Show simple item record

dc.contributor.authorTelka, Lucyna
dc.date.accessioned2018-06-04T10:55:22Z
dc.date.available2018-06-04T10:55:22Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2450-4491
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24946
dc.description.abstractAn educator of a child in a crèche undertakes a reflection on the educational activities and their orientation in a theoretical sense. Together with the co-operating educators, such person takes up “intellectual professional life”, for instance, by developing a pedagogical project, preparing tools for observing events in the practice field, conducting meetings and discussions concerning the information gathered to ensure shaping a balanced relationship with the child. One of the possible choices, among non-directive concepts of education, is to accompany the child in its development. Getting to know this concept and its application in practice is not achieved without difficulty.en_GB
dc.description.abstractWychowawca małego dziecka w żłobku podejmuje namysł dotyczący działań wychowawczych i tego, co je orientuje w sensie teoretycznym. Wspólnie ze współpracującymi wychowawcami podejmuje „intelektualne życie profesjonalne”, na przykład poprzez opracowywanie projektu pedagogicznego, przygotowywanie narzędzi obserwacji zdarzeń z pola praktyki, przeprowadzanie spotkań i rozmów na temat zgromadzonych informacji, by dbać o kształtowanie zrównoważonych relacji z dzieckiem. Wśród niedyrektywnych koncepcji wychowania jedną z możliwych do wyboru jest towarzyszenie w rozwoju dziecka. Jej poznawanie i aplikowanie w praktyce realizowane jest nie bez trudności.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesNauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne;2
dc.subjectaccompanying in developmenten_GB
dc.subjectintellectual professional life of educatorsen_GB
dc.subjectnon-directive concept of educationen_GB
dc.subjecteducator of a young childen_GB
dc.subjecttowarzyszenie w rozwojupl_PL
dc.subjectintelektualne życie profesjonalne wychowawcówpl_PL
dc.subjectniedyrektywna koncepcja wychowaniapl_PL
dc.subjectwychowawca małego dzieckapl_PL
dc.titleWychowawca małego dziecka – „intelektualne życie profesjonalne”pl_PL
dc.title.alternativeA young child educator – "intellectual professional life”en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by WNoW, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number11-29
dc.contributor.authorAffiliationDr hab., Professor at the University of Lodz, employee of the Department of Social Pedagogy. Her research interests concern substitute custody, primarily in family substitute environments and shaping a workshop by a young children tutor for the sake of accompanying a child in a nursery.
dc.identifier.eissn-
dc.referencesAppell G. (1995) Quelle observation pour accompagner un enfant en collectivité w: M.-B. Lacroix, M. Monmayrant, Les liens d’émerveillement. L’observation des nurrissons selon Esther Bick et ses applications, Érès, Paris 1995, s. 99–106.pl_PL
dc.referencesBarbier J.-M. (2016) Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć, przekł. E. Marynowicz-Hetka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesDavid M., Appell G. (1973) Lóczy ou le maternage insolite, Scarabée, Paris.pl_PL
dc.referencesDolto F. (1985) La cause des enfants, Paris, Ed. R. Laffont.pl_PL
dc.referencesDolto F. (2002) Zrozumieć dziecko. Rozmowy o wychowaniu, tłum. E. Pawlikowska, D. Ben Ghorbal, Warszawa, Jacek Santorski Co Wydawnictwo.pl_PL
dc.referencesElliot L. (2003) Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia, Poznań, Media Rodzina.pl_PL
dc.referencesFalk J. (1999) Relacja dziecko – dorosły w domu małych dzieci: szacunek, bezpieczeństwo, autonomia w: Relacja dorosły – dziecko w opiece zastępczej, M. Kolankiewicz (red.), Warszawa, Dom Małych Dzieci im. Ks. G.P. Baudouina i Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 7–12.pl_PL
dc.referencesFontaine A.-M. (2016) L’observation professionnelle des jeunes enfants. Un travail d’équipe, Savigny-sur Orge, Édition Philippe Duval.pl_PL
dc.referencesMaj A. (2010) Koncepcja edukacji przedszkolnej w Reggio Emilia we Włoszech w: Edukacja alternatywna w XXI wieku, Z. Melosik, B. Śliwerski (red.), Poznań–Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 165–174.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (2005) Towarzyszenie w rozwoju dziecku i jego rodzinie. Kilka uwag na rozpoczęcie debaty w: Wspólnie z dziećmi. Opis zabaw realizowanych w łódzkich żłobkach, H. Mazur, L. Przybylska, A. Rudyk, M. Świercz, L. Telka, B. Wolska (red.), Łódź, Wydawnictwo A21, s. 341–345.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (2006) Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki T. 1, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesMellier D. (2000) L’inconsient a la crèche. Dynamique des équips et accueil des bébés, Issy-les-Moulineaux, ESF.pl_PL
dc.referencesMercader P., Ciccone A. (2003) La formation des praticiens du social. Accompagner une crise migratoire w: La formation et action dans le travail social pour L’Europe d’aujourd’hui. Le défi et la diversité des solutions, Ch. Labonté-Roset, E. Marynowicz-Hetka, J. Szmagalski (red.), Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, s. 311–320.pl_PL
dc.referencesNapiórska A. (2017) Jak oni pracują, Warszawa, Grupa Wydawnicza Foksal.pl_PL
dc.referencesOgrodzińska T. (2010) Żłobki w San Miniato w: Bo jakie początki, takie będzie wszystko, T. Ogrodzińska (red.), Warszawa, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, s. 79–83.pl_PL
dc.referencesPacholczyk M. (2012) Edukacja w żłobkach w San Miniato jako przestrzeń rozwoju społecznego dzieci oraz współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 4, s. 86–97.pl_PL
dc.referencesPodracki J. (2003) Słowa i ludzie. Szkice o języku polskim i kulturze, Warszawa, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”.pl_PL
dc.referencesRadlińska H. (1961) Pedagogika społeczna, Wrocław, Warszawa, Kraków, Ossolineum.pl_PL
dc.referencesRameau L., Serres J. (2016) Les pratiques pédagogiques des crèches. À l’appui de la recherche, Savigny-sur Orge, Édition Philippe Duval.pl_PL
dc.referencesTelka L. (2009) Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki. Studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesTelka L. (2012) Wspieranie autonomii małego dziecka w placówce – wychowanek i wychowawca, „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 4 (19), s. 6–20.pl_PL
dc.referencesTelka L. (2016) Ku autonomii wychowawcy w: Pedagog społeczny. Teoria i praktyka działalności społecznej, A. Żukiewicz (red.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 107–124.pl_PL
dc.contributor.authorEmaillucyna.telka@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/2450-4491.05.02
dc.relation.volume5pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record