Show simple item record

dc.contributor.authorMazur, Halina
dc.date.accessioned2018-06-04T10:55:20Z
dc.date.available2018-06-04T10:55:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2450-4491
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24943
dc.description.abstractThe text is a synthetic presentation of the endeavors of nursery staff to cooperate with a variety of institutions in order to support a child and a family in the nursery. What deserves to be emphasized is the educational effort of the employees to improve their tutorial skills and the shared achievements of the nursery staff and researchers invited to collaborate in the form of publications on a child and an educator in the institution.en_GB
dc.description.abstractTekst stanowi syntetyczną prezentację starań pracowników żłobków na rzecz podejmowania współpracy z różnorodnymi instytucjami, by wspierać w placówce dziecko i rodzinę. To, co zasługuje na podkreślenie, to edukacyjny wysiłek pracowników, by doskonalić swoje umiejętności wychowawcy oraz wspólny dorobek pracowników żłobków i badaczy zaproszonych do współpracy przy tworzeniu publikacji na temat dziecka i wychowawcy w placówce.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesNauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne;2
dc.subjectnurseryen_GB
dc.subjectaccompanying in developmenten_GB
dc.subjectcooperation with the environmenten_GB
dc.subjectżłobekpl_PL
dc.subjecttowarzyszenie w rozwojupl_PL
dc.subjectwspółpraca ze środowiskiempl_PL
dc.titleŻłobek – współpraca ze środowiskiem społecznym na rzecz wspierania dziecka i rodziny. Przykład łódzkich żłobkówpl_PL
dc.title.alternativeCrèche – cooperation with the social environment to sup-port the child and the family. Example of crèches in Lodzen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by WNoW, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number176-184
dc.identifier.eissn-
dc.referencesChlebna-Sokół D. (red.) (2001) Dziecko łódzkie. Stan zdrowia i rozwój fizyczny dzieci uczęszczających do żłobków, Łódź, Wydawnictwo Ankal.pl_PL
dc.referencesTelka L. (2000) Pomoc w rozwoju realizowana przez żłobki wobec dziecka i rodziny, Łódź (mps).pl_PL
dc.referencesTelka L. (2009) Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki. Studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesTrafalska E., Loszek K. (2016) Wspólnie z dziećmi. O żywieniu małego dziecka w żłobku i w domu. Teoria i praktyka, Łódź, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.pl_PL
dc.referencesMazur H., Przybylska L., Rudyk A., Świercz M., Telka L., Wolska B. (red.) (2003) Wspólnie z dziećmi. Opis dziecięcych zabaw realizowanych w łódzkich żłobkach, Łódź, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej.Mazur H., Rudyk A., Telka L. (red.) (2005) Wspólnie z dziećmi. O wspieraniu rozwoju małego dziecka. Praktyka i teoria, Oficyna Wydawnicza Tercja, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej.pl_PL
dc.contributor.authorEmailh.mazur@mzz.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/2450-4491.05.11
dc.relation.volume5pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record