Show simple item record

dc.contributor.authorJustyńska, Martyna
dc.contributor.editorZalewska-Pawlak, Mirosława
dc.date.accessioned2019-05-28T12:26:46Z
dc.date.available2019-05-28T12:26:46Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationJustyńska M., Znaczenie animatora mimochodem w działalności społeczno-kulturalnej na przykładzie Kolumny, [w:] Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Zalewska-Pawlak M. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 307-321, doi: 10.18778/7969-026-8.25pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-026-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28737
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZalewska-Pawlak M. (red), Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectpedagog sztukipl_PL
dc.subjectanimator sztukipl_PL
dc.subjectdziałalność społeczno-kulturalnapl_PL
dc.titleZnaczenie animatora mimochodem w działalności społeczno-kulturalnej na przykładzie Kolumnypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number307-321pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-374-0
dc.referencesDoroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesDyczewski L., Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1993.pl_PL
dc.referencesJedlewska B., Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Lublin 1999.pl_PL
dc.referencesJordan P., Skrzypczak B., Animator społeczny – jego rola w środowisku, [w:] P. Henzler, B. Skrzypczak (red.), Kim jest animator społeczny, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKargul J., Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesKargulowa A., Animator kultury mimochodem, [w:] B. J edlewska (red.), Akademickie kształcenie animatorów i menadżerów kultury w Polsce, Lublin 2006.pl_PL
dc.referencesKopczyńska M., Animacja społeczno-kulturalna. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesKubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne, Lublin 2010.pl_PL
dc.referencesMorawska I., Latoch-Zielińska M., Animacja kulturalna kluczem do uczestnictwa w kulturze, [w:] M. Latoch-Zielińska (red.), Animacja działań kulturalnych – wyzwanie współczesności, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesOkoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesSzuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesŻebrowski J., Współczesny wymiar animacji społeczno-wychowawczej i kulturalnej, [w:] J. Żebrowski (red.), Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w środowiskach lokalnych, Gdańsk 2003.pl_PL
dc.referencesŻebrowski J., Zawód i osobowość animatorów kultury, Gdańsk 1987.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-026-8.25


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe