Show simple item record

dc.contributor.authorZiębicki, Bernard
dc.contributor.editorKuźbik, Paweł
dc.contributor.editorSzymankiewicz, Maria J.
dc.date.accessioned2020-05-01T14:43:02Z
dc.date.available2020-05-01T14:43:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationZiębicki B., Metodyczne aspekty zwinnego zarządzania rozwojem startupu, [w:] Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia, Kuźbik P., Szymankiewicz M. J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 165-174, doi: 10.18778/7969-450-1.16pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-450-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31874
dc.description.abstractIn the chapter, the methodological aspects of agile approach to managing the development of startups is described. This approach is an alternative to the traditional waterfall model of project management. Currently, it is associated with two concepts: Customer Development and Lean Startup. It is based on the following assumptions: iterative product creation, learning through feedback from users, admitting the possibility of a radical vision change. The main objective is not to create a perfect product or service, but to learn how to transform an idea for a product or service into a profitable business. The genesis, objectives and methodology of agile development management in startups development, integrating the concept of Customer Development and Lean Startup, are described.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuźbik P., Szymankiewicz M. J. (red.), Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzwinne zarządzaniepl_PL
dc.subjectrozwój startupupl_PL
dc.titleMetodyczne aspekty zwinnego zarządzania rozwojem startupupl_PL
dc.title.alternativeMethodological aspects of agile management in startup developmentpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number165-174pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Metod Organizacji i Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-747-2
dc.referencesBlank S., 2006, The Four Steps to Epiphany. Successful Strategies for Product that Win, K&S Ranch Publishing LLC, Pescadero, US.pl_PL
dc.referencesBlank S., 2013, Why Lean Start-up Changes Everything, „Harvard Business Review”, May.pl_PL
dc.referencesBlank S., Dorf B., 2013, Podręcznik Startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Wyd. Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesCobb Ch. G., 2012, Zrozumieć Agile Project Management. Równowaga kontroli i elastyczności, APN Promise, Warszawa.pl_PL
dc.referencesĆwiklicki M., Jabłoński M., Włodarek T., 2010, Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum, Wyd. Mfiles.pl, Kraków.pl_PL
dc.referencesGrynkiewicz T., 2012, Facebook na giełdzie. Debiut, jakiego Internet nie widział, „Gazeta Wyborcza”, 18 maja, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,11752978 (dostęp 20.04.2014).pl_PL
dc.referencesKolany K., 2014, Ile jest wart Facebook?, „Bankier.pl”, 12 marca, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ile-wart-jest-Facebook-3078634.html (dostęp 20.04.2014).pl_PL
dc.referencesManifesto for Agile Software Development, 2014, http://agilemanifesto.org (dostęp 5.05.2014).pl_PL
dc.referencesMaurya A., 2012, Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works, O’Reilly Media, US.pl_PL
dc.referencesMoogk D. R., 2012, Minimum Viable Product and the Importance of Experimentation in Technology Startups, „Technology Innovation Management Review”, March.pl_PL
dc.referencesRies E., 2012, Metoda Lean Startup, Wyd. Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesStec M., 2013, Lean Startup jako metoda tworzenia produktów dopasowanych do potrzeb rynku, niepubl. praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. B. Ziębickiego, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-450-1.16


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe