Now showing items 2-6 of 6

  • Dodatek kwartalny 

   Grzesiak, Lena ORCID; Zimny, Artur ORCID; Lasek, Jagoda; Konopacka, Joanna; Kosowski, Piotr; Hajdys, Dagmara; Witczak, Radosław ORCID (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, 2019)
  • Funkcjonowanie modelu sprzedażowego equity release w Polsce 

   Buzałek, Przemysław (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, 2019)
   Artykuł traktuje o funkcjonowaniu modelu sprzedażowego equity release w Polsce. Wskazane są w nim podstawowe różnice między odwróconym kredytem hipotecznym a świadczeniami doży-wotnimi, scharakteryzowane są umowy, w ramach ...
  • Od redakcji 

   Czechowska, Iwona ORCID (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, 2019)
  • Prawa strony postępowania w sprawie przymusowej restrukturyzacji banku (resolution) 

   Chojecka, Katarzyna (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, 2019)
   The article consists of the analysis of the party’s rights in the resolution procedurę. This regulation, which was designed in the form of administrative proceedings, is dedicated to improve restructuring or liquidation ...
  • Środki pomocowe UE w finansowaniu gospodarstw rolnych – studium przypadku 

   Milczarek, Jakub (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, 2019)
   Artykuł dotyczy znaczenia funduszy europejskich w finansowaniu gospodarstw rolnych w Polsce. W ciągu ostatnich lat, w wyniku transformacji systemowej oraz akcesji Polski w struktury Unii Europejskiej sektor rolniczy w ...