SPIS TREŚCI - CONTENT

1. Selfie w muzeum – określenie paradygmatów analizy zjawiska fotografowania (się) na wystawach muzealnych
PATRYCJA CHLEBUS-GRUDZIEŃ
Selfie at a museum: Defining a paradigm for an analysis of taking (self-portrait) photographs at museum exhibitions
PATRYCJA CHLEBUS-GRUDZIEŃ
2. Zagospodarowanie rekreacyjne doliny Warty w miastach Wielkopolski
ANNA JANUCHTA-SZOSTAK, AGATA KARAŚKIEWICZ
Recreational development in the settlements of the Warta Valley in Wielkopolska
ANNA JANUCHTA-SZOSTAK, AGATA KARAŚKIEWICZ
3. Wydarzenia kulturalne formą kreowania nowego oblicza obiektów muzealnych
DARIA E. JAREMEN, ANDRZEJ RAPACZ
Cultural events as a method for creating a new future for museums
DARIA E. JAREMEN, ANDRZEJ RAPACZ
4. Atrakcyjność wybranych państw Europy Środkowej pod kątem uprawiania sportów zimowych i pieszej turystyki górskiej
KINGA KRZESIWO, KAMILA ZIÓŁKOWSKA-WEISS, MICHAŁ ŻEMŁA
The attractiveness of selected Central European countries for winter sports and mountain hiking
KINGA KRZESIWO, KAMILA ZIÓŁKOWSKA-WEISS, MICHAŁ ŻEMŁA
5. Metodyka obliczania wskaźników indywidualnej aktywności turystycznej
VASYL KYFYAK, OLEXANDER KYFYAK
A methodology for calculating individual indicators of tourism activity
VASYL KYFYAK, OLEXANDER KYFYAK
6. Postrzeganie czasu wolnego a kształtowanie przestrzeni rekreacji i przestrzeni turystycznej na obszarze miejskim
BEATA MEYER, AGNIESZKA NIEZGODA
The impact of the perception of leisure on recreational and tourism spaces in an urban area
BEATA MEYER, AGNIESZKA NIEZGODA
7. Twórcza rekreacja a twórcze podejście do organizacji rekreacji – studium przypadku Zakładów Przemysłów Twórczych Wi-Ma w Łodzi
ALEKSANDRA MROCZEK-ŻULICKA
Creative and artistic recreation and a creative approach to recreation organization: a case study of WI-MA Creative Industries Establishments
ALEKSANDRA MROCZEK-ŻULICKA
8. Siłownie plenerowe jako przykład outdoorowej aktywności rekreacyjnej na terenach zurbanizowanych
HANNA NAŁĘCZ, ANNA OSTROWSKA-TRYZNO, ANNA PAWLIKOWSKA-PIECHOTKA
Outdoor gyms as an example of outdoor recreation activity in urbanized areas
HANNA NAŁĘCZ, ANNA OSTROWSKA-TRYZNO, ANNA PAWLIKOWSKA-PIECHOTKA

Recent Submissions