Show simple item record

dc.contributor.authorRusek, Joanna
dc.date.accessioned2019-04-03T09:39:32Z
dc.date.available2019-04-03T09:39:32Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1509-877X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27347
dc.description.abstractAn important challenge of the modern tax law is efficient countering of tax avoidance. One of the ways of tackling this problem is investigating and examining of taxpayers’ activities from the perspective of their economic substance. Especially interesting from this perspective seem the American judicial doctrines, in particular the economic substance doctrine and the business purpose doctrine. An analysis of the abovementioned doctrines indicates that the concept of economic substance should be interpreted in the context of a change (improvement) of the taxpayer’s economic/financial/commercial situation resulting from something more than an obtained tax benefit. Such change (improvement) of the taxpayer’s situation may be analyzed from two perspectives – objective and subjective. The objective perspective concentrates on an actual change (improvement) reflected in the amount of income generated by the taxpayer. On the other hand the subjective perspective concentrates on the taxpayer’s belief that the undertaken actions were aimed at the realization of a specific business goal (generation of profit). The objective perspective as not requiring a judgement of the taxpayer’s motives (intentions) seems however more measurable and thus more feasible to apply in practice.en_GB
dc.description.abstractDo istotnych wyzwań współczesnego prawa podatkowego należy skuteczne przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Jednym ze sposobów walki z tym negatywnym zjawiskiem jest poszukiwanie i badanie w działaniach podatników elementu treści ekonomicznej (ang. substance). Na szczególną uwagę zasługują tu zwłaszcza amerykańskie doktryny orzecznicze, a mianowicie doktryna economic substance oraz doktryna business purpose. Analiza tych doktryn wskazuje, że pojęcie treści ekonomicznej (substance) powinno być rozumiane w kontekście zmiany (poprawy) sytuacji ekonomicznej, finansowej, gospodarczej podatnika, wynikającej z czegoś więcej niż tylko z uzyskanej korzyści podatkowej. Owa zmiana (poprawa) może być przy tym analizowana z dwóch perspektyw – obiektywnej lub subiektywnej. Z perspektywy obiektywnej chodzi o rzeczywistą zmianę (poprawę), mającą odzwierciedlenie w zyskach generowanych przez podatnika. Natomiast z perspektywy subiektywnej chodzi o przekonanie podatnika, że podejmowane działania były nakierowane na realizację konkretnego zamierzenia gospodarczego (osiągnięcie zysku). Kryterium obiektywne, jako niewymagające dokonywania ocen motywów działania podatnika, wydaje się przy tym bardziej mierzalne, a tym samym łatwiejsze do zastosowania w praktyce.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTax Law Quarterly; 1
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjecttax avoidanceen_GB
dc.subjecteconomic substanceen_GB
dc.subjectbusiness purposeen_GB
dc.subjectunikanie opodatkowaniapl_PL
dc.subjecttreść ekonomicznapl_PL
dc.subjectcel gospodarczypl_PL
dc.titleRozwój koncepcji treści ekonomicznej (substance) w Stanach Zjednoczonychpl_PL
dc.title.alternativeDevelopment of the Concept of Economic Substance in the United Statesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number51-62
dc.contributor.authorAffiliationKPMG TaxM.Michna sp.k.
dc.referencesBrzeziński B., Anglosaskie doktryny orzecznicze dotyczące unikania opodatkowania, Toruń 1996.pl_PL
dc.referencesBurke K.C., Refraiming Economic Substance, „Virginia Tax Review” 2011, nr 3.pl_PL
dc.referencesInternal Revenue Service, Additional Guidance under the Codified Economic Substance Doctrine and Related Penalties, 10.10.2014.pl_PL
dc.referencesJensen E., The Tiley Trilogy and U.S. Anti-avoidance Law, „eJournal of Tax Research” 2014, t. 12, nr 1.pl_PL
dc.referencesThe Joint Committee On Taxation, Technical Explanation Of The Revenue Provisions Of The „Reconciliation Act Of 2010”, As Amended, In Combination With The “Patient Protection And Affordable Care Act”, 21.03.2010.pl_PL
dc.referencesLampreave P., An Assessment of the Anti-Tax Avoidance Doctrines in the United States and the European Union, „Bulletin for International Taxation” 2012, nr 3.pl_PL
dc.referencesLipton R.M., „Codification” of the Economic Substance Doctrine – Much ado about Nothing?, „Journal of Taxation” 2010, nr 6.pl_PL
dc.referencesMadison A.D., The Tension Between Textualism and Substance-Over-Form Doctrines in Tax Law, „Santa Clara Law Review” 2003, nr 43.pl_PL
dc.referencesPietruszkiewicz C.M., Economic Substance and the Standard of Review, „Alabama Law Review” 2009, t. 60, nr 2.pl_PL
dc.referencesTiley J., Judicial Anti-avoidance Doctrines: the US Alternatives – Part 2, „British Tax Review” 1987, nr 6.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkpp@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1509-877X.01.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.