Show simple item record

dc.contributor.authorLasota, Agnieszka
dc.date.accessioned2018-06-04T10:55:23Z
dc.date.available2018-06-04T10:55:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2450-4491
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24950
dc.description.abstractThe purpose of this article is to show the essence of the positive relationship between a caregiver and a child in early childhood. These relations can be defined as the readiness of adults to respond to signals coming from a child. They are not based on the tutor’s directiveness, but on supporting and accompanying the child in his/her development. The author draws attention to the possible attitudes of adults towards the emerging process of autonomy of children in early childhood. The sense of security and trust make the basis for the development of self-reliance and the sense of autonomy in children under 3 years of age. This is confirmed by the results of the author's own research on the desirable traits and behaviors of caregivers in a crèche.en_GB
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest ukazanie znaczenia pozytywnych relacji między opiekunem a dzieckiem we wczesnym dzieciństwie. Relacji, które polegają na gotowości ze strony dorosłych do odpowiadania na sygnały płynące ze strony dziecka. Relacji, które nie opierają się na dyrektywności opiekuna, lecz na wspieraniu i towarzyszeniu dziecku w rozwoju. Autorka zwraca uwagę na możliwe postawy dorosłych wobec rozpoczynającego się kształtowania procesu autonomii dzieci we wczesnym dzieciństwie. Poczucie bezpieczeństwa i zaufanie stanowią podstawę rozwoju samodzielności, poczucia sprawstwa i autonomii dzieci do lat 3. Potwierdzają to wyniki badań własnych autorki dotyczących istnienia pożądanych cech i zachowań opiekunów w żłobku.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesNauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne;2
dc.subjectsense of autonomyen_GB
dc.subjectearly childhooden_GB
dc.subjectcaregiver – child relationshipen_GB
dc.subjectpoczucie autonomiipl_PL
dc.subjectwczesne dzieciństwopl_PL
dc.subjectrelacja opiekun – dzieckopl_PL
dc.titleResponsywność opiekuna a poczucie autonomii dziecka we wczesnym dzieciństwiepl_PL
dc.title.alternativeThe caregiver’s responsiveness and the sense of child’s autonomy in early childhooden_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by WNoW, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number84-100
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Katedra Psychologii
dc.identifier.eissn-
dc.referencesAppelt K. (2005) Wiek poniemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka? w: Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, A. I. Brzezińska (red.), Gdańsk, GWP.pl_PL
dc.referencesBernstein B. (1983) Socjolingwistyczne ujęcie procesu socjalizacji: uwagi dotyczące oddziaływania szkoły w: Badania nad rozwojem języka dziecka, G. Shugar, M. Smoczyńska (red.), Warszawa, PWN.pl_PL
dc.referencesBiałecka-Pikul M., Białek A., Stępień-Nycz M., Karwala M. (2014) Odkrywanie kompetencji komunikacyjnych niemowląt. Skala Wczesnej Komunikacji Społecznej jako przykład narzędzia pomiarowego, „Psychologia Rozwojowa”, t. 19, nr 3, s. 51–68.pl_PL
dc.referencesBrzezińska A. (2005) Odczarowujemy mity o edukacji przedszkolnej w: Bo jakie początki takie będzie wszystko. Raport z działań 2004, Warszawa, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, s. 10–12.pl_PL
dc.referencesBrzezińska A. I. (2011) Wczesna edukacja o rozwój dziecka, „Remedium”, nr 5 (219), s. 1–3.pl_PL
dc.referencesBrzezińska A. I., Appelt K., Ziółkowska B. (2010) Psychologia rozwoju człowieka w: Psychologia akademicka. Podręcznik, J. Strelau, D. Doliński (red.), t. 2, Gdańsk, GWP, s. 95–292.pl_PL
dc.referencesBrzezińska A., Bątkowski M., Kaczmarska D., Włodarczyk A., Zamęcka N. (2011a) O roli zabawy w przygotowaniu dziecka do dorosłego życia, „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 10, s. 5–13.pl_PL
dc.referencesBrzezińska A., Bątkowski M., Kaczmarska D., Włodarczyk A., Zamęcka N. (2011b) O zabawce, „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 11, s. 5–12.pl_PL
dc.referencesContrepois A. (2003) Penser l’autonomie, „Métiers de la petite enfance”, vol. 9, nr 91, s. 17–20.pl_PL
dc.referencesErikson E. (2000) Dzieciństwo i społeczeństwo, przeł. P. Hejmej, Poznań, Dom Wydawniczy Rebis.pl_PL
dc.referencesJohnson K. M., Woods R. J. (2016) Give Me a Hand: Adult Involvement During Object Exploration Affects Object Individuation in Infancy, “Infant and Child Development”, no 25 (5), s. 406–425.pl_PL
dc.referencesKielar-Turska M., Lasota A. (2010) Strategie komunikacyjne stosowane przez matki w interakcji z małym dzieckiem, „Psychologia Rozwojowa”, t. 15, nr 1, s. 47–60.pl_PL
dc.referencesLasota A. (2012) Jak małe dziecko poznaje rzeczywistość. O zabawie i komunikacji we wczesnym dzieciństwie, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.pl_PL
dc.referencesMeland A. T., Kaltvedt E. H., Reikeras E. (2016) Toddlers Master Everyday Activities in Kindergarten: A Gender Perspective, “Early Childhood Education Journal”, no 44, s. 349–358.pl_PL
dc.referencesOlczak A. (2010) Umowa społeczna z dzieckiem jako droga ku demokracji w wychowaniu. Studium teoretyczno-empiryczne, Zielona Góra, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.pl_PL
dc.referencesOlczak A. (2015) Uczenie się demokracji od dzieciństwa – kaprys czy potrzeba współczesności?, „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 4 (31), s. 92–100.pl_PL
dc.referencesPölkki P. L., Vornanen R. H. (2016) Role and Success of Finnish Early Childhood Education and Care in Supporting Child Welfare Clients: Perspectives from Parents and Professionals, “Early Childhood Education Journal”, no 44, s. 581–594.pl_PL
dc.referencesTelka L. (2012) Wspieranie autonomii małego dziecka w placówce – wychowanek i wychowawca, „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 4 (19), s. 6–20.pl_PL
dc.referencesTomasello M. (2002) Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, tłum. J. Rączaszek, Warszawa, PIW.pl_PL
dc.referencesThoburn J. (2010) Towards knowledge-based practice in complex child protection cases: A research-based expert briefing, “Journal of Children’s Services”, no 6, s. 9–24.pl_PL
dc.referencesWenner M. (2009) Zabawa obowiązkowa, „Psychologia Dziś”, nr 1 (12), s. 32–37.pl_PL
dc.referencesWojciechowska J. (2005) Wiek poniemowlęcy. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? w: Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, A. I. Brzezińska (red.), Gdańsk, GWP.pl_PL
dc.referencesWygotski L. S. (1971) Nauczanie a rozwój w wieku przedszkolnym w: L. S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne, przekł. E. Fleszerowa, J. Fleszer, red. nauk. E. Franus, Warszawa, PWN, s. 517–530.pl_PL
dc.referencesTelka L. (2016), http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Towarzyszenie_w_rozwoju [dostęp 20.01.2017].pl_PL
dc.contributor.authorEmailaglas@poczta.fm
dc.identifier.doi10.18778/2450-4491.05.06
dc.relation.volume5pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record