Show simple item record

dc.contributor.authorŠtěpánová, Veronika
dc.contributor.editorGałkowski, Artur
dc.contributor.editorGliwa, Renata
dc.date.accessioned2020-11-26T10:54:50Z
dc.date.available2020-11-26T10:54:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationŠtěpánová V., Výslovnostní specifika toponym v češtině, [w:] Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze, Gałkowski A., Gliwa R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 25-32, doi: 10.18778/7969-626-0.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-626-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32623
dc.description.abstractThe paper is focused on the pronunciation of foreign and native toponyms in the contemporary Czech. The analysed material is based especially on the questions addressed to the language consulting centre of the Institute of the Czech Language, Academy of Sciences of the Czech Republic. The pronunciation of a high number of toponyms is not stabilised in Czech and no work dealing with this topic in detail and formulating a complex of general rules is available. This gap is experienced by everybody who needs to use a problematic toponym even in its written form, for the declension of proper names is influenced especially by their pronunciation. If the pronunciation of toponyms is recorded in the manuals, various dictionaries include even inconsistent and contradictory pronunciation recommendations. The article analyses the names Edinburgh, Göteborg, Faerské ostrovy, Sevilla, Mallorca, and others.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isootherpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGałkowski A., Gliwa R. (red.), Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecttoponimpl_PL
dc.subjectwymowapl_PL
dc.subjectporadnia językowapl_PL
dc.titleVýslovnostní specifika toponym v češtiněpl_PL
dc.title.alternativeSpecificities of pronunciation of toponyms in Czechpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number25-32pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Prahapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-627-7
dc.referencesBalatka Břetislav a kol., 1987, Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny, Praha.pl_PL
dc.referencesČáslavka Ivo, 1989, K současnému trendu internacionalizace při standardizaci geografických jmen, Aktuálne úlohy onomastiky z hľadiska jazykovej politiky a jazykovej kultúry, Bratislava, 61–69.pl_PL
dc.referencesČáslavka Ivo, Štusáková Hana, Vyskočilová Pavla, Mucha Ludvík, Horák Jiří, Roubík Ondřej, 1982, Vžitá česká vlastní jména geografická, Praha.pl_PL
dc.referencesDaneš František, 1965, K výslovnosti znělých souhlásek v přejatých slovech, „Naše řeč” 48, 161–171.pl_PL
dc.referencesFrydrich Miroslav, 1961, K etymologii jména Botič, „Zpravodaj Místopisné komise ČSAV” 2, 306–307.pl_PL
dc.referencesGeografický místopisný slovník světa, 1999, Praha.pl_PL
dc.referencesHarvalík Milan, 1998, K problému klasifikace exonym, „Slovo a slovesnost” 59, 259–265.pl_PL
dc.referencesHarvalík Milan, 2004, Synchronní a diachronní aspekty české onymie, Praha.pl_PL
dc.referencesHarvalík Milan, Boháč Pavel, 2000, Exonyme und Standardisierung fremder geographischer Namen im Tschechischen, „Onoma” 35, 229–257.pl_PL
dc.referencesHosák Ladislav, Šrámek Rudolf, 1970, Místní jména na Moravě a ve Slezsku I, Praha.pl_PL
dc.referencesIndex českých exonym, 2011, Praha.pl_PL
dc.referencesJména států a jejich územních částí, 2009, Praha.pl_PL
dc.referencesKadmon Naftali, 2006, Language and the conversion of geographical names, Manual for the National Standardization of Geographical Names, New York, 99–106.pl_PL
dc.referencesLašťovka Marek, Ledvinka Václav a kol., 1997, Pražský uličník. Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství, 1. díl: A–N, Praha.pl_PL
dc.referencesLutterer Ivan, Kropáček Luboš, Huňáček Václav, 1976, Původ zeměpisných jmen, Praha.pl_PL
dc.referencesMangold Max, 1995, Phonologie der Namen: Aussprache, [in:] Namenforschung: Ein internationales Handbuch zur Onomastik, Berlin–New York, 409–414.pl_PL
dc.referencesOndrejovič Slavomír, 2001, O výslovnosti pomenovania rieky Tisy, „Slovenská reč” 66, 63.pl_PL
dc.referencesPokorná Eva, 1979, K podobám cizích zeměpisných jmen v češtině, Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti, Praha, 224–229.pl_PL
dc.referencesPokorná Eva, 1980, Podoby cizích zeměpisných jmen některých českých publikacích, Spoločenské fungovanie vlastných mien, Bratislava, 165–168.pl_PL
dc.referencesPravidla českého pravopisu, 1994, Praha.pl_PL
dc.referencesPravidla českého pravopisu, 1999, Praha.pl_PL
dc.referencesSekvent Karel, Šlosar Dušan, 2002, Jak užívat francouzská vlastní jména ve spisovné češtině, Praha.pl_PL
dc.referencesSlovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 2003, Josef Filipec, František Daneš, Jaroslav Machač, Vladimír Mejstřík (red.), Praha.pl_PL
dc.referencesSlovník spisovného jazyka českého, 1960–1971, Bohuslav Havránek (red.), Praha.pl_PL
dc.referencesStich Alexandr, 1982, Výslovnostní kodifikace přejaté slovní zásoby, „Naše řeč” 65, 86–101.pl_PL
dc.referencesStrahl Vlastimil, 1999, Klíč k výslovnosti cizích vlastních jmen v češtině, Praha.pl_PL
dc.referencesSvoboda Jan, 1964, Staročeská osobní jména a naše příjmení, Praha.pl_PL
dc.referencesŠkolní atlas světa, 2011, Praha.pl_PL
dc.referencesVýslovnost spisovné češtiny. Výslovnost slov přejatých, 1978, Praha.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-626-0.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe