Show simple item record

dc.contributor.authorDepta, Henryk
dc.contributor.editorZalewska-Pawlak, Mirosława
dc.date.accessioned2019-05-28T11:14:31Z
dc.date.available2019-05-28T11:14:31Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationDepta H., O humanistyczną wrażliwość nauczyciela sztuki, [w:] Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Zalewska-Pawlak M. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 99-109, doi: 10.18778/7969-026-8.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-026-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28714
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZalewska-Pawlak M. (red), Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectpedagog sztukipl_PL
dc.subjectnauczyciel muzykipl_PL
dc.subjectnauczyciel plastykipl_PL
dc.subjectdoskonalenie zawodowepl_PL
dc.titleO humanistyczną wrażliwość nauczyciela sztukipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number99-109pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-374-0
dc.referencesDepta H., Fabryka snów czy szkoła życia. Problemy młodzieży a wartości filmu, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesFriedländer M., O granicach nauki w sztuce, [w:] Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce. Dwadzieścia sześć artykułów uczonych europejskich i amerykańskich, wybrał, przekłady przejrzał, wstępem opatrzył J. Białostocki, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesGoethe J. W., Refleksje i maksymy, przeł., oprac. i wstępem opatrzył J. Prokopiuk, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesGrabska E., Morawska H. (red.), Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, wybrały i oprac. E. Grabska i H. Morawska, Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesOrtega y Gasset J., Dehumanizacja sztuki i inne eseje, przeł. P. Niklewicz, wybrał i wstępem opatrzył S. Cichowicz, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesPociej B., Lutosławski a wartość muzyki, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesPomian K., W błysku reklam, w świetle laserów, „Gazeta Wyborcza” („Świąteczna”), 21–22 marca 2004.pl_PL
dc.referencesSchiller F., Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, przeł. I. Krońska, J. Prokopiuk, wstępem opatrzył J. Prokopiuk, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesSuchodolski B., Uspołecznienie kultury, wyd. 2 zmienione i powiększone, Warszawa 1947.pl_PL
dc.referencesSuchodolski B., Współczesne problemy wychowania estetycznego, [w:] I. Wojnar (red.), Wychowanie przez sztukę, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesSzuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesTatarkiewicz W., Estetyka starożytna, wyd. 2 przejrzane i uzupełnione, Wrocław–Warszawa– Kraków 1962.pl_PL
dc.referencesWojnar I., Teoria wychowania estetycznego – zarys problematyki, wyd. 4, Warszawa 1995.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-026-8.09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe