Show simple item record

dc.contributor.authorBołdyrew, Aneta
dc.contributor.editorMichalska, Iwonna
dc.contributor.editorMichalski, Grzegorz
dc.date.accessioned2019-03-05T11:36:19Z
dc.date.available2019-03-05T11:36:19Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationBołdyrew A., „Oświata i moralność”. Prawnicy o roli oświaty w procesie modernizacji społeczeństwa polskiego na łamach czasopism prawniczych i społeczno-kulturalnych na przełomie XIX i XX w., [w:] Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku, Michalska I., Michalski G. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 131-147, doi: 10.18778/7525-911-7.12pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-911-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26993
dc.description.abstractArtykuł stanowi opis tekstów z zakresu oświaty i wykorzystania jej do walki z przestępczością, pisanych przez środowisko prawnicze i zamieszczanych na łamach czasopism Galicji i Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMichalska I., Michalski G. (red.), Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprasapl_PL
dc.subjectGalicjapl_PL
dc.subjectKrólestwo Polskiepl_PL
dc.subjectoświatapl_PL
dc.subjectprawnicypl_PL
dc.subjectprzestępczośćpl_PL
dc.subjectbiedapl_PL
dc.title„Oświata i moralność”. Prawnicy o roli oświaty w procesie modernizacji społeczeństwa polskiego na łamach czasopism prawniczych i społeczno-kulturalnych na przełomie XIX i XX w.pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number131-147pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii, Pracownia Historii Oświatypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-342-9
dc.identifier.doi10.18778/7525-911-7.12


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe