Show simple item record

dc.contributor.authorCiołkiewicz, Paweł
dc.date.accessioned2018-09-21T06:43:56Z
dc.date.available2018-09-21T06:43:56Z
dc.date.issued2017-03-10
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25752
dc.description.abstractCelem artykułu jest wstępna rekonstrukcja wyobrażeń na temat pracy i przedsiębiorczości obecnych w „literaturze sukcesu”. Można doszukać się w niej elementów mitycznej wyprawy bohatera i związanych z nią praktyk odnoszących się do troski o siebie, które autor traktuje jako dwa wymiary rządomyślności. W pierwszej kolejności przedstawiona została rama teoretyczna analizy, wyznaczana przez dwa kluczowe elementy. Z jednej strony są to kategorie zaczerpnięte z analiz struktur narracyjnych podejmowanych przez takich autorów jak Otto Rank, Lord Raglan czy Joseph Campbell, z drugiej zaś wypracowane w późnej fazie twórczości Foucaulta kategorie rządomyślności oraz troski o siebie. Następnie autor proponuje wstępną analizę tych elementów obecnych w wybranych tekstach. W zakończeniu zawarte zostały wnioski płynące z analizy oraz dalsze możliwości badań nad „literaturą sukcesu”.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the article is to reconstruct the depictions of work and entrepreneurship implicit in the “literature of success”. There are elements of the mythical hero’s journey and practices related to care of the self in this kind of literature, which the author treats as two dimensions of governmentality. First, the author presents the theoretical framework of analysis determined by two key elements. On the one hand, these are the categories taken from the studies of narrative structures provided by such authors as Otto Rank, Lord Raglan and Joseph Campbell. On the other, there are Foucault’s late works of governmentality and care of the self. In the subsequent passage the author proposes a preliminary analysis of the basic dimensions of the mythical elements present in the selected texts. In the last part of the article, the author presents conclusions and points out further possibilities for research on the contemporary “success literature”pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralnościpl_PL
dc.relation.ispartofWładza Sądzenia;11
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectrządomyślnośćpl_PL
dc.subjecttroska o siebiepl_PL
dc.subjectpodróż bohaterapl_PL
dc.subjectliteratura sukcesupl_PL
dc.titleWspółczesne oblicza rządomyślności Mityczna podróż bohatera i troska o siebie we współczesnej „literaturze sukcesu”pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number32-55pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUczelnia Nauk Społecznych w Łodzipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnotePaweł Ciołkiewicz – doktor socjologii, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Laureat Nagrody im. Jana Lutyńskiego za najlepszą pracę magisterską napisaną w Instytucie Socjologii UŁ (2002), głównej nagrody w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym pod patronatem Prezydenta RP (2011) oraz Nagrody im. dra Tomasza Marciniaka przyznawanej za publikacje naukowe i popularnonaukowe poświęcone komiksowi (2017). Zainteresowania naukowe: analiza dyskursu, kulturowe oddziaływanie mediów, kultura popularna oraz komiks. Autor książki pt. Pamięć zbiorowa w dyskursie publicznym. Analiza polskiej debaty na temat wypędzeń Niemców po drugiej wojnie światowej (2012) i kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w punktowanych czasopismach (m.in. „Przegląd Socjologiczny”, „Studia Socjologiczne”, „Kultura i Społeczeństwo”, „Przegląd Humanistyczny”, „Studia Kulturoznawcze”, „Kultura Współczesna”, „Władza Sądzenia”) oraz monografiach. Publikuje również w magazynach internetowych poświęconych kulturze popularnej („Esensja”, „KZ”, „Paradoks”).pl_PL
dc.referencesBauman, Z. (1993). Ponowoczesne wzory osobowe, Studia Socjologiczne, nr 2, s. 7–31.pl_PL
dc.referencesCampbell, J. (2013). Bohater o tysiącu twarzy. Kraków: Nomos.pl_PL
dc.referencesCiołkiewicz, P. (2013a). Podróż superbohatera. Przyczynek do analizy opowieści superbohaterskich, Kultura i Wychowanie, nr 5, s. 87–103.pl_PL
dc.referencesCiołkiewicz, P. (2013b). Opowieść o mitycznej podróży bohatera współczesnej kultury popularnej, czyli kilka uwag na temat uroczystości upamiętniającej Michaela Jacksona, Kultura i Społeczeństwo, nr 4, s. 145–165.pl_PL
dc.referencesCiołkiewicz, P. (2014). „Doradztwo” jako topos w dyskursie publicznym. Przyczynek do analizy dyskursu doradztwa filozoficznego, Kultura i Wychowanie, nr 8, s. 35–50.pl_PL
dc.referencesCiołkiewicz, P. (2015a). Mityczne i baśniowe struktury narracyjne w opowieściach superbohaterskich. Przyczynek do analizy filmowego uniwersum Marvela, Studia Kulturoznawcze, nr 2, s. 41–63.pl_PL
dc.referencesCiołkiewicz, P. (2015b). Pogrzeb bohatera kulturowego jako wydarzenie medialne. Przyczynek do analizy mitycznych opowieści o życiu i śmierci znanych postaci, Studia Humanistyczne AGH, nr 1, s. 137–154.pl_PL
dc.referencesCzyżewski, M. (2009). Między panoptyzmem i „rządomyślnością” – uwagi o kulturze naszych czasów, Kultura Współczesna, nr 2, s. 83–95.pl_PL
dc.referencesCzyżewski, M. (2011). Polskie przekłady literatury humanistycznej i „społeczeństwo wiedzy”, Przegląd Socjologii Jakościowej, nr 2, s. 32–33.pl_PL
dc.referencesFoucault, M. (2009). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa: Aletheia.pl_PL
dc.referencesFoucault, M. (2010a). Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesFoucault, M. (2010b). Narodziny biopolityki. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesFoucault, M., (2012). Hermeneutyka podmiotu. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesGiddens, A., (2010). Nowoczesność i tożsamość. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesJacyno, M., (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesNowicka, M. (2011). „Urządzenie”, „zastosowanie”, „układ”… – kategoria dispositif u Michela Foucaulta, jej tłumaczenia i ich implikacje dla postfoucaultowskich analiz władzy, Przegląd Socjologii Jakościowej, nr 2, s. 94–110.pl_PL
dc.referencesRaglan, L. (1973). Bohater tradycyjny, Pamiętnik Literacki, nr 1, s. 253–268.pl_PL
dc.referencesRank, O. (1914). The Myth of the Birth of the Hero. A Psychological Interpretation of Mythology, Nervous and Mental Disease Monograph Series, No. 18, s. 3–96 http://ptc-pku.yolasite.com/resources/Mythology/ The%20Myth%20of%20Birth%20of%20the%20 Hero.pdfpl_PL
dc.referencesTylor, E.B. (1896). Cywilizacja pierwotna. Badania rozwoju mitologji, filozofji, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów. Warszawa: Wydawnictwo „Głosu”, Tom 1.pl_PL
dc.referencesvan Gennep, A. (2006). Obrzędy przejścia. Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesAllen, D. (2011). Życie i praca. Jak znaleźć czas na wszystko. Gdańsk: GWP.pl_PL
dc.referencesAllen, D. (2016). Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności. Gliwice: Helion.pl_PL
dc.referencesCovey, S. (2012). 7 nawyków skutecznego działania. Poznań: Rebis.pl_PL
dc.referencesCovey, S., Merril, A.R., Merril, R. (2012). Najpierw rzeczy najważniejsze. Poznań: Rebis.pl_PL
dc.referencesHill, N. (2006). Myśl i bogać się. Gliwice: Helion.pl_PL
dc.referencesHill, N. (2016). Masz prawo do bogactwa, Białystok: Studio Astropsychologii.pl_PL
dc.referencesHill, N. (2011). Prawa sukcesu według Napoleona Hilla. Zasady pracy nad sobą. Gliwice: Helion.pl_PL
dc.referencesRobbins, A. (2014). Obudź w sobie olbrzyma. Warszawa: Studio Emka.pl_PL
dc.referencesRobbins, A. (2016). Money. Mistrzowska gra. 7 prostych kroków do finansowej wolności. Warszawa: Studio Emka.pl_PL
dc.referencesTracy, B. (2010). Zjedz tę żabę. Warszawa: MT Biznes.pl_PL
dc.referencesTracy, B. (2012). Zmień myślenie a zmienisz swoje życie. Warszawa: MT Biznes.pl_PL
dc.referencesTracy, B. (2015a). Nie tłumacz się, działaj! Odkryj moc samodyscypliny. Gliwice: Helion.pl_PL
dc.referencesTracy, B. (2015b). Zarabiaj tyle, ile jesteś wart. Zmaksymalizuj swoje przychody już teraz. Gliwice: Helion.pl_PL
dc.referencesTracy, B. (2016). Cele! Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, szybciej niż myślisz. Gliwice: Helion.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpciolkiewicz@gmail.compl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska