Show simple item record

dc.contributor.authorKroczak, Justyna
dc.date.accessioned2021-04-13T14:50:34Z
dc.date.available2021-04-13T14:50:34Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1689-4286
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35119
dc.description.abstractNikolai Berdyaev is the well-know Russian religious philosopher. He is famous mostly for works about dignity and freedom of man. These deliberations seems to be the utter base of all his philosophy, which we can call personalism. From that point of view, metaphysics of gender is founded on the respect and the human dignity. Berdyaev’s philosophy is in this aspect dedicated to woman, her relations to man, nature and God. Berdyaev made these relations complicated and my objective in this article is to make them clearer.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesInternetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS;24
dc.titleMikołaja Bierdiajewa metafizyka płcipl_PL
dc.title.alternativeNikolai Berdyaev’s Metaphyscics of Genderpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number1-11pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Zielonogórskipl_PL
dc.referencesBierdiajew, L., 2004, Zawód: żona filozofa. Dzienniki, przeł. H. Paprocki, Kęty: ANTYK.pl_PL
dc.referencesBierdiajew, M., 2006, O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej, przeł. H. Paprocki, Kęty: ANTYK.pl_PL
dc.referencesBierdiajew, M., 1993, Okruchy twórczości, przeł. Z. Podgórzec, Białystok: Wydawnictwo BENKOWSKI.pl_PL
dc.referencesBierdiajew, M., 2002, Rozważania o egzystencji, przeł. H. Paprocki, Kęty: ANTYK.pl_PL
dc.referencesBierdiajew, M., 2004, Zarys metafizyki eschatologicznej, przeł. Wiera i Ryszard Paradowscy, Kęty: ANTYK.pl_PL
dc.referencesBierdiajew, M., 2002, Autobiografia filozoficzna, przeł. H. Paprocki, Kęty: ANTYK.pl_PL
dc.referencesBierdiajew, M., 2003, Niewola i wolność człowieka, przeł. H. Paprocki, Kęty: ANTYK.pl_PL
dc.referencesBierdiajew, M., 1997, Nowe Średniowieczne, przeł. M. Dybowski, Komorów: Wydawnictwo Antyk.pl_PL
dc.referencesBierdiajew, M., 2001, Sens twórczości, przeł. H. Paprocki, Kęty: ANTYK.pl_PL
dc.referencesBrzeziński, B., 2002, Mikołaj Bierdiajew – medytacje, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.pl_PL
dc.referencesKozakiewicz, M., 1962, O miłości prawie wszystko, Białystok: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.pl_PL
dc.referencesŁosski, M., 2000, Historia filozofii rosyjskiej, przeł. H. Paprocki, Kęty: ANTYK.pl_PL
dc.referencesMazurek, S., 1997, Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej i polskiej 1917–1950, Monografie Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej, Wyd. UWr., tenże Rosyjski renesans religijno-filozoficzny. Próba syntezy, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesMikulska, J., 1995, Przekształcenia ról płciowych a szanse kobiet, [w:] J. Mikulska, E. Pakczys (red.), Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.pl_PL
dc.referencesOstrowski, A., 1999, Bierdiajew: egzystencja w perspektywie eschatologicznej, Lublin: UMCS.pl_PL
dc.referencesPrzebinda, G., 1998, Od Czaadajewa do Bierdiajewa, Kraków: Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU.pl_PL
dc.referencesSelmowicz, A., 1974, Między Bogoczłowiekiem a androgynem, [w:] „Człowiek i Światopogląd”, nr 2pl_PL
dc.referencesStark, K., 1998, Mit Androgyne w filozofii Mikołaja Bierdiajewa, [w:] „Pismo Literacko–Artystyczne”, nr 11-12 (1988).pl_PL
dc.referencesStark, K., 1987, Mikołaja Bierdiajewa rozumienie twórczości, [w:] „Człowiek i Światopogląd”, nr 8.pl_PL
dc.referencesStyczyński, M., 2005, Bierdiajew: egzystencja autentyczna, czyli negatywna socjologia, [w:] Rozprawy filozoficzne Księga pamiątkowa w darze Profesorowi Józefowi Pawlakowi, W. Tyburski i R. Wiśniewski (red.), Toruń: Wyd. UMK.pl_PL
dc.referencesStyczyński, M., 2010, Berdjaev: authentic existence or a negative sociology, [w:] “Studies In East European Thought” March 2010, vol. 62, no. 1.pl_PL
dc.referencesStyczyński, M., 2001, Umiłowanie przyszłości, albo filozofia spraw ostatecznych Studia nad filozofią Mikołaja Bierdiajewa, Ibidem?, Łódź.pl_PL
dc.referencesStyczyński, M., 2009, Polskie badania filozofii Bierdiajewa. Próba systematyzacji, [w:] Polskie badania filozofii rosyjskiej Przewodnik po literaturze. Część pierwsza, L. Kiejzik, J. Ulik (red.), Warszawa: Fundacja Aletheiapl_PL
dc.referencesWodziński, C., 1987, Metamorfozy samoświadomości. Mesjanizm i eschatologia w historiozofii Mikołaja Bierdiajewa, [w:] M. Bierdiajew, Rosyjska Idea, przeł. JC-SW, Warszawa: In-Plus.pl_PL
dc.referencesEvdokimov, P., 1991, Kobieta i zbawienie świata, przeł. E. Wolicka, Poznań: W Drodze.pl_PL
dc.relation.volume1pl_PL
dc.disciplinefilozofiapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record