Show simple item record

dc.contributor.authorSłomczewska-Roge, Zuzanna
dc.date.accessioned2019-06-19T05:53:29Z
dc.date.available2019-06-19T05:53:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28909
dc.description.abstractW niniejszej rozprawie przedstawiono rozważania na temat wizerunku miejsca rozpatrywanego w kategoriach sieci wewnętrznie powiązanych elementów, będących syntezą tego, co jest powszechnie wiadome o danym kraju, regionie czy mieście - łącznie z towarzyszącymi emocjami. Za główny cel rozprawy przyjęto weryfikację trafności wykorzystania metody swobodnych skojarzeń oraz jej prezentacji graficznej w postaci łańcucha skojarzeń, jako narzędzia marketingowego służącego do monitorowania procesu budowani marki miasta. Zdaniem autorki zaproponowane narzędzie umożliwiłoby nie tylko zidentyfikowanie elementów obiektywnych składających się na miasto (takich jak: położenie geograficzne, uwarunkowania historyczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne), ale przede wszystkim pozwoliłoby wyselekcjonować elementy subiektywne (opinie, przekonania i emocje). Innymi słowy, za pomocą wskazanego narzędzia możliwe byłoby stwierdzenie, w jaki sposób miasto jest postrzegane przez respondentów - a także dałoby podstawę do określenia tych atrybutów, które są istotne z punktu widzenia jego rozpoznawalności, co pozwoliłoby określić przyszłe składowe budowanej marki (wskazanie pozytywnych i negatywnych skojarzeń z nim związanych oraz zdiagnozowanie braku jakichkolwiek skojarzeń). Co więcej, otrzymane przy użyciu opisywanej metody wyniki mogłyby zostać wykorzystane w procesie konstruowania komunikatów marketingowych wyrażających założenia wizerunkowe marki miejsca oraz monitorować postępy wysiłków marketingowych z przechodzeniem od negatywnego do pozytywnego wizerunku.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectMarketing terytorialnypl_PL
dc.subjectMarka miastapl_PL
dc.subjectMarka miejscapl_PL
dc.subjectWizerunek miastapl_PL
dc.titleZarządzanie łańcuchami skojarzeń w budowaniu marki i wizerunku miasta na przykładzie Łodzipl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderZuzanna Słomczewska- Rogepl_PL
dc.page.number268pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzaniapl_PL
dc.contributor.authorEmailzuslomczewska@gmail.compl_PL
dc.dissertation.directorMarkowski, Tadeusz
dc.dissertation.reviewerGlińska, Ewa
dc.dissertation.reviewerRudolf, Wawrzyniec
dc.date.defence2019


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record