Now showing items 1-7 of 7

  • Zjawisko prania brudnych pieniędzy 

   Lewandowska, Karolina (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2017-12)
   W Polsce do przestępstw gospodarczych zalicza się zjawisko prania brudnych pieniędzy. Proces ten ma charakter globalny i w celu jego zwalczania stosuje się regulacje prawne, kodeks karny, dyrektywy i ustawy. Głównym celem ...
  • Podatkowe preferencje prorodzinne i świadczenia rodzinne w republice federalnej Niemiec 

   Franielczyk, Anna (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2017-12)
   We współczesnych gospodarkach ważną rolę w systemie opodatkowania dochodów ludności kreują preferencje związane niejednokrotnie z wydatkowaniem osiągniętego dochodu. Szczególnie istotną rolę w tej kwestii odgrywają m.in. ...
  • Ustalanie momentu powstania przychodu od zaliczki jako narzędzie strategii podatkowej przedsiębiorstw 

   Jarczok-Guzy, Magdalena (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2017-12)
   Niniejszy artykuł przedstawia wpływ stosowania zasad ogólnych oraz nowych regulacji prawnych dotyczących ustalania momentu powstania przychodu podatkowego od otrzymanych zaliczek w podatku dochodowym od osób prawnych oraz ...
  • Stabilność systemu finansowego i bezpieczeństwo polskiego systemu gwarantowania depozytów 

   Kropacz, Izabela (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2017-12)
   W artykule poruszono problematykę bezpieczeństwa polskiego systemu gwarantowania depozy-tów. Zaprezentowano działalność depozytową sektora bankowego oraz związane z prowadze-niem tej działalności ryzyko. Przedstawiono ...
  • Od redakcji 

   Hajdys, Dagmara (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, 2017-12)
  • Świadomość ubezpieczeniowa studentów w zakresie ubezpieczenia kredytu 

   Piechota, Anna ORCID; Marczewska, Daria (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2017-12)
   Ubezpieczenia kredytu są oferowane klientom korzystającym z produktu bankowego jakim jest kredyt. Ubezpieczenie kredytu jest specyficznym produktem ubezpieczeniowym oraz jednym z elementów współpracy bankowo-ubezpieczeniowej. ...
  • Dodatek kwartalny 

   Grzesiak, Lena ORCID; Braciak, Marta; Konopacka, Joanna; Zimny, Artur; Witczak, Radosław ORCID (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2017-12)