SPIS TREŚCI

  OD REDAKTORÓW

 1. Znikające różnice. Relacje między socjologią i antropologią kulturową w świetle teorii systemów Niklasa Luhmanna
  Grażyna Woroniecka, Magdalena Łukasiuk
 2. ARTYKUŁY O GRANICACH

 3. Antropolodzy i antropologia wobec procesu wyznaczania granic dyscypliny. Kazus Polski
  Katarzyna Warmińska
 4. Anatomia nowoczesnej refleksyjności
  Małgorzata Jacyno
 5. ARTUYKUŁY O NARZĘDZIACH

 6. Odtwarzanie czy zmiana? Zarys nowej problematyzacji zjawisk i procesów kulturowych
  Marcin Lubaś
 7. Między faktem, wyobraźnią i refleksją. Parę uwag o wzajemnych relacjach socjologii i antropologii
  Dorota Rancew-Sikora
 8. ARTUYKUŁY O ZAANGAŻOWANIU

 9. Zwrot lingwistyczny a samorefleksyjność antropologii
  Bartłomiej Walczak
 10. Antropolog na wojnie – dylemat etycznego zaangażowania nauk społecznych
  Michał Kowalski

Recent Submissions

 • Antropolog na wojnie – dylemat etycznego zaangażowania nauk społecznych 

  Kowalski, Michał W. (Uniwersytet Łódzki, 2013)
  Od 2006 roku Departament Obrony Stanów Zjednoczonych zatrudnia badaczy społecznych w oddziałach bojowych na terenie Iraku i Afganistanu. Armia amerykańska i CIA oficjalnie prowadzą rekrutację antropologów w ramach projektu ...
 • Zwrot lingwistyczny a samorefleksyjność antropologii 

  Walczak, Bartłomiej (Uniwersytet Łódzki, 2013)
  W okresie „zwrotu lingwistycznego” zakwestionowano modernistyczną ideę badacza jako transparentnego podmiotu poznania, co otworzyło drogę do krytycznej analizy antropologicznego dyskursu i sposobu rekonstruowania w nim ...
 • Między faktem, wyobraźnią i refleksją. Parę uwag o wzajemnych relacjach socjologii i antropologii 

  Rancew-Sikora, Dorota (Uniwersytet Łódzki, 2013)
  W artykule autorka poszukuje dróg łączących i różnicujących socjologię, etnologię i antropologię. W swojej argumentacji bierze pod uwagę tematykę badań, naukową wyobraźnię, autorefleksję i zróżnicowane relacje między pracą ...
 • Odtwarzanie czy zmiana? Zarys nowej problematyzacji zjawisk i procesów kulturowych 

  Lubaś, Marcin (Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2013-08-31)
  The text presents an outline of new problematization of cultural phenomena and transformations. This new problematization has emerged as a result of the critical debate on the classical anthropological concept of culture, ...
 • Antropolodzy i antropologia wobec procesu wyznaczania granic dyscypliny. Kazus Polski 

  Warmińska, Katarzyna (Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2013-08-31)
  In this article I examine the problem of the borders of anthropology and its identity as a discipline of knowledge. I focus on four themes. I take into consideration what anthropologists treat as an indicator of ...
 • Anatomia nowoczesnej refleksyjności 

  Jacyno, Małgorzata (Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2013-08-31)
  This article reconsiders the place of the concept of classification in current sociological and anthropologi - cal thought. Modernity is characterized by the collapse of classifications, the attempts at reclassification, ...
 • Znikające różnice. Relacje między socjologią i antropologią kulturową w świetle teorii systemów Niklasa Luhmanna 

  Woroniecka, Grażyna; Łukasiuk, Magdalena (Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2013-08-31)
  The paper is an introduction to our volume about mutual relations between sociology and cultural anthro - pology. Both disciplines have been described as systems of communication; we use concepts cited above and the idea ...