Show simple item record

dc.contributor.authorKautsch, Marcin
dc.contributor.authorLichoń, Mateusz
dc.contributor.authorMatuszak, Natalia
dc.date.accessioned2018-09-21T14:10:34Z
dc.date.available2018-09-21T14:10:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25801
dc.description.abstractThe article presents findings of research on e‑health development in four European Union (EU) Member States in the context of public procurement of innovation (PPI). EU policies attempt to make public procurement leverage for innovation by introducing a number of new tender procedures. Policies and practices in PPI, including e‑health, were investigated for Denmark, Great Britain, Spain and Poland. For various reasons, all four countries struggle with the introduction of the European PPI procedures, and with making a transition to outcome‑based tenders. Though they all introduced policies implementing these procedures, Denmark and Great Britain seem to have achieved better results, having well‑established public‑private collaboration. This correlates with a more efficient adoption of e‑health solutions in those countries. With some minor successes, Spain, and particularly Poland, display attachment to traditional procedures despite changes in the public procurement regulations.en_GB
dc.description.abstractW artykule przedstawiono wyniki badań nad e‑zdrowiem w czterech państwach Unii Europejskiej (UE) omówione przez pryzmat innowacyjnych zamówień publicznych (PPI). Polityka UE stara się uczynić zamówienia publiczne dźwignią innowacji, wprowadzając szereg nowych procedur przetargowych. Zbadano zasady i praktyki w zakresie PPI, w tym w e‑zdrowiu, w Danii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Polsce. Z różnych powodów wszystkie cztery kraje zmagają się z wprowadzeniem nowych europejskich procedur PPI oraz przejściem na przetargi oparte o efekty, które przyniosą stosowane dobra czy usługi. Choć wszystkie kraje wprowadziły ustawodawstwo umożliwiające takie procedury, Dania i Wielka Brytania wydają się osiągać lepsze rezultaty, mając ugruntowane zaangażowanie na rzecz współpracy publiczno‑prywatnej w celu włączania przedsiębiorstw w zamówienia publiczne nakierowane na innowacje. Wydaje się to korelować z bardziej wydajnym wdrożeniem rozwiązania e‑zdrowia w tych krajach. Mimo pewnych sukcesów w omawianej dziedzinie oraz zmian w prawie zamówień publicznych Hiszpania i Polska wykazują przywiązanie do tradycyjnych procedur.pl_PL
dc.description.sponsorshipEuropean Commission; Kazimierz Cięciak; Ana Duran; Katarzyna Gajewska; Mario Alvarez Gallego; Thomas Ove Holm; Angus Hunter; Manuel Jimber; Carolina Sebastian Lopez; Laura Sanchez; Marlene Agnete Schneekloth; Ashley Stewart; Gaynor Whyles; Katarzyna Wilken_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;337
dc.subjecte‑healthen_GB
dc.subjectpublic procurementen_GB
dc.subjectinnovationen_GB
dc.subjectEuropean Unionen_GB
dc.subjecte‑zdrowiepl_PL
dc.subjectzamówienia publicznepl_PL
dc.subjectinnowacjepl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.titleThe Innovation Procurement Policies and the Development of e‑health in the EU Member States: What Can Be Learnt?en_GB
dc.title.alternativePrawo dotyczące innowacyjnych zamówień publicznych i rozwój e‑zdrowia w państwach członkowskich UE. Czego można się nauczyć?pl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018en_GB
dc.page.number219-234
dc.contributor.authorAffiliationJagiellonian University, Faculty of Health Sciences, Institute of Public Health
dc.contributor.authorAffiliationJagiellonian University, Faculty of Philosophy, Institute of Sociology
dc.contributor.authorAffiliationIndependent researcher
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAdamiec J. (2011), Rozwiązania wspierające innowacyjność w wiodących krajach Unii Europejskiej, „Stud BAS”, vol. 1(25), pp. 133–156.pl_PL
dc.referencesAmann M., Essig M. (2015), Public procurement of innovation: empirical evidence from EU public authorities on barriers for the promotion of innovation, “Innovation The European Journal of Social Science Research”, April 2015, pp. 1–11, doi: 10.1080/1s3511610.2014.998641.pl_PL
dc.referencesBain P.G., Mann L., Pirola‑Merlo A. (2001), The Innovation Imperative: The Relationship Between Team Climate, Innovation, and Performance in Research and Development Teams, “Small Group Research”, vol. 32(1), pp. 55–73.pl_PL
dc.referencesBell B., Thornton K. (2011), From promise to reality: Achieving the value of an EHR, “Healthc Financ Manag”, vol. 65(2), pp. 51–56.pl_PL
dc.referencesBorowska K. (2015), Przetargi: co trzeba zmienić od kwietnia, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/Zamowienia‑publiczne/312209964‑Przetargi‑co‑trzeba‑zmienic‑od‑kwietnia.html#ap–2 [accessed: 11.01.2016].pl_PL
dc.referencesCaldwell D.F., O’Reilly III C.A. (2003), The Determinants of Team‑Based Innovation in Organizations: The Role of Social Influence, “Small Group Research”, vol. 34(4), pp. 497–517,doi: 10.1177/1046496403254395.pl_PL
dc.referencesCastells M., Lupiáñez F., Saigí F., Sánchez J. (2007), E‑Health and Society: An Empirical Study of Catalonia, http://www.uoc.edu/in3/pic/eng/pdf/pic_ehealth.pdf [accessed: 15.05.2015].pl_PL
dc.referencesCommon Services Agency for the Scottish Health Service (2013), Health Innovation Assessment Portal, http://www.hiap‑scotland.org/ [accessed: 29.05.2015].pl_PL
dc.referencesConsellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde (n.d.), Hospital 2050 – Innova Saúde, http://www.sergas.es/Hospital–2050‑‑Innova‑Saude [accessed: 12.01.2016].pl_PL
dc.referencesCurrie W., Seddon J. (2014), A cross‑national analysis of eHealth in the European Union: Some policy and research directions, “Inform Manage”, vol. 51(6), pp. 783–797, doi: 10.1016/j.im.2014.04.004.pl_PL
dc.referencesDale‑Clough L. (2015), Public procurement of innovation and local authority procurement: procurement modes and framework conditions in three European cities, “Innovation The European Journal of Social Science Research”, April 2015, pp. 1–23, doi: 10.1080/13511610.2015.1012709.pl_PL
dc.referencesDanish Government, Local Government Denmark, Danish Regions (2013), Digital Welfare, Empowerment, Flexibility and Efficiency. Common Public‑Sector Strategy for Digital Welfare 2013–2020, https://www.rm.dk/siteassets/sundhed/faginfo/center‑for‑telemedicin/english/documents/strategy_for_digital_welfare_2013_2020.pdf [accessed: 12.05.2015].pl_PL
dc.referencesDepartment for Business Innovation Skills (2011), Forward Commitment Procurement: Practical Pathways to Buying Innovative Solutions, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32446/11–1054‑forward‑commitment‑procurement‑buying‑innovative‑solutions.pdf [accessed: 30.05.2015].pl_PL
dc.referencesDepartment of Health (2009), National Innovation Procurement Plan, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130107105354/, http://www.dh.gov.uk/dr_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/@ps/@sta/@perf/documents/digitalasset/dh_110178.pdf [accessed: 27.07.2015].pl_PL
dc.referencesDigitaliseringsstyrelsen (2014), National dissemination of telemedicine for patients with COPD by the end of 2019, https://en.digst.dk/policy‑and‑strategy/digital‑welfare/telemedicine/[accessed: 10.05.2018].pl_PL
dc.referencesDobrev A., Jones T., Stroetmann V., Stroetmann K., Vatter Y., Pong K. (2010), Interoperable eHealth Is Worth It. Securing Benefits from Electronic Health Records and ePrescribing, Bonn/Brussels, doi: 10.2759/242.pl_PL
dc.referencesEdquist C., Zabala‑Iturriagagoitia J.M. (2015), Pre‑commercial procurement: a demand or supply policy instrument in relation to innovation?, “RD Management”, vol. 45(2), pp. 147–160,doi: 10.1111/radm.12057.pl_PL
dc.referencesEnterprise Europe Network (2013), Czy zamówienia publiczne mogą być innowacyjne?, http://www.een.org.pl/index.php/zamowienia‑publiczne‑‑‑spis/page/2/articles/zam%C3%B3wienia_publiczne_innowacyjne.html [accessed: 3.03.2015].pl_PL
dc.referencesEuropean Commission (2004), E‑Health – Making Healthcare Better for European Citizens: An Action Plan for a European E‑Health Area, http://eur‑lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX: 52004DC0356from=EN [accessed: 27.07.2015].pl_PL
dc.referencesEuropean Commission (2005), Explanatory Note‑Competitive Dialogue‑Classic Directives, https://www.bipsolutions.com/docstore/supplierguidances/guidance_18_2006.pdf [accessed: 10.05.2018].pl_PL
dc.referencesEuropean Commission (2011), Commission Staff Working Document eHealth Action Plan 2012–2020 – Innovative Healthcare for the 21st Century, http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=1253 [accessed: 10.05.2018].pl_PL
dc.referencesEuropean Commission (2013), Horizon 2020 calls for eHealth projects launched. Digital Agenda for Europe, http://ec.europa.eu/digital‑agenda/en/news/first‑horizon–2020‑calls‑ehealth‑projects‑launched[accessed: 30.08.2015].pl_PL
dc.referencesEuropean Commission (2014a), European Innovation Partnerships – Innovation Union – European Commission, http://ec.europa.eu/research/innovation‑union/index_en.cfm?pg=eip [accessed:23.05.2015].pl_PL
dc.referencesEuropean Commission (2014b), “Innova Saúde” and “Hospital 2050” – innovative programmes developed to enhance health and social services in Galicia, http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/projects/spain/innova‑saude‑and‑hospital–2050‑innovative‑programmes‑developed‑to‑enhance‑health‑and‑social‑services‑in‑galicia[accessed: 12.01.2016].pl_PL
dc.referencesEuropean Commission (2015), Pre‑Commercial Procurement. Digital Agenda for Europe, http://ec.europa.eu/digital‑agenda/en/pre‑commercial‑procurement [accessed: 10.05.2015].pl_PL
dc.referencesEuropean Commission (n.d.), Public procurement, https://ec.europa.eu/growth/single‑market/public‑procurement_en [accessed: 24.05.2016].pl_PL
dc.referencesGalanes G.J., Adams K. (2006), Communicating in Groups, Applications and Skills, 6th ed., McGraw‑Hill, Boston.pl_PL
dc.referencesGreenhalgh T., Glenn R., MacFarlane F., Bate P., Kyriakidou O. (2004), Diffusion of Innovations in Service Organizations: Systematic Review and Recommendations, “Milkbank Q”, vol. 84(42), pp. 581–629.pl_PL
dc.referencesHoezen M., Voordijk H., Dewulf G. (2012), Formal and informal contracting processes in the competitive dialogue procedure: a multiple‑case study, “Engineering Project Organization Journal”, vol. 2(3), pp. 145–158, doi: 10.1080/21573727.2011.626403.pl_PL
dc.referencesHouse of Lord’s Science and Technology Committee (2011), Barriers to innovation, in: Public Procurement as a Tool to Stimulate Innovation. First Report, http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201012/ldselect/ldsctech/148/14807.htm [accessed: 12.05.2015].pl_PL
dc.referencesIakovidis I., Wilson P., Healy J.C. (2004), Introduction: How We Got Here, in: E‑ Health: Current Situation and Examples of Implemented and Beneficial E‑Health Applications, IOS Press, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesJefatura del Estado (2011), Ley 14/2011, de 1 de Junio, de La Ciencia, La Tecnología Y La Innovación, http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE‑A–2011–9617.pdf [accessed: 3.06.2015].pl_PL
dc.referencesJoniewicz T., Jawor‑Joniewicz A. (2015), Stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce. Raport z I Etapu Monitoringu, http://www.watchdogpfron.pl/wp‑content/uploads/2015/09/Stosowanie‑zr%C3%B3wnowa%C5%BConych‑zam%C3%B3wie%C5%84‑publicznych‑w‑Polsce.pdf [accessed: 9.03.2015].pl_PL
dc.referencesKalvet T., Lember V. (2012), Risk management in public procurement for innovation: the case of Nordic–Baltic Sea cities, “Innovation The European Journal of Social Science Research”, vol. 23(3), pp. 241–262, doi: 10.1080/13511610.2011.553509.pl_PL
dc.referencesKautsch M., Lichoń M., Matuszak N. (2016), Setting the scene for the future: implications of key legal regulations for the development of e‑health interoperability in the EU, “International Journal of Health Planning and Management”, vol. 32(4), pp. 637–652, doi: 10.1002/hpm.2384.pl_PL
dc.referencesKautsch M., Lichoń M., Whyles G. (2015), Tools of innovative public procurement in health care in Poland, “Innovation The European Journal of Social Science Research”, vol. 28(3), pp. 312–323, doi: 10.1080/13511610.2015.1043243.pl_PL
dc.referencesKnutsson H., Thomasson A. (2014), Innovation in the Public Procurement Process: A study of the creation of innovation‑friendly public procurement, “Public Management Review ”, vol. 16(2), pp. 242–255, doi: 10.1080/14719037.2013.806574.pl_PL
dc.referencesKumar S., Bauer K. (2011), The business case for implementing electronic health records in primary care settings in the United States, “Journal of Revenue and Pricing Management”, vol. 10(2), pp. 119–131, doi: 10.1057/rpm.2009.14.pl_PL
dc.referencesLuis M., Alvarez De Sotomayor C., Garrido J.M. (2013), Compra Pública Innovadora: Fundamentos E Instrumentación, La Coruña (Spain), INAP, Oeiros. Markedsmodningsfonden (2014), Strategi for Markedsmodningsfonden, https://markedsmodningsfonden.dk/sites/default/files/media/strategi_mmf_1.pdf [accessed: 12.05.2015].pl_PL
dc.referencesMinisterio de Economía y Competitividad (2012), Guia Sobre Compra Publica Innovadara, http:// www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Innovacion/FICHEROS/Politicas_Fomento_Innv./Guia.CPI.pdf [accessed: 3.06.2015].pl_PL
dc.referencesNHS Commissioning Assembly (2015), Technology Enabled Care Services. Resource for Commissioners, https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2014/12/TECS_FinalDraft_0901.pdf [accessed: 10.05.2018].pl_PL
dc.referencesOECD, OECD Health Statistics 2017, http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_ STAT [accessed: 30.05.2017].pl_PL
dc.referencesOffice of Government Commerce (2004), Capturing Innovation: Nurturing Suppliers’ Ideas in the Public Sector, London, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100407164828/, http://www.ogc.gov.uk/documents/capturing_innovation.pdf [accessed: 30.05.2017].pl_PL
dc.referencesO’Sullivan D., Dooley L. (2008), Applying Innovation, Sage, Thousand Oaks. Roig F., Saigí F. (2011), Barreras para la normalización de la telemedicina en un sistema de salud basadoen la concertación de servicios, “Gaceta Sanitaria”, vol. 25(5), pp. 397–402, doi: 10.1016/j.gaceta.2011.01.004.pl_PL
dc.referencesRolfstam (2008), Public Procurement of Innovation, Lund University Publications, http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFilerecordOId=1150781fileOId=1150785 [accessed: 29.05.2015].pl_PL
dc.referencesRolfstam M. (2009), Public procurement as an innovation policy tool: the role of institutions, “Science and Public Policy”, vol. 36(5), pp. 349–360, doi: 10.3152/030234209X442025.pl_PL
dc.referencesRolfstam M., Phillips W., Bakker E. (2011), Public procurement of innovations, diffusion and endogenous institutions, “International Journal of Public Sector Management”, vol. 24(5), pp. 452–468, doi: 10.1108/09513551111147178.pl_PL
dc.referencesScottish Government (2012), A National Telehealth and Telecare Delivery Plan for Scotland to 2015. Driving Improvement, Integration and Innovation, http://www.gov.scot/resource/0041/00411586.pdf [accessed: 29.05.2015].pl_PL
dc.referencesScottish Government (2013), Topics. Route Map to the 2020 Vision for Health and Social Care, http://www.gov.scot/Topics/Health/Policy/Quality‑Strategy/routemap2020vision [accessed: 29.05.2015].pl_PL
dc.referencesSeemann J., Dinesen B.I., Gustafsson J. (2013), Interorganizational innovation in systemic networks: TELEKAT findings, “The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal”, vol. 18(3), pp. 1–18.pl_PL
dc.referencesSejm Rzeczypospolitej Polskiej (2012), Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2012, poz. 1271).pl_PL
dc.referencesSejm Rzeczypospolitej Polskiej (2014), Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2014, poz. 1232).pl_PL
dc.referencesSejm Rzeczypospolitej Polskiej (2016), Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 1020).pl_PL
dc.referencesSmart‑Grids.pl (2014), Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych przyjęta ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. a rynek energetyczny, http://smart‑grids.pl/opinie/1341‑nowelizacja‑prawa‑zam%C3%B3wie%C5%84‑publicznych‑przyj%C4%99ta‑ustaw%C4%85‑z‑dnia–29‑sierpnia–2014r‑a‑rynek‑energetyczny.html [accessed: 9.03.2015].pl_PL
dc.referencesSundhedsstyrelsen (2015), Udvalg for Medicinsk Udstyr, https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/udvalg/ [accessed: 10.05.2018].pl_PL
dc.referencesUyarra E., Flanagan K. (2010), Understanding the Innovation Impacts of Public Procurement, “European Planning Studies” vol. 18(1), pp. 123–143, doi: 10.1080/09654310903343567.pl_PL
dc.referencesUyarra E., Edler J., Garcia‑Estevez J., Georghiou L., Yeow J. (2014), Barriers to innovation through public procurement: A supplier perspective, “Technovation”, vol. 34(10), pp. 631–645, doi:10.1016/j.technovation.2014.04.003.pl_PL
dc.referencesUZP (2011), Instrumenty nowego podejścia do zamówień publicznych – broszura informacyjna, https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0023/30686/Instrumenty_nowego_podejscia_do_zamowien_p_2011.pdf, [accessed: 9.03.2015].pl_PL
dc.referencesUZP (2013), Informator Urzędu Zamówień Publicznych, vol. 12, pp. 1–62.pl_PL
dc.referencesUZP (2014), Komentarz do Regulaminu dialogu technicznego, vol. 1, https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/24246/Komentarz_do_Regulaminu_dialogu_technicznego.pdf [accessed: 18.09.2015].pl_PL
dc.referencesUZP (2015), Informator Urzędu Zamówień Publicznych. Styczeń–Marzec 2015, https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/24268/Informator_1_2015.pdf [accessed: 11.01.2016].pl_PL
dc.referencesWikariak S. (2015), Dyrektywa ws. zamówień publicznych: Za spóźnioną implementację zapłaci budżet, „Dziennik Gazeta Prawna”, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/905651,dyrektywa‑zamowienia‑publiczne‑budzet.html [accessed: 11.01.2016].pl_PL
dc.referencesWiktorowicz J. (2011), Zamówienia publiczne motorem innowacyjności przedsiębiorstw – szanse i bariery, [in:] Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne. Część I, pp. 213–224, https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0032/24899/Nowe_podejscie_do_zam_publicz_cz_I.pdf [accessed: 9.03.2015].pl_PL
dc.referencesWorld Health Organization (2005) WHA58.28 eHealth, Geneva.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmxkautsc@wp.pl
dc.contributor.authorEmailmateusz.lichon@gmail.com
dc.contributor.authorEmailnatalia.matuszak@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.337.14
dc.relation.volume4en_GB
dc.subject.jelI18
dc.subject.jelI19
dc.subject.jelH57
dc.subject.jelO38
dc.subject.jelN44


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record