Show simple item record

dc.contributor.authorMaj, Aleksandra
dc.date.accessioned2018-06-04T10:55:23Z
dc.date.available2018-06-04T10:55:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2450-4491
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24948
dc.description.abstractThe article presents the Reggio Emilia approach in the context of educational experiences of the youngest children attending infant-toddler centers. From the very beginning, these institutions have been seen as a place of education, where children construct their own knowledge along with adults. From this point of view, the role of the teacher is crucial and his main task is above all listening, observing and understanding the strategy that the children use in learning situations. The relationship between children and teachers has been illustrated with excerpts of documentation of projects carried out in infant-toddler centers in Reggio Emilia.en_GB
dc.description.abstractArtykuł przedstawia podejście Reggio Emilia w kontekście doświadczeń edukacyjnych najmłodszych dzieci. Od początku istnienia tego projektu żłobki postrzegane są jako miejsce edukacji, w którym dzieci, wchodząc w relacje z innymi, konstruują swoją własną wiedzę. W procesie tym kluczową rolę odgrywa nauczyciel, którego zadaniem jest przede wszystkim słuchanie, obserwowanie i zrozumienie strategii, jakich dzieci używają w trakcie uczenia się. Relacja dziecko – nauczyciel została zilustrowana fragmentami dokumentacji projektów realizowanych w żłobkach Reggio Emilia.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesNauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne;2
dc.subjectinfant-toddler centeren_GB
dc.subjectReggio Emiliaen_GB
dc.subjectproject approachen_GB
dc.subjectinfant/toddler teacher’s profileen_GB
dc.subjectżłobekpl_PL
dc.subjectReggio Emiliapl_PL
dc.subjectmetoda projektówpl_PL
dc.subjectprofil nauczyciela żłobkapl_PL
dc.titleDialog dzieci i nauczycieli w żłobkach Reggio Emiliapl_PL
dc.title.alternativeThe dialogue between children and teachers in Reggio Emilia infant-toddler centersen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by WNoW, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number48-64
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Wieku Dziecięcego, Zakład Badań nad Dzieckiem i Dzieciństwem
dc.identifier.eissn-
dc.referencesCadwell L. B. (2003) Bringing Learning to Life. The Reggio Approach to Early Childhood Education, New York, Teachers College Press.pl_PL
dc.referencesCagliari P., Castagnetti M., Giudici C., Rinaldi C., Vecchi V., Moss P. (red.) (2016) Loris Malaguzzi and the Schools of Reggio Emilia. A selection of his writings and speeches, 1945–1993, London, Routledge.pl_PL
dc.referencesDahlberg G., Moss P., Pence A. (2013) Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej edukacji i opieki, tłum. K. Gawlicz, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe DSW.pl_PL
dc.referencesEdwards C. (2012) Teacher and Learner, Partner and Guide: The Role of the Teacher w: The Hundred Languages of Children. The Reggio Emilia Experience in Transformation, C. Edwards, G. Forman, L. Gandini (red.), Santa Barbara, Praeger, s. 147–172.pl_PL
dc.referencesEdwards C., Rinaldi C. (red.) (2009) The Diary of Laura. Perspectives on a Reggio Emilia Diary, St. Paul, Readleaf Press.pl_PL
dc.referencesFilipini T., Giudici C. (2008) Contagious Experiments w: Making Learning Visible: Children as Individual and Group Learners, C. Giudici, M. Krechevsky, C. Rinaldi (red.), Reggio Emilia, Reggio Children srl., s. 10–15.pl_PL
dc.referencesGandini L. (2001) Reggio Emilia: Experiencing Life in an Infant-Toddler Center. Interview with Cristina Bondavalli w: The Italian Approach to Infant/Toddler Care, L. Gandini, C. P. Edwards (red.), New York, Teacher Collage Press, s. 55–67.pl_PL
dc.referencesGandini L. (2012) History, Ideas, and Basic Principles: An Interview with Loris Malaguzzi w: The Hundred Languages of Children. The Reggio Emilia Experience in Transformation, C. Edwards, G. Forman, L. Gandini (red.), Santa Barbara, Praeger, s. 27–71.pl_PL
dc.referencesHall K., Horgan M., Ridgway A., Murphy R., Cunneen M., Cunningham D. (2010) Loris Malaguzzi and the Reggio Emilia Experience, London, Continuum Library of Educational Thought, vol. 23.pl_PL
dc.referencesKarwowska-Struczyk M. (2012) Edukacja przedszkolna. W poszukiwaniu innych rozwiązań, Warszawa, Wydawnictwo UW.pl_PL
dc.referencesLailly J. R. (2009) How the Infant Teacher’s Context Influences the Content of Diaries w: The Diary of Laura. Perspectives on a Reggio Emilia Diary, C. Edwards, C. Rinaldi (red.), St. Paul, Readleaf Press, s. 67–75.pl_PL
dc.referencesMaj A. (2011) Rozwój zawodowy nauczycieli przedszkoli w Reggio Emilia we Włoszech w: Nauczyciel wczesnej edukacji. Oczekiwania społeczne i praktyka edukacyjna, J. Bonar (red.), Łódź, Wydawnictwo UŁ, s. 79–89.pl_PL
dc.referencesMaj A. (2014), Metoda projektów we wczesnej edukacji szansą demokratyzacji przestrzeni edukacyjnej dziecka w: Demokracja i edukacja: dylematy, diagnozy, doświadczenia, K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, T. Tokarz (red.), Wrocław, Wydawnictwo Naukowe DSW.pl_PL
dc.referencesMaj A. (2016) Podejście Reggio Emilia jako doświadczenie edukacyjne oparte na partycypacji. O możliwym w przedszkolu przymierzu nauczycieli i rodziców, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, nr 2, s. 111–129.pl_PL
dc.referencesMaj A. (2017) Koncepcja stu języków dziecka w przedszkolach Reggio Emilia. O przełamaniu hegemonii języka werbalnego w dziecięcym procesie uczenia się, „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 1 (36), s. 112–120.pl_PL
dc.referencesMalaguzzi L. (2012a) Speech to a conference ʻQuale future per l’asilo nido’, Turin, December 1986, P. Cagliari, M. Castagnetti, C. Giudici, C. Rinaldi, V. Vecchi, P. Moss (red.), London, Routledge, s. 315–318.pl_PL
dc.referencesMalaguzzi L. (2012b) 91.88 Article in ALFABATIERE’88’, a booklet produced by Scuola communale dell’infanzia Diana, P. Cagliari, M. Castagnetti, C. Giudici, C. Rinaldi, V. Vecchi, P. Moss (red.), London, Routledge, s. 338–340.pl_PL
dc.referencesMoss P. (2012a) Early years. To 1963. Introduction w: Loris Malaguzzi and the Schools of Reggio Emilia. A selection of his writings and speeches, 1945–1993, P. Cagliari, M. Castagnetti, C. Giudici, C. Rinaldi, V. Vecchi, P. Moss (red.), London, Routledge, s. 3–16.pl_PL
dc.referencesRinaldi C. (2001) Reggio Emilia: The Image of the Child and Child’s Environment as Fundamental Principle w: The Italian Approach to Infant/Toddler Care, L. Gandini, C. P. Edwards (red.), New York, Teacher Collage Press, s. 49–54.pl_PL
dc.referencesRinaldi C. (2006) In Dialogue with Reggio Emilia. Listening, Researching and Learning, London, Routledge.pl_PL
dc.referencesRinaldi C. (2008) Documentation and Assessment: What Is the Relationship? w: Making Learning Visible: Children as Individual and Group Learners, C. Giudici, M. Krechevsky, C. Rinaldi (red.), Reggio Emilia, Reggio Children srl., s. 78–89.pl_PL
dc.referencesRinaldi C. (2009) Reinventing Laura. An educational diary in a Reggio Emilia nido w: The Diary of Laura. Perspectives on a Reggio Emilia Diary, C. Edwards, C. Rinaldi (red.), St. Paul, Readleaf Press, s. 9–15.pl_PL
dc.referencesSzczepska-Pustkowska M. (2013) Sto języków dziecka: wczesna edukacja z inspiracji myślą pedagogiczną Lorisa Malaguzzi, „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 1 (20), s. 76–91.pl_PL
dc.referencesThe Charter of the City and Childhood Councils, Reggio Children srl., Reggio Emilia 2002.pl_PL
dc.referencesThe Diary at the Infant-toddler Center to Record Stories of Children Story of Laura (2009) w: The Diary of Laura. Perspectives on a Reggio Emilia Diary, C. Edwards, C. Rinaldi (red.), St. Paul, Readleaf Press, s. 18–53.pl_PL
dc.referencesThe Infant-toddler Centers and Preschols of Reggio Emilia. Historical Notes and General Information (2010), Preschools and Infant-toddler Centers Istituzione of the Municipality of Reggio Emilia and Reggio Children.pl_PL
dc.referencesVecchi V. (2010) Art and Creativity in Reggio Emilia, London, Routledge.pl_PL
dc.referencesReggio Emilia Approach http://www.reggiochildren.it/identita/reggio-emilia-approach/?lang=en [dostęp 26.04.2017].pl_PL
dc.references pl_PL
dc.contributor.authorEmaila.maj@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/2450-4491.05.04
dc.relation.volume5pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record