Show simple item record

dc.contributor.authorŁaszkiewicz, Anna
dc.date.accessioned2019-07-09T07:29:30Z
dc.date.available2019-07-09T07:29:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0438-5403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29275
dc.description.abstractThe article presents the benefits of co-creating value with consumers in a virtual environment based on the research conducted on a group of 134 enterprises. The issue of co-creation of value is now one of the new directions referring to the use of wisdom of “crowds” in building a competitive advantage of the enterprise. The article presents the benefits of using this approach in the organisations discussed in the literature and the opinions of managers about the benefits mentioned in the research.pl_PL
dc.description.abstractСтатья представляет выгоды, вытекающие из совместного с потребите- лями формирования ценности в виртуальной среде на основе обследований, проведенных в группе 134 предприятий. Вопрос совместного формирования ценности – в настоящее время одно из новых направлений, касающихся ис- пользования мудрости «толпы» в формировании преимущества предприятия. В статье привели сводку выгод, вытекающих из применения этого подхода в организациях, представленных в литературе, а также мнения менеджеров насчет указанных выгод, полученные в рамках проводимых обследований.pl_PL
dc.description.abstractW artykule zaprezentowano korzyści płynące ze współtworzenia wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym na podstawie badania przeprowadzo- nego na grupie 134 przedsiębiorstw. Zagadnienie współtworzenia wartości jest obecnie jednym z nowych kierunków odnoszących się do wykorzystania mądrość „tłumu” w budowaniu przewagi przedsiębiorstwa. W artykule przytoczono ze- stawienie korzyści wynikających z zastosowania tego podejścia w organizacjach zaprezentowanych w literaturze oraz opinie menadżerów w odniesieniu do wymie- nionych korzyści, pozyskane w ramach prowadzonych badań.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherIBRKKpl_PL
dc.relation.ispartofseriesHandel Wewnętrzny;4
dc.subjectco-creationpl_PL
dc.subjectvaluepl_PL
dc.subjectcustomer behaviorpl_PL
dc.subjectproduct designpl_PL
dc.subjectwspółtworzeniepl_PL
dc.subjectwartośćpl_PL
dc.subjectzachowanie konsumentapl_PL
dc.subjectprojektowanie produktupl_PL
dc.subjectсовместное созиданиеpl_PL
dc.subjectценностьpl_PL
dc.subjectповедение потребителяpl_PL
dc.subjectпроектирование продуктаpl_PL
dc.titleValue Creation by Engaging Customers in the Process of Product and Business Design in a Virtual Environmentpl_PL
dc.title.alternativeWspółtworzenie wartości poprzez angażowanie konsumentów w projektowanie produktów i procesów przedsiębiorstwa w środowisku wirtualnympl_PL
dc.title.alternativeСовместное формирование ценности путем вовлечения потребителей в проектирование продуктов и процессов предприятия в виртуальной средеpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderAnna Laszkiewiczpl_PL
dc.page.number9pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesGalvagn M., Dalli D. (2014), Theory of value co-creation: a systematic literature review, “Managing Service Quality”, Vol. 24, Iss. 6.pl_PL
dc.referencesHaksever C., Chaganti R., Cook R.G. (2004), A model of value creation: strategic view. “Journal of Business Ethics”, No. 49(3).pl_PL
dc.referencesIwińska-Knop K., Szymańska K. (2016), Zmiany w zakresie zarządzania wartością dla klienta na rynku kultury niszowej na przykładzie polskich kin studyjnych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 256.pl_PL
dc.referencesKambil A., Ginsberg A., Bloch M. (1996), Re-inventing value propositions, Working Papers Series, http://ssrn.com/abstract=1284822pl_PL
dc.referencesŁaszkiewicz A. (2018), Współtworzenie wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym, Wydaw- nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesŁaszkiewicz A. (2014), Wolontariat konsumencki w dobie mediów społecznościowych, „Marketing i Rynek”, nr 8.pl_PL
dc.referencesPiligrimiene Z., Dovaliene A., Virvilaite R. (2015), Consumer Engagement in Value Co-Creation: what Kind of Value it Creates for Company?, “Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics”, No. 26(4).pl_PL
dc.referencesPlata-Alf D. (2014), Zarządzanie wiedzą konsumenta w wirtualnym środowisku, „Marketing i Ry- nek”, nr 8.pl_PL
dc.referencesPrahalad C.K., Ramaswamy V. (2000), Co-opting customer competence. “Harvard Business Review”, No. 78(1).pl_PL
dc.referencesPrahalad C.K., Ramaswamy V. (2004), The new frontier of experience innovation, “MIT Sloan Man- agement Review”, No. 44(4).pl_PL
dc.referencesPrahalad C.K., Ramaswamy V. (2004a), Co-creating unique value with customers, “Strategy & Leader- ship”, No. 32(3).pl_PL
dc.referencesPrahalad C.K., Ramaswamy V. (2004b), Co creation experiences: The next practice in value creation, “Journal of Interactive Marketing”, No. 18(3).pl_PL
dc.referenceshttps://www.siliconrepublic.com/companies/2009/02/01/kotler-on-the-new-marketing-of- co-creationpl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.laszkiewicz@uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volume375pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record