Show simple item record

dc.contributor.authorMizera-Pęczek, Patrycja
dc.date.accessioned2018-11-26T13:25:56Z
dc.date.available2018-11-26T13:25:56Z
dc.date.issued2018-11-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26198
dc.description.abstractPrzedmiotem refleksji teoretycznej i badań empirycznych, podjętych w ramach niniejszej rozprawy doktorskiej, uczyniono procesy rekrutacji i selekcji artystów z uwzględnieniem aspektów twórczości organizacyjnej. Po zrealizowanych studiach literaturowych okazało się, że o ile w literaturze z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi opisywane są praktyki, dotyczące pozyskiwania pracowników do organizacji działających w sferze biznesu i publicznej, to brakuje prac poświęconych założeniom i metodom rekrutacji i selekcji artystów do organizacji artystycznych (zwłaszcza zajmujących się sztukami widowiskowymi): teatralnych, filmowych, tanecznych itp. Ponieważ procesy rekrutacji i selekcji artystów są osadzone w specyficznym kontekście organizacji, zajmujących się działalnością twórczą, ulotną, przez niektórych uważaną za mistyczną, założono, że uczestniczy w nich zarówno twórczość artystyczna, jak i twórczość organizacyjna. Stąd problemem badawczym w dysertacji jest brak rozpoznania istoty procesu rekrutacji i selekcji artystów (jako pierwszego etapu procesu tworzenia dzieła artystycznego), który z założenia powinien być procesem twórczym w sensie twórczości artystycznej, i być może procesem twórczym w sensie twórczości organizacyjnej. Postanowiono odpowiedzieć na pytanie: w jakich aspektach (personologicznym, procesowym, atrybutowym, warunków tworzenia) procesy rekrutacji i selekcji artystów posiadają walory twórczości organizacyjnej. Na potrzeby analizy przyjęto czteroaspektowy punkt widzenia na twórczość organizacyjną, w którym: 1. w ujęciu personologicznym- „twórcami” są realizatorzy procesów rekrutacji i selekcji; 2. w ujęciu procesowym- „procesy twórcze” dotyczą przygotowywania i realizacji rekrutacji i selekcji, i obejmują wszelkie interakcje pomiędzy założonym celem procesu a ostatecznym jego rezultatem. Interakcje te odnoszą się do pomysłów i inspiracji realizacji procesów, dotychczasowych doświadczeń, sprawdzonych scenariuszy działań, znanych wzorców zachowań; 3. w ujęciu atrybutowym- „dziełem”/wytworem jest całokształt realizowanych procesów rekrutacji i selekcji (m.in. funkcje, jakie te procesy pełnią w organizacjach; stosowane metody i techniki rekrutacji oraz selekcji); 4. w ujęciu warunów tworzenia- „czynniki” to warunki, w jakich procesy rekrutacji i selekcji są przygotowywane i realizowane, stymulujące bądź hamujące twórczość.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectzarządzanie twórczością organizacyjnąpl_PL
dc.subjectrekrutacjapl_PL
dc.subjectselekcjapl_PL
dc.subjectpozyskiwanie artystówpl_PL
dc.subjecttwórczość artystycznapl_PL
dc.subjecttwórczość organizacyjnapl_PL
dc.subjectzarządzanie w kulturzepl_PL
dc.subjectzarządzanie twórczością organizacyjnąpl_PL
dc.subjectzarządzanie zasobami ludzkimipl_PL
dc.titleRekrutacja i selekcja artystów w kontekście twórczości organizacyjnejpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number224pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzaniapl_PL
dc.contributor.authorEmailp.mizera-peczek@uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorWojtaszczyk, Katarzyna
dc.dissertation.reviewerNierenberg, Bogusław
dc.dissertation.reviewerListwan, Tadeusz
dc.date.defence2019-01-21


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record