Show simple item record

dc.contributor.authorPodkówka-Wawrzonek, Małgorzata
dc.contributor.authorBrodzińska, Monika
dc.contributor.editorKuźbik, Paweł
dc.contributor.editorSzymankiewicz, Maria J.
dc.date.accessioned2020-04-30T15:49:01Z
dc.date.available2020-04-30T15:49:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationPodkówka-Wawrzonek M., Brodzińska M., Coaching – zastosowanie w zarządzaniu i jego ewaluacja, [w:] Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia, Kuźbik P., Szymankiewicz M. J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 83-94, doi: 10.18778/7969-450-1.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-450-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31867
dc.description.abstractIn this chapter a coaching process is explained along with the differences between coaching, mentoring and consulting. The chapter describes a coaching session and enumerates tools that a coach can use when conducting the process. The following methods: GROW, SMART, Kirkpatrick’s four-level evaluation model and Phillips’ ROI model are described to be used in coaching sessions in reference to an individual as well as within an organisation.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuźbik P., Szymankiewicz M. J. (red.), Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectcoachingpl_PL
dc.subjectzarządzaniepl_PL
dc.titleCoaching – zastosowanie w zarządzaniu i jego ewaluacjapl_PL
dc.title.alternativeCoaching, its implementation in management and evaluationpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number83-94pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-747-2
dc.referencesCoutu D., 2009, What Can Coaches Do for You?, „Harvard Business Review”, January.pl_PL
dc.referencesDąbrowska J., 2014, Ocena działań employer brandingowych, „Personel i Zarządzanie”, nr 4.pl_PL
dc.referencesDavis T., Cud M., Flynn N., Mowl P., Orme S., 2010, Ewaluacja talentu, Wolters Kluwer business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDźwigoł-Barosz M., 2011, Analiza skuteczności projektu szkoleniowego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, nr 59.pl_PL
dc.referencesEdgcomb E., Malen E., 2002, Keepping it Personalized: Consulting, Coaching, Mentoring for Microentrepreneurs, Aspen Institute, Washington DC.pl_PL
dc.referencesEvers W. J., Brawers A., Tomic W., 2006, A Quasi-Experimental Study on Management Coaching Effectiveness, „Consulting Psychology Journal: Practice and Research”, No. 58, March.pl_PL
dc.referencesHolton III E. F., 1996, The Flawed Four-Level Evaluation Model, „Human Resource Quarterly”, No. 7.pl_PL
dc.referenceshttp://www.biznestube.pl/aktualnosci/kluczowe-roznice-miedzy-coachingiem-a-mentoringiem (dostęp 19.05.2014).pl_PL
dc.referenceshttp://www.educoaching.pl/2011/06/model-grow-struktura-sesji-coachingowej.html (dostęp 21.04.2014).pl_PL
dc.referencesGrant A. M., 2009, Coach and Couch?, „Harvard Business Review”, January.pl_PL
dc.referencesKarwala S., 2007, Model mentoringu we współczesnej szkole wyższej, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz.pl_PL
dc.referencesKirkpatrick D. L., 2001, Ocena efektywności szkoleń, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKłodkiewicz M., 2009, Raport Szkoła dla Coacha, http://www.pifs.org.pl/pliki/raport%20szkola%20dla%20coacha.pdf (dostęp 28.04.2014).pl_PL
dc.referencesKunasz M., 2006, Ocena efektywności szkolenia w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań, „Materiały i Studia Uniwersytetu Warszawskiego”, nr 1.pl_PL
dc.referencesMeyer P. J., 2003, What Would You Do If You Knew You Couldn’t Fail? Creating S.M.A.R.T. Goals Attitude Is Everything: If You Want to Succeed Above and Beyond, The Meyer Resource Group Inc., Waco TX.pl_PL
dc.referencesPeterson D. B., 2009, Does Your Coach Give You Value for Your Money?, „Harvard Business Review”, No. 87 (1).pl_PL
dc.referencesPhillips J. J., 1996, Measuring ROI: The Fifth Level of Evaluation, „Technical and Skills Training”, April.pl_PL
dc.referencesPhillips J. J., 1997, Handbook of Training Evaluation and Measurement Methods, Butterworth–Heinemann, New York.pl_PL
dc.referencesPhillips J. J., 2007, Measuring ROI. Fad, Fact, or Fantasy?, „T+D”, No. 61, April.pl_PL
dc.referencesPhillips J. J., Phillips P. P., Stone R. D., 2001, The Human Resources Scorecard: Measuring the Return on Investment, Butterworth–Heinemann, Woburn.pl_PL
dc.referencesPhillips J. J., Zuniga L., 2008, Costs and ROI: Evaluating at the Ultimate Level, John Wiley and Sons, San Francisco.pl_PL
dc.referencesRzycka O., 2010, Niezwykła moc pytań w zarządzaniu ludźmi, Wolters Kluwer business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSpence G. B., Grant A. M., 2007, Professional and Peer Life Coaching and the Enhancement of Goal Striving and Well-Being: An Exploratory Study, „The Journal of Positive Psychology: Dedicated to Furthering Research and Promoting Good Practice”, No. 2, June.pl_PL
dc.referencesTaggart P., Sheppard G., 2010, From the Happy Sheet to the Bottom Line, GPSVision Ltd, Coverntry.pl_PL
dc.referencesWilson C., 2007, Coaching biznesowy. Praktyczny podręcznik dla coachów, menedżerów i specjalistów HR, MT Biznes, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWhitworth L., Kimsey-House K., Sandhal P., 2010, Coaching koaktywny, Wolters Kluwer business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWoźniak J., 2012, Ocenianie efektów szkolenia czyli metody i problemy ewaluacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-450-1.09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe