Show simple item record

dc.contributor.authorPikała, Anna
dc.contributor.editorZalewska-Pawlak, Mirosława
dc.date.accessioned2019-05-28T11:13:37Z
dc.date.available2019-05-28T11:13:37Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationPikała A., Autorytet nauczyciela szkolnych przedmiotów artystycznych, [w:] Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Zalewska-Pawlak M. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 85-96, doi: 10.18778/7969-026-8.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-026-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28713
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZalewska-Pawlak M. (red), Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectpedagog sztukipl_PL
dc.subjectnauczyciel muzykipl_PL
dc.subjectnauczyciel plastykipl_PL
dc.subjectdoskonalenie zawodowepl_PL
dc.titleAutorytet nauczyciela szkolnych przedmiotów artystycznychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number85-96pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-374-0
dc.referencesBadura E., Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesBojarska L., Belfer na huśtawce. O autorytecie nauczyciela, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesDawid J. W., O duszy nauczycielstwa, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesGmoch R., Krasnodębska A. (red.), Kompetencje zawodowe nauczycieli i jakość kształcenia w dobie przemian edukacyjnych, Opole 2005.pl_PL
dc.referencesHessen S., O sprzecznościach i jedności wychowania, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesIngarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 1987.pl_PL
dc.referencesKwaśnica R. (red.), Pytanie o nauczyciela, Wrocław 1993.pl_PL
dc.referencesKwiecińska R., Kowala S. (red.), Edukacyjne drogi i bezdroża, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesLeśniak M., Autorytet nauczyciela – trudne wyzwanie współczesnej szkoły, „Nowa Szkoła” 2008, nr 10.pl_PL
dc.referencesLewowicki T. (red.), Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesMelighan R., Edukacja elastyczna. Jutro twojego dziecka decyduje się dzisiaj, Toruń 1991.pl_PL
dc.referencesOkoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesOkoń W., O autorytecie nauczyciela, „Życie Szkoły” 1971, nr 1.pl_PL
dc.referencesOkoń W. (oprac.), Osobowość, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesProkopiuk W. (red.), Modernizacje systemów edukacyjnych a zawód nauczyciela, Białystok 1990.pl_PL
dc.referencesPieter J., Poznawanie środowiska wychowawczego, Wrocław–Kraków 1971.pl_PL
dc.referencesPieter J., Słownik psychologiczny, Katowice 2004.pl_PL
dc.referencesStrykowski W., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, „Edukacja Medialna” 2002, nr 4.pl_PL
dc.referencesSzczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesSzymański, M., Nauczyciel jako profesjonalista, „Nowa Szkoła” 2005, nr 6.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-026-8.08


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe