Przeglądaj według

 

Krzewińska Aneta (red.): Analizy i próby technik badawczych w socjologii. O socjologicznym wywiadzie kwestionariuszowym : psychologia poznawcza Norberta Schwarza i jej badawcze zastosowanie w warunkach polskich. T. XI. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2006, 245 s.

Najnowsze pozycje