Now showing items 1-7 of 7

  • Zwrot lingwistyczny a samorefleksyjność antropologii 

   Walczak, Bartłomiej (Uniwersytet Łódzki, 2013)
   W okresie „zwrotu lingwistycznego” zakwestionowano modernistyczną ideę badacza jako transparentnego podmiotu poznania, co otworzyło drogę do krytycznej analizy antropologicznego dyskursu i sposobu rekonstruowania w nim ...
  • Między faktem, wyobraźnią i refleksją. Parę uwag o wzajemnych relacjach socjologii i antropologii 

   Rancew-Sikora, Dorota (Uniwersytet Łódzki, 2013)
   W artykule autorka poszukuje dróg łączących i różnicujących socjologię, etnologię i antropologię. W swojej argumentacji bierze pod uwagę tematykę badań, naukową wyobraźnię, autorefleksję i zróżnicowane relacje między pracą ...
  • Antropolog na wojnie – dylemat etycznego zaangażowania nauk społecznych 

   Kowalski, Michał W. (Uniwersytet Łódzki, 2013)
   Od 2006 roku Departament Obrony Stanów Zjednoczonych zatrudnia badaczy społecznych w oddziałach bojowych na terenie Iraku i Afganistanu. Armia amerykańska i CIA oficjalnie prowadzą rekrutację antropologów w ramach projektu ...
  • Odtwarzanie czy zmiana? Zarys nowej problematyzacji zjawisk i procesów kulturowych 

   Lubaś, Marcin (Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2013-08-31)
   The text presents an outline of new problematization of cultural phenomena and transformations. This new problematization has emerged as a result of the critical debate on the classical anthropological concept of culture, ...
  • Antropolodzy i antropologia wobec procesu wyznaczania granic dyscypliny. Kazus Polski 

   Warmińska, Katarzyna (Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2013-08-31)
   In this article I examine the problem of the borders of anthropology and its identity as a discipline of knowledge. I focus on four themes. I take into consideration what anthropologists treat as an indicator of ...
  • Znikające różnice. Relacje między socjologią i antropologią kulturową w świetle teorii systemów Niklasa Luhmanna 

   Woroniecka, Grażyna; Łukasiuk, Magdalena (Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2013-08-31)
   The paper is an introduction to our volume about mutual relations between sociology and cultural anthro - pology. Both disciplines have been described as systems of communication; we use concepts cited above and the idea ...
  • Anatomia nowoczesnej refleksyjności 

   Jacyno, Małgorzata (Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2013-08-31)
   This article reconsiders the place of the concept of classification in current sociological and anthropologi - cal thought. Modernity is characterized by the collapse of classifications, the attempts at reclassification, ...