Show simple item record

dc.contributor.authorSzuścik, Urszula
dc.contributor.editorZalewska-Pawlak, Mirosława
dc.date.accessioned2019-05-28T11:02:58Z
dc.date.available2019-05-28T11:02:58Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSzuścik U., Pedagog sztuki – plastyki – a rzeczywistość szkoły polskiej, [w:] Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Zalewska-Pawlak M. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 31-41, doi: 10.18778/7969-026-8.04pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-026-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28709
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZalewska-Pawlak M. (red), Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectpedagog sztukipl_PL
dc.subjectnauczyciel plastykipl_PL
dc.subjectdoskonalenie zawodowepl_PL
dc.titlePedagog sztuki – plastyki – a rzeczywistość szkoły polskiejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number31-41pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-374-0
dc.referencesBiałkowski A. (red.), Standardy edukacji kulturalnej. Materiały do konsultacji środowiskowych, Warszawa 2008 (Fundacja Polskiej Rady Muzycznej. Projekt Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tworzenie i wdrażanie standardów edukacji kulturalnej w Polsce, numer grantu 12835/08).pl_PL
dc.referencesBoguszewska A., Didkowska B., Ferenz K., Limont W., Śmiechowski D., Szuścik U., Standardy edukacji wizualnej, [w:] A. Białkowski (red.), Standardy edukacji kulturalnej. Materiały do konsultacji środowiskowych, Warszawa 2008 (Fundacja Polskiej Rady Muzycznej. Projekt Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tworzenie i wdrażanie standardów edukacji kulturalnej w Polsce numer grantu 12835/08), s. 52–97.pl_PL
dc.referencesGołaszewski S., Umiłowanie drogi życia. NUSANTARA SADHANA, „Czwarty Wymiar” 1998, nr 10, s. 48.pl_PL
dc.referencesK. L. (oprac.), Nauczyciele wychowania plastycznego o swojej pracy, „Sztuka” 1984, nr 4, s. 13–15.pl_PL
dc.referencesKossak J., Co to jest kultura plastyczna?, „Sztuka” 1984, nr 4, s. 6.pl_PL
dc.referencesKuduk F., Podsumowanie, „Sztuka” 1984, nr 4, s. 35.pl_PL
dc.referencesOlbrycht K. (red.), Kształcenie pedagogów realizujących wychowanie plastyczne – w świetle aktualnych potrzeb edukacyjnych i uwarunkowań społeczno-kulturalnych. Materiały z ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego w ramach grantu KBN PBZ 023-07 w dniach 28–29 października 1997 w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Cieszyn 1998.pl_PL
dc.referencesOlbrycht K. (red.), Nauczyciele plastyki i ich kształcenie, Cieszyn 1999.pl_PL
dc.referencesPodstawa programowa z dnia 1 września 2002, 2007 r.pl_PL
dc.referencesPodstawa programowa z dnia 1 września 2012 r.pl_PL
dc.referencesSkoczylas A., Wprowadzenie, „Sztuka” 1984, nr 4, s. 1.pl_PL
dc.referencesSzcześniak G., Blaski i cienie New Age. Wodnik w poszukiwaniu własnej drogi, „Czwarty Wymiar” 1998, nr 10, s. 6.pl_PL
dc.referencesSzuścik U., Opracowanie w zakresie oceny nowej podstawy programowej dla Wydawnictwa Pedagogicznego Operon sp. z o.o., Gdańsk 2011.pl_PL
dc.referencesSzuścik U., „Plastyka” wczoraj i dziś, [w:] K. Olbrycht (red.), Kształcenie pedagogów realizujących wychowanie plastyczne – w świetle aktualnych potrzeb edukacyjnych i uwarunkowań społeczno-kulturalnych. Materiały z ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego w ramach grantu KBN PBZ 023-07 w dniach 28–29 października 1997 w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Cieszyn 1998, s. 107–116.pl_PL
dc.referencesWejman M., Co to jest kultura plastyczna?, „Sztuka” 1984, nr 4, s. 5.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-026-8.04


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe