Show simple item record

dc.contributor.authorMasnevaitė, Elena
dc.contributor.editorGórecki, Dariusz
dc.date.accessioned2020-05-13T05:46:09Z
dc.date.available2020-05-13T05:46:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMasnevaitė E., Granice kompetencji Głównej Komisji Wyborczej Republiki Litewskiej w procesie zmiany Konstytucji Republiki Litewskiej (na przykładzie referendum z dnia 24 czerwca 2014 r.), [w:] Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego, Górecki D. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 61-69, doi: 10.18778/7969-477-8.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-477-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31894
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGórecki D. (red.), Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectGłówna Komisja Wyborcza Republiki Litewskiejpl_PL
dc.subjectKonstytucja Republiki Litewskiejpl_PL
dc.titleGranice kompetencji Głównej Komisji Wyborczej Republiki Litewskiej w procesie zmiany Konstytucji Republiki Litewskiej (na przykładzie referendum z dnia 24 czerwca 2014 r.)pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number61-69pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wileński, Katedra Prawa Publicznegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-668-0
dc.identifier.doi10.18778/7969-477-8.07


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe