Gostkowski Zygmunt, Lutyński Jan (red.): Analizy i próby technik badawczych w socjologii. T. III. Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum, 1970, 416 s.

Recent Submissions