Show simple item record

dc.contributor.authorMüller-Siekierska, Diana
dc.contributor.authorRatkowska-Pasikowska, Justyna
dc.contributor.authorWalczak - Człapińska, Karolina
dc.contributor.editorMüller-Siekierska, Diana
dc.contributor.editorRatkowska-Pasikowska, Justyna
dc.contributor.editorWalczak-Człapińska, Karolina
dc.date.accessioned2020-03-18T11:29:33Z
dc.date.available2020-03-18T11:29:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationMüller-Siekierska D., Ratkowska-Pasikowska J., Walczak-Człapińska K., Wprowadzenie, [w:] Rodzina w systemie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym, D. Müller-Siekierska, J. Ratkowska-Pasikowska, K. Walczak-Człapińska (red.), WUŁ, Łódź 2020, http://dx.doi.org/10.18778/8142-800-2.01.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-800-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31714
dc.description.sponsorshipZadanie „Wspieranie badań naukowych w obszarze problemów wynikających z używania alkoholu” finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofRodzina w systemie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleWprowadzeniepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number7-9pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Pracownia Pedagogiki Specjalnejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Pracownia Pedagogiki Specjalnejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Pracownia Pedagogiki Specjalnejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-801-9
dc.referencesWitkowski L. (2015), Wartościowanie i normatywność: uwagi w poszukiwaniu narracji problematyzującej kwestie podstawowe, [w:] M. Jaworska-Witkowska (red.), Wartościowanie w humanistyce. Normatywność, cynizm, ewaluowanie w pedagogice i edukacji, Adam Marszałek, Toruń, s. 21–31.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-800-2.01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe