The Centre of Tax Documentation and Studies has published a periodical: „Tax Law Quarterly” („Kwartalnik Prawa Podatkowego”) since 1999. „The Tax Law Quarterly” is a scientific journal concerning national, international and European Union tax law. In the „Tax Law Quarterly” there are published mainly scientific articles regarding tax law and tax science. Besides, there are published reviews, reports on conferences and materials regarding tax law such as the Centre of Tax Documentation and Studies Reports about the state of polish tax law. Studies are prepared by famous and highly-regarded authors – both Polish and foreign – mainly from academic circles.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISSN 1509-877X

Rada Naukowa:
prof. zw. dr hab. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski)
prof. zw. dr hab. Jerzy Małecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Wiesława Miemiec (Uniwersytet Wrocławski)
prof. Petr Mrkyvka (Uniwersytet Masaryka w Brnie)

Redakcja:

Redaktor Naczelny
prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel (Uniwersytet Łódzki)

Z-ca Redaktora Naczelnego
dr Michał Wilk (Uniwersytet Łódzki)

Redaktor statystyczny:
dr Jarosław Neneman (Uczelnia Łazarskiego)

Redaktor językowy:
mgr Magdalena Odejewska

Sekretarz Redakcji:
Mgr Aleksandra Barwaniec

Kontakt do Redakcji:

Centrum Dokumentacji i Studióww Podatkowych
Wydział Prawa i Administracji UŁ
Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
tel. 42 6354650
fax 42 6454649
email:kpp@uni.lodz.pl

Collections in this community

Recent Submissions

View more