on De Rerum Natura IV 1030–1287. Leiden: Brill Academic Pub.pl_PL
dc.referencesBrożek, M. (1973). Do problemu wczesnej recepcji Lukrecjusza w Polsce. Eos LXI: 77–90.pl_PL
dc.referencesBrożek, M. (1997). Dzieje tekstu poematu Lukrecjusza. Meander XXVI 3: 101–115.pl_PL
dc.referencesBurke, K. (1977). Tradycyjne zasady retoryki. Tłum. K. Biskupski. Pamiętnik Literacki 68 (2): 219–250.pl_PL
dc.referencesButling, Ot. (1927). Lucrez: Von der Natur der Dinge. Leipzig.pl_PL
dc.referencesCampbel, G. (2002). Lucretius and the Memes of Prehistory. Leeds International Classical Studies, Discussion Paper 1: 1–32. [online] http://mural.maynoothuniversity.ie/95/1/lucretius.pdf [dostęp: 06.06.2020].pl_PL
dc.referencesCampbell, G. (2003). Lucretius on Creation and Evolution: A Commentary on De rerum natura 5.772–1104. Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesCampbell, G. (2008). And bright was the flame of their friendship (Empedocles B130): humans, animals, justice, and friendship in Lucretius and Empedocles. Leeds International Classical Studies, 7 (4).pl_PL
dc.referencesCastagna, L. (2000). Vecchiaia e morte del mondo in Lucrezio, Seneca e San Cipriano. Aevum Antiquum 13: 239–263.pl_PL
dc.referencesCerasuolo, S. (2015). La definizione di Venus e Amor nella diatriba del Libro IV del De rerum natura. Atene e Roma, Nuova Serie Seconda VIII/3–4: 172–190.pl_PL
dc.referencesCichocka, H., Lichański, J. Z. (1995). Zarys historii retoryki. Od początku do upadku cesarstwa bizantyńskiego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesClassen, C. J. (1986). Probleme der Lukrezforschung. Zurich and New York: Hildesheim.pl_PL
dc.referencesClay, D. (1983). Lucretius and Epicurus. Ithaca, New York: Cornell University Press.pl_PL
dc.referencesClay, D. (1996). An Anathomy of Lucretian metaphor. W: Giannantoni and Gigante (red.). Epicureismo greco e romano. Atti del congresso internazionale Napoli, 19–26 Maggio, 1993. Naples: Bibliopolis: 2. 779–793.pl_PL
dc.referencesCooper, J. (1999). Pleasure and Desire in Epicurus. W: Reason and Emotion. Esseys on Ancient moral Psychology and Ehical Theory. Princeton: Princeton university Press.pl_PL
dc.referencesCopleston, F. (2004). Historia filozofii. T. 1. Grecja i Rzym. Tłum. H. Bednarek. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.pl_PL
dc.referencesCox, A. S. (1971). Lucretius and his Message: A Study in the Prologues of the De Rerum Natura. Greece & Rome 2nd ser. 18.1: 1–16.pl_PL
dc.referencesCox, A. S. (1986). Didactic Poetry: Lucretius. W: J. Classen (red.). Probleme der Lukrezforschung. Hildesheim: Olms: 221–230.pl_PL
dc.referencesCytowska, M., Szelest, H., Rychlewska, L. (1996). Literatura rzymska. Okres archaiczny. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesDanek, Z. (1979). Lukrecjusza i Owidiusza hymny do Wenus. Praca magisterska napisana na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.pl_PL
dc.referencesDanek, Z. (1984). Lukrecjusz o początkach rodzaju ludzkiego. Studia Filozoficzne 1/218: 121–134.pl_PL
dc.referencesDiano, C. (1942). La psicologia d’Epicuro e la teoria delle passioni. Giornale Critico della Filosofia Italiana II Ser. 10: 5–49.pl_PL
dc.referencesDomański, J. (1996). Metamorfozy pojęcia filozofii. Warszawa: Polska Akademia Nauk.pl_PL
dc.referencesDudley, D. R. (1967a). Lucretius. London: Routledge and Kegan Paul.pl_PL
dc.referencesDudley, D. R. (1967b). The Satiric Element in Lucretius. W: idem. Lucretius. London: Routledge and Kegan Paul: 121–129.pl_PL
dc.referencesDworacki, S. (1991). Eupolis i fragmenty jego komedii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.pl_PL
dc.referencesEckerman, Ch. (2013). “Lucretius’ Self-positioning in the History of Roman Epicureanism”. The Classical Quarterly. New Series 63/2: 785–800.pl_PL
dc.referencesEckerman, Ch. (2019). Lucretius on the Divine. DRN 3.17–30, 5.1161–93, and 6.68–79. Mnemosyne 72: 284–299.pl_PL
dc.referencesEliade, M. (1998). Aspekty mitu. Tłum. P. Mrówczyński. Warszawa: Wydawnictwo KR.pl_PL
dc.referencesElzenberg, H. (1966). Próby kontaktu, Eseje i studia krytyczne. Kraków: Znak.pl_PL
dc.referencesFarrington, B. (1954). Nauka grecka. Tłum. Z. Glinka. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesFarrington, B. (1964). The Faith of Epicurus. London: Weidenfeld and Nicolson.pl_PL
dc.referencesFarrington, B. (1967). Che cosa ha veramente detto Epicuro. Roma: Astrolabio.pl_PL
dc.referencesFarrington, B. (1967). Form and Purpose in the De rerum natura. W: D. R. Dudley (red.). Lucretius. London: Routledge and Kegan Paul: 19–34.pl_PL
dc.referencesFerrarino, P. (1955). Struttura e spirito del poema lucreziano. W: Studi in onore di G. Funaioli. Roma: Signorelli: 40–64.pl_PL
dc.referencesFinnegan, R. (1999). Plagues in Classical Literature. Classics Ireland 6: 23–42.pl_PL
dc.referencesFranczak, G. (1997). Mit i topos wieków ludzkości jako model historii świata w literaturze greckiej. Nowy Filomata 3: 163–171.pl_PL
dc.referencesFranczak, G. (1998). Mit i topos wieków ludzkości jako model historii świata w literaturze łacińskiej. Nowy Filomata 1: 29–36.pl_PL
dc.referencesFratantuono, L. (2015). A Reading of Lucretius’ De Rerum Natura. Lanham, Boulder, New York and London: Lexington Bookspl_PL
dc.referencesFurley, D. J. (1967). Two Studies in the Greek Atomists. Princeton: Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesFurley, D.J. (1970). Variations on Themes from Empedocles in Lucretius’s Proem. BICS 17: 64.pl_PL
dc.referencesGagliardi, P. (2008). IL Capricorno. Lucrezio e i termini della serenità. [online] https://www.academia.edu/12100264/Il_linguaggio_della_serenit%C3%A0_in_Lucrezio [dostęp: 14.05.2020].pl_PL
dc.referencesGalasiński, D. (1992). Chwalenie się jako perswazyjny akt mowy. Kraków: Polska Akademia Nauk.pl_PL
dc.referencesGale, M. (1994). Myth and Poetry in Lucretius. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesGale, M. (2000). Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius, and the Didactic Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesGale, M. (2001a). Etymological Wordplay and Poetic Succession in Lucretius. Classical Philology 96/2: 168–172.pl_PL
dc.referencesGale, M. (2001b). Lucretius and the Didactic Epic. Londyn: Bristol Classical Press.pl_PL
dc.referencesGale, M. (2018). Contemplating Violence. W: M. Gale & J. Scourfield (red.). Texts and Violence in the Roman World. Cambridge: Cambridge University Press: 63–86.pl_PL
dc.referencesGalzerano, M. (2017). Ending with World Destruction: a Closural Device in Lucretius’ De Rerum Natura and its Influence on Later Latin Poetry. Graeco-Latina Brunensia XXII: 43–55.pl_PL
dc.referencesGalzerano, M. (2019). Cosmic Shipwreck with Spectator. Lucretius and the End of Rome. W: R. Colombo, F. Gasti, M. Gay, F. Sorbello (red.). Il vero condito: caratteri e ambiti della poesia didascalica nel mondo antico. Atti della XI Giornata Ghisleriana di Filologia Classica Pavia (29–30/11/2017). Pavia: Pavia University Press: 19–36.pl_PL
dc.referencesGarani, M. (2007). Empedocles Redivivus: Poetry and Analogy in Lucretius (Studies in Classics). New York and London: Routledge.pl_PL
dc.referencesGardner, H. H. (2019). Pestilence and the Body Politic in Latin Literature. Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesGellar-Goad, T. (2018). Lucretius’ Personified Natura Rerum, Satire, and Ennius’ Saturae. Phoenix 72 (1/2): 143–160.pl_PL
dc.referencesGiancotti, F. (1959). Il preludio di Tito Lucrezio Caro. Messyna: G. D’Anna.pl_PL
dc.referencesGiancotti, F. (1989). Religio, natura, voluptas. Studi su Lucrezio. Con un’antologia di testi annotati e tradotti. Bologna: Pàtron.pl_PL
dc.referencesGigante, M. (1976). Il tirso di Lucrezio. W: Scritti in onore di Cleto Carbonara. Napoli: Giannini.pl_PL
dc.referencesGillespie, S., Hardie, P. (red.) (2007). The Cambridge Companion to Lucretius. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesGrzelak-Krzymianowska, A. (2002). Oryginalność i inspiracja. Koncepcja Lukrecjusza dotycząc a narodzin człowieka, jego pierwotnej egzystencji oraz rozwoju cywilizacji ludzkiej na tle wcześniejszej tradycji. Łódź. (Praca magisterska napisana w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego).pl_PL
dc.referencesGrzelak-Krzymianowska, A. (2006). Czy dobro najwyższe Lukrecjusza ma charakter racjonalny? Collectanea Philologica IX: 73–77.pl_PL
dc.referencesGrzelak-Krzymianowska, A. (2009). Periodyzacja dziejów cywilizacji ludzkiej w ujęciu Lukrecjusza. Komentarz do odcinka poematu De rerum natura 5.925–1439. W: Czerwińska (red.). Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 213–222.pl_PL
dc.referencesGrzelak-Krzymianowska, A. (2013). The Presence of Ethical Teaching in the De Rerum Natura of Lucretius. Collectanea Philologica XVI: 103–113.pl_PL
dc.referencesGrzelak-Krzymianowska, A. (2018). Starożytne źródła o przyjaźni kobiet rzymskich W: A. Marchewka (red.). Ideał i antyideał kobiety w literaturze greckiej i rzymskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: 249–262.pl_PL
dc.referencesGrzelak-Krzymianowska, A. (2019). Sugestywność etycznego przekazu prologów w poemacie Lukrecjusza. Collectanea Philologica XXII: 85–99.pl_PL
dc.referencesGrzesiowski, M. (1985). Między egoizmem i altruizmem. U podstaw etyki Epikura. Meander VII: 233–246.pl_PL
dc.referencesGuthrie, W. K. C. (1957). In the Beginning, Some Greek Views on the Origins of Life and the Early State of Man. London: Methuen.pl_PL
dc.referencesGwiazdecka, J. (2003). Etyka Platona. O formie platońskiej refleksji moralnej. Kęty: Antyk.pl_PL
dc.referencesHadot, P. (2000). Czym jest filozofia starożytna. Tłum. P. Domański. Warszawa: Wyd. Aletheia.pl_PL
dc.referencesHarrison, S. (2002). Ennius and the Prologue to Lucretius DRN 1 (1.1–148), Leeds International Classical Studies 1.4. [online] http://www.leeds.ac.uk/classics/lics [dostęp: 06.06.2020].pl_PL
dc.referencesHarrison, S. (2018). Lucretius and Memmius: De Rerum Natura 1.42. Cadernos de Letras da UFF 28/56: 21–27.pl_PL
dc.referencesHarwas-Napierała, B., Trempała, J.(red.) (2003). Psychologia rozwoju człowieka, Rozwój funkcji psychicznych. T. III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesHill, B. (2018). Didactic warfare: Military imagery and progressive exposure in Lucretius’ De Rerum Natura. Paper delivered at the 2018 SCS Annual Meeting in Boston. [online] https://www.academia.edu/36001916/Didactic_Warfare_Military_Imagery_and_Progressive_Exposure_in_Lucretius_De_rerum_natura [dostęp: 06.06.2020].pl_PL
dc.referencesHolford-Strevens, L. (2002). Horror vacui in Lucretian biography. Leeds International Classical Studies 1.1 [online] http://www.leeds.ac.uk/classics/lics/ [dostęp: 06.06.2020].pl_PL
dc.referencesIngalls, W. B. (1971). Repetition in Lucretius. Phoenix 25/3: 227–36.pl_PL
dc.referencesJackson, P. (2006). The Polytheism of the Epicureans. [online] https://www.academia.edu/36564126/The_Polytheism_of_the_Epicureans [dostęp: 06.06.2020].pl_PL
dc.referencesJankowska, M. (2005). Zarys psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej.pl_PL
dc.referencesJaroszyński, P. (2002). Nauka w kulturze. Radom: Polwen.pl_PL
dc.referencesJaśtal, J. (red.) (2004). Etyka cnót, etyka charakteru, [w:] idem. Etyka i charakter. Kraków: Aureus.pl_PL
dc.referencesJohncock, M. (2016). Metaphor and Argumentation in Lucretius, Royal Holloway, University of London, PhD Classics. [online] https://pure.royalholloway.ac.uk/portal/files/26500239/2016johncockmspphd.pdf [dostęp: 06.06.2020].pl_PL
dc.referencesJope, J. (1983). Lucretius’ Psychoanalytic Insight: His Notion of Unconscious Motivation. Phoenix 37/3: 224–238.pl_PL
dc.referencesKennedy, D. F. (2002). Rethinking Reality. Lucretius and the Textualization of Nature. Michigan: Ann Arbor. University of Michigan Press.pl_PL
dc.referencesKenney, E. J., Clausen W. V. (1983). The Cambridge History of Classical Literature. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesKirk, G. S., Raven J. E., Schofield, M. (1999). Filozofia przedsokratejska. Tłum. J. Lang. Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesKonstan, D. (1973). Some aspects of Epicurean Psychology. Leiden: Brill.pl_PL
dc.referencesKonstan, D. (2008). A Life Worthy of the Gods: The Materialist Psychology of Epicurus. Las Vegas: Parmenides Publishing.pl_PL
dc.referencesKorolko, M. (1990). Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.pl_PL
dc.referencesKorpanty, J. (1988a). Pojęcie religio w poemacie Lukrecjusza. Meander 9–10: 371–396.pl_PL
dc.referencesKorpanty, J. (1988b). Terminologia społeczno-polityczna u Lukrecjusza i epikurejski pogląd na aktywność publiczną. Meander 6: 243–266.pl_PL
dc.referencesKorpanty, J. (1991). Lukrecjusz – rzymski apostoł epikureizm. Warszawa: Ossolineum.pl_PL
dc.referencesKranz, W. (1943). Lukrez und Empedokles. Philologus: 68–107.pl_PL
dc.referencesKrokiewicz, A. (1961). Hedonizm Epikura. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.pl_PL
dc.referencesKrokiewicz, A. (2000). Nauka Epikura. Warszawa: Aletheia.pl_PL
dc.referencesKronenberg, L. (2019). The Light Side of the Moon: A Lucretian Acrostic (LUCE, 5.712–15) and Its Relationship to Acrostics in Homer (LEUKĒ, Il. 24.1–5) and Aratus (LEPTĒ, Phaen. 783–87). Classical Philology 114/2: 278–292.pl_PL
dc.referencesKrukowska, S. (2007). De fabulis veteribus In Lucretii „De rerum natura” carmine occurrentibus. Lodzie MMVII. (Praca magisterska napisana w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego).pl_PL
dc.referencesKrukowska, S. (2013). Motywy mitologiczne w poemacie Lukrecjusza De rerum natura. Wratislaviensium Studia Classica II (XXXIII): 5–19.pl_PL
dc.referencesKumaniecki, K. (1977). Literatura rzymska. Okres cyceroński. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesKutsiumari, M. I. (2018). Ο μύθος των πέντε γενεών του Ησιόδου (Ἔργ. 106–201) στο De Rerum Natura (5.925–1010, 5.1241–96) του Λουκρητίου: Αληθοφάνεια–Απομυθοποίηση – Μετατόπιση. W: Πρακτικά 9ου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του τμήματος Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4–7 Οκτωβρίου 2017, ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ: 105–117.pl_PL
dc.referencesKwiatek, A., Worwąg, W. (1997). Podróż po historii filozofii. Starożytność. Warszawa: Scholar.pl_PL
dc.referencesLaigneau, S. (2001). Présence de Lucrèce. Actes du Colloque de Tours, 3–5 décembre 1998. W: Revue belge de philologie et d’histoire 79 (1). Antiquité – Oudheid: 267–269.pl_PL
dc.referencesLausberg, H. (2002). Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Tłum. A. Gorzkowski. Bydgoszcz: Homini.pl_PL
dc.referencesLehoux, D., Morrison, A. D., Sharrock, A. (red.) (2013). Lucretius: Poetry, Philosophy, Science. Oxford: OUP Oxford.pl_PL
dc.referencesLenz, J. R. (2011). How Epicurean Science Saves Humanity in Lucretius. W: T. Madigan, D. B. Suits (red.). Lucretius, His Continuing Influence and Contemporary Relevance. Rochester, Rochester, New York: RIT Press: 89–106.pl_PL
dc.referencesLeone, G. (1983). Syzetesis, Studi sull’epicureismo greco e romano offerti a Marcello Gigante. Napoli: Centro internazioanle per lo studio dei pappiri ercolanesi.pl_PL
dc.referencesLeśniak, K. (1960). Lukrecjusz. Warszawa: Wiedza Powszechna.pl_PL
dc.referencesLichański, J. (1996). Co to jest retoryka? Kraków: PAN.pl_PL
dc.referencesLienhard, J. T. (1969). The Prooemia of De Rerum Natura. The Classical Journal LXIV: 346–353.pl_PL
dc.referencesLillegard, N. (2003). On Epicurus. Michigan: Wadsworth/Thompson Learning.pl_PL
dc.referencesLipiec, J. (2001). Świat wartości. Wprowadzenie do aksjologii. Kraków: AWA.pl_PL
dc.referencesLuciani, S. (2017a). Cybèle et les mystères de la matière (Lucrèce, De rerum natura II, 581–660). Revue des Etudes Latines, Les Belles Lettres 94: 45–66.pl_PL
dc.referencesLuciani, S. (2017b). Lucrèce et la tradition de la consolation. Exercises de Rhétorique 9. [online] http://journals.openedition.org/rhetorique/519 [Dostęp: 06.06.2020].pl_PL
dc.referencesMacGillivray, E. D (2010). Epicurean Mission and Membership from Early Garden to the Late-Roman Republic. A thesis presented for the degree of Master of Theology (by research) at the University of Aberdeen. [online] https://www.academia.edu/36835414/Epicurean_Mission_and_Membership_from_the_Early_Garden_to_the_Late-Roman_Republic [dostęp: 06.06.2020].pl_PL
dc.referencesMacGillivray, E. D (2012). The Popularity of Epicureanism in Late-Republic Roman Society. The Ancient World XLIII: 151–172.pl_PL
dc.referencesMadigan, D. R., Suits D. B. (2003). Epicurus: His Continuing Influence and Contemporary Relevance. Rochester, New York: RIT Press.pl_PL
dc.referencesMadyda, W. (1950). Starożytne teorie metafory i ich aktualność. Eos XLIV (2): 77–101.pl_PL
dc.referencesMadyda, W. (1953). Trzy stylistyki greckie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.pl_PL
dc.referencesMaguinnes, W. S. (1967). The Language of Lucretius. W: J. Dudley (red.). Lucretius. London: Routledge and Kegan Paul.pl_PL
dc.referencesMalinowski, B. (1990). Dzieła. T. 7. Mit, magia, religia. Tłum. B. Leś, D. Praszałowicz. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesMammi, D. (2017). Il piacere prima di Epicuro: l’origine della musica e della poesia secondo Lucrezio. Un commento a De Rerum Natura V 1379–1411. Tesi di Laurea Triennale – Corso di Laurea in Lettere Classiche. [online] https://www.academia.edu/37728152/Il_piacere_prima_di_Epicuro_lorigine_della_musica_e_della_poesia_secondo_Lucrezio [dostęp: 06.06.2020].pl_PL
dc.referencesMasson, J. (1909). Lucretius: Epicurean and Poet. London: Murray.pl_PL
dc.referencesMazur, T. (2007). Kapryśni bogowie Sokratesa. Człowiek i świat wartości w tradycji filozofii zachodniej. Kęty: Antyk.pl_PL
dc.referencesMcConnell, S. (2015). Epicurean Education and the Rhetoric of Concern. Acta Classica LVIII: 111–145.pl_PL
dc.referencesMcConnell, S. (2018). Lucretius on the Nature of Parental Love. Antichthon 52: 72–89.pl_PL
dc.referencesMcLeod, E. M. (1963). Lucretius’ carmen dignum. The Classical Journal 58/4: 145–156.pl_PL
dc.referencesMecci, S. (2018). “The Ethical Implications Of Epicurus’ Theology”. Philosophia. Yearbook of the Research Centre for Greek Philosophy at the Academy of Athens 48: 195–204.pl_PL
dc.referencesMerlan, P. (1950). Lucretius – Primitivist or Progressivist?. Journal of the History of Ideas 3: 364–368.pl_PL
dc.referencesMitosek, Z. (1983). Teorie badań literackich. Przegląd historyczny. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesMitsis, P. (1988). Epicurus’ Ethical Theory: The Pleasures of Invulnerability. Ithaca (N.Y.): Cornell University Press.pl_PL
dc.referencesMorselli, F. (1892). Il pessimismo di Tito L. Caro. Torino-Palermo: C. Clausen.pl_PL
dc.referencesMrówka, K. (2004). Heraklit. Warszawa: Scholar.pl_PL
dc.referencesMüller, R. (1991). Die Epikureische Ethik. Schriften zur Geschichte und Kultur der Antike, 32. Berlin: Akademie Verlag.pl_PL
dc.referencesMyakin, T. (2019). “The Goddess Venus in Lucretius Poem De rerum natura”. Scholae 13 (1): 153–179.pl_PL
dc.referencesMyśli etyczne Epikura z Samos (Sentencje Watykańskie). Tłum. K. Pawłowski. Meander 7–8: 363–369pl_PL
dc.referencesNethercut, J. S. (2014). Ennius and the Revaluation of Traditional Historiography in Lucretius’ De Rerum Natura. W: Ch. Pieper and J. Ker (red). Valuing the Past in the Greco-Roman World. Proceedings from the Penn-Leiden Colloquia on Ancient Values VII. Leiden: Brill: 435–461.pl_PL
dc.referencesNethercut, J. S. (2017). Empedocles’ «Roots» in Lucretius’ De Rerum Natura. American Journal of Philology 138 (1): 85–105.pl_PL
dc.referencesNethercut, J. S. (2018). Provisional Argumentation and Lucretius’ Honeyed Cup. The Classical Quarterly 68 (2): 523–533.pl_PL
dc.referencesNeumann, G. (2003). Epikureizm. Tłum. A. Rytmowska. Olsztyn: Adiaphora.pl_PL
dc.referencesNichols, J. H. (1976). Epicurean Political Philosophy. The De rerum natura. London: Cornell University Press.pl_PL
dc.referencesNorbrook, D., Harrison, S. J., Hardie Ph. R. (red.) (2016). Lucretius and the Early Modern. Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesNowicki, A. (1983a). Z rozważań nad filozofią Lukrecjusza i genezą jego ateizmu. Euhemer 1/127: 11–25.pl_PL
dc.referencesNowicki, A. (1983b). Policentryczna struktura osobowości Lukrecjusza. Meander 10–11: 407–418.pl_PL
dc.referencesNowicki, A. (1986). Zarys dziejów krytyki religii. Starożytność. Warszawa: Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesNussbaum, M. C. (1986). The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesNussbaum, M. C. (1989). Mortal Immortals: Lucretius on Death and the Voice of Nature. Philosophy and Phenomenological Research 50 (2): 303–351.pl_PL
dc.referencesNussbaum, M. C. (1994). The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics. Princeton: Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesO’Keefe, T. (1996). Does Epicurus Need the Swerve as an Arche of Collision? Phronesis XLI (3): 305–317.pl_PL
dc.referencesO’Keefe, T. (2002). The Reductionist and Compatibilist Argument of Epicurus On nature Book 25. Phronesis XLVII (2): 153–186.pl_PL
dc.referencesO’Keefe, T. (2003). Lucretius on the Cycle of Life and the Fear of Death. Apeiron 36 (1): 53–65.pl_PL
dc.referencesO’Keefe, T. (forthcoming). Lucretius and the Philosophical Use of Literary Persuasion. W: D. O’Rourke (red.). Approaches to Lucretius: traditions and innovations in reading De Rerum Natura. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesOlberding, A. (2005). The Feel of Not to Feel It: Lucretius’ Remedy for Death Anxiety. Philosophy and Literature 29 (1): 114–129.pl_PL
dc.referencesOlmedo, P. R. (2017). “«(…) iuraque constiutere, ut vellent legibus uti.» Sociedad humana y derecho en el De rerum natura v de Lucrecio”. Trazos II: 30–44.pl_PL
dc.referencesOlszewski, M. (1990). Aporie Epikura. Meander 4–6: 165–184.pl_PL
dc.referencesOssowska, M. (1963). Podstawy nauki o moralności. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesOssowska, M. (2000). Normy moralne. Próba systematyzacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesOssowska, M. (2002). Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności. Warszawa: Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesPatin, M. (1869). L’Anti-Lucrèce chez Lucrèce. W: Études sur la poesie latine. T. 1. Paris: 117–137.pl_PL
dc.referencesPawlaczyk, A. (1997). Sposoby i formy perswazji w poemacie Lukrecjusza. Meander 3: 205–217.pl_PL
dc.referencesPąkcińska, M. (1959). Hedonistyczna etyka Epikura. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesPieri, B. (2010). Venere degli animali. Lucrezio, Virgilio e le metafore dell’eros. Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici 65: 99–127.pl_PL
dc.referencesPigoniowa, M. (1995). Opis zarazy w Atenach, Lukrecjusz, De rerum natura VI 1138–1286. Eos LXXXIII (2): 285–305.pl_PL
dc.referencesPoignault, R. (1998). Présence de Lucrèce. Actes du colloque tenu à Tours, 3–5 décembre. Tours: 267–269pl_PL
dc.referencesPopławski, M. (1932). Lukrecjusz i Rzymianie. Droga 2: 71–82.pl_PL
dc.referencesPowarkow, J. (1981). Epikur. Paradoksy hedonizmu. Tłum. E. Rutkowski. Warszawa: Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesProbucka, D. (1999). Utylitaryzm; Aksjologiczno-etyczne aspekty kategorii użyteczności. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.pl_PL
dc.referencesPrzełęcki, M. (2004). Sens i prawda w etyce. Warszawa: Znak – Język – Rzeczywistość: Polskie Towarzystwo Semiotyczne.pl_PL
dc.referencesPurinton, J. S. (1999). Epicurus on the ‘Free Volition’ and the Atomic Swerve. Phronesis XLIV (4): 253–299.pl_PL
dc.referencesReale, G. (1999). Historia filozofii starożytnej. T. III. Tłum. E. I. Zieliński. Lublin: TN KUL.pl_PL
dc.referencesReale, G. (2003). Myśl starożytna. Tłum. E. I. Zieliński. Lublin: TN KUL.pl_PL
dc.referencesRebeggiani, S. (2019), Roman Agamemnon: political echoes in the proem to Lucretius’ De Rerum Natura. Mnemosyne: 1–19.pl_PL
dc.referencesRegenbogen, O. (1932). Lucrez: Seine Gestalt in seinem Gedicht. Leipzig: Teubner.pl_PL
dc.referencesReinhardt, T. (2002). The Speech of Nature in Lucretius‘ De Rerum Natura 3.931–71. The Classical Quarterly 52 (1): 291–304.pl_PL
dc.referencesRutkowski, M. (2001). Obowiązek moralny a motywacja. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.pl_PL
dc.referencesSalemme, C. (2016). Lucrezio e la conclusione dell’opera. Bollettino di studi latini XLVI (1): 10–25.pl_PL
dc.referencesSarnowski, St., Fryckowski, E. (red.) (1993). Problemy etyki. Wybór tekstów. Bydgoszcz: Agencja Marketingowa Branta.pl_PL
dc.referencesSchiesaro, A. (1990). Simulacrum et imago. Gli argomenti analogici nel De rerum natura. Pisa: Giardini.pl_PL
dc.referencesSchiesaro, A. (2007a). Didaxis, Rhetoric, and the Law in Lucretius. W: S. J. Heyworth (red.). Classical Constructions: 62–90.pl_PL
dc.referencesSchiesaro, A. (2007b). Lucretius and Roman Politics and History. W: S. Gillespie, P. Hardie (red.). The Cambridge Companion to Lucretius. Cambridge: 41–58.pl_PL
dc.referencesSchmid, W. (1963). Epikur. W: Reallexikon fűr Antike und Christentum 5: 681–819.pl_PL
dc.referencesSchrijvers, P.H. (1970). Horror ac divina voluptas: etudes sur la poétique et la poésie de Lucrèce. Amsterdam: Hakkert.pl_PL
dc.referencesSchrijvers, P.H. (1986). Eléments psychagogiques dans l’oeuvre de Lucrèce. W: C. J. Classen, Probleme der Lukrezforschung. Zurich and New York: Hildesheim: 375–381.pl_PL
dc.referencesSedley, D. (1998). Lucretius and the Transformation of Greek Wisdom. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesSedley, D. (1999). Lucretius’ Use and Avoidance of Greek. W: J. N. Adams, R. Mayer (red.). Aspects of the Language of Latin Poetry. Proceedings of the British Academy. Oxford: Oxford University Press: 227–246.pl_PL
dc.referencesSegal, Ch. (1990). Lucretius on Death and Anxiety. Poetry and Philosophy in „De rerum natura”. Princeton. New Jersey: Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesSerres, M. (1977). La naissance de la physique dans le texte de Lucrèce. Fleuves et turbulences. Paris: Ed. de Minuit.pl_PL
dc.referencesSieroń, J. (1983). Problem wolności w filozofii Epikura. Meander 6/83: 187–197.pl_PL
dc.referencesSihvola, J. (1989). Decay, Progress, the Good Life? Hesiod and Protagoras on the Development of Culture. (Commentationes Humanarum Litterarum, 89). Helsinki: Societas Scientiarum Fennica.pl_PL
dc.referencesSikes, E. (1936). Lucretius: Poet and Philosopher. Cambridge: The University Press.pl_PL
dc.referencesSinger, P. (red.) (2002). Przewodnik po etyce. Warszawa: Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesSinker, A. P. (1937). Introduction to Lucretius. Cambridge: The University Press: XVIII–XXIV.pl_PL
dc.referencesSinko, T. (1960). Od filantropii do humanitaryzmu i humanizmu. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.pl_PL
dc.referencesSnyder, J. M. (1980). Puns and Poetry in Lucretius’ „De rerum natura”. Amsterdam: B. R. Grüner.pl_PL
dc.referencesSnyder, J. M. (1983). The Warp and Woof of the Universe in Lucretius. Illinois Classical Studies 8 (1): 37–43.pl_PL
dc.referencesSolomon, D. (2004). Lucretius’ Progressive Revelation of Nature in “DRN” 1.149–502. Phoenix 58 (3/4): 260–283.pl_PL
dc.referencesSpringer, L. A. (1977). The Role of Religio, Solvo, and Ratio In Lucretius. The Classical Word 71 (1): 55–61.pl_PL
dc.referencesStępień, B. (1995). Wstęp do filozofii. Lublin: TN KUL.pl_PL
dc.referencesSuerbaum, W. (1994). Herculanensische Lucrez-Papyri – Neue Belege für die Phase der Majuskel-Kursive eines bekannten Klassikertextes, Nachbetrachtungen zur Edition von K. Kleve, CronErc 19, 1989, 5–27. W: Zeitschrift für Papirologie und Epigraphik 104: 1–21.pl_PL
dc.referencesSwoboda, M. (1980). De Lucretii hymno Veneris sacro. Eos LXVIII (1): 95–102.pl_PL
dc.referencesŚlipko, T. (2002). Zarys etyki ogólnej. Kraków: WAM.pl_PL
dc.referencesŚwiątek, J. (1998). W świecie powszechnej metafory. Metafora językowa. Kraków: PAN.pl_PL
dc.referencesTatarkiewicz, Wł. (1965). O szczęściu. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesTaylor, B. (2016). Rationalism and the theatre in Lucretius. Classical Quarterly 66 (1): 140–154.pl_PL
dc.referencesToulmin, S. (1986). The Place of Reason in Ethics. Chicago: University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesTownend, G. (1967b). Imagery in Lucretius. W: D. R. Dudley (red.). Lucretius. London: Routledge and Kegan Paul: 95–114.pl_PL
dc.referencesTrempała, J. (1993). Rozumowanie moralne i odporność dzieci na pokusę oszustwa. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.pl_PL
dc.referencesTsouna, V. (2019). Epicurean dreams. Elencheos 39 (2): 231–256.pl_PL
dc.referencesTutrone, F. (2018). Granting Epicurean Wisdom at Rome. Exchange and Reciprocity in Lucretius Didactics (DRN 1.921–950). Harvard Studies in Classical Philology 109: 275–337.pl_PL
dc.referencesVoisé, W. (1983), Lukrecjusz o ludzkim czasie. Meander 10–11: 419–427.pl_PL
dc.referencesVolkmann, R. (1995). Wprowadzenie do retoryki Greków i Rzymian. W: H. Cichocka, J. Z. Licheński. Zarys historii retoryki. Od początku do upadku cesarstwa bizantyńskiego. Wprowadzenie do retoryki Greków i Rzymian. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego: 155–167.pl_PL
dc.referencesWarren, J. (2002). Epicurus and Democritean Ethics. An Archeology of Ataraxia. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesWarren, J. (2004). Facing Death. Epicurus and his Critics. Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesWendlandt, L., Baltzly, D. (2004). Knowing Freedom: Epicurean Philosophy Beyond Atomism and the Swerve. Phronesis XLIX (1): 41–71.pl_PL
dc.referencesWesoły, M. (1970). Poemat Lukrecjusza „De rerum natura” jako próba naukowej interpretacji zjawisk, Poznań [praca magisterska w maszynopisie, Instytut Filologii Klasycznej UAM].pl_PL
dc.referencesWest, D. (1969). The Imagery and Poetry in Lucretius. Edinburgh: Edinburgh University Press.pl_PL
dc.referencesWoolf, R. (2004). What kind of Hedonist was Epicurus. Phronesis XLIX (4): 303–322.pl_PL
dc.referencesWormell, D. E. (1967). The Personal World of Lucretius. W: D. R. Dudley. Lucretius. London: Routledge and Kegan Paul: 38–49.pl_PL
dc.referencesZiembiński, Z. (1994). Zarys zagadnień etyki. Poznań: Wydawnictwo Edytor.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-431-5


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe