Show simple item record

dc.contributor.authorZiębicka, Kaja
dc.contributor.editorBieńkowska, Jolanta
dc.date.accessioned2019-12-02T12:27:13Z
dc.date.available2019-12-02T12:27:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationZiębicka K., Kultura organizacyjna jako determinanta funkcjonowania kreatywnych zespołów, w: Kreatywność w praktyce biznesowej. Część 2, J. Bieńkowska (red.), WUŁ, Łódź 2019, doi: 10.18778/8142-661-9.03.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30969
dc.description.abstractProblematyka rozdziału dotyczy zagadnienia kultury organizacyjnej, pracy zespołowej oraz kreatywności. Część teoretyczna oparta została na źródłach literaturowych, miała na celu określenie cech zespołów zdolnych do generowania twórczych pomysłów i opracowywania innowacyjnych rozwiązań poprzez odniesienie do głównych elementów kultury organizacyjnej. Część praktyczna została oparta na wynikach badania własnego przeprowadzonego metodą ankietową, w którym udział wzięli pracownicy wybranej firmy rekrutacyjnej. Celem badania było określenie cech kultury organizacyjnej badanej firmy, praktyk stosowanych w organizacji, a ponadto opinii grupy badanych pracowników na temat funkcjonowania zespołów projektowych tworzonych w różnych liniach biznesowych organizacji.pl_PL
dc.description.abstractThe subject of the chapter covers the issues of organizational culture, team-work and creativity. The theoretical part of the work, based on literary sources, aimed at defining the elements and types of organizational culture as well as the characteristics of teams capable of generating creative ideas and developing innovative solutions. The practical part of the work was based on the results of the survey conducted using the questionnaire method, in which the employees of a selected recruitment company took part. The study aimed to determine the characteristics of organizational culture of the company under study, the practices used in the organization and, moreover, the opinion of a group of surveyed employees on the functioning of project teams created in various business lines of the organization.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKreatywność w praktyce biznesowej. Część 2;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkreatywnośćpl_PL
dc.subjectkultura organizacyjnapl_PL
dc.subjectkultura korporacjipl_PL
dc.titleKultura organizacyjna jako determinanta funkcjonowania kreatywnych zespołówpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number37-54pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-661-9
dc.referencesAmabile T., Khaire M. (2011), Kreatywność a rola lidera, „Harvard Business Review Polska”, nr 96, s. 116–127.pl_PL
dc.referencesBieńkowska J. (2012), Problematyka kultury innowacyjności, [w:] Wachowiak P. (red.), Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBieńkowska J. (2013), Kultura proinnowacyjna – wyzwanie współczesności, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 283, s. 41–54.pl_PL
dc.referencesBrzezińska E., Paszkowska-Rogacz A. (2009), Człowiek w firmie: bez obaw i z ochotą, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKatzenbach J., Smith D. (2001), Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesPuszcz H., Dąbrowski Ł., Zaborek M. (2010), Zespoły po polsku, jak firmy działające na polskim rynku podnoszą swoją efektywność pracy dzięki pracy zespołowej, Wydawnictwo Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesSikorski C. (1999), Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWest M. (2000), Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-661-9.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe