Show simple item record

dc.contributor.authorKwiatkowska-Tybulewicz, Barbara
dc.contributor.editorZalewska-Pawlak, Mirosława
dc.date.accessioned2019-05-28T11:11:16Z
dc.date.available2019-05-28T11:11:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKwiatkowska-Tybulewicz B., Artysta – pedagog – ambasador sztuki, [w:] Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Zalewska-Pawlak M. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 57-71, doi: 10.18778/7969-026-8.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-026-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28711
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZalewska-Pawlak M. (red), Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectpedagog sztukipl_PL
dc.subjectnauczyciel muzykipl_PL
dc.subjectnauczyciel plastykipl_PL
dc.subjectdoskonalenie zawodowepl_PL
dc.titleArtysta – pedagog – ambasador sztukipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number57-71pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-374-0
dc.referencesBazylko P., Masiewicz K., Przewodnik kolekcjonera sztuki najnowszej, Warszawa–Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesBorkowski G., Mazur A., Branicka M. (red.), Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesDąbrowski J., Phoenix warszawiensis, „Arteon” 2008, nr 1(93).pl_PL
dc.referencesFatyga B., Nowiński J., Kukołowicz T., Raport. Jakiej kultury Polacy potrzebują i czy edukacja kulturalna im ją zapewnia, raport o problemach edukacji kulturalnej w Polsce dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jeden z raportów o stanie kultury, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesGutfrański K. (red.), Klaman, Gdańsk 2011.pl_PL
dc.referencesKluszczyński R. W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesKozłowska A., Interesuje mnie świadomość klona. Rozmowa z Grzegorzem Klamanem, „Śledź te strony”– dodatek do „Gazety Wyborczej Trójmiasto”, nr 286, 9.12.2005, s. 6.pl_PL
dc.referencesSienkiewicz K., Dydaktyka partnerstwa Grzegorza Kowalskiego, http://www.obieg.pl/rozmowy/22653 (dostęp: 1.12.2013).pl_PL
dc.referencesSowa J., Rozmowa ze Zbigniewem Liberą, http://www.architektura.pl/2012/05/jedynydyplom-jaki-mam-to-zwolnienie-z-wiezienia-zbigniew-libera/ (dostęp: 30.05.2012).pl_PL
dc.referencesSzuman S., Sztuka wzbogaca i pogłębia człowieka, [w:] I. Wojnar (red.), Teoria wychowania estetycznego, wybór tekstów, Warszawa 1994.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-026-8.06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe