Show simple item record

dc.contributor.authorKaczmarek, Bogusław
dc.contributor.editorKuźbik, Paweł
dc.contributor.editorSzymankiewicz, Maria J.
dc.date.accessioned2020-05-01T14:46:29Z
dc.date.available2020-05-01T14:46:29Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKaczmarek B., Wybrane elementy różnych koncepcji patologii organizacji, [w:] Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia, Kuźbik P., Szymankiewicz M. J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 187-195, doi: 10.18778/7969-450-1.18pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-450-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31876
dc.description.abstractThe given definition of the organizations’ pathology identifies it as a relatively permanent disability of organization, which results in the waste exceeding the limits of social tolerance. Pathologies are therefore for organizations the “deviation from the state of health” and are assessed as very harmful to itself. The thesis of this paper is, that the symptoms of the organizations’ pathology are not a new phenomenon, but constantly occurring in the functioning of the organizations. We can say that there are always both “old” and “new” signs of organizations’ pathology. There is a need for the constant analysis of those processes and that for the sake of the future of the organization, they will be gradually eliminated from the life of the organization, because the lack of efficiency or some degree of disability in the functioning of the organization means high costs (both moral and social), the lack of effective implementation of the objectives and the lack of full confidence in the organization.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuźbik P., Szymankiewicz M. J. (red.), Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpatologie organizacjipl_PL
dc.titleWybrane elementy różnych koncepcji patologii organizacjipl_PL
dc.title.alternativeSelected elements of different concepts of organizations’ pathologypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number187-195pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-747-2
dc.referencesJarzębowski W., 1988, Fikcje organizacyjne i działania pozorne, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKieżun W., 2001, Autonomizacja jednostek organizacyjnych, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKieżun W., 2013, Patologia transformacji, Poltex, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKieżun W., 1997, Sprawne zarządzanie organizacją, SGW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A., Obłój K., 2007, Zarys teorii nowoczesnej organizacji, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMały rocznik statystyczny, 2002, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarch J. G., Simon H. A., 1984, Teoria organizacji, PWM, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMerton R. K., 1991, Managing Conflict at Work, Irwin, Homewood.pl_PL
dc.referencesSłownik wyrazów obcych, 1982, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWawrzyniak B., 1998, Zachowania przedsiębiorstw w procesie transformacji, Fundacja Eberta, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZieleniewski J., 1976, Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-450-1.18


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe