Gostkowski Zygmunt (red.): Analizy i próby technik badawczych w socjologii. T. VIII. Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum, 1990, 286 s.

Recent Submissions