Show simple item record

dc.contributor.authorKończak, Grzegorz
dc.date.accessioned2018-05-18T13:58:52Z
dc.date.available2018-05-18T13:58:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24831
dc.description.abstractThe Spearman’s rho is a measure of the strength of the association between two variables. There are some extensions of this coefficient for the multivariate case. Measures of the multivariate association which are the generalisation of the bivariate Spearman’s rho are considered in the literature. These measures are based on copula functions. This article presents a proposal of the testing for the multivariate Spearman’s rank correlation coefficient. The proposed test is based on the permutation method. The test statistic used in the permutation test is based on the empirical copula function. The properties of the proposed method have been described using computer simulations. en_GB
dc.description.abstractWspółczynnik korelacji rang Spearmana pozwala na badanie siły zależności między dwiema zmiennymi, dla których dokonano pomiaru na skali porządkowej. W literaturze są prezentowane rozszerzenia tego współczynnika na przypadek wielowymiarowy. W tych konstrukcjach wykorzystywane są zwykle funkcje łączące (kopule). W artykule przedstawiono propozycję testowania istotności zależności wielowymiarowej dla danych mierzonych na skali rangowej. Przedstawiony test dla istotności wielowymiarowego współczynnika korelacji rang wykorzystuje metodę permutacyjną. Własności proponowanego testu scharakteryzowano z wykorzystaniem symulacji komputerowych. pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;335
dc.subjectmultivariate Spearman’s rhoen_GB
dc.subjectcopula functionen_GB
dc.subjectpermutation testsen_GB
dc.subjectMonte Carlo studyen_GB
dc.subjectwielowymiarowy współczynnik rang Spearmanapl_PL
dc.subjectkopułapl_PL
dc.subjecttest permutacyjnypl_PL
dc.subjectsymulacja Monte Carlopl_PL
dc.titleOn Testing Significance of the Multivariate Rank Correlation Coefficienten_GB
dc.title.alternativeO testowaniu istotności wielowymiarowego współczynnika korelacji rangpl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018en_GB
dc.page.number21-34
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Economics in Katowice, Faculty of Management, Department of Statistics, Econometrics and Mathematics
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesBedő J., Ong Ch.S. (2015), Multivariate Spearman’s rho for rank aggregation, arxiv.org [accessed: 12.12.2016].pl_PL
dc.referencesBerry K.J., Johnston J.E., Mielke Jr. P.W. (2014), A Chronicle of Permutation Statistical Methods, Springer International Publishing, New York.pl_PL
dc.referencesDomański Cz., Pruska K. (2000), Nieklasyczne metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEfron B., Tibshirani R. (1993), An Introduction to the Bootstrap, Chapman Hall, New York.pl_PL
dc.referencesGood P. (2005), Permutation, Parametric and Bootstrap Tests of Hypotheses, Science Business Media Inc., New York.pl_PL
dc.referencesJoe H. (1990), Multivariate Concordance, “Journal of Multivariate Analysis”, no. 35, pp. 12–30.pl_PL
dc.referencesKończak G. (2016), Testy permutacyjne. Teoria i zastosowania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesLehmann E.L. (2009), Parametric vs. nonparametric: Two alternative methodologies, “Journal of Nonparametric Statistics”, no. 21 pp. 397–405.pl_PL
dc.referencesNelsen R.B. (1996), Nonparametric Measures of Multivariate Association, “IMS Lecture Notes – Monograph Series”, no. 28, pp. 223–232.pl_PL
dc.referencesNelsen R.B. (1999), An Introduction to Copulas, Springer Verlag, New York.pl_PL
dc.referencesSchmid F., Schmidt R. (2006), Bootstraping Spearman’s Multivariate Rho, Proceedings of COMPSTAT 2006, pp. 759–766.pl_PL
dc.referencesSchmid F., Schmidt R. (2007), Multivariate Extensions of Spearman’s Rho and Related Statistics, “Statistics Probability Letters”, no. 77, pp. 407–416.pl_PL
dc.referencesSheskin D.J. (2004), Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures, Chapman Hall/CRC, Boca Raton.pl_PL
dc.referencesWywiał J. (2004), Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesZar J.H. (1972), Significance Testing of the Spearman Rank Correlation Coefficient, “Journal of the American Statistical Association”, vol. 67, no. 339, pp. 578–580.pl_PL
dc.referencesZar J.H. (2010), Biostatistical Analysis, Pearson Prentice Hall, New Jersey.pl_PL
dc.contributor.authorEmailgrzegorz.konczak@ue.katowice.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.335.02
dc.relation.volume3en_GB
dc.subject.jelC12
dc.subject.jelC14
dc.subject.jelC15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record