Show simple item record

dc.contributor.authorbogucka-felczak, monika
dc.contributor.editorKrawczyk, Ryszard Paweł
dc.contributor.editorBorowicz, Andrzej
dc.date.accessioned2020-09-22T09:35:00Z
dc.date.available2020-09-22T09:35:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationBogucka-Felczak M., Przyczyny uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego nienależnej kwoty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, [w:] Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, R. P. Krawczyk, A. Borowicz (red.), WUŁ, Łódź 2016, http://dx.doi.org/10.18778/8088-114-3.16pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-114-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32259
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofAktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titlePrzyczyny uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego nienależnej kwoty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number277-292pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydziału Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-115-0
dc.referencesHuchla A., Komentarz do art. 75 Ordynacji podatkowej, [w:] Dzwonkowski H., Huchla A., Kosikowski C., Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesKosikowski C., Komentarz do art. 3 Ordynacji podatkowej, [w:] Brolik J. et al., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesNiezgoda A., Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesRuśkowski E., Salachna M.J., Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Komentarz, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesStawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-114-3.16


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe