Show simple item record

dc.contributor.authorJanowska, Zdzisława
dc.date.accessioned2018-09-21T10:56:16Z
dc.date.available2018-09-21T10:56:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25761
dc.description.abstractCelem artykułu jest zwrócenie uwagi na postępującą patologię władzy samorządowej. Lata transformacji ustrojowej dowiodły, że szczytne zamiary prowadzące do decentralizacji władzy nie powiodły się. Wybory bezpośrednie władzy wykonawczej, a przede wszystkim jej funkcjonowanie zbyt często sprzeniewierzają się idei służenia dobru ogólnemu. Przedstawiony przypadek gminy jest tego namacalnym dowodem.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the paper is to draw attention to the progressive pathology of a local government authority. The period of political transformation proved that the noble intentions leading to decentralization of power have failed. Direct elections of the power and above all its functioning too often betray the idea of serving the general good. The presented case of the local government is a clear proof of the aforementioned state.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁpl_PL
dc.relation.ispartofWładza Sądzenia;13
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectsamorząd lokalnypl_PL
dc.subjectprzywódca lokalnypl_PL
dc.subjectgminapl_PL
dc.subjectpatologia władzypl_PL
dc.titlePatologia władzy samorządowej na przykładzie gminy Kleszczówpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number119-123pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdynipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteZdzisława Janowska – profesor nauk o zarządzaniu, członkini Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej, twórczyni specjalności i Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Łódzkim, była radna i parlamentarzystka w Sejmie i Senacie RP, członkini Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.pl_PL
dc.referencesJanowska, Z. (2005). Patologia władzy samorządowej. W: Z. Janowska, J. Cewińska, K. Wojtaszczyk (red.), Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.referencesKowalik, J. (2003). Szanse i zagrożenia bezpośrednich wyborów wójtów i burmistrzów w opinii szefów zarządów gmin III kadencji – raport z badań, Samorząd Terytorialny nr 9, 38–56.pl_PL
dc.referencesKasiński, M. (2015). Kształtowanie roli i demokratyczna odpowiedzialność wójta, burmistrza i prezydenta miasta jako lokalnego przywódcy (aspekty prawne i polityczne), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Juridica nr 74, 161–187pl_PL
dc.referencesŁacek, M. (2008). Kreowanie norm lidera w społecznościach lokalnych. W: S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska (red.), Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.pl_PL
dc.referencesMichałowski, S. (2008). Uwarunkowania pełnienia ról przywódczych w samorządzie terytorialnym, W: S. Michałowski, S. Kuć-Czajkowska (red.), Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.pl_PL
dc.referencesNajwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Łodzi, Wystąpienie Pokontrolne, LLO.411.003.01/2015/ S/15/001 i 02/2015/S /15/001pl_PL
dc.referencesSidor, M., Kuć, K.A. (2012). Sukcesy wyborcze prezydentów miast. W: M. Marczewska-Rytko, S. Michałowski (red.), Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym. Lublin: Wydawnictwo UMCS.pl_PL
dc.referencesWalczak-Duraj, D. (2011). Podstawowe uwarunkowania dysfunkcji administracji publicznej. W: Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.contributor.authorEmailzjanowska@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska