Show simple item record

dc.contributor.authorGargul, Michał
dc.date.accessioned2019-04-03T09:39:33Z
dc.date.available2019-04-03T09:39:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1509-877X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27349
dc.description.abstractThe subject of the article is a legal analysis of issues related to defining the concept ofa capital company on the basis of tax on civil law transactions and the potential arising of tax dutyin civil law transactions in the situation of transforming the legal form of a capital company intoa partnership.en_GB
dc.description.abstractPrzedmiotem artykułu jest analiza prawna zagadnień związanych z definiowaniem pojęcia spółki kapitałowej na kanwie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz potencjalnym powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w sytuacji przekształcenia formy prawnej spółki kapitałowej w spółkę osobową.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTax Law Quarterly; 1
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjecta capital companyen_GB
dc.subjecttransformationen_GB
dc.subjecttax on civil law transactionsen_GB
dc.subjectspółka kapitałowapl_PL
dc.subjectprzekształceniepl_PL
dc.subjectpodatek od czynności cywilnoprawnychpl_PL
dc.titlePojęcie spółki kapitałowej i opodatkowanie przekształcenia spółek kapitałowych w spółki osobowe na kanwie podatku od czynności cywilnoprawnychpl_PL
dc.title.alternativeThe Notion of a Capital Company and Taxation of the Transformation of Capital Companies into Partnerships under the Tax on Civil Law Transactionsen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number99-116
dc.referencesDyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 22 maja 2014 r., sygn.: ILPB2/436-46/14-4/MK, opubl. Legalis.pl_PL
dc.referencesDyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 28 października 2014 r., sygn.: IPPB2/436-558/14-2/AF, opubl. Legalis.pl_PL
dc.referencesGargul M., Oleś W., Komentarz, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesJara Z. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 28, Warszawa 2015, Legalis.pl_PL
dc.referencesWyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 maja 2014 r. II FSK 1564/12, opubl. Legalis.pl_PL
dc.referencesWyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 3 kwietnia 2012 r., sygn. akt I Sa/Wr 48/12, opubl. http://orzeczenia.nsa.gov.pl.pl_PL
dc.referencesWyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 3 lipca 2012 r., sygn. akt I Sa/Kr 481/12 opubl. http://orzeczenia.nsa.gov.pl.pl_PL
dc.referencesWyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 listopada 2012 r., sygn. I Sa/Kr 1404/12, opubl. http://orzeczenia.nsa.gov.pl.pl_PL
dc.referencesWyrok z dnia 7 kwietnia 2016 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, sygn. akt I SA/Gl 1054/15, opubl. www.orzeczenia.nas.gov.pl.pl_PL
dc.referencesWyrok z dnia 22 kwietnia 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sygn. C 357/13, opubl. w Legalis.pl_PL
dc.referencesWyrok z dnia 27 kwietnia 2016 r Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, sygn. akt I SA/Gd 373/16, opubl. Legalis.pl_PL
dc.referencesWyrok z dnia 17 maja 2016 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, sygn. akt I SA/Gd 365/16, opubl. Legalis.pl_PL
dc.referencesWyrok z dnia 7 czerwca 2007 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, syg. C-178/05, opubl. w Legalis.pl_PL
dc.referencesWyrok z dnia 23 czerwca 2016 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, sygn akt. III SA/Po 223/16, opubl. Legalis.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkpp@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1509-877X.01.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.