Show simple item record

dc.contributor.authorBylok, Felicjan
dc.date.accessioned2018-09-24T05:45:48Z
dc.date.available2018-09-24T05:45:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25817
dc.description.abstractKwestie etyczne są coraz częściej obecne w dyskursie o współczesnej konsumpcji. Autor podjął rozważania nad rozwojem perspektywy moralnej w konsumpcji. Wskazał na relatywizm moralny wynikający ze zmian w obszarze konsumpcji. Bycie moralnym konsumentem wiąże się z przestrzeganiem norm etycznych. Autor przedstawił propozycję uniwersalnych norm etycznych regulujących zachowania ludzi w konsumpcji. Omówił podstawy teoretyczne konsumpcji etycznej i dyskusję nad jej zakresem występowania w społeczeństwach wysokorozwiniętych. We wnioskach przedstawił propozycje stymulowania konsumpcji etycznej z jednej strony poprzez propagowanie nowych wzorów konsumpcji związanych z produktami etycznymi wśród konsumentów, a z drugiej strony poprzez zachęcanie producentów do zwiększania asortymentu produktów etycznych.pl_PL
dc.description.abstractEthical issues are increasingly present in discussion on the contemporary consumption. The subject of author’s interest in the paper is a development of a moral perspective in consumption. He focused his attention, among other things, on moral relativism, which became the result of changes taking place in the field of consumption. Being an ethical consumer is related to adherence to specific ethical norms. The author presented a proposition of universal ethical norms, which can regulate social behaviors in the sphere of consumption. He described both theoretical aspects of ethical consumption as well as discussion on its presence in developed societies. In conclusion, he presented some propositions related to stimulation of ethical consumption by, on the one hand, propagation of ethical patterns of consumption among consumers, and, on the other hand, encouraging producers to increase the number of ethical products.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁpl_PL
dc.relation.ispartofWładza Sądzenia;13
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectkonsumpcjapl_PL
dc.subjecthandelpl_PL
dc.subjectetyka konsumpcjipl_PL
dc.subjectetyczna konsumpcjapl_PL
dc.subjectetyczny konsumentpl_PL
dc.titleMoralność i konsumpcja etyczna: dyskusja nad wymiarami etycznymi w konsumpcjipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number193-206pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Częstochowskapl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteFelicjan Bylok – Prof. dr hab. Dyrektor Instytutu Socjologii i Psychologii Zarządzania, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.pl_PL
dc.referencesAdamczyk, G. (2013). Moralność i konsumpcja we wspólczesnym społeczeństwie polskim. Lublin: Wydawnictwo KUL.pl_PL
dc.referencesAdomaviciute, K. (2013). Relationship between utilitarian and hedonic consumer behavior and socially responsible consumption, Economics and Management, 18 (4), 754–760pl_PL
dc.referencesAlexander, S., Ussher, S. (2012). The Voluntary Simplicity Movement: A multi-national survey analysis in theoretical context, Journal of Consumer Culture, 12(1), 66–86pl_PL
dc.referencesAndorfer, V. A. (2013). Ethical Consumption in Germany: A Cross-Sectional Analysis of Determinants of Fair Trade Consumption (2000–2010), Journal of Sociology (Zeitschrift für Soziologie), 42(5), 424–443pl_PL
dc.referencesBarnett, C., Cafaro, P., Newholm, T. (2005). Philosophy and Ethical Consumption. W: R. Harrison, T. Newholm, D. Shaw (eds.) The Ethical Consumer. London: Sage.pl_PL
dc.referencesBauman, Z. (2006). Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy. Kraków: Wydawnictwo WAM.pl_PL
dc.referencesBaudrillard, J. (2006). Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury. Warszawa: Wyd. Sic!pl_PL
dc.referencesBylok, F., Swadżba, U., Walczak-Duraj, D. (2016). Praca i konsumpcja w perspektywie tworzenia ładu aksjonormatywnego. Katowice: Wyd. Naukowe Śląsk.pl_PL
dc.referencesCampbell, C. (1997). The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. Oxford: Blackwell.pl_PL
dc.referencesCarrigan, M., Attalla, A. (2001). The Myth of the Ethical Consumer – Do Ethics Matter in Purchase Behavior? Journal of Consumer Marketing, 18(7),560–577.pl_PL
dc.referencesCarrington, M. J., Neville, J., B. A., Whitwell, G. J. (2014). Lost in Translation: Exploring the Ethical Consumer Intention–Behavior Gap, Journal of Business Research, 67(1), 2759–2767.pl_PL
dc.referencesConnolly, J., Prothero, A. (2003). Sustainable consumption: consumption, communities and consumption discourse, Consumption Markets and Culture, (6), 275–291pl_PL
dc.referencesCortina, A. (2006). Ein Ethik des Konsum. Die Bürgerschaft des Verbrauchers in einer globalen Welt. W: P. Koslowski, B.P Priddat (hrsg.) Ethik des Konsum. München: Wilhelm Fink Verlagpl_PL
dc.referencesCrane, A., Matten, D. (2004). Business Ethics. Oxford: OUPpl_PL
dc.referencesDant, T. (2007). Kultura materialna w rzeczywistości społecznej. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesDąbrowska, A., Bylok, F., Janoś-Kresło, M., Ozimek, I., Kiełczeswki, D. (2015). Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania. Zrównoważona konsumpcja. Warszawa: Wyd. PWE.pl_PL
dc.referencesDe Pelsmacker, P., Driesen, L., Rayp, G. (2005) Do Consumers Care about Ethics? Willingness to Pay for Fair-trade Coffee’, The Journal of Consumer Affairs, 39, 363–85pl_PL
dc.referencesDedeoglu, A. O., Kazancoglu, I. (2012). Consumer Guilt: A model of Its Antecedents and Consequences, Ege Academic Review, 12(1), 9–22pl_PL
dc.referencesDelistavrou, A., Katrandjiev, H., Tilikidou, I. (2017). Understanding Ethical Consumption: Types and Antecedents, Economic Alternatives, (4), 612–632.pl_PL
dc.referencesDevinney, T.M., Auge, P., Eckhardt, G. (2006). The Other CSR: Consumer Social Responsibility. Stanford: Social Innovation Review, No. Fall, 30–37 Pobrane z: http://www.ethicsworld.org/ corporatesocialresponsibility/PDF%20links/theothercsrssir.pdfpl_PL
dc.referencesEuropean Commission. (2012). Special Eurobarometer 389. Europeans attitudes towards food security, food quality and the countryside. Survey requested by the European Commission. Luksemburg: Directorate-General for Environment and co-ordinated by the Directorate General for Communication. Pobrane z: http://ec.europa.eu/ commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ ebs_389_en.pdfpl_PL
dc.referencesHilton, M. (2004). The legacy of luxury, Journal of Consumer Culture 4(1), 101–123.pl_PL
dc.referencesLee, K., (2008). Opportunities for Green Marketing: Young Consumers, Marketing Intelligence & Planning, 26(6), 573–586.pl_PL
dc.referencesLewicka-Strzałecka, A. (2015). Mit społecznie odpowiedzialnego konsumenta. Marketing i Rynek, 10, 4–9pl_PL
dc.referencesLittrell, M. A., Dickson, M.A. (1999). Social Responsibility in the Global Market. Fair Trade of Cultural Products. Thousand Oaks, London: Sage Publications.pl_PL
dc.referencesLong, M. A., Murrey, D. L. (2013). Ethical Consumption, Values Convergence/ Divergence and Community Development, Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 26(2), 351–375pl_PL
dc.referencesMalone, S. (2012). Understanding the role of emotion in ethical consumption: a tourism context. PhD thesis. Nottingham: University of Nottinghampl_PL
dc.referencesManchiraju, S., Sadachar, A. (2014). Personal values and ethical fashion consumption, Journal of Fashion Marketing and Management, 18 (3), 357–377pl_PL
dc.referencesMcCracken, G. (1992). Die Geschichte des Konsums: Ein Literaturüberblick und Leseführer. W: G. Rosenberger (red.) Konsum 2000. Veränderung im Verbraucheralltag. Frankfurt / M., New York: Verlag Campuspl_PL
dc.referencesMiller, D. (2001). The poverty of morality, Journal of Consumer Culture 1(2), 225–243pl_PL
dc.referencesMuncy, J. A., Vitell, S. J. (1992). Consumer Ethics: an Investigation of the Ethical Beliefs of the Final Consumer, Journal of Business Research, 24, 297–311pl_PL
dc.referencesNewholm, T., Barnett, C., Cafaro, P. (2005). Philosophy and ethical consumption. W: R. Harrison, T. Newholm, Shaw D. (eds.), The Ethical Consumer. London: Sage Publications Ltd.pl_PL
dc.referencesNiinimaäki, K. (2010). Eco-Clothing. Consumer Identity and Ideology, Sustainable Development, 18(3), 150–162pl_PL
dc.referencesOil for Nothing Multinational Corporations, Environmental Destruction, Death and Impunity in The Niger Delta. Pobrano z: http://www.essentialaction.org/shell/Final_Report.pdfpl_PL
dc.referencesOrtega y Gasset, J. (1982). Bunt mas i inne pisma socjologiczne. Warszawa: Wyd. PWN.pl_PL
dc.referencesPepper, M., Jackson, T., Uzzell, D. (2009). An Examination of the Values that Motivate Socially Conscious and Frugal Consumer Behaviours, International Journal of Consumer Studies, 33(2),126–136pl_PL
dc.referencesPolska Zielona Sieć. (2010). Odpowiedzialna konsumpcja wśród Polaków. Raport z badań. Pobrano z: http://www.ekonsument.pl/a700_odpowiedzialna_konsumpcja_wsrod_polakow_%E2%80%93_ wyniki_badan_pzs.htmlpl_PL
dc.referencesRogall, E. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.pl_PL
dc.referencesShaw, D., Clarke, I. (1999). Belief Formation in Ethical Consumer Groups: An Exploratory Study, Marketing Intelligence & Planning, 17 (2/3), 109–119.pl_PL
dc.referencesStarr, M.A. (2009). The Social Economics of Ethical Consumption: Theoretical Considerations and Empirical Evidence? Journal of Socio-Economics, 38 (6), 916–925.pl_PL
dc.referencesSzmigin, I., Carrigan, M. (2005). Exploring the dimensions of ethical consumption. Advances in Consumer Research, 7, 608–613.pl_PL
dc.referencesSzmigin, I., Carrigan, M., O’Loughlin, D. (2007). Integrating ethical brands into our consumption lives, The Journal of Brand Management, 14 (5), 396–409pl_PL
dc.referencesTallontire, A., Rentsendorj, E., Blowfield M. (2001). Ethical Consumers and Ethical TRADE: a Review of Current Literature, Policy Series 12, Natural Resources Institute, University of Greenwich, The University of Greenwich 2001 http://www. nri.org/projects/publications/policyseries/ PolicySeriesNo12.pdf (odczyt 25.11.2015)pl_PL
dc.referencesTanner, J. (1997). Industrialisierung, Rationalisierung und Wandel des Konsum – und Geschmackverhaltens im europäisch – amerikanisch Vergleich. W: H. Siegrist (hsg.) Europäische Konsumgeschichte: zur Gesellschafts – und Kulturgeschichte des Konsums (18. bis 20 Jahrhundert). Frankfurt/Main, New York: Campus Verlag.pl_PL
dc.referencesTriodos Bank. (2017). Ethical Consumer Markets Report 2017. Pobrano z: http://www.ethicalconsumer.org/portals/0/downloads/ec%20markets%20 report%202017.pdf (pobrano 26.01.2018)pl_PL
dc.referencesVarul, M.Z. (2009). Ethical Consumption: The Case of Fair Trade’, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, vol. Sonderheft 49, 366–385pl_PL
dc.referencesWeber, M. (1984). Szkice z socjologii religii. Warszawa: Książka i Wiedzapl_PL
dc.referencesZadek, S., Lingayah, S., Forstater, M. (1998). Social Labels: Tools for Ethical Trade. Luxembourg: European Commission.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska