Show simple item record

dc.contributor.authorAntas, Anna
dc.contributor.editorJachimowska, Katarzyna
dc.contributor.editorKudra, Barbara
dc.contributor.editorSzkudlarek-Śmiechowicz, Ewa
dc.date.accessioned2019-04-06T06:54:37Z
dc.date.available2019-04-06T06:54:37Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationAntas A., Językowy obraz śmierci w tekstach piosenek metalowych z lat osiemdziesiątych XX wieku – wybrane zagadnienia, [w:] Słowo we współczesnych dyskursach, Red. Jachimowska K., Kudra B., Szkudlarek-Śmiechowicz E., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 313-321, doi: 10.18778/7969-107-4.26pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-107-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27483
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJachimowska K., Kudra B., Szkudlarek-Śmiechowicz E. (red.), Słowo we współczesnych dyskursach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkultura słowapl_PL
dc.subjectsemantyzacja słowapl_PL
dc.subjectkomunikacja międzyludzkapl_PL
dc.subjectdyskurs publicznypl_PL
dc.subjectdyskurs naukowypl_PL
dc.subjectpiosenki metalowepl_PL
dc.subjectobraz śmercipl_PL
dc.titleJęzykowy obraz śmierci w tekstach piosenek metalowych z lat osiemdziesiątych XX wieku – wybrane zagadnieniapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number313-321pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-734-2
dc.referencesBartmiński J. (red.) [1996], Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1, cz. 1: Kosmos. 1, Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie. Koncepcja całości, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesGrzegorczykowa R. [2004], Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 39–46.pl_PL
dc.referencesHerej-Szymańska K. [2004], Biblijny obraz językowy stosunku człowieka do śmierci, „Język Polski”, nr 3, s. 164–173.pl_PL
dc.referencesKopaliński W. [2012], Słownik symboli, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarczewska M. [2011], Oswajanie śmierci słowem – o śmierci w kulturze, języku i wybranych tekstach Jana Pawła II, http://marzenamarczewska.pl/wp-content/uploads/2011/04/Marczewska-Marzena-Papiez1a.pdfpl_PL
dc.referencesPęczak M. [1992], Mały słownik subkultur młodzieżowych, Wydawnictwo SEMPER, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrejs B. [2005], Subkultury młodzieżowe. Bunt nie przemija, Wydawnictwo KOS, Katowice.pl_PL
dc.referencesRobakiewicz L. (red.) [2009], Leksykon symboli. Herder, przeł. J. Prokopiuk, Dom Wydawniczy tCHu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSimarro A.S. [2008], Słownik symboli, z hiszp. przeł. M. Boberska, Wydawnictwo ŚWIAT KSIĄŻ- KI, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTokarski R. [1995], Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesTokarski R. [1996], Ramy interpretacyjne a problemy kategoryzacji. (Przyczynek do tak zwanej definicji kognitywnej), [w:] R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska (red.), Językowa kategoryzacja świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 97–112.pl_PL
dc.referencesTokarski R. [1998], Językowy obraz świata a niektóre założenia kognitywizmu, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, nr 9/10, J. Bartmiński (red.), Lublin, s. 7–23.pl_PL
dc.referencesZawadzki M. [2005], Komunikacja werbalna i niewerbalna subkultury satanistów i metalowców. Podobieństwa i różnice obu grup, [w:] Z. Pasek (red.), Ezoteryzm, okultyzm, satanizm w Polsce, Wydawnictwo LIBRON, Kraków, s. 181–195.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-107-4.26


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe