Show simple item record

dc.contributor.authorKowalczyk, Andrzej
dc.date.accessioned2019-06-26T09:41:19Z
dc.date.available2019-06-26T09:41:19Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28996
dc.description.abstractW światowym hotelarstwie rola systemów hotelowych jest coraz większa. O ile ich geneza związana jest z wejściem gospodarki kapitalistycznej w fazę kapitalizmu monopolistycznego, o tyle ich obecny rozwój należy wiązać ze zjawiskiem globalizacji. W historii systemów hotelowych można Wydzielić kilka zasadniczych etapów, których początek i kon, cc związane są z kluczowymi wydarzeniami nie tylko dla hotelarstwa, ale również dla całej gospodarki turystycznej.pl_PL
dc.description.abstractIn the world hotel industry the role of hotel chains is constantly growing. Although their ortgin relates to when the capitalist economy entered the stage of monopoly capitalism, their present development Is connected to the phenomenon of globalization. The history of hotel chains can be divided into several stages whose beginnings and ends are marked by key events, essential not only for the hotel industry but also for the whole tourism economy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1/2
dc.subjectsystem hotelowypl_PL
dc.subjectglobalizacjapl_PL
dc.subjecttypy hotelipl_PL
dc.subjectkonsolidacja rynkupl_PL
dc.subjecthotel chainpl_PL
dc.subjecttypes of hotelpl_PL
dc.subjectglobalizationpl_PL
dc.subjectmarket consolidationpl_PL
dc.titleSystemy hotelowe - ich początki i ewolucjapl_PL
dc.title.alternativeHotel chains: a geographical approach to their origin evolutionpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderCopyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007pl_PL
dc.page.number63-76pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacjipl_PL
dc.referencesDela Cruz, T., Wolchijk, S., 1998, Hotels’ 325, Hotels, July, s. 48-84.pl_PL
dc.referencesDurydiwka, M., Kowalczyk, A., 2003, Region turystyczny a procesy globalizacji, Turyzm, 13, 1, s. 21-42.pl_PL
dc.referencesFormica, S., 1996, Political rlsk analysis in relation to foreign direct investment: a view from the hospitality industry, Revue de Tourisme - The Tourist Reuiew - Zeitschrijtfur Fremdenuerkehr, 51, 4, s. 15-23.pl_PL
dc.referencesKowalczyk, A., 2001, Geografia hotelarstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKowalczyk, A., 2006, East Asian hotel chains - dwarfs among giants?, Asia & Pacific. Studies, Faculty of Geography & Regional Studies, Warsaw Unlversity, 3, s. 7-35.pl_PL
dc.referencesMySkiewicz, C.. 2005, Zjawisko hoteli butikowych na rynku hotelarskim, Turystyka i Hotelarstwo, 7, s. 81-102.pl_PL
dc.referencesMilewska, M., Włodarczyk, B., 2005, Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa. Część 1, Wydawnictwo WSTH, Łódź.pl_PL
dc.referencesPawlina, A., 2003, Idea i rozwój wiosek wakacyjnych na przykładzie Club Mediterranee, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, maszynopis pracy magisterskiej.pl_PL
dc.referencesTulibacki, T., 2002, Międzynarodowe systemy hotelou Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyk w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWeinstein, J., 1997, Hotel’s 325. Consolidatlon, alliances highlight giants ranking, Hotels, July, s. 42-43.pl_PL
dc.contributor.authorEmailakowalczyk@uw.edu.plpl_PL
dc.relation.volume17pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record